ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επιστολές Επιστροφή    
Τα προγράμματα κατάρτισης και η μείωση της ανεργίας (24/3/08)


Αθήνα 24.3.2008
Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και στην ασάφεια ορισμένων νομοθετικών διατάξεων γύρω από τον ορισμό της ανεργίας αναφέρεται αναγνώστης μας (τα στοιχεία του στη διάθεση της εφημερίδας).

Αξιότιμοι κύριοι,
ως πολίτης αυτού του κράτος και θέλοντας να λέγομαι ενεργός προβαίνω στην γνωστοποίηση ενός θέματος που για μένα είναι μείζονος σημασίας, αφού αποδεικνύει την ασάφεια κάποιων νόμων ως προς τον καθορισμό της ανεργίας και των δικαιωμάτων του ανέργου για πρόσληψη σε θέσεις τακτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, καθώς και τα διάφορα τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται προκειμένου να φαίνεται ότι μειώνεται η ανεργία!

Τον Αύγουστο του 2006 έκανα αίτηση σε μια προκήρυξη του Δήμου Ευόσμου  (1/367Μ/2006) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 437/8-8-06 (Τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ) για θέσεις ΥΕ αορίστου χρόνου σε διάφορες κατηγορίες. Τον Φεβρουάριο του 2007 βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα και φερόμουν ως διοριστέως  όπου μου είχαν καταμετρηθεί 775 μόρια εκ των οποίων τα 300 ήταν από ανεργία (50 κάθε εξάμηνο), αφού είχα εγγραφεί ως άνεργος στον ΟΑΕΔ  03-04-2003  παρέμεινα εγγεγραμμένος μέχρι την 08-03-2004 και από 09-03-2004 μέχρι 10-06-2004 παρακολούθησα σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτισης σε  ΚΕΚ  με την επωνυμία ΚΕΚ «ΕΔΙΠ». Στην συνέχεια επανεγγράφηκα στο μητρώο ανέργων την 11-06-2004 και παρέμεινα εγγεγραμμένος μέχρι την ημέρα που υπέβαλλα την αίτηση μου για τον Δήμο Ευόσμου. Τον Μαιο του 2007 βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης μετά τον έλεγχο τους από τον ΑΣΕΠ και δυστυχώς συνειδητοποίησα ότι μου υπολογίστηκε ως συνεχόμενη ανεργία  μόνο η ανεργία μου μετά το σεμινάριο και μου προσμετρήθηκαν μόνο 200 μόρια έναντι 300 που μου είχαν μετρηθεί από τον Δήμο στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να διαγραφώ από τον πίνακα διοριστέων αφού είχα λιγότερα μόρια (675) από ότι έπρεπε. Το αιτιολογικό ήταν δεν υπήρχε συνεχόμενη ανεργία την στιγμή που μεσολάβησε σεμινάριο καθώς κατά τα λεγόμενα τους τα ΚΕΚ εντάσσονται στην παρ. 2γ του άρθρου 3 Ν.1545/1985 όπου οι καταρτιζόμενοι δεν θεωρούνται άνεργοι και επικαλούνται το ότι ο ΟΑΕΔ διακόπτει την κάρτα κατά την συμμετοχή σε σεμινάριο και επανεγγράφει τον πολίτη μετά την λήξη του. Βρισκόμενος έναντι αυτής της κατάστασης θα ήθελα δημοσιεύσω, γνωστοποιήσω και να εκφράσω την αντίρρηση μου έναντι στα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ και την εφαρμογή του νόμου(αν υπάρχει σαφής νόμος για τις θέσεις αορίστου χρόνου) για τους εξής λόγους :

1) σύμφωνα με τον νόμο Ν.1545/1985 τα ΚΕΚ (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) εντάσσονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1,   καθώς σε αυτά πραγματοποιούνται προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που αφορούν μόνο ανέργους (έτσι επωφελείται της ιδιότητας του χωρίς να την χάνει, εφόσον με την ληξη του σεμιναρίου εξακολουθεί να έχει τα οφέλη της ανεργίας του π.χ επίδομα ανεργίας, δικαίωμα επιδότησης επιχείρησης καθώς και άλλων βοηθημάτων)  και συγκεκριμένα εγω παρακολούθησα το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εξειδίκευσης ανέργων - Γραμματείς Διοίκησης». Αντιθέτως στην παράγραφο 2γ που αναφέρετε εντάσσονται οι μαθητευόμενοι τον επαγγελματικών σχολών πχ. ΤΕΕ, ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ κτλ. ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση π.χ STAGE ,προγράμματα.κτλ. Επομένως θεωρώ ότι αδίκως  εντάχτηκα  στην παρ. 2γ  ενώ εγώ ανήκω στην παράγραφο 1 (δηλ θεωρούμε άνεργος κατά την διάρκεια των σεμιναρίων) .
2 )κατά τον νόμο Ν.3050/2001 άρθρο 9 που «αφορά τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 21 Ν2190/1999»(όπως επιγράφεται) και ρυθμίζει –καθορίζει την σειρά κατάταξης των υποψήφιων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς πρόσληψης από δήμους ,κοινότητες ,δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις κτλ χρόνος  ανεργίας θεωρείται και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ από υποψηφίους οι οποίοι ήταν άνεργοι τουλάχιστον επι τετράμηνο κατά το χρόνο ένταξης τους στο πρόγραμμα. Tο ίδιο γίνεται δεκτό και σε όλες τις προκηρύξεις Φορέων-Δήμων-Οργανισμών κ.α όταν αναφέρονται σε ορισμένου χρόνου προσωπικό.Έτσι  και στην δική μου περίπτωση θεωρούμαι ότι έχω συνεχόμενη ανεργία εφόσον πληρώ τις προϋποθέσεις αφού δεν υπάρχουν άνεργοι δύο κατηγοριών και ταχυτήτων  καθώς  σύμφωνα με το Σύνταγμα  όλοι οι άνθρωποι και στην προκειμένη περίπτωση άνεργοι πρέπει να επικαρπώνονται των ίδιων δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζονται ίσα.
3) Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1891/19-12-2003 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ και συγκεκριμένα της  ΑΠΟΦΑΣΗΣ με Αριθμό: 33640 περι καθορισμού δικαιολογητικών για την κάλυψη θέσεων μερικής απασχόλησης σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου 3174/2003 ορίζεται στην παράγραφο ΒΙΙ.1 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ - Ανέργων Εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ.) της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ότι: ύστερα από προσκόμιση ανάλογης βεβαίωσης του ΟΑΕΔ ,όπου αναφέρετε ο χρόνος έναρξης και λήξεως του σεμιναρίου ,συνυπολογίζεται ο χρόνος διάρκειας του σεμιναρίου στην συνολική συνεχόμενη διάρκεια την ανεργίας. Με άλλα λόγια οι ΦΟΡΕΙΣ- ΔΗΜΟΙ  όταν πρόκειται για μερική απασχόληση ορισμένου χρόνου ζητούν, όπως ορίζεται απο την προκήρυξη, Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. στην οποία θα αναφέρεται ότι παραμένουν οι υποψήφιοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα, καθώς και η χρονική διάρκεια της συνεχόμενης ανεργίας (όπως και στην αόριστου χρόνου στο Δήμο Ευόσμου) .Παρόλα ταύτα όμως  προσμετράτε  ο χρόνος των σεμιναρίων στο συνολικό χρόνο ανεργίας του υποψηφίου έτσι λοιπόν πρέπει να ισχύει το ίδιο και στην  δική μου περίπτωση αφού και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται συνεχόμενος χρόνος ανεργίας κατά την προκήρυξη επομένως  πρέπει ο χρόνος του σεμιναρίου που παρακολούθησα  να προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο ανεργίας μου (δηλ στο χρόνο πριν και μετά από το σεμινάριο.)
4) γιατί να μην θεωρείται άνεργος κάποιος που παρακολουθεί σεμινάρια την στιγμή που και ο νόμος του απαγορεύει να εργαστεί –δηλ τον υποχρεώνει να μείνει άνεργος (χωρίς εργασία)-εάν θέλει να συνεχίσει την παρακολούθηση αυτών.
5) Τα σεμινάρια μπορούν να τα παρακολουθούν και αυτοί που παίρνουν επίδομα ανεργίας καθώς γίνεται αναστολή του επιδόματος όσο διαρκεί η κατάρτιση και έπειτα συνεχίζει να λαμβάνει πάλι το επίδομα ανεργίας  άρα ήταν και πριν και κατά την διάρκεια των σεμιναρίων άνεργος για τον ΟΑΕΔ  καθώς εξακολουθεί να έχει δικαίωμα λήψης του επιδόματος του.
6) Ας μην ξεχνάμε ότι η τελική κρίση βαρύνει αποκλειστικά τον εκάστοτε φορέα στον οποίο υποβάλλονται οι βεβαιώσεις Ανεργίας  και ο οποίος προκηρύσσει τις θέσεις εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις  του Δήμου και στην προκειμένη περίπτωση (Δήμο Ευόσμου) το δέχτηκαν και υπέγραψαν  τα μέλη της Τριμελής Επιτροπής, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών, η Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού και έλαβε γνώση και ο Δήμαρχος

Σύμφωνα με τα παραπάνω πιστεύω ότι ως  συνεχόμενος  χρόνος ανεργίας  θεωρείται και το διάστημα από 03-04-2003 έως 10-06-2004 δηλ ως τελικός συνεχόμενος χρόνος το διάστημα από 03-04-2003 έως 08-09-2006 (ημερ/νια έκδοσης βεβαίωσης). Ποιος ο λόγος λοιπόν να εκδίδονται τέτοιες βεβαιώσεις που παραπλανούν όλους τους φορείς  και δίνουν ψεύτικες ελπίδες στους υποψηφίους; Είναι δυνατόν το σύνολο σχεδόν των Φορέων - Δήμων να κάνει λάθος και να μπερδεύεται την στιγμή που και αυτοί όπως και ο ΑΣΕΠ κάνουν πιστή εφαρμογή των νόμων και της προκήρυξης που οι ίδιοι  εξέδωσαν; Αν ισχύει αυτό θα πρέπει να προβληματιστούμε για την γνώση και την παιδεία της επιτροπής των Δήμων και να αναρωτηθούμε εάν πρέπει να μοριοδοτήσουμε ή όχι κάποιον που το μόνο που έκανε ήταν να χρησιμοποιήσει την ατυχία του – ανεργία του κατά την εφαρμογή μίας προκήρυξης με ασάφεια ως προς το τι εστί συνεχόμενος χρόνος ανεργίας. Αξίζει λοιπόν να θυσιάζονται οι ελπίδες και τα όνειρα χιλιάδων ανέργων στον βωμό των «τρίκ» της μείωσης της φαινομενικής ανεργίας;

Παρακαλώ πολύ αν αντικειμενικά έχουν βάσει τα επιχειρήματα και το σκεπτικό μου να με βοηθήσετε για να ξεκαθαριστεί η υπάρχουσα κατάσταση από όποια πλευρά μπορείτε και μαζί με μένα να δώσετε ελπίδα σε χιλιάδες ανέργους που θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση στο δημόσιο τομέα αλλά το στερούνται λόγω… κατάρτισης!  

Με τιμή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved