ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Πιστοποίηση φορέων εθελοντισμού
 

 

Αθήνα 2.7.2011, 20:51

Το υπουργείο Υγείας καλεί τους φορείς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διαθέτουν άδεια λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα (όπου απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 2345/95, και έχουν αυτοτελή νομική προσωπικότητα φορέα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στις καταστατικές τους διατάξεις προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, να υποβάλλουν αίτημα, εντός τεσσάρων μηνών, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ειδική πιστοποίησή τους ως φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
Για όλους τους φορείς που αιτούνται την πιστοποίησή τους απαιτούνται:
1. Η υποβολή αίτησης του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, σε σφραγισμένο φάκελο όπου θα γίνεται αναφορά όλων των συνημμένων δικαιολογητικών.
2. Στο φάκελο θα συμπεριλαμβάνονται σε δύο αντίτυπα τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:
α) Μηχανογραφημένο έντυπο αίτησης
β) Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεών του
γ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
ε) Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας: Απαιτείται η συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου «Η παροχή κοινωνικής φροντίδας από νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου».
στ) Για όλους τους φορείς που αιτούνται την ειδική πιστοποίηση απαιτείται η υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα για την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων.

Για την πιστοποίηση των φορέων στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας, απαιτείται επιπλέον η τεκμηριωμένη παρουσίαση τριών διαφορετικών δράσεων/ενεργειών ή μιας τουλάχιστον επαναλαμβανόμενης δράσης/ενέργειας στο χώρο της κοινωνικής φροντίδας, που έχουν πραγματοποιήσει κατά τα δύο τελευταία έτη, που να αποδεικνύονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά: εγκριτικές αποφάσεις συμμετοχής σε κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα, φωτογραφίες, αφίσες, διάφορες εκδόσεις, αναφορές σε περιοδικό ή ημερήσιο τύπο, αποτελέσματα ερευνών, ενημερωτικά φυλλάδια, εφαρμοσμένα επιστημονικά προγράμματα κ.α.).

Εφόσον κάποιες δράσεις δεν τεκμηριώνονται επαρκώς, δεν θα αναγνωρίζονται. Τα αποδεικτικά στοιχεία κάθε δράσης/ενέργειας θα πρέπει να εσωκλείονται σε διαφορετικό φάκελο.

Για την πιστοποίηση των φορέων στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια φροντίδα απαιτούνται επιπλέον τα εξής:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας λειτουργίας ή απόφαση σύστασης/λειτουργίας δημοσιευμένη σε ΦΕΚ.
β) Επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών που προβλέπει κατά περίπτωση η ισχύουσα νομοθεσία, για την ανάπτυξη επιμέρους δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα η λειτουργία παιδικών εξοχών.
γ) Για τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με κινητική αναπηρία, βεβαίωση Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού σχετικά με την προσβασιμότητα των χώρων του φορέα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του πρότυπου κανόνα 5 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που έχει υιοθετηθεί με το άρθρο 3 του Ν.2430/1996.

Φορείς που πιστοποιούνται στους τομείς δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, για την παράλληλη πιστοποίησή τους και στην πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα, απαιτείται τεκμηριωμένη παρουσίαση τριών διαφορετικών δράσεων/ενεργειών ή μιας τουλάχιστον επαναλαμβανόμενης δράσεως/ ενέργειας στο χώρο της κοινωνικής φροντίδας, που έχουν πραγματοποιήσει κατά τα δύο τελευταία έτη, που να αποδεικνύονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά: εγκριτικές αποφάσεις συμμετοχής σε κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα, φωτογραφίες, αφίσες, διάφορες εκδόσεις, αναφορές σε περιοδικό ή ημερήσιο τύπο, αποτελέσματα ερευνών, ενημερωτικά φυλλάδια, εφαρμοσμένα επιστημονικά προγράμματα κ.ά.).

Εφόσον κάποιες δράσεις δεν τεκμηριώνονται επαρκώς, δεν θα αναγνωρίζονται. Τα αποδεικτικά στοιχεία κάθε δράσης/ενέργειας θα πρέπει να εσωκλείονται σε διαφορετικό φάκελο.

Ως δράσεις ορίζονται οι ενέργειες που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων πληθυσμού με την παροχή πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθμιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα δύο τελευταία χρόνια.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η πρόσκληση (αρχείο pdf 452 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved