ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επιστολές Επιστροφή    
Η καταστρατήγηση της αξιοκρατίας. Με αφορμή τις μονιμοποιήσεις στα ΚΕΠ (24/8/06)


Αθήνα 23.8.2006, 17:33
Από αναγνώστη που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω, άκρως ενδιαφέρουσα επιστολή.


Προς αξιότιμους:
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κ. Παπούλια
Πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, κ. Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη
Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ.κ. Κ. Καραμανλή
Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
Βουλευτές
Νομάρχες
Δημάρχους
Πρόεδρο του ΑΣΕΠ
Πρόεδρο του Συνηγόρου του Πολίτη

Θέμα: Η καταστρατήγηση της αρχής της αξιοκρατίας με αφορμή τη μονιμοποίηση συμβασιούχων ΚΕΠ
(σχετική Προκήρυξη ΑΣΕΠ αριθμός 7Κ/2006, ΦΕΚ ΑΣΕΠ 475/11.8.2006)

1. Η αρχή της αξιοκρατίας αποτελεί συνταγματικά, κανονιστικά και νομολογιακά καθιερωμένη αρχή της Πολιτείας μας, απορρέουσα από τη δημοκρατική αρχή. Η εφαρμογή της εμπεδώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και του κράτους εν γένει, συμβάλλει δε στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο της χώρας.

2. Στο πεδίο της στελέχωσης της Δημόσιας Διοίκησης, η εφαρμογή της αρχής της αξιοκρατίας συναντά, σύμφωνα με πορίσματα ανεξάρτητων αρχών (ΑΣΕΠ, Συνήγορος του Πολίτη) και δικαστικών αποφάσεων (ΣτΕ 1253/2003, 1252/2003, 2717/2003, 2396/2004), αρκετά «εμπόδια». Στην καθημερινή πραγματικότητα, ένα μεγάλο τμήμα των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πραγματοποιείται με παράκαμψη του ΑΣΕΠ (π.χ., συμβασιούχοι έργου) ή και την καταστρατήγηση και «στρεβλή» εφαρμογή των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.

3. Μια χαρακτηριστική περίπτωση καταστρατήγησης της αρχής της αξιοκρατίας υπήρξε η στελέχωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ). Τα ΚΕΠ ιδρύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 και στελεχώθηκαν με συμβασιούχους έργου, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 6 του ν. 2527/1997. Η στελέχωση των ΚΕΠ έγινε με μη αξιοκρατικά κριτήρια και κατά παράβαση σειράς συνταγματικών και κανονιστικών διατάξεων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και από το Συνήγορο του Πολίτη (Πορίσματα 15740/2002 και 982.04.2.1./2004).

4. Η σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ για τη λειτουργία των ΚΕΠ (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών) πραγματοποιήθηκε το τρέχον έτος με υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 757/26.6.2006). Για τη σύσταση των παραπάνω τακτικών θέσεων προκηρύχθηκε από το ΑΣΕΠ σχετική προκήρυξη (αριθμός 7Κ/2006, Φ.475/11.8.2006). Οι όροι διαγωνισμού και πρόσληψης της σχετικής προκήρυξης βρίσκονται σε δυσαρμονία, αν όχι ευθεία αντίθεση, με πάγιες συνταγματικές και κανονιστικές αρχές. Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:
α. Οι θέσεις μονίμου προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων του Πολίτη μπορούν να καλυφθούν μόνο από τους ήδη υπηρετούντες συμβασιούχους έργου στα ΚΕΠ. Ο περιορισμός αυτός καθιστά την εν λόγω προκήρυξη «κλειστή»/ «φωτογραφική», μη δίνοντας το δικαίωμα σε πτυχιούχους ανάλογων προσόντων και σχετικής εμπειρίας στο πεδίο της διοικητικής διεκπεραίωσης να συμμετέχουν στον εν λόγω διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός αυτός συνιστά παραβίαση της αρχής της αξιοκρατίας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος).
β. Οι θέσεις μονίμου προσωπικού ΠΕ και ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων του Πολίτη καλύπτονται από κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης! Η πρόβλεψη αυτή είναι προφανώς «φωτογραφική» και δηλωτική του γεγονότος ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερη εξειδίκευση για την εργασία της διεκπεραίωσης υποθέσεων του πολίτη στα ΚΕΠ. Συνέπεια της πρόβλεψης αυτής είναι ότι οι κάτοχοι βασικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στις νομικές και διοικητικές επιστήμες να μην θεωρούνται άξιοι για την κατάληψη ανάλογων θέσεων, αντί δε αυτών να προτιμώνται ως «εξειδικευμένοι» πτυχιούχοι φυσικής αγωγής, θεολογίας, φιλολογίας, γεωπονικής κ.α. με μόνο κριτήριο τη σχετική προϋπηρεσία.
γ. Η γνώση ξένης γλώσσας δεν θεωρείται απαραίτητο προσόν για την κάλυψη των σχετικών θέσεων παρά μόνο επιπρόσθετο μοριοδοτούμενο προσόν. Προφανώς ένας μεγάλος αριθμός των ήδη υπηρετούντων στα ΚΕΠ δεν κατέχει επάρκεια ξένης γλώσσας και επομένως η «φωτογραφική» προκήρυξη έχει προβλέψει ανάλογα. Σημειώνεται δε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ προβλέπεται ως απαραίτητο προσόν η καλή (τουλάχιστον) γνώση ξένης γλώσσας.
δ. Η απόδειξη γνώσης Η/Υ δεν ισχύει για τους ήδη υπηρετούντες στα ΚΕΠ δεδομένου ότι με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 3448/2006) η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση αποδεικνύει και τη γνώση Η/Υ. Το ίδιο βέβαια δεν ισχύει για τους λοιπούς Έλληνες πολίτες, δεδομένου ότι οι τελευταίοι οφείλουν να έχουν συγκεκριμένη πιστοποίηση και όχι από σχετική προϋπηρεσία.

5. Είναι εμφανές από την παράθεση των παραπάνω προβλέψεων, ευνοϊκών μεταχειρίσεων ορισμένων συμπολιτών μας και αποκλεισμών άλλων της εν λόγω προκήρυξης ότι καταστρατηγούνται συνταγματικές και κανονιστικές αρχές της Πολιτείας μας, όπως:
- 'Αρθρο 4 παρ. 1 Συντάγματος: «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου».
- 'Αρθρο 5 παρ. 1 Συντάγματος: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».
- άρθρο 103 παρ. 7 Συντάγματος: «Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο...γίνεται είτε με γραπτό διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής...Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας...».
- άρθρο 12 παρ. 1 του Νόμου 2683/1999 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας): «Η πλήρωση των θέσεων διέπεται από τις αρχές της ίσης ευκαιρίας συμμετοχής, της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της διαφάνειας και της δημοσιότητας».

6. Η εν λόγω προκήρυξη και η τυχόν εφαρμογή της στην πλήρωση θέσεων μονίμων υπαλλήλων στους ΟΤΑ θα έχει μια σειρά άμεσων και έμμεσων αρνητικών συνεπειών:
α. Εμπέδωση της κοινωνικής αδικίας αφού, εργαζόμενοι με μειωμένα τυπικά προσόντα και αδιαφανείς διαδικασίες πρόσληψης, θα αποκτήσουν τακτικές θέσεις στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
β. Ενδυνάμωση της πίστης πολλών συμπολιτών μας ότι η δημόσια διοίκηση της χώρας μας είναι διάτρητη και εξαρτημένη.
γ. Στρέβλωση κινήτρων των νέων πτυχιούχων: θα αναζητούν εναγωνίως μια σύμβαση στο Δημόσιο (συνήθως με εξωθεσμικές διαδικασίες) με σκοπό τη μελλοντική μονιμοποίηση κατά το πρότυπο των συμβασιούχων των ΚΕΠ.
δ. Στελέχωση των ΟΤΑ με προσωπικό μειωμένων προσόντων (σε σχέση με αυτούς που θα μπορούσαν να προσελκύσουν σε μια ανοικτή και αξιοκρατική προκήρυξη) με αποτέλεσμα τη μειωμένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.
ε. Αποδυνάμωση της πίστης των πολιτών στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης ως θεσμού δημοκρατίας και συμμετοχικών διαδικασιών. Αποδυνάμωση της δημοκρατικής νομιμοποίησής τους και υποβάθμισή τους σε συνελεύσεις τοπικών συνασπισμών συμφερόντων.
στ. Υπονόμευση μελλοντικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στη διοικητική λειτουργία των ΟΤΑ.

7. Για την αποφυγή όλων των παραπάνω αρνητικών συνεπειών και, κυρίως, για την αποκατάσταση βασικών συνταγματικών και κανονιστικών αρχών, προτείνεται η διενέργεια νέου διαγωνισμού που θα μπορούσε να λάβει εναλλακτικά τις παρακάτω μορφές:
α. Γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Γνωστικά αντικείμενα: Δημόσια Διοίκηση και Συνταγματικό Δίκαιο. Δικαίωμα συμμετοχής: όλοι οι κάτοχοι πτυχίων ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και με απαραίτητα προσόντα την καλή γνώση ξένης γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ. Πρόβλεψη πρόσθετης μοριοδότησης για βαθμό βασικού πτυχίου, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, ξένες γλώσσες και προϋπηρεσία σε διοικητικές εργασίες (στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα). Πρότυπο για τον εν λόγω διαγωνισμό θα μπορούσε να είναι ο αντίστοιχος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς.
β. Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση (σύμφωνα με το νόμο 2190/1994). Πρόβλεψη για θέσεις πολυτέκνων, τριτέκνων, ΑΜΕΑ και μη εχόντων προϋπηρεσία. Απαραίτητα προσόντα: κατοχή πτυχίου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού, καλή γνώση ξένης γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ. Πρόβλεψη πρόσθετης μοριοδότησης για βαθμό μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, ξένες γλώσσες και προϋπηρεσία σε διοικητικές εργασίες (στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα).

Με την ελπίδα της πίστης σας στο Σύνταγμα της Πολιτείας μας, καλείστε να συμβάλετε με όσα θεσμικά μέσα διαθέτετε στην αποκατάσταση της συνταγματικής αρχής της αξιοκρατίας.

Υπογραφή
Έλληνας πολίτης - συνταγματικά πατριώτης

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved