ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Πώς τοποθετούνται στα νοσοκομεία επικουρικοί γιατροί

 

Αθήνα 29.9.2010, 13:50

Τη διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών σε νοσοκομεία καθορίζει απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου (η με αριθμ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 114191/2).

Σύμφωνα με αυτή:.

- Η Υπηρεσία του υπουργείου καταρτίζει και αναρτά πίνακες των θέσεων επικουρικών σε ειδική θέση στην είσοδο της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου, καθώς και στην ιστοσελίδα του www.yyka.gov.gr.

- Οι αιτήσεις των γιατρών, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για κάλυψη θέσης επικουρικού καταχωρούνται σύμφωνα με τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου. Σε περίπτωση που υποβάλλονται περισσότερες των μία αιτήσεων για συγκεκριμένη θέση είτε αφορά πρώτη, είτε αφορά δεύτερη προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει υπηρετήσει περισσότερο χρόνο σε νοσοκομείο του Α΄ καταλόγου ανεξάρτητα από τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης της αίτησης.

Οι γιατροί αυτοί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος μπορούν με συμπληρωματική αίτησή τους να επιλέγουν έως δύο θέσεις επικουρικών. Ως ημερομηνία κατάθεσης της συμπληρωματικής αίτησης, στην περίπτωση που αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με ιδιωτικό ταχυμεταφορέα, λαμβάνεται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής.

Αιτήσεις γιατρών οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία και δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις τοποθέτησης τους μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής του ν. 3868/3−8−10 παραμένουν στον κατάλογο εγγραφής επικουρικών ιατρών σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί αίτηση γιατρού θα πρέπει, μετά την πρόσκληση ενδιαφέροντος, να δηλώνει με συμπληρωματική αίτηση τις δύο προτιμήσεις του. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση του γιατρού θα παραμένει στον κατάλογο σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που αυτή έχει καταχωρηθεί.

- Οι επικουρικοί γιατροί τοποθετούνται με απόφαση του υπουργού Υγείας. Η
σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του ιατρού και του διοικητή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

- Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι γιατροί που απέκτησαν ιατρική ειδικότητα κατά την τελευταία επταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάτοχος είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Για τους πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται μετά από εξέταση από την αρμόδια επιτροπή του Κε.Σ.Υ. όπως αυτή ορίζεται στην Δγ/10424/31−3−93 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 263Β/15−4−93). Η εξέταση της γλώσσας δεν απαιτείται για τους γιατρούς οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου ειδικότητας. Για τους οδοντιάτρους επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ.
4. Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο που η έκδοσή της να μην υπερβαίνει τις 60 ημέρες από την κατάθεσή της στην Υπηρεσία και από την οποία να προκύπτει η ασκούμενη ειδικότητα.
5. Βεβαίωση ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ως επικουρικός ιατρός (εφόσον αυτές υφίστανται).
6. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του αιτούντος, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει αποποιηθεί θέση ΕΣΥ ή παραιτηθεί από θέση γιατρού ΕΣΥ. Επίσης δεν έχει παραιτηθεί ή αποποιηθεί την επιλογή του σε θέση επικουρικού γιατρού. Γιατροί παραιτούμενοι μετά από παράταση σύμβασης όπως αυτή προβλέπεται από τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 3868/3−8−2010 ΦΕΚ 129Α, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο επικουρικών πριν παρέλθει διετία από την παραίτησή τους.

Οι αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις συμπληρώνονται με την αποκλειστική ευθύνη των ιατρών. Ελλιπής κατάθεση δικαιολογητικών ή εκπρόθεσμη υποβολή τους επιφέρει την απόρριψη της αίτησης. Οι γιατροί θα πρέπει να επανέρχονται με νέα αίτησή τους και δικαιολογητικά προκειμένου να καταχωρηθούν στον κατάλογο.

Για τη μη καταχώρησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται εγγράφως από την Υπηρεσία.

* Ακολουθεί πίνακας με τα ενταγμένα νοσηλευτικά ιδρύματα.

 

Πίνακας

Ένταξη Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά κατάλογο

Α΄ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Γ. Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γ. Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Γ. Ν. ΑΙΓΙΟΥ
Γ. Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
Ν. ΑΡΓΟΥΣ
Γ. Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ.Ν.Α. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
Γ. Ν. ΒΟΛΟΥ
Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ
Γ. Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ
Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Γ. Ν. ΘΗΒΩΝ
Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Γ. Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γ. Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ
Γ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ
Γ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Γ. Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Γ. Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Γ. Ν. ΜΥΤIΛHΝΗΣ
Γ. Ν. ΝΑΟΥΣΑΣ
Γ. Ν. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Γ. Ν. ΞΑΝΘΗΣ
Γ. Ν. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Γ. Ν. ΠΥΡΓΟΥ
Γ. Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ
Γ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Γ. Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ
Γ. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γ. Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Ψ. Ν. ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
Ψ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ψ. Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ν.Ψ.Π. ΧΑΝΙΩΝ
Γ. Ν. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Γ. Ν. – Κ. Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Γ. Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Γ. Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Γ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Γ. Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Γ. Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ
Γ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Γ. Ν. ΧΙΟΥ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΚΩ
Κ. Θ. – Κ. Υ. ΛΕΡΟΥ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΜΟΛΑΩΝ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Γ. Ν. – Κ. Υ. ΝΑΞΟΥ
ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μ. Κ. Φ. ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Υ.Υ.& Κ.Α, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΠΔΔ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Β΄ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Γ.Ν.Α «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Γ.Ν.Α «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»
Γ.Ν.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Π – ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»
Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»
Γ.Ν.Α «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ»
Γ.Ν.Α «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
ΝΘΠ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ
Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Γ. Ν. Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Π. Γ. Ν. Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Γ. Ν. Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Α.Ν. Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Γ. Ν. Θ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Γ. Ν. Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γ. Ν. Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
Γ. Ν. ΠΑΤΡΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»
Γ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
ΠΑΓΝΗ
Π. Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»
ΠΑ Γ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π. Γ. Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Γ. Ο. Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Ε. Ι. Α. Α.
Γ. Ν. Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ»
ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ*
ΕΚΑΒ * ( ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)
Μ. Κ. Φ. ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Υ.Υ.& Κ.Α, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

* ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΥ Α΄ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved