ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Οι προθεσμίες για εννέα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ 2/9/09


Αθήνα 3.9.2009, 18:02
Τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και του "Επιχειρώ 2009", ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επίκειται η υλοποίηση των ακόλουθων προγραμμάτων:

* Τρία προγράμματα πράσινης επιχειρηματικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 136 εκ. €, εκ των οποίων τα 68 εκ. € είναι η δημόσια δαπάνη. Τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν την επιχειρηματικότητα με την προστασία του περιβάλλοντος και επιχειρούν να θέσουν την προστασία του περιβάλλοντος, ως μια βασική παράμετρο της δραστηριότητας και του σχεδιασμού τους. Πρόκειται για :

- Το πρόγραμμα "Πράσινες Υποδομές 2009", συνολικού προϋπολογισμού 60 εκ. €, εκ των οποίων 30 εκ. € είναι η δημόσια δαπάνη, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση και η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και η απορρύπανση.

- Το πρόγραμμα "Πράσινη Επιχείρηση 2009", συνολικού προϋπολογισμού σε 60 εκ. €, εκ των οποίων 30 εκ.€ είναι η δημόσια δαπάνη, το οποίο στοχεύει στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

- Το πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση 2009", συνολικού προϋπολογισμού 16 εκ. €, εκ των οποίων 8 εκ. € είναι η δημόσια δαπάνη, το οποίο προωθεί τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα, Βιοτεχνικά Πάρκα, Τεχνοπόλεις ή σε άλλες μορφές Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για τα τρία προγράμματα θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου 2009 και ο πρώτος γύρος αξιολόγησης θα διεξαχθεί από 23 Νοεμβρίου 2009 έως και 22 Ιανουαρίου 2010.

* Τρία προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με €184 εκ. προϋπολογισμό εκ των οποίων τα €92 εκ. δημόσια δαπάνη. Πρόκειται για:

- Το πρόγραμμα "Σύγχρονη Επιχείρηση 2009", συνολικού προϋπολογισμού 80 εκ. €, εκ των οποίων 40 εκ. € δημόσια δαπάνη, το οποίο στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση και στην υψηλή προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνογνωσίας και καινοτομίας.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου 2009 και ο πρώτος γύρος αξιολόγησης θα διεξαχθεί από 15 Νοεμβρίου 2009 έως και 14 Φεβρουαρίου 2010.

- Το πρόγραμμα "Διαπιστευθείτε 2009" συνολικού προϋπολογισμού 24 εκ. €, εκ των οποίων 12 εκ. € δημόσια δαπάνη, το οποίο αφορά στην ενίσχυση φορέων ελέγχου, πιστοποίησης προϊόντων, προσώπων και συστημάτων διαχείρισης, καθώς και εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων για την αρχική διαπίστευσή τους ή την επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου 2009 και ο πρώτος γύρος αξιολόγησης θα διεξαχθεί από 15 Νοεμβρίου 2009 έως και 15 Ιανουαρίου 2010.

- Το πρόγραμμα "Στηρίζω 2009" συνολικού προϋπολογισμού 80 εκ. €, εκ των οποίων 40 εκ. € δημόσια δαπάνη, το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση των πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την κάλυψη άμεσων, μικρών, αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών, ώστε παρά την οικονομική κρίση να συνεχίσουν να επενδύουν σε ενέργειες, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους. 15/09/09

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 5 Οκτωβρίου 2009 και ο πρώτος γύρος αξιολόγησης θα διεξαχθεί από 2 Νοεμβρίου 2009 έως και 20 Ιανουαρίου 2010.

* Τρία ακόμη προγράμματα που στοχεύουν αντίστοιχα στην ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων, στην προώθηση της καινοτομίας και της πρωτοτυπίας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, και στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας με €180 εκ. προϋπολογισμό εκ των οποίων €90 εκ. δημόσια δαπάνη.

- Το πρόγραμμα "Εξελίσσομαι 2009", συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. €, εκ των οποίων 50 εκ. € δημόσια δαπάνη, συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων τους, που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της παρουσίας τους στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, στην ενσωμάτωση τεχνολογικής ή και μη τεχνολογικής καινοτομίας, στην ανάπτυξη νέων και πιστοποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών ή και τη διαφοροποίηση υπαρχόντων.

- Το πρόγραμμα "Πρωτοτυπώ 2009" προσβλέπει στην προώθηση της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας και στη διαφοροποίηση και αναγέννηση παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας. Απευθύνεται τόσο σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες επιχειρήσεις που θα συσταθούν από φυσικά πρόσωπα και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 24 εκ. €, εκ των οποίων 12 εκ. € δημόσια δαπάνη για την πρώτη περίπτωση και στα 12 εκ. €, εκ των οποίων 8 εκ. € δημόσια δαπάνη για τη δεύτερη.

- Το πρόγραμμα "Μετοικώ 2009" στοχεύει στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και στην αποκέντρωση επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την ελληνική περιφέρεια. Απευθύνεται τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια, όσο και σε νέες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν στην περιφέρεια από φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μόνιμοι κάτοικοι των παραπάνω δύο νομών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 12 εκ. €, εκ των οποίων 6 εκ. € δημόσια δαπάνη για την πρώτη περίπτωση και στα 28 εκ. €, εκ των οποίων 14 εκ. € δημόσια δαπάνη για τη δεύτερη.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για τα τρία προγράμματα θα ξεκινήσει στις 9 Νοεμβρίου 2009 και ο πρώτος γύρος αξιολόγησης θα διεξαχθεί από 11 Ιανουαρίου 2009 έως και 26 Φεβρουαρίου 2010 και θα περιλαμβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι 10 Ιανουαρίου 2010.

Άλλα προγράμματα
Τα παραπάνω εννέα προγράμματα της ΓΓΒ έχουν Δημόσια Δαπάνη 310 εκ. €, ενώ υπάρχουν άλλα 10 προγράμματα Δημόσιας Δαπάνης 395 εκ. € που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί και υποστηρίζουν εξίσου σημαντικά τον κλάδο της μεταποίησης. Πρόκειται για:
- Τα Προγράμματα Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.
- Την Εγγύηση και Επιδότηση επιτοκίου δανείων για κεφάλαια κίνησης Μικρών Επιχειρήσεων ΤΕΜΠΜΕ (το ποσό που αντιστοιχεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας).
- Την Εποπτεία Αγοράς (Α' Φάση).
- Ταμείο Κεφαλαίου Jeremie (ποσό που αντιστοιχεί στη ΓΓΒ).
- Την Ανάπτυξη ενιαίου δικτυακού συστήματος δομών στήριξης επιχειρηματικότητας (Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών - ΚΥΕ)".
- Την Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας στον τομέα της Μεταποίησης (Αναπτυξιακός Νόμος).
- Την υποστήριξη για το Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ.
- Δημοσιότητα - Ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved