ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Πρόσκληση προς επιχειρήσεις απευθύνει ο ΟΓΑ

Αθήνα 30.6.2016, 16:10

Πρόσκληση προς επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τα προγράμματα που υλοποιεί, απευθύνει ο ΟΓΑ.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός προσκαλεί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς: Θέατρο, Βιβλίο, Εκδρομές, Τουρισμός (και ιαματικός).

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως, μέχρι την 9η Ιουλίου 2016.

* Ακολουθούν οι σχετικές ανακοινώσεις.Θέατρο
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), στα πλαίσια του προγράμματος Δωρεάν
παροχής εισιτηρίων θεάτρων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, θα διανείμει συνολικά
66.000 δελτία θεάματος για τη θερινή θεατρική περίοδο 2016 και τη χειμερινή περίοδο
2016-2017,για παραστάσεις που θα δοθούν σε πόλεις όλων των νομών της χώρας, από
συμβεβλημένες θεατρικές επιχειρήσεις.

Όσοι θεατρικοί επιχειρηματίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να
συμπεριληφθούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο των συμβεβλημένων με τον ΟΓΑ θεατρικών
επιχειρήσεων, μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους του προγράμματος και να
προμηθευτούν το ειδικό έντυπο της Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής και το
Ιδιωτικό Συμφωνητικό από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr-Προγράμματα
Αγροτικής Εστίας. Proslipsis.gr

H Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό και τυχόν
συνοδευτικά δικαιολογητικά, υπογεγραμμένα νομίμως, θα υποβάλλονται ταχυδρομικά ή
ιδιοχείρως, μέχρι την 9-7-2016 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αρ. πρωτ.
εισερχομένου ΟΓΑ) στην κατωτέρω διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ


Βιβλία
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), υλοποιεί για το έτος 2016, το πρόγραμμα
Δωρεάν Παροχής βιβλίων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, σύμφωνα με το οποίο
175.000 δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν δωρεάν βιβλία από τα συμβεβλημένα
βιβλιοπωλεία-εκδοτικούς οίκους όλης της χώρας.

Όσοι ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείων-εκδοτικών οίκων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα και να συμπεριληφθούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο των συμβεβλημένων με τον
ΟΓΑ βιβλιοπωλείων-εκδοτικών οίκων, μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους του
προγράμματος (Προϋποθέσεις- Διαδικασίες Ένταξης- Υποχρεώσεις κλπ), από την ιστοσελίδα
του ΟΓΑ www.oga.gr -Προγράμματα Αγροτικής Εστίας.

Η Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
www.oga.gr/bibliopoleia-aitiseis, εν συνεχεία θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται η
έντυπη μορφή της με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, υπογεγραμμένη νομίμως,
ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως μέχρι την 9-7-2016 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή
αρ. πρωτ. εισερχομένου ΟΓΑ).

Οι βιβλιοπώλες-εκδοτικοί οίκοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής βιβλίων
2015 θα πρέπει και αυτοί να υποβάλουν Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής. Η Αίτηση
θα είναι προσυμπληρωμένη με βάση τα στοιχεία της αντίστοιχης Αίτησης που υπέβαλαν το
2015. Για την υποβολή της Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής θα πρέπει να εισέλθουν
στην εφαρμογή www.oga.gr/bibliopoleia-aitiseis χρησιμοποιώντας τους κωδικούς
(username και password) που ήδη χρησιμοποιούν από το προηγούμενο έτος και να
προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχείων τους (π.χ. τυχόν αλλαγές σε
τηλέφωνα επικοινωνίας,e-mail κλπ.).

Σε περίπτωση που έχουν ξεχάσει τους κωδικούς τους από την προηγούμενη χρονιά, θα
πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες ανάκτησης των κωδικών που αναγράφονται στην
εφαρμογή. Proslipsis.gr

Όλες οι ανωτέρω επιχειρήσεις θα αποστέλλουν την εκτυπωμένη Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση
Συμμετοχής και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, στην κατωτέρω
διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ.


Εκδρομές
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), στα πλαίσια του
Εκδρομικού προγράμματος έτους 2016, θα διανείμει συνολικά 37.000
δελτία προκειμένου οι ασφαλισμένοι του να πραγματοποιήσουν
μονοήμερη ή τριήμερη εκδρομή μέσω συμβεβλημένων με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ
τουριστικών γραφείων όλης της χώρας.

Ειδικότερα, ο αριθμός δικαιούχων ανά τύπο εκδρομής ορίζεται ως εξής:
- Μονοήμερες εκδρομές: 25.000 άτομα.
- Τριήμερες εκδρομές: 12.000 άτομα.

Όσοι επιχειρηματίες Τουριστικών Γραφείων (Γενικού ή Εσωτερικού
Τουρισμού), ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με τον ΟΓΑ,
προκειμένου να συμμετέχουν οι δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΓΑ σε εκδρομές που
διοργανώνουν, μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους του
προγράμματος (Προϋποθέσεις- Διαδικασίες Ένταξης- Υποχρεώσεις κλπ)
από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr-Προγράμματα Αγροτικής
Εστίας.
 Proslipsis.gr
Η Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής, θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση www.oga.gr/tg-aitiseis, εν συνεχεία θα εκτυπώνεται και
θα αποστέλλεται η έντυπη μορφή της με τα απαραίτητα συνοδευτικά
δικαιολογητικά, υπογεγραμμένη νομίμως, ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως, μέχρι
την 9-7-2016 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αρ. πρωτ.
εισερχομένου ΟΓΑ) στην κατωτέρω διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30,
101 70 ΑΘΗΝΑ


Τουρισμός
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), στα πλαίσια του προγράμματος
Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2016, θα διανείμει συνολικά 55.000 δελτία, προκειμένου
οι ασφαλισμένοι του να πραγματοποιήσουν 6ήμερες διακοπές (μέχρι 5 διανυκτερεύσεις)
σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
- Ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων
- Ενοικιαζόμενα Δωμάτια/Διαμερίσματα
- Επιπλωμένες κατοικίες- επαύλεις
όλα με ιδιαίτερο λουτρό και κλιματισμό/ κεντρική θέρμανση, εντός των
δωματίων, καθώς και
- Οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping) με θέση σκηνής ή τροχόσπιτου

Στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, θα υλοποιηθεί το έτος 2016 και το
πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού που απευθύνεται σε 4.000 συνταξιούχους του ΟΓΑ,
οι οποίοι επιπλέον της διαμονής, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν
μέχρι και πέντε (5) απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις συμβεβλημένων ιαματικών πηγών
ή σε Υδροθεραπευτήρια που βρίσκονται εντός των συμβεβλημένων τουριστικών μονάδων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού έχουν όλες οι
προαναφερόμενες κατηγορίες καταλυμάτων, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε
λουτροπόλεις ή σε περιοχές κοντά σε εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών ή διαθέτουν
Υδροθεραπευτήριο εντός της μονάδας τους. Η συμμετοχή δηλώνεται στην ίδια αίτηση με
τον Κοινωνικό Τουρισμό.

Όσοι επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων, πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και
ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με τον ΟΓΑ, προκειμένου να δέχονται στα
καταλύματά τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τουρισμού ή και δικαιούχους του
Ιαματικού Τουρισμού, μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους των προγραμμάτων
(Προϋποθέσεις- Διαδικασίες Ένταξης- Υποχρεώσεις κλπ) από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ
www.oga.gr -Προγράμματα Αγροτικής Εστίας. Proslipsis.gr

Η Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
www.oga.gr/katalymata-aitiseis-2016.

Οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2015 θα
πρέπει και αυτοί να υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής, η
οποία όμως θα είναι προσυμπληρωμένη με βάση τα στοιχεία της αντίστοιχης
Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής που υπέβαλαν το 2015. Για την υποβολή της
Αίτησης θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή www.oga.gr/katalymata-aitiseis-2016
χρησιμοποιώντας τους κωδικούς (username και password) που ήδη χρησιμοποιούν από το
προηγούμενο έτος και να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχείων
τους (π.χ. ημερομηνίες συμμετοχής τους για το 2016, τυχόν αλλαγές σε τηλέφωνα
επικοινωνίας, ειδικό σήμα λειτουργίας, πυρασφάλεια, κλπ.).

Η ηλεκτρονική Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής όλων των ανωτέρω
επιχειρηματιών, θα εκτυπώνεται και θα αποστέλλεται η έντυπη μορφή της με τα
απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά, υπογεγραμμένη νομίμως, ταχυδρομικά ή
ιδιοχείρως (ΟΓΑ/Κλάδος Αγροτικής Εστίας- Πατησίων 30, 10170 ΑΘΗΝΑ), μέχρι και
9-7-2016 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αρ. πρωτ. εισερχομένου ΟΓΑ) στην
κατωτέρω διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ


Ιαματικός Τουρισμός
Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος
Κοινωνικού Τουρισμού, οργανώνει το πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού που θα
εφαρμοσθεί σε όλους τους νομούς της χώρας. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 4.000
συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν
δωρεάν μέχρι και 5 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών, παράλληλα
με τις διακοπές τους (μέχρι 5 διανυκτερεύσεις) σε συμβεβλημένο τουριστικό κατάλυμα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής:
α) Βεβαίωση Προσωρινής Λειτουργίας Υδροθεραπευτηρίου από την αρμόδια
Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού ή Υπεύθυνη
Δήλωση ότι έχει υποβληθεί αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού για τη χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης.
β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 για απασχόληση ιατρού στην εγκατάσταση της
ιαματικής πηγής.

Όσες επιχειρήσεις ιαματικών πηγών, ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με τον ΟΓΑ,
προκειμένου να δέχονται στις εγκαταστάσεις τους δικαιούχους του προγράμματος
Ιαματικού Τουρισμού, μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους του προγράμματος από
την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr - Προγράμματα Αγροτικής Εστίας.

Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή με τα
συνοδευτικά δικαιολογητικά, υπογεγραμμένη νομίμως, ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως μέχρι
την 9-7-2016 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αρ. πρωτ. εισερχομένου ΟΓΑ) στην
κατωτέρω διεύθυνση:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ), ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, Πατησίων 30, 101 70 ΑΘΗΝΑ.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved