ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
9.000 ευρώ για να φτιάξετε επιχείρηση στις νέες τεχνολογίες (1/2/06)


Αθήνα 1.2.2006, 7:22
Τη χορήγηση ποσού 9.000 ευρώ σε κάθε άνεργο που θα «στήσει»
επιχείρηση στους τομείς της πληροφορικής, της τηλεματικής και των τηλεπικοινωνιών, προβλέπει πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που θα ξεκινήσει λίαν προσεχώς. Από το πρόγραμμα αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 1.700 άνεργοι.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, που παρουσιάζει η Proslipsis, oι άνεργοι μπορούν να πάρουν την χρηματοδότηση για να δημιουργήσουν επιχείρηση σε κάποιο από τα ακόλουθα πεδία:

* Πληροφορική
Ορθολογική μηχανική επεξεργασία δεδομένων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δηλαδή αποθήκευση, ταξινόμηση, ανάκληση και μετάδοση δεδομένων, καθώς και αξιοποίησή τους σε ποικίλες εφαρμογές ή για την παροχή πληροφοριών.

* Τηλεπικοινωνίες
Σύνδεση με τη βοήθεια ειδικών συσκευών (ενσύρματων, ραδιοηλεκτρικών, ηλεκτρομαγνητικών κ.λ.π.), που εξασφαλίζουν την ανταλλαγή μηνυμάτων και πληροφοριών.

* Τηλεματική
Το σύνολο των τεχνικών μεθόδων και των υπηρεσιών που συνδυάζουν τις δυνατότητες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται και ο αυτοματισμός γραφείου.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματιών που θα δημιουργήσουν επιχειρήσεις στους τομείς της ειδικότητάς τους, ώστε το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησής τους να εντάσσεται στους τομείς Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικής:
- Λογισμικό (Software): Γεωπληροφορικός (Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών − GIS), Πληροφορικός οικονομίας και διοίκησης, Πληροφορικός πολυμέσων, Πληροφορικός−Προγραμματιστής, Πληροφορικός − Αναλυτής, Πληροφορικός τηλεπικοινωνιών και δικτύων, Τεχνικός γεωγραφικών συστημάτων, Τεχνικός πληροφορικής, Τεχνικός πληροφορικής με πολυμέσα, Τεχνικός τηλεπικοινωνιών, Τεχνικός δικτύων, Τεχνικός τηλεπληροφορικής, Τεχνίτης ασφάλειας συστημάτων Η/Υ, Τεχνίτης διαδικτύου, Τεχνίτης–Διαχειριστής βάσεων δεδομένων, Τεχνίτης –
Διαχειριστής δικτύων, Τηλεπληροφορικός.
- Υλισμικό (Hardware): Πληροφορικός αυτοματισμών, Πληροφορικός βιομηχανίας, Πληροφορικός διαχείρισης πληροφοριών, Πληροφορικός δικτύων, Πληροφορικός−
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πληροφορικός
– Ηλεκτρονικός, Πληροφορικός – Μηχανικός, Πληροφορικός Ρομποτικής, Πληροφορικός –
Σχεδιαστής, Τεχνικός αυτοματισμών, Τεχνικός βιομηχανικού λογισμικού, Τεχνικός δικτύων, Τεχνικός ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου, Τεχνικός ηλεκτρονικών μικροσυσκευών, Τεχνικός ιατρικής πληροφορικής, Τεχνίτης
– Ηλεκτρονικός επικοινωνιών, Τεχνίτης –
Ηλεκτρονικός μηχανών και συσκευών, Τεχνίτης Η/Υ, Τεχνίτης Η/Υ και δικτύων.

Ήδη ο ΟΑΕΔ ετοιμάζεται να εκδόσει σχετική εγκύκλιο, που θα εξειδικεύει περαιτέρω το πρόγραμμα, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα παρέχουν στους ενδιαφερόμενους οι κατά τόπους υπηρεσίες του.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι το εξής:

Καταρτίζουμε Πρόγραμμα επιχορήγησης χιλίων επτακοσίων (1.700) νέων ελευθέρων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ηλικίας 18−64 ετών στην Κοινωνία της Πλροφορίας (ΚτΠ), με διακριτικό τίτλο «Πρόγραμμα ν.Ε.Ε. 2005, ΚτΠ».
Οι θέσεις του προγράμματος θα κατανεμηθούν σε τοπικό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής και σύμφωνα με προτεραιότητες της πολιτικής απασχόλησης, με δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων, για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, των ανέργων που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση στους τομείς Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικής. Για την επίτευξη του σκοπού του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι δύνανται, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο μετά την αξιολόγηση τους μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης, να υπαχθούν σε προγράμματα βραχυχρόνιας κατάρτισης, προκειμένου να ενισχυθούν.
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πρέπει να δημιουργήσουν επιχείρηση στα ακόλουθα πεδία:
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Ορθολογική μηχανική επεξεργασία δεδομένων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δηλαδή αποθήκευση, ταξινόμηση, ανάκληση και μετάδοση δεδομένων, καθώς και αξιοποίησή τους σε ποικίλες εφαρμογές ή για την παροχή πληροφοριών.
Β. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: Σύνδεση με τη βοήθεια ειδικών συσκευών (ενσύρματων, ραδιοηλεκτρικών, ηλεκτρομαγνητικών κ.λ.π.), που εξασφαλίζουν την ανταλλαγή μηνυμάτων και πληροφοριών.
Γ. ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ: Το σύνολο των τεχνικών μεθόδων και των υπηρεσιών που συνδυάζουν τις δυνατότητες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται και ο αυτοματισμός γραφείου.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματιών που θα δημιουργήσουν επιχειρήσεις στους τομείς της ειδικότητάς τους, ώστε το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησής τους να εντάσσεται στους τομείς Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικής:
• Λογισμικό (Software): Γεωπληροφορικός (Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών − GIS), Πληροφορικός οικονομίας και διοίκησης, Πληροφορικός πολυμέσων, Πληροφορικός−Προγραμματιστής, Πληροφορικός − Αναλυτής, Πληροφορικός τηλεπικοινωνιών και δικτύων, Τεχνικός γεωγραφικών συστημάτων, Τεχνικός πληροφορικής, Τεχνικός πληροφορικής με πολυμέσα, Τεχνικός τηλεπικοινωνιών, Τεχνικός δικτύων, Τεχνικός τηλεπληροφορικής, Τεχνίτης ασφάλειας συστημάτων Η/Υ, Τεχνίτης διαδικτύου, Τεχνίτης–Διαχειριστής βάσεων δεδομένων, Τεχνίτης –
Διαχειριστής δικτύων, Τηλεπληροφορικός.
• Υλισμικό (Hardware): Πληροφορικός αυτοματισμών, Πληροφορικός βιομηχανίας, Πληροφορικός διαχείρισης πληροφοριών, Πληροφορικός δικτύων, Πληροφορικός−
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πληροφορικός
– Ηλεκτρονικός, Πληροφορικός – Μηχανικός, Πληροφορικός Ρομποτικής, Πληροφορικός –
Σχεδιαστής, Τεχνικός αυτοματισμών, Τεχνικός βιομηχανικού λογισμικού, Τεχνικός δικτύων, Τεχνικός ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου, Τεχνικός ηλεκτρονικών μικροσυσκευών, Τεχνικός ιατρικής πληροφορικής, Τεχνίτης
– Ηλεκτρονικός επικοινωνιών, Τεχνίτης –
Ηλεκτρονικός μηχανών και συσκευών, Τεχνίτης Η/Υ, Τεχνίτης Η/Υ και δικτύων.

1. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Από τις 1.700 θέσεις:
ποσοστό τουλάχιστον 65% του προγράμματος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά:
− Ανέργους νέους και νέες ηλικίας 18−25
ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι έως 6 μήνες στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
− Aνεργους –ες ηλικίας 26−64
ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι έως 12 μήνες στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
ποσοστό μέχρι 35% θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά:
− Aνεργους νέους και νέες 18−25
ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι τουλάχιστον 6 μήνες στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
− Aνεργους−ες ηλικίας 26−64
ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι τουλάχιστον 12 μήνες στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
Θα τηρηθεί προτεραιότητα στην κάλυψη, σύμφωνα με την οποία, ποσοστό 60% των θέσεων θα καλυφθούν από γυναίκες
Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και 3 (τρία) μέλη εταιρειών:
Ομορρύθμων (Ο.Ε.)
Ετερορρύθμων (Ε.Ε.), μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους
ΕΠΕ, με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 25% στο εταιρικό κεφάλαιο.
Αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών.
Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και πέντε (5) μέλη Συνεταιρισμών.
Επιπλέον για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν κριτήρια σχετικά με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, την επαγγελματική εμπειρία τους και την εντοπιότητα (έδρα/τόπος λειτουργίας της επιχείρησης), που θα καθοριστούν με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ.

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
2.1 Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.
2.2 Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, φροντιστήρια και γενικότερα εκπαιδευτικές μονάδες και μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης, internet−cafι, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και γενικότερα επιχείρηση που δεν αποβλέπει σε υποστήριξη άλλων επιχειρήσεων με χρήση πληροφορικής−τηλεπικοινωνιών−
τηλεματικής, αλλά απλά χρησιμοποιεί τις σχετικές τεχνολογίες για τη δική της λειτουργία.
2.3 Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
2.4 Όσοι ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα με δραστηριότητα όμοια (ή στον ίδιο χώρο) με αυτή που είχε επιχείρηση η οποία διέκοψε τη λειτουργία της και ανήκε σε συγγενικό τους πρόσωπο εξ αίματος ή αγχιστείας Α΄ Βαθμού ή οι σύζυγοί τους κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την έναρξη της επιχείρησης τους στη Δ.Ο.Υ., εκτός των περιπτώσεων στις οποίες ο προηγούμενος ιδιοκτήτης συνταξιοδοτήθηκε ή απεβίωσε.
2.5 Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση κατά τους έξι (6) μήνες πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., καθώς και αυτοί που έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν, ανεξάρτητα χρονικής περιόδου είτε από το γενικό Πρόγραμμα των Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών είτε από αντίστοιχο εξειδικευμένο Πρόγραμμα (στον τομέα Πολιτισμού, Περιβάλλοντος κ.λπ.).

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ YΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει δύο στάδια. Την προέγκριση, δηλαδή την αποδοχή από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης»
από τον ενδιαφερόμενο και την υπαγωγή, δηλαδή την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία, ύστερα και από τη θετική εισήγηση του πρώτου επιτόπιου ελέγχου.

3.1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
Οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα στο στάδιο της προέγκρισης είναι οι εξής:
3.1.1. Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους.
3.1.2. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από τον εργασιακό σύμβουλο ή τον αρμόδιο υπάλληλο και τους ίδιους.
3.1.3. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος μετά τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και υποχρεωτικά από την 1.11.2004 και μετά.
3.1.4. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους−
Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Επίσης, να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
3.1.5. Να έχουν υποβάλει τυποποιημένη «αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνη δήλωση»
στην οποία θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τη διαδικασίακαι τους όρους ένταξης και συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, θα περιγράφουν το σχέδιό τους για δημιουργία νέας επιχείρησης και θα δηλώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα. Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. του τόπου λειτουργίας της επιχείρησης. Ως τόπος λειτουργίας νοείται κατ΄ αρχήν η έδρα της επιχείρησης και σε ειδικές περιπτώσεις θα υποδεικνύεται συγκεκριμένος χώρος εγκατάστασής της.
3.1.6. Να υπάρχουν κενές θέσεις ανά Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας θα λειτουργήσει η επιχείρηση.
Η αποδοχή της αίτησης από την Υπηρεσία, συνεπάγεται προέγκριση και δέσμευση της θέσης.

3.2 ΥΠΑΓΩΓΗ
Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας είναι η υπαγωγή στο πρόγραμμα, η οποία ολοκληρώνεται με την θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισμού και την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από την υποβολή της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης»,
ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με τον αιτούντα και ελέγχονται τα παρακάτω:
3.2.1. Δελτίο ανεργίας
3.2.2. Βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης.
3.2.3. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότηταςτης επιχείρησης από τη ΔΟΥ.
3.2.4. Εξοφλημένα τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΥΟ βιβλία της επιχείρησης τους, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 40% του ποσού της επιχορήγησης (εμπορεύματα, εξοπλισμοί, πρώτες ύλες κ.λ.π). Λογίζονται και τα έξοδα ενοικίων. Λογίζονται επίσης τα έξοδα του παιδικού σταθμού που τυχόν πληρώνει μια νέα επιχειρηματίας για τη φύλαξη των παιδιών της ώστε να μπορεί να απασχολείται στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που η ΝΕΕ έχει ως επαγγελματική έδρα την οικία της (ειδικές περιπτώσεις παρ.3.2.9.) λαμβάνεται υπόψη το 1/3 του συνόλου των ενοικίων και λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ κλπ.) Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στη δημιουργία νέων Εταιριών και Συνεταιρισμών, τα εξοφλημένα τιμολόγια ή οι αποδείξεις υπολογίζονται κατά το τμήμα εκείνο το οποίο αντιστοιχεί στη συμμετοχή έκαστου των υποψηφίων στο κεφάλαιο της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού.
3.2.5. Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού εφόσον πρόκειται για Εταιρεία ή Συνεταιρισμό στον οποίο συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
3.2.6. Μισθωτήριο.
3.2.7. Νόμιμα πιστοποιητικά για την άσκηση του επαγγέλματός του, όπου αυτά απαιτούνται. Τα νόμιμα πιστοποιητικά δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους στην επιχείρησή του και σε περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε ένας από τους απασχολουμένους σ΄αυτή.
3.2.8. Να απασχολούνται στην επιχείρησή τους και να είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.
3.2.9. Η επιχείρηση να λειτουργεί σε χώρο ανεξάρτητο και κατάλληλα διαμορφωμένο (εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. Επιτρέπεται κατ’
εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο εντός της οικίας (κατάλληλα διαμορφωμένο)στις περιπτώσεις:
α)μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β)γυναίκας που φροντίζει στην οικία της συγγενείς α΄βαθμού με αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ. από δημόσιους φορείς.
3.2.10. Κατά τη διάρκεια του πρώτου ελέγχου, ο αιτών θα πρέπει να παραδώσει φωτοαντίγραφα των παραπάνω πιστοποιητικών στον ελεγκτή, προκειμένου αυτά να τεθούν στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που συντρέχουνοι προϋποθέσεις υπαγωγής και η έκθεση του επιτόπιου ελέγχου είναι θετική, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την ένταξή του στο πρόγραμμα και καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία, μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ένταξής του και να προσκομίσει α) βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται, και β) τιμολόγιο που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρ.12 παρ.3 Προεδρικού Διατάγματος 186/1992 ΚΒΣ και γ) αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού, προκειμένου να του χορηγηθεί η προκαταβολή.

4. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 9.000 ευρώ από τα οποία ποσό ύψους 3.000 ευρώ καταβάλλεται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ σε δύο (2) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης). Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

5. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κατά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας δεσμεύεται για τα εξής:
5.1. Με τη λήξη του κάθε εξαμήνου, από την ένταξή του στο πρόγραμμα και μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, υποχρεούται να προσκομίσει:
5.1.1. Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρησή του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος είναι τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του ποσού της δόσης που πρόκειται να εισπράξει (δηλ. 1.350 ευρώ), όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία εσόδων και εξόδων του. Λογίζονται τα έξοδα ενοικίων. Λογίζονται επίσης τα έξοδα του παιδικού σταθμού που τυχόν πληρώνει μια νέα επιχειρηματίας για τη φύλαξη των παιδιών της ώστε να μπορεί να απασχολείται στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που η ΝΕΕ έχει ως επαγγελματική έδρα την οικία της (ειδικές περιπτώσεις παρ.3.2.9.) λαμβάνεται υπόψη το 1/3 του συνόλου των ενοικίων και λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ κλπ.)
5.1.2. Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται, τιμολόγιο και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων–
εξόδων του προηγούμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ.
5.2. Ο ενταγμένος στο πρόγραμμα υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει με την αίτηση για ένταξή του.
5.3. Η επιχείρηση δεν πρέπει να προβεί σε αλλαγή έδρας ή τόπου λειτουργίας εκτός των ορίων αρμοδι
ότητας της Υπηρεσίας στην οποία ο επαγγελματίας υπέβαλλε την αίτηση υπαγωγής του, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6.
5.4 Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της στο δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6.

6. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμήποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν.1262/1982, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού.
Ειδικότερα, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, στις περιπτώσεις αυτές αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του για τη διακοπή της επιχορήγησης που ο νέος επαγγελματίας έχει λάβει από τον ΟΑΕΔ και την επιστροφή:
τμήματος του καταβληθέντος ποσού, κατ΄ αναλογία του χρονικού διαστήματος που απομένει από την ημερομηνία μη τήρησης των όρων ή των προϋποθέσεων του προγράμματος μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού δωδεκάμηνου χρόνου επιχορήγησης.
ολόκληρου του ποσού σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη τήρηση εξ αρχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος.
Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει με εφάπαξ καταβολή του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.
Εφόσον δεν επιστραφεί εμπρόθεσμα το ποσό που αναζητείται, συντάσσεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής και αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη του.
Σε περίπτωση φυλάκισης ή θανάτου ή σοβαρής ασθένειας, η επιχορήγηση θα διακόπτεται χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον επαγγελματία από την ημερομηνία που εμφανίσθηκε το πρόβλημα.

7. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ
Εάν ο νέος επαγγελματίας καταθέσει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά για την καταβολή επιμέρους δόσης, η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

8. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εάν μετά την ένταξη του νέου επαγγελματία στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή του επαγγελματία στο πρόγραμμα.

9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας ή μη υπαιτιότητας του νέου επαγγελματία, δύναται με απόφασή του και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου:
9.1. να επιμηκύνει την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου για είσπραξη επιμέρους δόσης έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
9.2. να θεραπεύσει περίπτωση δελτίου ανεργίας που δεν είχε θεωρηθεί για διάστημα έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη επιτηδεύματος.

10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
10.1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των υποψηφίων ή ενταγμένων στο Πρόγραμμανέων ελεύθερων επαγγελματιών και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ.94198/26.6.2003 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’
αριθμ. 95862/12.10.2004 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και ισχύει, ύστερα από ένσταση που θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος.
10.2. Η ένσταση θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η επιχείρηση του ενιστάμενου, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματος ή της απορριπτικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο.
10.3. Κατά την εξέταση των ενστάσεων, η Ειδική Επιτροπή θα συνεκτιμά αν ο άνεργος συμμετείχε σε δράσεις εκπαιδευτικής και τεχνικής στήριξης που χρηματοδοτούνται από την ΚτΠ. Εφόσον η ένσταση αφορά περίπτωση που το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης δεν είναι σαφές αν εντάσσεται στους τομείς Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικής, η Ειδική Επιτροπή θα συνεκτιμά αν αποτελεί συνέργια με άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από την ΚτΠ.
Για τις περιπτώσεις αυτές, εφόσον τις επικαλείται ο ενιστάμενος, θα προσκομίζει σχετικά δικαιολογητικά.

11. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ −
ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ
11.1. Η προθεσμία υποβολής των «αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα»
των υποψηφίων θα καθοριστεί από σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ.
11.2. Για θέσεις που θα μείνουν κενές ύστερα από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων, υπάρχει η δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. Για το σκοπό αυτό το ΔΣ του ΟΑΕΔ δύναται με απόφαση του να αναστείλει προσωρινά την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
11.3. Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ δύναται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του να παρατείνει ή να διακόψει το πρόγραμμα είτε στο σύνολό του είτε σε μεμονωμένες Υπηρεσίες Απασχόλησης, για λόγους που αυτό κρίνει.
11.4. Για κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για την υλοποίηση του Προγράμματος που δεν καλύπτεται από την παρούσα απόφαση, θα εκδίδεται εγκύκλιος της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.

12. ΕΛΕΓΧΟΙ –
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
12.1. Η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ υποχρεούται μετά από επιτόπιο έλεγχο, που γίνεται σύμφωνα με την αρ.2/34255/0022/6.6.2001 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να συντάσσει έκθεση στην οποία θα καταγράφεται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητατων ενεργειών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για:
Την πιστή τήρηση των Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων στα πλαίσια των οποίων λειτουργεί το πρόγραμμα.
Την πρόληψη ή την εξακρίβωση τυχόν παραβάσεων καθώς και την επιβολή κυρώσεων.
Για το σκοπό αυτό, οι έλεγχοι των εκπροσώπων του Οργανισμού θα αποτελούν ταυτόχρονα και υπεύθυνες δηλώσεις, η ακρίβεια των οποίων θα διαπιστώνεται με δευτεροβάθμιους ελέγχους.
12.2. Οι ελεγχόμενοι Ν.Ε.Ε. υποχρεούνται:
Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους.
Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα Υ.Α. για τουλάχιστον 3 χρόνια από την αποπληρωμή του προγράμματος.
12.3. Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται κάθε μήνα:
− οι δεσμευθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά την αποδοχή από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, των «αιτήσεων υπαγωγής το πρόγραμμα – υπεύθυνων δηλώσεων»
των ενδιαφερομένων.
οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων
η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ.
12.4. Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας υποχρεούται στην παροχή στοιχείων στην Υπηρεσία για σκοπούς αξιολόγησης του Προγράμματος, ακόμη και μετά το πέρας του δωδεκαμήνου της επιχορήγησης και ανεξάρτητα από την εξέλιξή της και τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας της επιχείρησης.

13. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
13.1. Ελέγχους διενεργούν οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική απόφαση υπ’
αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13.2. Ελεγκτικά Όργανα που αναφέρονται, κατ’
εφαρμογή του ν.2860/14.11.2000.
13.3. Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΔΕΛ).

14. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να εκδώσει εγκύκλιο στην οποία θα εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

15. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Για το πρόγραμμα ν.Ε.Ε. 2005 –
ΚτΠ έχει προβλεφθεί πίστωση 15.300.000 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αναλυτικά κατά έτος ως εξής:
Για το έτος 2005 5.100.000 ευρώ
Για το έτος 2006 10.200.000 ευρώ
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει υπολογισθεί πίστωση 10.000.000 ΕΥΡΩ στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2004 με τα στοιχεία ΚΑΕ 2493 Η
Όλες οι προαναφερόμενες δαπάνες προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την Ελλάδα, με τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που ισχύουν για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Ο Οργανισμός θα καταβάλλει χρήματα μόνο εφόσον έχει εισπράξει επιχορήγηση από το Π.Δ.Ε.
Οι χρηματορροές του προγράμματος γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται, βάσει του ν.2860/14.11.2000, στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved