ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ΦΑΚΕΛΟΣ: Εκλογές 2009 Επιστροφή    
Απόφαση: Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων 10/9/09


Αθήνα 10.9.2009
Η απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης με τίτλο: "Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων", δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β' αρ. 1910/8 Σεπτεμβρίου 2009.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 55180 (1)/2009
Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
’Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 2 του π.δ. 96/2007 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», όπως ισχύει.
β. Την ανάγκη απρόσκοπτης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων καθώς και της προστασίας της εσωτερικής ασφάλειας και τάξης των φυλακών.
γ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του Κράτους, αλλά κατά την ημέρα προκήρυξης των εκλογών τελούν υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης ή εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές και δεν τους έχει επιβληθεί αμετάκλητα παρεπόμενη ποινή στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, ασκούν κανονικά το εκλογικό τους δικαίωμα στο εκλογικό τμήμα του καταστήματος όπου κρατούνται, βάσει των ειδικών εκλογικών καταλόγων, στους οποίους εγγράφονται για το σκοπό αυτό.
2. Την ημέρα προκήρυξης των εκλογών ο διευθυντής κάθε καταστήματος κράτησης ενημερώνει άμεσα τους εκλογείς κρατούμενους σχετικά με την εκλογική διαδικασία και τους ζητά να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
3. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται, υπογράφονται και σφραγίζονται από τους διευθυντές των καταστημάτων κράτησης και αναπαράγονται σε πέντε αντίτυπα.
Τα τέσσερα αντίτυπα των ειδικών εκλογικών καταλόγων διαβιβάζονται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε ημερών, από την κατά το άρθρο 31 του π.δ. 96/2007 (ΦΕΚ 116Α΄) έναρξη της προεκλογικής περιόδου, στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας και ακολουθείται η  διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 παρ. 5 του ίδιου π.δ.
4. Σε περίπτωση αποφυλάκισης για οποιονδήποτε λόγο κρατουμένου που έχει εγγραφεί στους ανωτέρω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, αυτός θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου ή της Κοινότητας που είναι εγγεγραμμένος.
5. Όταν ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων − ψηφοφόρων στα καταστήματα κράτησης είναι πολύ μικρός, για λόγους διαφύλαξης της μυστικότητας της ψήφου, δύνανται να ψηφίσουν σ’ αυτά και άλλοι εκλογείς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας που είναι γραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του π.δ. 96/2007.
6. Ο διευθυντής κάθε καταστήματος κράτησης επιλέγει τον καταλληλότερο − κατά την κρίση του − χώρο εντός του καταστήματος κράτησης όπου θα διεξάγεται η ψηφοφορία των εκλογέων − κρατουμένων.
7. Πρόεδροι Εφορευτικής Επιτροπής σε κάθε εκλογικό τμήμα διορίζονται κατά προτίμηση εισαγγελικοί λειτουργοί.
Ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής κληρώνονται εκλογείς του δήμου ή της Κοινότητας στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το κατάστημα κράτησης.
8. Για την ομαλότερη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την διατήρηση της τάξης στα καταστήματα κράτησης, όπου ψηφίζουν περισσότεροι από 30 κρατούμενοι, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής του συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος, σε συνεργασία με τον διευθυντή του καταστήματος κράτησης, μπορεί να καταρτίσει την προηγούμενη της ημέρας της ψηφοφορίας πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο οι εκλογείς − κρατούμενοι θα χωρίζονται σε ομάδες, είτε κατά πτέρυγα του καταστήματος, είτε αλφαβητικά. Επίσης, δύνανται να καθορίζουν και το χρόνο προσέλευσης των εκλογέων κάθε ομάδας.
9. Οι κρατούμενοι προσέρχονται στο εκλογικό τμήμα ένας − ένας και όχι σε ομάδες με τη συνοδεία υπαλλήλου μέχρι την είσοδο του εκλογικού τμήματος. Κατόπιν εισέρχονται σε αυτό και χωρίς καμία συνοδεία, ασκούν ελεύθερα το εκλογικό τους δικαίωμα. Εξερχόμενοι, επιστρέφουν στο χώρο κράτησής τους με τη συνοδεία υπαλλήλου.
10. Η αναγνώριση των εκλογέων − κρατουμένων γίνεται βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας, την οποία προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή.
Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα προσκομίζουν κάθε άλλο χρήσιμο και κατάλληλο, κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής, αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο στοιχείο. Το στοιχείο αυτό μπορεί να δοθεί και από τον ατομικό τους φάκελο, ο οποίος τηρείται στο κατάστημα κράτησης με ευθύνη της γραμματείας και το οποίο διαβιβάζεται υπηρεσιακά στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος.
11. Για να πιστοποιηθεί, ότι ο εκλογέας − κρατούμενος άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, εκδίδεται βεβαίωση του Προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, η οποία δε χορηγείται στον κρατούμενο αλλά στο διευθυντή του καταστήματος για να την τοποθετήσει στον ατομικό του φάκελο.
12. Κατά τη διάρκεια της ημέρας της ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι των κομμάτων, ή οι αντιπρόσωποί τους, ή οι αναπληρωτές αυτών, δύνανται να παρευρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του π.δ. 96/2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved