ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Ξεκινάει το πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για το νομό Καστοριάς
 

 

Αθήνα 17.9.2010, 17:32

Ξεκινάει στις 20 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων ένταξης στις δράσεις του ολοκληρωμένου προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ για το νομό Καστορίας, που παρουσίασε ήδη κατ' αποκλειστικότητα η Proslipsis.

...................................

Τροποποίηση
Με νεότερη απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων (10/11/2010), που θα βρείτε παρακάτω στο συνημμένο αρχείο, το πρόγραμμα τροποποιήθηκε.

...................................

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις απασχόλησης, επιχειρηματικότητας, επαγγελματικής κατάρτισης και δημοσιότητας. Αναλυτικά:

1.  Δράση I: Δημιουργία 300 νέων θέσεων εργασίας με  επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στο 100% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι 24 μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 12 μήνες ακόμα.

2. Δράση II: Ενίσχυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών 100 ανέργων,  με επιχορήγηση για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα, η οποία κλιμακώνεται από 20.000,00 € έως  30.000,00 €. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.

3. Δράση ΙΙΙ: Προγράμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας – προεργασία, 150 ανέργων νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την υποχρέωση συνέχισης της απασχόλησης για επιπλέον τριάντα (30) μήνες, με την μετατροπή της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας  - προεργασίας σε σύμβαση εργασίας,
Το πρόγραμμα  αφορά στην πρόσληψη από επιχειρήσεις ανέργων κάτω των 30 ετών, οι οποίοι θα ενταχθούν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα: α) απόκτησης εργασιακής εμπειρίας - προεργασίας, διάρκειας 6 μηνών και β) απασχόλησης, με την μετατροπή του συμφωνητικού συνεργασίας σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, για συνολικό επιπλέον χρονικό διάστημα 30 μηνών. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται συνολικά σε 26 μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για επιπλέον 10 μήνες.
Το ποσό της επιχορήγησης καθορίζεται ως εξής:
α) για τους 6 πρώτους μήνες που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας - προεργασία,  οι ωφελούμενοι νέοι θα αμείβονται από τον ΟΑΕΔ με ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
β) για τους υπόλοιπους 20 επόμενους μήνες απασχόλησης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ.

4. Πρόγραμμα διετούς επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση 200 θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα αφορά στην διατήρηση 200 θέσεων εργασίας, για επαπειλούμενους εργαζόμενους του Νομού Καστοριάς ηλικίας 18-64 ετών, με την επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 24 μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.

5. Προγράμματα κατάρτισης- επανακατάρτισης για 350 ανέργους και 150 εργαζόμενους σε αντικείμενα που θεωρούνται κρίσιμα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας η των επιχειρήσεων του Νομού Καστοριάς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον με νεώτερη ανακοίνωση, υπό την εποπτεία του ΟΑΕΔ και της Δομής Στήριξης του Προγράμματος, όπως θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης που θα συσταθεί μεταξύ των τοπικών, κλαδικών, κοινωνικών ή άλλων φορέων. Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης για τους ανέργους είναι 500 ώρες και για τους εργαζόμενους 160 ώρες. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε άνεργο καταρτιζόμενο ανέρχεται σε 6 €, ανά ώρα κατάρτισης, ενώ για κάθε εργαζόμενο ανέρχεται σε 5  € ανά ώρα κατάρτισης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr.

* Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση του Τοπικού Ολοκληρωμένου Προγράμματος του Νομού Καστοριάς.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Τ.Ο.Π. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Στις 20-9-2010 αρχίζει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το « ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ »

Την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 αρχίζει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στο « ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ »

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις απασχόλησης:

1.  Δράση I: Δημιουργία τριακοσίων (300) νέων θέσεων εργασίας με  επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών

Tο πρόγραμμα αφορά  στην δημιουργία τριακοσίων (300) νέων θέσεων εργασίας, για τους ανέργους του Νομού Καστοριάς ηλικίας 18-64 ετών, για πλήρη ή μερική απασχόληση, με την επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.  Στόχος είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης, πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), όπως παρακάτω υπολογίζεται κατ’ έτος, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 100% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων / επιχορηγουμένων, που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ .
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης, για ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης και ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων, λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων / επιχορηγουμένων, μέχρι του ποσού των 2.000 ευρώ. Οι θέσεις εργασίας που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, για τον υπολογισμό αυξημένου ποσού επιχορήγησης, θα εγκρίνονται κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από την ενταγμένη επιχείρηση, από Επιτροπή, που θα συσταθεί μετά από απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, και θα αποτελείται από μέλη της Δομής Στήριξης, που θα συγκροτηθεί, και στελέχη του Οργανισμού.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.

2.  Δράση II: Ενίσχυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών εκατό (100) ανέργων
Το πρόγραμμα αφορά στην προώθηση 100 ανέργων του Νομού Καστοριάς ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
• Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου του Ν. Καστοριάς (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους)  και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
• Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
• Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
• Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 19-4-2010 και μετά.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα κλιμακώνονται από τα 20.000,00 € για όσους δραστηριοποιηθούν στον εμπορικό τομέα και στον τομέα παροχής υπηρεσιών, στα 25.000,00 € για όσους δραστηριοποιηθούν στον τομέα της μεταποίησης, και στα 30.000,00 €  για όσους δραστηριοποιηθούν  στο γουνοποιητικό κλάδο του μεταποιητικού τομέα, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση επιμελητηρίου κ.λ.π.).

3. Δράση ΙΙΙ: Προγράμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας – προεργασία, εκατόν πενήντα (150) ανέργων νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την υποχρέωση συνέχισης της απασχόλησης για επιπλέον τριάντα (30) μήνες, με την μετατροπή της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας  - προεργασίας σε σύμβαση εργασίας

Το πρόγραμμα  αφορά στην πρόσληψη από επιχειρήσεις ανέργων κάτω των 30 ετών, οι οποίοι θα ενταχθούν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα α) απόκτησης εργασιακής εμπειρίας – προεργασίας, διάρκειας έξι (6) μηνών και β) απασχόλησης, με την μετατροπή του συμφωνητικού συνεργασίας σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, για συνολικό επιπλέον χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών.
Στόχος είναι η συστηματική προετοιμασία, η ενίσχυση και η προσαρμογή των επαγγελματικών δεξιοτήτων εκατόν πενήντα (150) ανέργων ηλικίας μέχρι τριάντα ετών, αποφοίτων τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην εξέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται συνολικά σε είκοσι έξι (26) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για επιπλέον δέκα (10) μήνες.

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται:
α) για τους έξι (6) πρώτους μήνες που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας - προεργασία,  οι ωφελούμενοι νέοι θα αμείβονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. με ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και την αναλογία δώρων, εορτών και επιδόματος αδείας με βάση τον ως άνω μισθό. Για την προϋπηρεσία τους οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τον κλάδο συντάξεως, ασθένειας σε είδος και κινδύνου ατυχήματος, με βάση τον ως άνω μισθό. Από το ανωτέρω ποσό ο Ο.Α.Ε.Δ. παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά του ασφαλισμένου και την αποδίδει στο Ι.Κ.Α., μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά του εργοδότη  που βαρύνει τον Οργανισμό.
β) για τους υπόλοιπους είκοσι (20) επόμενους μήνες απασχόλησης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 100% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Πρόγραμμα διετούς επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη διατήρηση 200 θέσεων εργασίας.
Το πρόγραμμα αφορά στην διατήρηση διακοσίων (200) θέσεων εργασίας, για επαπειλούμενους εργαζόμενους του Νομού Καστοριάς ηλικίας 18-64 ετών, με την επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και της απασχόλησης.
Ωφελούμενα άτομα είναι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις ενταγμένες επιχειρήσεις, οι οποίοι πρέπει να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Είναι δυνατό να ενταχθούν στο πρόγραμμα και άτομα, τα οποία οι ενταγμένες επιχειρήσεις τα έχουν προσλάβει μετά τις 19-4-2010.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), όπως παρακάτω υπολογίζεται κατ’ έτος, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 100% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα.

5. Προγράμματα κατάρτισης /επανακατάρτισης για 350 ανέργους και 150 εργαζόμενους σε αντικείμενα που θεωρούνται κρίσιμα για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας η των επιχειρήσεων του Νομού Καστοριάς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον με νεώτερη ανακοίνωση, υπό την εποπτεία του ΟΑΕΔ και της Δομής Στήριξης του Προγράμματος, όπως θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης που θα συσταθεί μεταξύ των τοπικών, κλαδικών, κοινωνικών ή άλλων φορέων

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης είναι:

Άνεργοι
- να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
- να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
- να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης λαμβάνοντας υπόψη και τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης που προτείνει η Δομή Στήριξης με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Εργαζόμενοι
Τα ωφελούμενα άτομα πρέπει να εργάζονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς που έχει υποδείξει η Δομή Στήριξης του προγράμματος μετά από διαβούλευση με τους κλαδικούς/τοπικούς φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών/εργαζομένων. Στόχος είναι η αναβάθμιση των προσόντων για τη διατηρησιμότητα της θέσης τους στην επιχείρηση.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης για τους ανέργους είναι 500 ώρες και για τους εργαζόμενους 160 ώρες. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε άνεργο καταρτιζόμενο ανέρχεται σε έξι (6,00) €, ανά ώρα κατάρτισης, ενώ για κάθε εργαζόμενο ανέρχεται σε πέντε (5,00) € ανά ώρα κατάρτισης.

Οι καταρτιζόμενοι υποβάλλονται σε εκπαιδευτική αξιολόγηση τόσο κατά την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτού. Μετά το πέρας της κατάρτισης και μετά από επιτυχή αξιολόγηση χορηγείται σε κάθε καταρτιζόμενο βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την τροποιητική απόφαση.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η τροποποιητική απόφαση (αρχείο pdf 118 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved