ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Νέο πρόγραμμα ΕΟΜΜΕΧ για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα (23/7/07)


Αθήνα 23.7.2007, 08:13
Ένα νέο πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας βάζει σε εφαρμογή ο Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων (ΕΟΜΜΕΧ).

Πρόκειται για τη
 δράση 3.9: «Ανάπτυξη γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας», η οποία προβλέπει την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων γυναικών επιχειρηματιών ή γυναικών ελεύθερων επαγγελματιών, με στόχο την ενδυνάμωση και διατήρηση της απασχόλησης σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Σε ποιές απευθύνεται
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν γυναίκες επιχειρηματίες που επιχειρούν είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε στο πλαίσιο υφιστάμενων επιχειρήσεων (ατομικές ή εταιρείες με νομική μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. ή Συνεταιρισμοί), που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και μεταφορών στις Περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δηλαδή στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτ. Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου.

Προϋποθέσεις
Για να θεωρηθεί μία επιχείρηση ή και νομικό ή φυσικό πρόσωπο ως επιλέξιμη θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
- Να βρίσκεται σε λειτουργία.
- Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
- Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.
- Να τηρεί βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.
- Να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο.
- Η διοίκηση - διαχείριση να ασκείται αποδεδειγμένα ή και σύμφωνα με το καταστατικό από γυναίκα.
- Η γυναίκα να κατέχει τουλάχιστον το 50% του εταιρικού κεφαλαίου.
* Μη επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες
- Επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα.
- Δραστηριότητες που δεν ενισχύονται από τον κανόνα de minimis.
- Επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνο νυχτερινές ώρες.
- Επιχειρήσεις με τυχερά παιχνίδια, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια.
- Επιχειρήσεις με αντικείμενο την παροχή πνευματιστικών - αστρολογικών υπηρεσιών καθώς και των γραφείων συνοικεσίων.
- Επιχειρήσεις προσφοράς αλκοολούχων ποτών (μπαρ).
- Οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τα σωματεία και οι ενώσεις.
- Οι επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας παραγράφου. Τονίζεται ότι το είδος της υποστήριξης που θα λάβουν οι ωφελούμενες γυναίκες επιχειρηματίες και γυναικείες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αφορά δραστηριότητες που είτε σχετίζονται με εξαγωγές, δηλαδή, συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, είτε ευνοούν τη χρησιμοποίηση εγχωρίων προϊόντων σε βάρος των εισαγομένων.

Δαπάνες
Η δράση καλύπτει δαπάνες για:
- Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από ένα δίκτυο Θεματικών Ειδικών Συμβούλων και από Εμπειρογνώμονες, στα θεματικά πεδία:
- Γενικές επιχειρηματικές και επιχειρησιακές συμβουλές.
- Οργάνωση.
- Ανάπτυξη και υποστήριξη υλοποίησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων.
- Μarketing και επιχειρησιακή επικοινωνία.
- Aνθρώπινο δυναμικό.
- Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
- Σχεδιασμός λειτουργικών και πληροφοριακών συστημάτων.
- Πληροφορική.
- Αλλοι τομείς εξειδίκευσης.
- Συμμετοχή σε εκθέσεις, ανοικτά συνέδρια και ημερίδες.
Η διοργάνωση εκθέσεων προϊόντων ή υπηρεσιών γυναικών επιχειρηματιών ή η μεμονωμένη συμμετοχή στις υπάρχουσες εκθέσεις έχουν σκοπό, αφενός μεν, τη διεύρυνση της πελατείας και των πωλήσεων των προϊόντων των γυναικών επιχειρηματιών και αφετέρου την ανάδειξη της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων προϊόντων τους.
- Συμμετοχή των γυναικών σε επιχειρηματικές αποστολές.
Οι ομαδικές ή μεμονωμένες αποστολές γυναικών επιχειρηματιών πραγματοποιούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ.
- Πραγματοποίηση διαφήμισης και προβολής μικρής κλίμακας. Η διαφήμιση και η προβολή των γυναικείων επιχειρήσεων είναι μικρής κλίμακας και περιλαμβάνει σχεδιασμό, εκτύπωση, προώθηση εντύπων, διαφημιστικές καταχωρίσεις, σύνδεση με δικτυακούς τόπους κ.λπ. που δεν αφορούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.
- Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης κ.λπ., καθώς και λογισμικού.
Ο εξοπλισμός αφορά τη μηχανοργάνωση, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, την προστασία και γενικότερα τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των γυναικείων επιχειρήσεων με:
- Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
- Προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET.
- Προμήθεια και εγκατάσταση αντικλεπτικών συστημάτων ελέγχου εμπορευμάτων και πελατών.
- Εγκατάσταση εξοπλισμού γραμμικού κωδικοποιητή (bar code).
- Ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης των λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, κ.λπ.).
Το λογισμικό θα στοχεύει στην αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών, τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business και e-marketing, τη συμμετοχή σε marketplaces κ.λπ.

Υψος και είδος ενίσχυσης
Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορεί να είναι χρηματικές ή άλλου είδους.
Η κρατική ενίσχυση ανέρχεται στο 100% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού αλλά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 40.000 ευρώ και ειδικότερα:
- Εως 40.000 ευρώ εάν πρόκειται για γυναικείο συνεταιρισμό.
- Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, έως το 30% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας ή διετίας (για επιχειρήσεις που λειτουργούν πάνω από τρία χρόνια ή για επιχειρήσεις που λειτουργούν δύο χρόνια, αντίστοιχα) ή του κύκλου εργασιών του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης (για επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μέχρι το προηγούμενο έτος από την υποβολή της πρότασης) και όχι μεγαλύτερη των 40.000 ευρώ.
- Το κατώτατο όριο ορίζεται στις 5.000 ευρώ.
- Οι επιλέξιμες δαπάνες (κατ’ ανώτατο όριο) ανά κατηγορία επιλέξιμων ενεργειών είναι οι εξής:
- Μεμονωμένη συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια (workshop), μέχρι 1.500 ευρώ.
- Λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέχρι 8.000 ευρώ.
- Μεμονωμένες επιχειρηματικές αποστολές, μέχρι 2.000 ευρώ.
- Μεμονωμένη συμμετοχή σε εκθέσεις, μέχρι 6.000 ευρώ.
- Μεμονωμένη συμμετοχή σε συνέδρια, μέχρι 2.000 ευρώ ανά συνέδριο.
- Εκστρατείες διαφήμισης και προβολής μικρής κλίμακας, μέχρι 8.000 ευρώ.
- Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, μέχρι 15.000 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να απευθύνονται στον ΕΟΜΜΕΧ (
www.eommex.gr). Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 1 Οκτωβρίου 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved