ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Ενίσχυση ΕΕ για οπτικοακουστικά έργα

Αθήνα 19.2.2014, 14:3

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο έργο με τίτλο «MEDIA 2007 - Ανάπτυξη, διανομή, προώθηση και κατάρτιση i2i Audiovisual», εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η παρούσα αναγγελία πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων βασίζεται στην απόφαση αριθ. 1718/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί εφαρμογής προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα (MEDIA 2007). Στα μέτρα που καλύπτει η απόφαση περιλαμβάνεται η ανάπτυξη σχεδίων παραγωγής. 

Στόχος της εν λόγω ενίσχυσης είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση ανεξάρτητων ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής σε χρηματοδοτικούς πόρους από τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέσω συγχρηματοδότησης μέρους των δαπανών που αφορούν: 
- Ασφάλιση για οπτικοακουστικές παραγωγές: Ενότητα 1 -ενίσχυση στη θέση- «ασφαλίσεις» του προϋπο­ λογισμού παραγωγής· 
- Εγγύηση αποπεράτωσης για την παραγωγή ενός οπτικοακουστικού έργου: Ενότητα 2 - ενίσχυση στη θέση «εγγύηση αποπεράτωσης» του προϋπολογισμού παραγωγής· 
- Τραπεζική χρηματοδότηση για την παραγωγή ενός έργου: Ενότητα 3 - ενίσχυση στη θέση «χρηματοοικονο­μικό κόστος» του προϋπολογισμού παραγωγής. 

Η παρούσα αναγγελία απευθύνεται σε ευρωπαϊκές εταιρίες των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην επίτευξη των προαναφερομένων στόχων, και συγκεκριμένα στις ανεξάρτητες εταιρίες παραγωγής. 

Οι αιτούντες πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε μία από τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες της EOX, Ελβετία ή Κροατία. 
 
Το προτεινόμενο οπτικοακουστικό έργο πρέπει να είναι ταινία μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, η δημιουργικό ντοκιμαντέρ, της οποίας η παραγωγή γίνεται κατΆ εξοχήν από εταιρείες οι οποίες έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα MEDIA. Να είναι παραγωγή με σημαντική συμμετοχή επαγγελματιών που προέρχονται από τις χώρες μου συμμετέχουνστο πρόγραμμα MEDIA. Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι 30 μήνες. Η παρούσα αναγγελία πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων αφορά έργα που αρχίζουν μεταξύ 1ης Ιουνίου 2010 και 6 Ιουνίου 2011. 

Κριτήρια χορήγησης 
Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
- Έργα που έχουν υποστηριχθεί από το πρόγραμμα MEDIA — Μεμονωμένα σχέδια για τις μεγάλες χώρες η/και Κατάλογοι σχεδίων για τις χώρες χαμηλής οπτικοακουστικής παραγωγής: 10 βαθμοί 
- Έργα τα οποία διαθέτουν πιστωτική χρηματοδότηση από τραπεζικό οργανισμό: 10 βαθμοί 
- Έργα που προέρχονται από χώρες χαμηλής οπτικοακουστικής παραγωγής: 10 βαθμοί 
- Έργα που προέρχονται από τις νέες χώρες μέλη: 5 βαθμοί 
- Έργα με ευρωπαϊκή διάσταση συμπαραγωγή μεταξύ χωρών που συμμετέχουν στο MEDIA: 3 βαθμοί 

Στα όρια του διαθέσιμου προϋπολογισμού τα έργα με την υψηλότερη βαθμολογία θα επιλεχθούν για υποστήριξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το παρακάτω κριτήριο θα αξιολογηθεί αποκλειστικά για τα έργα που ισοβαθμούν: 
- Συμπαραγωγή μεταξύ χωρών που συμμετέχουν στο MEDIA: 1 βαθμός για κάθε χώρα 

Στα όρια του διαθέσιμου προϋπολογισμού τα έργα με την υψηλότερη βαθμολογία θα επιλεχθούν για υποστήριξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το παρακάτω κριτήριο θα αξιολογηθεί αποκλειστικά για τα έργα που ισοβαθμούν: 
- Προοπτικές διεθνούς διανομής: 0-5 βαθμοί. 

Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατ. EUR. Η χρηματοοικονομική συνεισφορά δεν θα υπερβεί ποσοστό 50 % — (60 %) του επιλέξιμου κόστους. Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 5 000 και 50 000 EUR. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 50 000 EUR. 

Καταληκτική ημερομηνία 
Οι υποψηφιότητες για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως: 
- 10 Ιανουαρίου 2011, για έργα που αρχίζουν μεταξύ 1ης Ιουνίου 2010 - 10ης Ιανουαρίου 2011. 
- 6 Ιουνίου 2011, για έργα που αρχίζουν μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2010 - 6ης Ιουνίου 2011. 

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 
Πολιτισμού στην ακόλουθη διεύθυνση 
Education Audiovisual and Culture Executive Agency 
Call for Proposals EACEA/27/10 
Mr Constantin DASKALAKIS 
BOUR 3/30 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË

Θα γίνουν δεκτές μόνο οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στο επίσημο έντυπο, θα είναι δεόντως υπογεγραμμένες από τον νόμιμο αντιπρόσωπο του υποψήφιου οργανισμού και θα περιέχει όλες τις πληροφορίες και τα παραρτήματα που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Οι αιτήσεις που διαβιβάζονται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα γίνουν δεκτές. 

Περαιτέρω πληροφορίες 
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να ακολουθούν τις κατευθύνσεις για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
και να υποβάλλονται χρησιμοποιώντας τα σχετικά έντυπα.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved