ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών
 

 

Αθήνα 24.1.2012, 13:42

Ξεκινάει στις 20 Φεβρουαρίου 2012 και θα διαρκέσει έως τις 20 Μαρτίου 2012 η υποβολή προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». Μέσω αυτού του προγράμματος μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση υφιστάμενες και μη επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα.

Αναλυτικά, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

1. Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2010, λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε και οι οποίες έχουν νομική μορφή όπως ορίζεται από το άρθρο 2 παράγραφος 7α, και 7β  του Ν. 3887/2010.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που:
- Δραστηριοποιούνται στον τομέα των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (Διεθνών και Εθνικών) και δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του ν. 3887/10 και των τροποποιήσεων αυτού.
- Απασχολούν έως 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ ή το  ύψος του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. ευρώ.
- Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

2. Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση μικρές πολύ μικρές επιχειρήσεις και  μεσαίες (start-up επιχειρήσεις).

Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» (Παράρτημα  VII), έχουν  αρχίσει  την δραστηριότητα τους μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Για αυτές τις εταιρείες που ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν μετά την εφαρμογή του ν. 3887 (30/9/2010) επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ.

Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών. Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» (Παράρτημα  VII). Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία ΑΕ ή ΕΠΕ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Νεοσύστατες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που είναι υπό σύσταση καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί αλλά δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Υπογραμμίζεται ότι κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει μία μόνο πρόταση. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων της μίας προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος, απορρίπτονται όλες.

Επίσης ότι κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση στο παρόν πρόγραμμα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις στις οποίες αυτό το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων.

Τι χρηματοδοτείται
Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται, σύμφωνα με τον Κανονισμό De Minimis, είναι οι ακόλουθες:
- Κτηριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) συνεργείων, χώρων στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης.
- Επενδύσεις σε πάγια:
- Μετασκευή - διασκευή φορτηγών αυτοκινήτων.
- Εξοπλισμός φόρτωσης – εκφόρτωσης, ράφια κ.λπ.
- Εξοπλισμός συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων.
- Εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων (επιλέξιμη για αποκλειστική και μόνο χρήση των οχημάτων της επιχείρησης)
- Αγορά αγοράς οικοπέδου.
- Δαπάνες για ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας.
- Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κ.λπ.
- Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα - Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους.
- ¶ϋλες δαπάνες (συνολικά).
- Δαπάνες εκπαίδευσης και πιστοποίησης.
- Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις.
- Δαπάνες συμβούλων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
- Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου.
- Εκπόνηση μελετών και ερευνών.
- Δημιουργία - κατασκευή διαδικτυακού τόπου για πρώτη φορά.
- Παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε e-marketplaces και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου.
- Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, κ.α.).

Επιπλέον χρηματοδοτούνται δαπάνες:
- Για απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση. Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα και όχι ολόκληρη η δαπάνη απόκτησης του καινούργιου μεταφορικού μέσου.
- Δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης για συνολική διάρκεια 1 έτους πρόσθετου προσωπικού, εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία (ΑΜεΑ) κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008.
- Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος) για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους (άρθρο 14) π.χ. ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας, υπηρεσίες νομικής - διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης, αλλαγής νομικής μορφής, αλλαγή έδρας κ.λπ.)

Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις:
- Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ν3887/10 και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας.
- Δυνατότητα σταδιακής μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών-επιχειρήσεων  που οδηγεί αναμφίβολα σε εσωτερικό μη υγιή ανταγωνισμό και δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων
και επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες,
- Μείωση του μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την  χρήση σύγχρονου εξοπλισμού.
- Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωσης  αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.
- Ο εκσυγχρονισμός των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, θα δώσει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες οδηγούς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης καθώς και να προσαρμόζονται ταχύτερα στις αλλαγές συμπεριφοράς των εμπορικών και καταναλωτικών συνηθειών, εξαιτίας αυτής.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στα τηλέφωνα 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ.: 8011136300.

* Κατεβάστε τον Οδηγό του προγράμματος

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε αναλυτικές διευθύνσεις.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Οι διευθύνσεις (αρχείο 201 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved