ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Το σχέδιο νόμου για την κατάργηση - συγχώνευση υπηρεσιών του δημόσιου τομέα

 

Αθήνα 23.6.2010, 16:42
Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για την κατάργηση και τη συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα, παρουσιάζει η Proslipsis.

Με το σχέδιο νόμου:
- Καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσίες και οργανισμοί του δημόσιου τομέα και τίθενται υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ανώνυμες εταιρείες τις μετοχές των οποίων κατέχει στο σύνολό τους ή κατά πλειοψηφία το Δημόσιο.
- Μεταφέρονται αρμοδιότητες ορισμένων από τους καταργούμενους φορείς σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου
- Καταργούνται και ενοποιούνται  Διοικητικά Συμβούλια Φορέων
- Ρυθμίζονται τα θέματα:
  -του υπηρετούντος προσωπικού στους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς
 - της τύχης της κάθε είδους κινητής και ακίνητης περιουσίας τους και ειδικότερα των ταμειακών τους υπολοίπων
 - της σύνθεσης, της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

Τέλος παρέχεται αριθμός εξουσιοδοτήσεων στους εκάστοτε αρμόδιους υπουργούς για τη ρύθμιση κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας, αναγκαίας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάργησης, ή συγχώνευσης υπηρεσιών και φορέων  ή ενοποίησης Δ.Σ.

* Ακολουθούν το σχέδιο νόμου και η αιτιολογική έκθεση.

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Kατάργηση, συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα

Άρθρο 1
Κατάργηση υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι πιο κάτω υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίζονται σχετικά θέματα,  ως εξής:
α) Το Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου, ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 19 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Το Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου λειτουργεί στο εξής ως υπηρεσιακή μονάδα του Εθνικού Τυπογραφείου, επιπέδου τμήματος, το οποίο συνιστάται με τον παρόντα νόμο και υπάγεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ανωτέρω φορέα και ασκεί τις αρμοδιότητες του καταργούμενου Μουσείου όπως προκύπτουν από το άρθρο 20 του ν.3469/2006.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου.
β) Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.), ν.π.ι.δ. με έδρα την Αττική το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 73 του ν.2910/2001 (Α΄91), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 του ν.3013/2002 (Α΄102) και τροποποιήθηκε από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.3220/2005 (Α΄48) και με το άρθρο 1 του π.δ. 188/2002 (Α΄175), και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Το τακτικό προσωπικό του Ι.ΜΕ.ΠΟ., συμπεριλαμβανομένων και των απασχολούμενων με σχέση έμμισθης εντολής δικηγόρων, μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας και καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας,  βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα και εφόσον δεν υπάρχουν συνιστώμενες με την πράξη μεταφοράς, προσωποπαγείς, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, είτε της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής, είτε της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής η οποία συνεστήθη με το π.δ.11/2010 (Α΄15). Η μεταφορά του προσωπικού του ΙΜΕΠΟ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών. Για την κατά τα ανωτέρω μεταφορά οι υπάλληλοι του ΙΜΕΠΟ υποβάλλουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, αίτηση στη Διεύθυνση Διοίκησης ως αρμόδια για τα θέματα προσωπικού μονάδα της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην αίτηση αυτή δηλώνουν την προτίμησή τους για την υπηρεσία μεταφοράς τους η οποία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της πράξης μεταφοράς.
Ως κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς των ενδιαφερομένων για την ίδια θέση, μπορεί να ληφθούν υπόψη αυτά της περίπτωσης δ της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος.
Οι αρμοδιότητες του καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.2910/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και από το άρθρο 2 του π.δ. 188/2002 (Α΄175),  ασκούνται στο εξής από τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής.
γ) Το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.),  ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 3631/2008 (Α΄ 6) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.
δ) Το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 2 του ν. 3624/2007 (Α΄289) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.
Το σύνολο των εισφορών των ως άνω καταργούμενων Ταμείων και τα πάσης φύσεως ταμειακά υπόλοιπά τους, παραμένουν στη διάθεση του Υπουργού Οικονομικών και διατίθενται με απόφασή του, κατά προτεραιότητα και με την επιφύλαξη των εισφορών που αναφέρονται σε δωρεές ειδικού σκοπού αα) όσον αφορά τα ταμειακά υπόλοιπα του Ε.ΤΑ.Κ.Σ., για τη χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης φυσικών προσώπων ή νοικοκυριών που κατοικούν νόμιμα ή είναι νόμιμα εγκατεστημένα, αντιστοίχως, στην Ελλάδα και έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ΄έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα και ββ) όσον αφορά τα ταμειακά υπόλοιπα του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την  ανασυγκρότηση και ανάπτυξη πυρόπληκτων περιοχών.
Η κυριότητα της τυχόν ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων  Ταμείων καθώς και του κάθε είδους εξοπλισμού, το αρχείο τους κ.λπ. περιέρχεται στο Υπουργείο Οικονομικών.
ε) Η Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.), ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 4 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
στ) Η Ιόνιος Ακαδημία,  ν.π.ι.δ. με έδρα την Κέρκυρα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 2413/1996 (Α΄124) και εποπτεύεται  από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
ζ) Η Διεθνής Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία, ν.π.ι.δ. με έδρα τον Άγιο Κήρυκο  Ικαρίας, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 3082/2002 (Α΄ 316) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
η) Η Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ), ν.π.ι.δ. με έδρα την Θεσσαλονίκη, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 20 του ν.3044/2002 (Α΄ 197), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 19 του ν.3091/2002. Οι αρμοδιότητες της ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ μεταφέρονται και ασκούνται στο εξής από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) ν.π.δ.δ. που ιδρύθηκε με το άρθρο 12 του ν.1349/1983 (Α΄52), εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
θ) Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας (Ε.Κ.Ε.Υ.), ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 9 του ν. 1579/1985 (Α΄ 217) και εποπτεύεται  από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και το Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.), αυτοτελής οργανική μονάδα του εν λόγω Κέντρου (Ε.Κ.Ε.Υ.), το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 9 του ν.2519/1997 (Α΄ 165). 
Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας, καθώς  και του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας μεταφέρονται και ασκούνται στο εξής από υπηρεσιακές μονάδες με συναφείς αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ι) Το Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος (Κ.Κ.Ν.Α.), ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 27 του ν. 2071/1992 (Α΄ 92) και εποπτεύεται  από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Κληρονομικών Νόσων Αίματος μεταφέρονται και ασκούνται στο εξής από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 2 του ν. 3402/2005 (Α΄258) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ια) Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.), ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 11 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75) και εποπτεύεται  από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι αρμοδιότητες του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα ο οργανισμός του οποίου καταρτίσθηκε με το π.δ. 342/1986 (Α΄342) και εποπτεύεται από τονΥπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
ιβ) Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.ΠΑ. ΑμεΑ), ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 10 του ν. 3106/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν.3454/2006 (Α΄75) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρίες μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 6 του ν. 3106/2003 (Α΄ 30), μετονομάστηκε με το άρθρο 20 του ν.3402/2005 (Α΄ 258) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ιγ) Τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία συνεστήθησαν με το άρθρο 1 του ν.3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις» (Α΄255), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 25 και 37 του ν.3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198 Α΄).
Το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, στα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρεται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα, υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον ίδιο νομό ή σε όμορους νομούς. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μεταφορά ενεργείται σε προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, που συνιστώνται με την πράξη της μεταφοράς.
Οι   προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που είναι σε εξέλιξη για την πρόσληψη προσωπικού των καταργούμενων Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, ολοκληρώνονται κανονικά, και οι επιτυχόντες σε αυτές καθώς και οι προσλαμβανόμενοι με τις διατάξεις του ν.2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α ΄), όπως ισχύει, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 10 του ν.3833/2010 (Α΄40) ισχύουν και για το προσωπικό αυτό.
Η μεταφορά και η τοποθέτηση του τακτικού προσωπικού των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Κατά την ως άνω μεταφορά, μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις τοποθέτησης των υπαλλήλων, όσον αφορά υπηρεσία ή νομό, οι οποίες δηλώνονται σε σχετική αίτησή τους η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.
ιδ) Η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας, ν.π.ι.δ. με έδρα την Αθήνα που συστήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 2538/1997 ΦΕΚ Α΄ 242) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο σκοπός και το έργο αυτής που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 2538/1997 μεταφέρονται στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ).
Το τακτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και των απασχολούμενων με σχέση έμμισθης εντολής δικηγόρων, του καταργούμενου ν.π.ι.δ. «Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας» μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε κενές οργανικές θέσεις προσωπικού των ν.π.ι.δ εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις αυτές. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες με την ειδικότητα με την οποία οι υπάλληλοι είχαν προσληφθεί, που συνιστώνται αυτοδίκαια με την απόφαση της μεταφοράς.
Τα τυχόν χρηματικά υπόλοιπα της Επιτροπής μεταφέρονται στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.. Για τη μεταφορά τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του ΔΣ του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
Με απόφασή του, το Δ.Σ του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., δύναται να αναθέτει την εκπροσώπησή του, στη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος (IDF) και σε άτομα αναγνωρισμένου κύρους, με γνώση και εμπειρία στον τομέα του γάλακτος και εκτός των μελών του Δ.Σ του Οργανισμού.
ιε) Το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.), ν.π.ι.δ., με έδρα το νομό Αττικής, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του π.δ. 338/2003 (Α΄ 292) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
2. Από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει η θητεία των μελών των Δ.Σ. και του προσωπικού με θητεία  των καταργούμενων με την παρ. 1 νομικών προσώπων.
3. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την κατάργηση των ως άνω υπηρεσιών και φορέων όπως η άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, ο καθορισμός των υπηρεσιακών μονάδων, από τις υφιστάμενες που θα τις ασκήσουν, το χρονικό σημείο έναρξης της άσκησής τους, όταν δεν συμπίπτει με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η μεταφορά καθώς και κάθε θέμα κατάστασης προσωπικού, η τύχη της κινητής περιουσίας, των αρχείων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται κατά περίπτωση με αποφάσεις των υπουργών στους οποίους μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες ή που εποπτεύουν τους φορείς στους οποίους μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες, ή που εποπτεύουν τους καταργούμενους φορείς και υπηρεσίες. Στην περίπτωση ρύθμισης ζητημάτων κινητής και ακίνητης περιουσίας, τρόπου διάθεσης των ταμειακών υπολοίπων και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών.
4. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση των ως άνω φορέων μεταφέρονται στους φορείς στους οποίους μεταφέρθηκε η σχετική με το αντικείμενο τους αρμοδιότητα, οι οποίοι συνεχίζουν και τις τυχόν εκκρεμείς δίκες. Σε περίπτωση που οι αρμοδιότητες του καταργούμενου φορέα μεταφέρονται σε υπηρεσιακές μονάδες υπουργείου ή σε υπηρεσίες υπαγόμενες σε υπουργείο, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του φορέα, μεταφέρονται στο υπουργείο στο οποίο ανήκουν οι υπηρεσιακές μονάδες, ή υπάγονται οι υπηρεσίες, το οποίο συνεχίζει και τις τυχόν εκκρεμείς δίκες. 
Σε περίπτωση κατάργησης του φορέα χωρίς μεταφορά των αρμοδιοτήτων του, αρμόδιο για τα ανωτέρω είναι το εποπτεύον τον καταργούμενο φορέα υπουργείο.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στους φορείς στους οποίους μεταφέρθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητές τους, άλλως στα εποπτεύοντα τους καταργούμενους φορείς υπουργεία, με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, οι οποίοι έχουν στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για την διαφύλαξη και την διαχείριση του τυχόν υπάρχοντος αρχείου.

Άρθρο 2
Λύση Ανωνύμων Εταιρειών

1.  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου:
α) καταργείται το άρθρο 1 του π.δ. 189/1996 (Α΄ 152) με το οποίο συνεστήθη η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής “Λεύκιππος” Α.Ε., με έδρα τoν Δήμο Αγίας Παρασκευής και  εποπτευόμενη  από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
β) λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν ο παρών και ο ιδρυτικός τους νόμος, το οικείο καταστατικό, ο κ.ν. 2190/1920 και οι λοιπές κείμενες διατάξεις, οι πιο κάτω ανώνυμες εταιρείες:
αα) η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.), η οποία συνεστήθη ως ν.π.ι.δ. με το άρθρο 1 του ν.446/1976 (Α΄ 264) και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με το άρθρο πρώτο του π.δ. 158/ 1997.
ββ) το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου ΑΕ (ΙΧ.ΘΥ.Κ.Α.), το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του Π.Δ. 297/1985 (Α΄110).
γγ) το Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε., η οποία συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν.2819/2000 (Α΄ 84), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν.3227/2004 και το άρθρο 74 παρ. 1 του ν.3518/2006. Μετά τη λύση της εταιρείας κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας περιέρχεται στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).
δδ) η «Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε, (ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.) η οποία συνεστήθη με  το άρθρο 46 του Νόμου 2637/1998 (Α΄ 200).
Η αρμοδιότητα της εταιρείας που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3790/2009 (Α΄ 143) καταργείται και ακολουθεί η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, η ισχύς των οποίων άρχισε την 1 Σεπτεμβρίου 2009, τηρουμένων των προβλέψεων της εργατικής νομοθεσίας, του προσωπικού που προσελήφθη στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. με βάση την από 4 Αυγούστου 2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Διορισμός Προσωπικού της εταιρείας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.» και το από 14 Αυγούστου 2009 πρακτικό της 229ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΡΟΓΗΣ Α.Ε. με το οποίο επικυρώθηκε ο πίνακας επιτυχόντων.
Το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗΣ Α.Ε. περιέρχεται στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
2. α) Το τακτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και των απασχολούμενων με σχέση έμμισθης εντολής δικηγόρων που υπηρετεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στις ως άνω υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωσης β της παρ. 1, μπορεί με αίτησή του να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, στον ΟΕΚ για τους υπηρετούντες στο Ολυμπιακό Χωριό ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους υπηρετούντες στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. ή στον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου για τους υπηρετούντες στην ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε. ή άλλο φορέα αρμοδιότητας των Υπουργείων τα οποία ασκούν εποπτεία στις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες, ή σε υπηρεσίες των Υπουργείων αυτών, ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, νπδδ και ΟΤΑ α` και β` βαθμού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
β) Η μεταφορά του τακτικού προσωπικού των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών, γίνεται σε φορέα ή υπηρεσία, σε νομό επιλογής του υπαλλήλου, εφόσον υπάρχει κενή θέση και υπηρεσιακές ανάγκες σε φορέα του νομού αυτού. Για την κατά τα ανωτέρω μεταφορά πρέπει ο ενδιαφερόμενος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, να υποβάλει αίτηση στο εποπτεύον, κατά περίπτωση την υπό λύση και εκκαθάριση εταιρεία Υπουργείο, με την οποία εκφράζεται η προτίμησή του για μεταφορά, στην οποία θα αναφέρεται και ο νομός επιλογής του. Η μεταφορά γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτή που ανήκει ο μεταφερόμενος ή με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει .
γ) Η μεταφορά του προσωπικού γίνεται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών, του εποπτεύοντος την υπό λύση και εκκαθάριση εταιρεία υπουργού και του τυχόν άλλου αρμόδιου υπουργού.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα υποβολής των αιτήσεων, διαδικασίας, επιλογής υπηρεσίας ή φορέα, κριτηρίων που αφορούν στη σειρά προτεραιότητας του  μεταφερόμενου προσωπικού, συγκρότησης επιτροπής στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διάθεση στους φορείς υποδοχής,  όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ως κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς των ενδιαφερομένων για την ίδια θέση, μπορεί να λαμβάνονται υπόψη ιδίως η επαγγελματική εμπειρία, η εξειδίκευση και τα τυπικά προσόντα, είτε συναφή με τις δραστηριότητες του φορέα ή της υπηρεσίας υποδοχής, είτε απαραίτητα για τη λειτουργία και την υποστήριξή του και η υπαγωγή στις ειδικές κατηγορίες προστατευόμενων προσώπων που αναφέρονται στο ν.2643/1998(Α΄220) όπως ισχύει κάθε φορά.
ε) Με κοινή απόφαση του υπουργού σε υπηρεσίες ή φορείς αρμοδιότητάς του οποίου μεταφέρθηκε ή μετατάχθηκε το τακτικό προσωπικό των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος τις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες υπουργού, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του εκκαθαριστή και ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών του παρόντος άρθρου, καθορίζεται το ελάχιστο προσωπικό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα υπαλλήλους το οποίο θα αποσπασθεί, χωρίς αίτησή του, από τους φορείς στους οποίους έχει μεταταχθεί ή μεταφερθεί, στις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες, έως την αποπεράτωση των εργασιών λύσης και εκκαθάρισης αυτών. Αμέσως μετά την αποπεράτωση των εργασιών λύσης και εκκαθάρισης των εταιρειών ακολουθεί η αποδέσμευση, από τον οικείο εκκαθαριστή, του προσωπικού που είχε αποσπασθεί σε αυτές για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Μετά την πράξη αποδέσμευσης του οικείου εκκαθαριστή αίρονται αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού που είχε αποσπασθεί στις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες για τις ανάγκες της εκκαθάρισής τους.
3. Μετά τη λύση και εκκαθάριση των εταιρειών του παρόντος άρθρου κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από το υπουργείο το οποίο είναι μοναδικός μέτοχος ή το οποίο κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, άλλως το εποπτεύον υπουργείο εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών.
4. Με κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των εποπτευόντων τις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες του παρόντος άρθρου, ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση των εταιρειών και ιδίως την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης ή και λήξης αυτής. Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι εκκαθαριστές, εάν δεν έχουν ορισθεί  εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, εντός της οποίας θα έπρεπε η Γενική Συνέλευση των μετόχων να ορίσει εκκαθαριστή.  Για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών, στην περίπτωση που το σύνολο ή την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει άλλος υπουργός από τον εποπτεύοντα  εκδίδεται κοινή απόφαση των υπουργών αυτών.
5. Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων από τις εταιρείες του παρόντος άρθρου λύονται αυτοδίκαια με το πέρας της εκκαθάρισης με καταβολή αποζημίωσης δύο μηνιαίων μισθωμάτων στους εκμισθωτές.

Άρθρο 3
Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.)
1. α) Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.), ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν.3106/2003 (Α΄ 30), μετονομάστηκε με το άρθρο 38 του ν.3370/2005 και εποπτεύεται  από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 6 του ν.3106/2003, μετονομάστηκε με το άρθρο 20 του ν.3402/2005 και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Ι.Κ.Π.Α. μεταφέρονται στο Ε.Κ.Κ.Α. και οι αρμοδιότητες τους ασκούνται από αυτό.
β) Το τακτικό προσωπικό του Ι.Κ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων και των απασχολούμενων με σχέση έμμισθης εντολής δικηγόρων, μεταφέρεται αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στο Ε.Κ.Κ.Α. και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα και αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς.
γ) Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναδιαρθρώνεται ο Οργανισμός του Ε.Κ.Κ.Α.,  καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, ορίζεται διαφορετική έδρα και τοπική αρμοδιότητα ορισμένων από αυτές, κατανέμονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες σε υπηρεσιακές μονάδες, ρυθμίζονται τα σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία ζητήματα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2. α) Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) η οποία συνεστήθη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με το άρθρο 6 του ν.2343/1995 (Α΄211) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και απορροφάται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (π.δ.57/2007) το οποίο ασκεί στο εξής τις αρμοδιότητές της, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 6 του ιδρυτικού της νόμου.
β) Το τακτικό προσωπικό της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο ΕΚΔΔΑ, και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα και αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς.
3. α) Τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τους φορείς στους οποίους συγχωνεύτηκαν τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση των ως άνω φορέων μεταφέρονται στους φορείς στους οποίους συγχωνεύθηκαν.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στους φορείς στους οποίους συγχωνεύονται, με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, οι οποίοι έχουν στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του τυχόν υπάρχοντος αρχείου. Τυχόν χρηματοδοτήσεις υπέρ της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. διατίθενται για την επιμόρφωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. 
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην περίπτωση της συγχώνευσης του Ι.Κ.Π.Α. και με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, στην περίπτωση της απορρόφησης της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα, λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα της συγχώνευσης ή απορρόφησης και ιδίως τα θέματα σχετικά με  την τύχη του εξοπλισμού, των αρχείων και τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.
4. Η θητεία των μελών των Δ.Σ. των καταργούμενων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 νομικών προσώπων  και του προσωπικού με θητεία λήγει από τη δημοσίευση του νόμου.
5. Οι κενές θέσεις του Ι.Κ.Π.Α. και της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. καταργούνται.

Άρθρο 4
Συγχώνευση  Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

1. Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το οποίο ιδρύθηκε με την παρ. 2 περίπτωση α του άρθρου 4 του ν. 2557/1997 (Α΄271), συγχωνεύεται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, νπιδ, το οποίο ιδρύθηκε με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου. Το σκοπό του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υπηρετεί στο εξής το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο οποίο περιέρχεται, εκ του νόμου και χωρίς άλλη διατύπωση, η κυριότητα και κάθε άλλο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μουσείου και ιδίως επί των κάθε είδους συλλογών, βιτρινών, προθηκών κ.λπ.. Το αρχείο του Μουσείου περιέρχεται επίσης στο Φεστιβάλ.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή του Μουσείου καταργείται και λήγει η θητεία των μελών της.
3. Το τακτικό προσωπικό του Μουσείου μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Φεστιβάλ, και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές, για τις οποίες κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς.
4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγχώνευση του Μουσείου και ειδικότερα με τον προϋπολογισμό, το  προσωπικό, τη θητεία και τα καθήκοντα του Διευθυντή του Μουσείου, με την εξασφάλιση των αναγκαίων οργανωτικών ή άλλων προϋποθέσεων για την αποτελεσματική υπηρέτηση του σκοπού του Μουσείου από το Φεστιβάλ, με το αρχείο του Μουσείου. 

Άρθρο 5
Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών
1. α) Οι εταιρείες «Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης, Α.Ε.» (ΕΛΚΕΑ ΑΕ.), «Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας Α.Ε.» (ΕΛΚΑ Α.Ε.), «Κ.Ε.Κ. ΕΛΚΕΔΕ ΕΠΕ» και «Κέντρο Ελληνικής Γούνας» συγχωνεύονται μέσω απορρόφησης στην «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε.». Το Κέντρο Ελληνικής Γούνας λειτουργεί ως παράρτημα της απορροφούσας ανώνυμης εταιρείας, διατηρώντας την ίδια έδρα.
 Το τακτικό προσωπικό των εταιρειών που συγχωνεύονται μέσω απορρόφησης από το «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε.», συμπεριλαμβανομένων και των απασχολούμενων με σχέση έμμισθης εντολής δικηγόρων, μεταφέρεται αυτοδικαίως στην απορροφούσα εταιρεία και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά τον χρόνο της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού  Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των εταιρειών που απορροφώνται στην απορροφούσα εταιρία.
β) Η «Εταιρεία Διανομής Αερίου» (Ε.Δ.Α. Α.Ε.) και η ανώνυμη εταιρεία «Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου» (Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.) συγχωνεύονται  με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη ως άνω ανώνυμη εταιρεία (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2364/1995, όπως τροποποιήθηκε με παρ. 2 του άρθρου 32 ν. 2992/2002).
Το τακτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και των απασχολούμενων με σχέση έμμισθης εντολής δικηγόρων που υπηρετεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στην καταργούμενη εταιρεία Ε.Δ.Α. Α.Ε., μπορεί με αίτησή του να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, στην ΔΕΠΑ Α.Ε., ή άλλο φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού,  άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, νπδδ και ΟΤΑ α` και β` βαθμού, ύστερα από αίτηση του. Κατά τα λοιπά για τη μεταφορά του προσωπικού της Ε.Δ.Α. Α.Ε. ισχύουν αναλογικά οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων β έως και δ της παρ. 2 του άρθρου 2 για την εφαρμογή των οποίων ως εποπτεύον υπουργός νοείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
2. Από την περάτωση της συγχώνευσης των περιπτώσεων α και β της παρ. 1, η απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφούμενης εταιρείας συνεχίζονται από την απορροφούσα χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιας διακοπής αυτών λόγω της συγχώνευσης. Η απορροφούμενη εταιρεία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση.
Η απορροφούμενη εταιρεία μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα ως άνω ανώνυμη εταιρεία και η απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης.
3. Η συγχώνευση των ανωτέρω ανωνύμων εταιρειών δια απορροφήσεως, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά στα καταστατικά τους, στις διατάξεις των άρθρων 69 επομ. και 78 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), όπως ισχύει, του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄) και της λοιπής σχετικής  κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 6
Γενικές Διατάξεις
1. Αίτηση μεταφοράς ή μετάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος υποβάλει και το τακτικό προσωπικό των καταργούμενων ή  συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορέων και υπηρεσιών που υπηρετεί με απόσπαση, κατά τη δημοσίευση του παρόντος.       
2. Η μη υποβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του παρόντος νόμου αίτησης μεταφοράς του τακτικού προσωπικού των καταργούμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης, ή συγχωνευόμενων φορέων και υπηρεσιών, συνεπιφέρει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και την απόλυσή τους, χωρίς αποζημίωση για την αιτία αυτή.
3. Οι προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές, για τη μεταφορά ή μετάταξη προσωπικού καταργούμενων, ή συγχωνευόμενων, ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων, καταργούνται αυτοδικαίως, όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθούν.
4. Από τη δημοσίευση του νόμου αίρονται αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στους καταργούμενους, ή συγχωνευόμενους ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορείς και υπηρεσίες.
5. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου ή μεταφερόμενου  προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
6. Το τακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων υπηρεσιών και φορέων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ανωνύμων εταιρειών και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου, απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.
7. Όσοι ζητήσουν τη μεταφορά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν παρουσιαστούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών  από την δημοσίευση της πράξης μετάταξης ή μεταφοράς τους για ανάληψη υπηρεσίας, θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύμβαση τους και δεν δικαιούνται αποζημίωση για την αιτία αυτή. Σε περίπτωση πράξεων μετάταξης ή μεταφοράς που δεν δημοσιεύονται, η σχετική προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία  επίσημης γνωστοποίησής τους στους ενδιαφερομένους.
8. Η μετάταξη ή μεταφορά του τακτικού προσωπικού των καταργούμενων, ή συγχωνευόμενων, ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών ή φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
9. Για όλες τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μεταφοράς προσωπικού καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή τιθέμενων σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορέων, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του εποπτεύοντος τον φορέα υποδοχής υπουργού ή του αρμόδιου υπουργού που προϊσταται των υπηρεσιών υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Το μετατασσόμενο ή μεταφερόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τακτικό προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
11. Το μετατασσόμενο ή μεταφερόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μετάταξη ή τη μεταφορά του
12. Αμέσως μετά και το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος , το όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες των καταργούμενων, σύμφωνα με το άρθρο 1 φορέων, ή στον οποίο συγχωνεύτηκαν οι  με το άρθρο 2 καταργούμενοι φορείς, άλλως το εποπτεύον υπουργείο, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων περιέρχονται στην κυριότητά του. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή άλλων αρμοδίων αρχών.
13. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται κάποιος από τους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς νοείται ότι αναφέρεται κατά περίπτωση ή ο φορέας στον οποίο συγχωνεύεται ο προς συγχώνευση φορέας ή ο νέος φορέας που συνιστάται με τη συγχώνευση.
14. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορέων, υποχρεούνται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος να υποβάλλουν στο όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες ή στον οποίο συγχωνεύθηκαν οι καταργούμενοι φορείς ή στους εκκαθαριστές ή στον εποπτεύοντα τον καταργούμενο φορέα υπουργό α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των τελειωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβειά της από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα, εφόσον υπάρχει. Στην πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης β) Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και τελειωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των διαμειφθέντων δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των εγγράφων αποδείξεως. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα παραπάνω  στοιχεία και για τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμείβονταν με πάγια αντιμισθία.
Σε περίπτωση που τα πιο πάνω στοιχεία δεν παραδοθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή δεν είναι πλήρη, θεωρείται ότι η σύμβαση λύθηκε για σπουδαίο λόγο με υπαιτιότητα του δικηγόρου και δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας.

Άρθρο 7
Κατάργηση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΠΕΠ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά όργανα διοίκησης του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. (ΟΠΕΠ Α.Ε.) που προβλέπονται από την περίπτωση η΄ της παραγράφου 2Α του άρθρου 6 του ν. 2557/1997, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2819/2000 και αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 1 ν.2833/2000 και την παράγραφο 23 του άρθρου 80 του ν.3057/2002, καταργούνται. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων “TA.Π.Α.” (ν.736/1977, Α΄), ασκεί τη διοίκηση  του  ΟΠΕΠ Α.Ε., υποκαθιστώντας σε όλες του τις αρμοδιότητες το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΠ Α.Ε..
Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΠ Α.Ε. νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΠΑ Α.Ε. 
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την κατάργηση του Δ.Σ. του ΟΠΕΠ Α.Ε. και την υποκατάστασή του από το Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α.

Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις
1. Το Προεδρικό Διάταγμα 89/2004 (ΦΕΚ Α΄ 68) και  οι υπουργικές αποφάσεις με αριθμό 397741/27-9-2001 (ΦΕΚ Β΄ 1289), 273789/27-7-2004 (ΦΕΚ Β΄ 1191) και 265249/17-3-2006 (ΦΕΚ Β΄ 390), καταργούνται.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α. ΜΠΑΤΖΕΛΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. Γενικά
Με το παρόν σχέδιο νόμου:
α) Καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα και τίθενται υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ανώνυμες εταιρείες τις μετοχές των οποίων κατέχει στο σύνολό τους ή κατά πλειοψηφία το Δημόσιο.
β) Μεταφέρονται αρμοδιότητες ορισμένων από τους καταργούμενους φορείς σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου
γ) Καταργούνται και ενοποιούνται  Διοικητικά Συμβούλια Φορέων
δ) Ρυθμίζονται τα θέματα:
αα) του υπηρετούντος προσωπικού στους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς
ββ) της τύχης της κάθε είδους κινητής και ακίνητης περιουσίας τους και ειδικότερα των ταμειακών τους υπολοίπων
γγ) της σύνθεσης, της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών τους Συμβουλίων
ε) Τέλος παρέχεται αριθμός εξουσιοδοτήσεων στους εκάστοτε αρμόδιους υπουργούς για τη ρύθμιση κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας, αναγκαίας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάργησης, ή συγχώνευσης υπηρεσιών και φορέων  ή ενοποίησης Δ.Σ.
Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις επιχειρείται, κατά περίπτωση, η κατάργηση ή συγχώνευση, ή η λύση και εκκαθάριση συγκεκριμένων υπηρεσιών και φορέων, ή η ενοποίηση των Δ.Σ., σύμφωνα με σχετική απόφαση της «Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ/Β΄19/15.1.2010).
Στους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους ή υπό λύση και εκκαθάριση φορείς περιλαμβάνονται δημόσιες υπηρεσίες,  νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και ανώνυμες εταιρείες.
Η Επιτροπή αποφάσισε την κατάργηση, ή την συγχώνευση, ή την λύση και εκκαθάριση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και φορέων, επειδή διαπίστωσε, ανάλογα με την περίπτωση, είτε μερική επικάλυψη αρμοδιοτήτων με άλλους φορείς ή υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, είτε πλήρη αδράνεια ή μερική λειτουργία τους που δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς της ίδρυσής τους, είτε εκπλήρωση της αποστολής τους, είτε είδος δραστηριοτήτων που δεν δικαιολογεί τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν.
Με τις ρυθμίσεις του παρόντος επιδιώκεται παράλληλα και η αξιοποίηση του προσωπικού που υπηρετεί στους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου οι οποίοι είναι υποστελεχωμένοι.
Β. Ειδικότερα κατ΄άρθρο

Άρθρο 1
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται υπηρεσίες και φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι καταργούνται από τη δημοσίευση του νόμου, ως εξής:
Α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1.Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου, νπιδ. (Καταργείται ως νομικό πρόσωπο και λειτουργεί στο εξής  ως υπηρεσιακή μονάδα του Εθνικού Τυπογραφείου επιπέδου τμήματος).
2. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) ν.π.ι.δ. (Καταργείται ως νομικό πρόσωπο και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από τη Γενική Γραμματεία μεταναστευτικής Πολιτικής).
Β) Υπουργείο Οικονομικών
3.Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.ΤΑ.Κ.Σ) νπδδ, (καταργείται)
4.Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, νπδδ,  (καταργείται)
Γ) Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
5. Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.), ν.π.δ.δ, (καταργείται)
6. Ιόνιος Ακαδημία, ν.π.ι.δ. (καταργείται)
Δ)  Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
7. Διεθνής Ικάριος Αεραθλητική Ακαδημία, ν.π.ι.δ, (καταργείται)
8.Ένωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών-Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΕΑΣΠ-ΟΣΕΠ), ν.π.ι.δ, (καταργείται και οι αρμοδιότητες μεταφέρονται και ασκούνται από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών ΙΤΣΑΚ)
Ε) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
9. Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας (Ε.Κ.Ε.Υ.), ν.π.δ.δ, (καταργείται)
10. Ινστιτούτο Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας (Ι.Ε.Ε.Π.Υ.Υ.), αυτοτελής οργανική μονάδα, (καταργείται)
Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας, καθώς  και του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας μεταφέρονται και ασκούνται από υπηρεσιακές μονάδες με συναφείς αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
11. Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος, (Κ.Κ.Ν.Α.), ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Ε.ΚΕ.Α..), ν.π.δ.δ.
12. Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.), ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), ν.π.δ.δ.
13. Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.ΠΑ. ΑμεΑ), ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), ν.π.δ.δ.
Στ) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
14. Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης ( 51 υπηρεσιακές μονάδες) (καταργούνται)
15. Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας ν.π.ι.δ., (καταργείται και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται και ασκούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)
Ζ)Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
16. Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π.), ν.π.ι.δ., (καταργείται)
Οι αρμοδιότητες ορισμένων από τους καταργούμενους φορείς οι οποίες κρίθηκε ότι εξυπηρετούν και με τα σημερινά δεδομένα το δημόσιο συμφέρον, μεταφέρονται σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες με συναφές αντικείμενο.

Άρθρο 2
Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά οι κείμενες διατάξεις και ιδίως αυτές του κ.ν. 2190/1920, ορισμένες ανώνυμες εταιρείες η λειτουργία των οποίων έπαυσε να  εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Ορισμένες από τις εταιρείες τίθενται σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης, είτε επειδή υπολειτουργούσαν, είτε επειδή ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, είτε επειδή η λειτουργία τους είχε δυσανάλογα υψηλό κόστος σε σύγκριση με το όφελος, είτε επειδή κρίθηκε ότι οι αρμοδιότητές τους θα μπορούσαν να ασκηθούν από άλλους φορείς, είτε τέλος επειδή ενώ προβλέφθηκε κάποτε η ίδρυσή τους από το νόμο δεν είχαν λειτουργήσει ποτέ.
Το τακτικό προσωπικό των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών, μετά από αίτησή στην οποία εκφράζει την προτίμησή του μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας και αξιοποιείται σε άλλους φορείς και υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα οι οποίοι εδρεύουν στο νομό ( ή σε όμορο) όπου ήδη υπηρετούσε.
Όσον αφορά στο προσωπικό της ΑΓΡΟΓΗΣ Α.Ε. το οποίο προσελήφθη στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. με βάση την από 4 Αυγούστου 2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Διορισμός Προσωπικού της εταιρείας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.» και το από 14 Αυγούστου 2009 πρακτικό της 229ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΡΟΓΗΣ Α.Ε., καταγγέλλονται οι συμβάσεις εργασίας του. Η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού αυτού, η ισχύς των οποίων άρχισε την 1 Σεπτεμβρίου 2009, επέρχεται λόγω της κατάργησης της ΑΓΡΟΓΗΣ Α.Ε. και της μη μεταφοράς σε άλλο φορέα των αρμοδιοτήτων της, μεταξύ των οποίων και της αρμοδιότητας  που είχε ανατεθεί στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3790/2009 (Α΄143), δεδομένου ότι το προσωπικό αυτό είχε προσληφθεί, όπως προκύπτει από το προοίμιο της ως άνω απόφασης του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και από το σχετικό πρακτικό, ιδίως για την άσκηση της καταργούμενης αρμοδιότητας και γενικότερα την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της τιθέμενης υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης πλέον εταιρείας.
Οι τιθέμενες σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ανώνυμες εταιρείες είναι:
1. Η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ Α.Ε.), εποπτευόμενη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,
2. Το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου ΑΕ (ΙΧ.ΘΥ.Κ.Α.), εποπτευόμενη από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
3. Το Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε., εποπτευόμενη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 
4. Η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. εποπτευόμενη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 Οι διατάξεις με τις οποίες συνεστήθη η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου  Αττικής “Λεύκιπος” εποπτευόμενη από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, καταργούνται. Σημειώνεται ότι η εταιρεία αυτή δεν είχε ουσιαστικά λειτουργήσει.

Άρθρο 3
Με το άρθρο αυτό συγχωνεύονται νπδδ.  Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.) καταργείται ως αυτοτελές ν.π.δ.δ. και συγχωνεύεται με το  ν.π.δ.δ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), λόγω συνάφειας του αντικειμένου τους.
Με την παρ. 2 συγχωνεύεται η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ) η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών με το ΕΚΔΔΑ, εποπτείας Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 4
Με το άρθρο αυτό συγχωνεύεται, λόγω συνάφειας,  το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το  νπιδ Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το οποίο θα υπηρετεί στο εξής το σκοπό του Μουσείου. Επίσης καταργείται η Διοικούσα Επιτροπή και λήγει η θητεία των μελών της.

Άρθρο 5
Με το άρθρο αυτό συγχωνεύονται ανώνυμες εταιρείες. Ειδικότερα:
Με την παρ.1α)  οι ανώνυμες εταιρείες, «Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας» (ΕΛΚΑ), «Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης» (ΕΛΚΕΑ), «ΚΕΚ ΕΛΚΕΔΕ ΕΠΕ" και «Κέντρο Ελληνικής Γούνας» συγχωνεύονται  μέσω απορρόφησης στο «ΕΛΚΕΔΕ  Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε».
 Με την παρ. 1β) η Εταιρεία Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α. Α.Ε.) και η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου, (ΔΕΠΑ Α.Ε.) συγχωνεύονται με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.

Άρθρο 6
Με το άρθρο αυτό, συμπληρωματικά ως προς τις ρυθμίσεις για το προσωπικό που περιλαμβάνονται στα επιμέρους άρθρα, ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων ή υπό λύση και εκκαθάριση  υπηρεσιών και φορέων.

Άρθρο 7
Με το άρθρο αυτό καταργείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. (ΟΠΕΠ Α.Ε.) και τη διοίκηση του οργανισμού αυτού ασκεί στο εξής το Δ.Σ. του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων “TA.Π.Α.” (ν.736/1977, Α΄).

Άρθρο 8
Με το άρθρο αυτό ορίζονται οι διατάξεις που καταργούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου.
Άρθρο 9
Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι ο νόμος αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved