ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Το... σωστό νομοσχέδιο για την προστασία των ζώων

 

Αθήνα 13.7.2011, 12:12

Το... σωστό νομοσχέδιο για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό, παρουσιάζει η Proslipsis.

Όπως αποδείχθηκε, το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν ήταν το τελικό.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου και της αιτιολογικής έκθεσης.


   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
“Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό”

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:
α) Ζώο: είναι κάθε έμβιος οργανισμός που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο.
β) ευζωία: είναι το σύνολο των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα και αφορούν στην προστασία τους και στην καλή μεταχείρισή τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν, στη παραμονή τους χωρίς να είναι δεμένα με αλυσίδες, σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, στη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και τη χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, στην καθημερινή άσκηση ή τον περίπατό τους και γενικά τη μέριμνα για το σεβασμό των ζώων.
γ) Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς: είναι κάθε μη άγριο ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους φιλοζωίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη του ή κατόχου ή συνοδού ή φύλακα. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι (κυνηγόσκυλα), τη φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικοί), τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες (σκύλοι βοήθειας), καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται, από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.
δ) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς: είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο, είτε δεν έχει κατοικία, είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη του ή του κατόχου ή συνοδού ή φύλακα και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι κυνηγετικοί και ποιμενικοί σκύλοι, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της φύλαξης του ποίμνιου, της έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα.
ε) Επικίνδυνo ζώo συντροφιάς: είναι τo ζώo συντροφιάς που εκδηλώνει αποδεδειγμένα απρόκλητα έντονη επιθετική συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.
στ) Μικρό ζώο συντροφιάς: είναι το ζώο συντροφιάς, το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά.
ζ) Καταφύγιο αδέσποτων ζώων: είναι η ειδική εγκατάσταση προορισμένη για την περίθαλψη και την προσωρινή παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων ή ανεπιθύμητων ζώων συντροφιάς.
η) Σοβαρό νόσημα: είναι κάθε νόσημα άμεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία, του ανθρώπου ή του ζώου, του ίδιου ή άλλου είδους.
θ) Τσίρκο: είναι η εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιούνται με κερδοσκοπικό σκοπό παραστάσεις μουσικοχορευτικές ή άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των ανθρώπων με ή χωρίς τη συμμετοχή ζώων.
ι) Θίασος με ποικίλο πρόγραμμα (βαριετέ): ομάδα ατόμων η οποία σε μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση πραγματοποιεί σε εναλλασσόμενη ακολουθία με κερδοσκοπικό σκοπό, ψυχαγωγικά προγράμματα, παραστάσεις, διασκεδαστικά μικρά κωμικά θεατρικά δρώμενα, τραγούδια, χορό και με ποικίλο γενικά περιεχόμενο με ή χωρίς τη συμμετοχή ζώων.
ια) Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους: είναι οι αρχές εκείνες που μεριμνούν για την υλοποίηση, την λειτουργία και την εποπτεία του όλου συστήματος σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους
ιβ) Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου: είναι οι αρχές εκείνες, που σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής -σε συνεργασία με τις αρχές της προηγούμενης περίπτωσης ια΄- του συστήματος της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων προστασίας των ζώων
ιγ) Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόμου: είναι τα όργανα εκείνα που μεριμνούν για τη βεβαίωση των παραβάσεων που διαπιστώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αφορούν στην εφαρμογή του νόμου αυτού.
ιδ) Αρμόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση: είναι ο κτηνίατρος, που με βάση προβλεπόμενη διαδικασία, με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη Δ/ση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), πιστοποιείται, αποκτά ειδικό κωδικό πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς, διενεργεί τη σήμανση και καταγράφει τα ζώα συντροφιάς και τους ιδιοκτήτες τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, εκδίδει το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό και ενημερώνει τη βάση με τις απαραίτητες πληροφορίες.

Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές
1. Αρμόδια Αρχή για την προστασία των ζώων και την τήρηση των κανόνων ευζωίας τους, είναι η Γενική Δ/ση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ ως Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους ορίζονται: α. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών της Γενικής Δ/σης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και β. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, μεριμνούν για την υλοποίηση, την λειτουργία και την εποπτεία του συστήματος σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.
2.Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, ορίζονται οι Δ/σεις Κτηνιατρικής της Γενικής Δ/σης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, οι Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Δήμων και όπου αυτές δεν έχουν συσταθεί τα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου Δήμου.
3. Αρμόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, ορίζεται ο κτηνίατρος που πιστοποιείται με τη νόμιμη διαδικασία.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες
1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Α. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών (ΚΑΦΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α) την εισήγηση για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στο νόμο αυτόν
β)την έκδοση εγκυκλίων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και για κάθε θέμα που αφορά στα ζώα συντροφιάς,
γ) σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων i) τον έλεγχο της λειτουργίας της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία σήμανσης των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, ii) τον εμπλουτισμό με τις απαραίτητες πληροφορίες της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους και την διαρκή αναβάθμιση της και iii) τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης στους κτηνίατρους που πιστοποιούνται με τη νόμιμη διαδικασία.
Β. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α. την παροχή της απαραίτητης μηχανογραφικής υποδομής (κεντρικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δίκτυο κ.λ.π) για την λειτουργία της κεντρικής διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης, στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία σήμανσης των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, καθώς και την προμήθεια των ανιχνευτών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.4,
β. την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας, την τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την προστασία της μηχανογραφικής υποδομής που υποστηρίζει το σύστημα,
γ. την υποχρέωση τήρησης αντιγράφων ασφαλείας, ώστε τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων να είναι διαθέσιμα για έλεγχο για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου του συστήματος της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. τη συνεργασία με τον Φορέα Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς για τον συντονισμό των ενεργειών τους και την παροχή τεχνικών οδηγιών και κάθε είδους υποστήριξη για την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς,
β. τον έλεγχο και την εποπτεία του Φορέα Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς
3. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι Φορείς Εκτέλεσης του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. τη μέριμνα για τη σήμανση των ζώων συντροφιάς με την χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης και την καταχώριση των στοιχείων σήμανσης των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση και την διαρκή ενημέρωσή της,
β. τη μέριμνα για την ενημέρωση με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο των ιδιοκτητών και κατόχων ζώων συντροφιάς για τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων συντροφιάς και στις απαιτήσεις του παρόντος νόμου για την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή των ζώων συντροφιάς.
γ) την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό καθώς και τη καταγραφή σ΄ αυτό, ατελώς, της οποιασδήποτε αλλαγής ιδιοκτήτη κατά την κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον εμβολιασμό του.

Άρθρο 4
Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους- Σήμανση, βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο
1. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπ.Α.Α.Τ δημιουργείται Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καταχωρίζονται, από τους κτηνίατρους που έχουν πιστοποιηθεί, τα στοιχεία που αφορούν στην αναγνώριση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς(όπως, φύλο, χρώμα, ράτσα, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη, θάνατος,) και τα στοιχεία αναγνώρισης του ιδιοκτήτη τους (όπως, ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή ισοδύναμου εγγράφου, όπως δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο) Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη Δ/ση Πληροφορικής του ΥπΑΑΤ και την χορήγηση στον αιτούντα κτηνίατρο κωδικού πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση. Η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, συνδέεται απευθείας με τα κτηνιατρεία και γενικά τους χώρους που πραγματοποιείται η σήμανση των ζώων συντροφιάς. Στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση εισάγονται λογικοί παράμετροι συσχέτισης του αριθμού των ζώων τουλάχιστον ανά ιδιοκτήτη.
2. Οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων των δεσποζομένων ζώων συντροφιάς, εφαρμόζονται και για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
3. Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, μη εξαιρουμένων των ποιμενικών σκύλων. Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, βαρύνει τον ιδιοκτήτη του και των αδέσποτων, τον οικείο Δήμο. Για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης ή την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου, ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να επιδεικνύει στον κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου να επαληθευτούν τα ατομικά του στοιχεία και να αντιστοιχηθεί ο μοναδικός κωδικός σήμανσης του ζώου συντροφιάς με τα ατομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη του. Ο διενεργών τη σήμανση, πιστοποιημένος κτηνίατρος, χορηγεί ατελώς στον ιδιοκτήτη του ζώου, βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 με τον αριθμό σήμανσης του ζώου, τα χαρακτηριστικά του ( φύλο, χρώμα, ράτσα) και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου)
4. Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς, πραγματοποιείται με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 και καταχωρίζεται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Οι διαθέτες του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, λιανικής ή χονδρικής πώλησης, υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης σύμφωνο με τις παραπάνω απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα.
5. Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος 2 και 3 πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα σε κτηνιατρεία ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Δήμων, των διαδημοτικών κέντρων, καθώς και των φιλοζωικών σωματείων. Σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, η σήμανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς και η έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου των ζώων συντροφιάς, γίνεται υποχρεωτικά και στις Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας. Βιβλιάριο υγείας δεν απαιτείται, εάν το ζώο συντροφιάς διαθέτει διαβατήριο.
6. Οι κτηνίατροι που πραγματοποιούν την ηλεκτρονική σήμανση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να ελέγχουν την λειτουργικότητα των μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης και να χρησιμοποιούν τα μέσα που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4. Σε περίπτωση καταγγελίας για την διάθεση ή την χρησιμοποίηση μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4, τα πρόσωπα που διαθέτουν ή χρησιμοποιούν αυτά, υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την συμμόρφωσή τους με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, στις αρμόδιες αρχές ελέγχου και εφαρμογής του συστήματος του άρθρου 3.
7. Ο ιδιοκτήτης κάθε ζώου συντροφιάς, υποχρεούται να ενημερώνει τον κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί για την μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων και που αφορούν, είτε στον ίδιον (όπως, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου,) είτε στο ζώο συντροφιάς που έχει δηλώσει στο όνομά του (όπως, θάνατος, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη ), το αργότερο εντός 15 ημερών από την μεταβολή, με σκοπό να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, είναι απαραίτητη η επισημείωση στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου από τον κτηνίατρο, ατελώς, κατά την ετήσια κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον εμβολιασμό του, προκειμένου να ενημερώνεται και η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.
8. Η συμπλήρωση των στοιχείων του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς, πραγματοποιείται χειρόγραφα ή και μέσω της εφαρμογής της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης. Ο μοναδικός κωδικός της ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου συντροφιάς, εγγράφεται στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου μόνο χειρόγραφα.
9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας, της Θηροφυλακής και οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου(ΣΥΚΕ), εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη αγοράς των οποίων βαρύνει το ΥπΑΑΤ .
10. Το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, υποχρεούται να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή συμβατή με την Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των κωδικών σήμανσης των ζώων συντροφιάς που έχει καταγράψει από την ημερομηνία ανάθεσης σε αυτόν, της τήρησης Ηλεκτρονικής Βάσης δεδομένων, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
11. Η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, αρχίζει να λειτουργεί ένα μήνα μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
12. Με απόφαση του ΥπΑΑΤ ρυθμίζονται οι όροι δημιουργίας της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης, οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης και χορήγησης κωδικού πρόσβασης στους φορείς εκτέλεσης της σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς
1. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται:
α) να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση του ζώου και πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του, ή εντός μηνός από την εύρεση ή απόκτησή του και υποχρεούται να δηλώνει μέσα σε πέντε μέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους,
β) να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία θα αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου καθώς και να μεριμνά για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητα του για την πραγματοποίηση της απαραίτητης, για την υγεία και την ευζωία του, άσκησης,
γ) να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του για κάθε ζώο συντροφιάς, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με το ζώο του στο εξωτερικό ή με το βιβλιάριο υγείας πριν εγκαταλείψει τον τόπο προέλευσης, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τα Παραρτήματα 2 και 3 του παρόντος νόμου,
δ) να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, να το παραδίδει σε αυτόν και να λαμβάνει από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος, ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου.
ε) να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου, εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας.
2. Ο ιδιοκτήτης ή/και ο κάτοχος/συνοδός/φύλακας του ζώου συντροφιάς, ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το ζώο. Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, εκτός εκείνων της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει τον οικείο Δήμο, εάν δεν έχει οργανώσει σύστημα περισυλλογής και διαχείρισης των αδεσπότων.
3. Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου: α) μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό β) οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους, γ) ο ιδιοκτήτης του κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνησή του μαζί με το σκύλο του για το σκοπό αυτό, έχει την υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου του, και δ) οι υποχρεώσεις των σημείων α) και β) της προηγούμενης παραγράφου, δεν ισχύουν για τους σκύλους βοηθείας, καθώς και για τους ποιμενικούς, τους κυνηγετικούς σκύλους και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποίμνιου, του κυνηγιού και της έρευνας και διάσωσης αντίστοιχα.
4. Δεν εκδίδεται άδεια κυνηγιού σε κυνηγό του οποίου ο σκύλος που χρησιμοποιείται στο κυνήγι, δεν έχει σημανθεί σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και δεν έχει εγγραφεί ο αριθμός της σήμανσης στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς χειρόγραφα.
5. Σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, επιτρέπεται να καθορίζονται περιορισμένοι χώροι εκγύμνασης σκύλων, καθώς και να διεξάγονται αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται και στις δύο περιπτώσεις με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
6. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση, υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση σε έντυπα, φυλλάδια, τοιχοκολλήσεις ή σε ιστοσελίδες, αν δεν αναφέρεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής σήμανσής τους. Στην περίπτωση ζώων ηλικίας μέχρι εξήντα (60) ημερών αρκεί η αναφορά στον αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης της μητέρας τους. Τα φιλοζωικά σωματεία που λειτουργούν νόμιμα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης του εδαφίου 1 της παραγράφου αυτής, εφόσον στην αγγελία μνημονεύουν τα πλήρη στοιχεία τους.
7. Απαγορεύεται να εισέρχονται στην Ελλάδα, ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν ηλεκτρονική σήμανση.

Άρθρο 6
Εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς
1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων που για εμπορικούς σκοπούς εκτρέφει, αναπαράγει ή πωλεί ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται με άδεια που εκδίδεται από την Γενική Δ/ση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας στην οποία έχει την κατοικία, ή την έδρα του, να υπόκειται στον έλεγχο της αρχής αυτής και να συμμορφώνεται με τους όρους που προβλέπονται στο Π.Δ. 184/1996 (ΦΕΚ 137 Α). Για τη χορήγηση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι κανόνες ασφάλειας, οι κανόνες παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής αντίληψης των ζώων και οι διατάξεις του Ν. 604/ 1977 (ΦΕΚ 163 Α΄) και του Π.Δ. 463/1978 (ΦΕΚ 96 Α΄). Οι εκτρεφόμενοι, αναπαραγόμενοι ή οι προς πώληση σκύλοι και γάτες διαθέτουν βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο, σημαίνονται υποχρεωτικά και καταχωρίζονται στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, στις δε εγκαταστάσεις εκτροφής, αναπαραγωγής ή εμπορίας, τηρούνται όλοι οι κανόνες ευζωίας, ασφάλειας, παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης και για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής τηρούνται μητρώα.
Ειδικά για τους σκύλους η άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας απαιτείται όταν εκτρέφονται περισσότεροι από δύο θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκούς σκύλους εκτροφής. Θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής δεν γονιμοποιούνται πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό.
2. Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή ζώα συντροφιάς που τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους, μπορεί να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του.
3. Δεν επιτρέπεται η πώληση ζώων συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των οκτώ (8) εβδομάδων.
4. Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, καθώς και άδειας εκπαιδευτή σκύλων, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής, εμπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς, ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαμονής ή παραμονής των ζώων, τις συνθήκες ευζωίας, και του αναγκαίου εξοπλισμού ανά είδος ζώου, η αρμόδια αρχή ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια .

Άρθρο 7
Διοργάνωση εκθέσεων με ζώα συντροφιάς
1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων που διοργανώνει εκθέσεις με ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται με σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Κτηνιατρικής του οικείου Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης Δήμου.
2. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τα ζώα συντροφιάς πρέπει να βρίσκονται υπό την άμεση επίβλεψη του ιδιοκτήτη/κατόχου/ συνοδού τους, ο οποίος οφείλει να μην τους προξενεί φόβο ή πόνο. Ζώα συντροφιάς που εκδηλώνουν χωρίς αιτία επιθετική συμπεριφορά προς τα άλλα ζώα ή τον άνθρωπο, φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο ή απομακρύνονται από την έκθεση. Η παρουσία κτηνιάτρου είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
3. Τα ζώα συντροφιάς που συμμετέχουν σε εκθέσεις, πρέπει να έχουν σημανθεί και καταγραφεί και οι συνοδοί τους να φέρουν το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριό τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εμβολιασμένα και ότι έχουν υποβληθεί σε πρόσφατο αποπαρασιτισμό.
4. Απαγορεύεται η συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε εκθέσεις. Η στείρωση του ζώου δεν θεωρείται ακρωτηριασμός.

Άρθρο 8
Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες
1. Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία, ζώων συντροφιάς. Στις πολυκατοικίες αποτελούμενες από δύο διαμερίσματα και πάνω, επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κάθε διαμέρισμα, με την προϋπόθεση ότι: α) τα ζώα αυτά διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη τους ή τον κάτοχό τους, β) δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή τους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος, γ) η παραμονή στα διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας. Στην περίπτωση που ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση ζώων συντροφιάς, ο αριθμός των επιτρεπόμενων περιορίζεται στα δύο (2) ζώα ανά διαμέρισμα.
2. Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς στις μονοκατοικίες, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.
3. Απαγορεύεται η διατήρηση και παραμονή ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, όπως ιδίως στην πυλωτή, στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο, στο φωταγωγό και στον κήπο.
4. Οι ανωτέρω αριθμητικοί περιορισμοί ισχύουν μόνο για σκύλους και γάτες. Για τα λοιπά ζώα συντροφιάς, πρέπει να τηρούνται οι όροι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου

Άρθρο 9
Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς
1.Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Το έργο αυτό, μπορεί να πραγματοποιείται και από συνδέσμους Δήμων, φιλoζωικές ενώσεις και σωματεία, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμο, εφόσον αυτά, διαθέτουν κατάλληλη υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.
2. Για τον παραπάνω σκοπό, κάθε Δήμος, ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι, ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε συνεργασία με ενδιαφερόμενα φιλoζωικά σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Στους Δήμους, είναι δυνατόν να παρέχεται και οικονομική ενίσχυση, για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων. Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής και περίθαλψης των ζώων συντροφιάς και η ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν.604/1977 (ΦΕΚ Α 163) και ΠΔ 463/1978 (ΦΕΚ Α 96) .Ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας τους, ασκείται από την αρμόδια Γενική Δ/ση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σύμφωνα με τους όρους και τις προβλέψεις του άρθρου 12 του ν.604/1977, με προσαύξηση των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού διοικητικών προστίμων από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Υπό την εποπτεία των Δήμων, στα όρια των οποίων λειτουργούν καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρεία όπου διενεργούνται κτηνιατρικές πράξεις, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν και από φιλοζωϊκά σωματεία και ενώσεις που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό (1 κτηνίατρος ανά 50 ζώα), την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό.
3. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, που καθοδηγούνται και ελέγχονται στο έργο τους από κτηνίατρο, ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής του Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου Δήμου.
4. Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση, ως αδέσποτα και καταγράφονται στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Αν διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς σύμφωνα με την περίπτωση ε του άρθρου 1, ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια, ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν την φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.
5. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από την σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την απώλειά τους, επιστρέφονται σε αυτόν.
6. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται ότι είναι υγιή ή έχουν πλέον αποθεραπευθεί, καθώς και τα προερχόμενα από παράδοση από τον ιδιοκτήτη τους, μπορούν να υιοθετούνται από ενήλικα άτομα ή από νόμιμα λειτουργούσες φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία.
7. Σε κάθε περίπτωση, τα ζώα συντροφιάς που υιοθετούνται, σημαίνονται άμεσα ηλεκτρονικά και καταγράφονται στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση με τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού και του οριστικού ιδιοκτήτη τους και υποβάλλονται σε αποπαρασιτισμό και εμβολιασμό.
8. Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ενδιαφερόμενο νέο ιδιοκτήτη που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας, η υιοθεσία πραγματοποιείται, με την απ’ ευθείας παράδοσή τους στους ενδιαφερόμενους νέους ιδιοκτήτες υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα, έχουν στειρωθεί, σημανθεί και καταγραφεί στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού κατόχου τους και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, τα οποία προκύπτουν από επίσημο αποδεικτικό έγγραφο. Σ΄ αυτήν την περίπτωση υιοθεσίας, απαγορεύεται η διατήρηση ή/και παραμονή των ζώων αυτών, σε καταφύγια εκτός Ελλάδος.
9. Ζώα συντροφιάς, ηλικίας μικρότερης των πέντε (5) μηνών που δεν έχουν υιοθετηθεί, παραμένουν προσωρινά στα καταφύγια ζώων που διατηρούν οι Δήμοι, ή τα Διαδημοτικά Κέντρα και τα συνεργαζόμενα με τους φορείς αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις, ως την συμπλήρωση της ηλικίας των πέντε (5) μηνών, έχοντας την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα. Ζώα συντροφιάς που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που περισυλλέγησαν, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασιτισμό, εμβολιασμό και στείρωση.
10. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη, την φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων, έχουν οι Δήμοι και τα συνεργαζόμενα με τους φορείς αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, λιμάνια, αεροδρόμια.
11. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές αλλοδαπούς κτηνιάτρους, που ασκούν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την παροχή υπηρεσιών με προσωρινό ή μόνιμο εθελοντικό τρόπο. Οι στειρώσεις, μπορεί να πραγματοποιούνται και σε κινητές εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση κτηνιατρικών πράξεων που διαθέτουν οι προαναφερόμενοι κτηνίατροι. Για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής του Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου Δήμου όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση του ΥπΑΑΤ που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου αυτού. Στους εθελοντές αλλοδαπούς κτηνίατρους για την πραγματοποίηση των στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, μπορεί να διατίθενται και οι εγκαταστάσεις των γραφείων των Δ/νσεων, Τμημάτων και των αρμοδίων υπηρεσιών Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι, για την πραγματοποίηση των στειρώσεων σε συνεργασία με κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί ή άλλον υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας. Οι εγκαταστάσεις αυτές παραχωρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα, αφού προηγηθεί ειδοποίηση ενός μήνα και έγκριση των προϊσταμένων των αντίστοιχων υπηρεσιών.
12. Σε κάθε Δήμο, με απόφαση του Δήμαρχου, δημιουργείται πενταμελής συμβουλευτική επιτροπή, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα πιο αντιπροσωπευτικά φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που εδρεύουν στο Δήμο, με σκοπό την διατύπωση προτάσεων και λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες, δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.
13. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις επιτρεπόμενες μεθόδους ευθανασίας, τους όρους λειτουργίας των κινητών εγκαταστάσεων πραγματοποίησης στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α) μπορεί να τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση στους Δήμους, από την αρμόδια Περιφέρεια, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς που προβλέπονται στο ν. 604/1997(ΦΕΚ Α 163) «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων» και στο Π.Δ. 463/1978(ΦΕΚ Α 96) «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων», να τίθενται νέοι ή/και πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των καταφυγίων και να καθορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής των ήδη λειτουργούντων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
και β) καθορίζεται ο Δήμος ή και το φιλοζωικό σωματείο που επιχορηγείται για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίου, το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 10
Μετακίνηση/μεταφορά ζώων συντροφιάς
1. Η ταυτόχρονη μετακίνηση/μεταφορά μέχρι πέντε ζώων συντροφιάς τα οποία συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι΄ αυτά, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη τους στην διάρκεια της μετακίνησής τους και τα οποία δεν προορίζονται για πώληση ή για μεταβίβαση σε άλλον ιδιοκτήτη, θεωρείται μη εμπορική μετακίνηση και διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 2003 «για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά».
2. Η ταυτόχρονη μετακίνηση/μεταφορά άνω των πέντε ζώων συντροφιάς, με τον ίδιο ή διαφορετικό προορισμό, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, θεωρείται εμπορική μετακίνηση και διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.184/1996 (ΦΕΚ Α 137/1996) και του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά».
3. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή Κανονισμών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και στα ταξί, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους. Οι σκύλοι βοήθειας εφόσον φέρουν λουρί και φίμωτρο μπορούν να μεταφέρονται χωρίς κλουβί μεταφοράς και ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
4. Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, προστατευόμενα από αντίξοες καιρικές συνθήκες για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.
5. Τα συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων καθώς και τα συνεργεία μεταφοράς ζώων του άρθρου 9 από και προς τα κτηνιατρεία, τις κτηνιατρικές κλινικές και τα καταφύγια εντός της επικράτειας εξαιρούνται από την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου

Άρθρο 11
Αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε απορρίμματα και περισυλλογή νεκρών ζώων
1. Οι υπεύθυνοι σφαγείων, κρεοπωλείων, νοσοκομείων, στρατοπέδων, κατασκηνώσεων, καταστημάτων διάθεσης τροφίμων, εγκαταστάσεων μαζικής εστίασης και γενικά χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της πρόσβασης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα απορρίμματα των εγκαταστάσεων τους.
2. Οι υπηρεσίες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι αρμόδιες για την καθαριότητα των οδών του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου, έχουν άμεση υποχρέωση να απομακρύνουν από τις οδούς και τα πεζοδρόμια, τα νεκρά ζώα και να μεριμνούν για την αποτέφρωση ή την υγειονομική ταφή τους, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Αποτεφρωτήρια ζώων συντροφιάς ιδρύονται και λειτουργούν και από Δήμους και Συνδέσμους Δήμων.
3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι όροι και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων της παραγράφου 1 για την επίτευξη της αποτροπής πρόσβασης των ζώων συντροφιάς σε απορρίμματα και των υπηρεσιών των αρμόδιων φορέων της παραγράφου 2 για την περισυλλογή των νεκρών ζώων, καθώς και οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας αποτεφρωτηρίων ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 12
Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου, σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες
1. Δεν επιτρέπεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου (άγριας πανίδας ή υπό εξαφάνιση, ζώου εργασίας, εκτροφής, συντροφιάς) σε τσίρκο ή σε θίασο με ποικίλο πρόγραμμα εφόσον τα ζώα αυτά χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά τους, πραγματοποιούν παραστάσεις ή παρελαύνουν ή εμφανίζονται ενώπιον του κοινού.
2. Δεν επιτρέπεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων, πανηγυριών ή άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφ΄ όσον τα ζώα χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά τους
3. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση κάθε είδους ζώου (άγριας πανίδας ή υπό εξαφάνιση, ζώου εργασίας, εκτροφής, συντροφιάς) σε υπαίθρια δημόσια έκθεση, με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους .
4. Δεν επιτρέπεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιμοποίηση ζώων σε οποιοδήποτε είδος μονομαχίας. Επίσης δεν επιτρέπεται η εκτροφή και η χρησιμοποίηση σκύλων και γατών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος, ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.

Άρθρο 13
Εξαιρέσεις
1. Από την απαγόρευση που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 12, εξαιρούνται οι νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας και τα εκτροφεία θηραμάτων που διέπονται από ειδικές διατάξεις.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος νόμου καθώς και των ειδικών διατάξεων που αφορούν στα άλογα ιπποδρομιών και στις ιπποδρομίες.

Άρθρο 14
Αρμόδια Αρχή
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του άρθρου 12 είναι ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκδίδει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή πραγματοποίησης της εκδήλωσης κατά το άρθρο 81 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

Άρθρο 15
Υπεύθυνη δήλωση
1. Στις περιπτώσεις που για κερδοσκοπικά ψυχαγωγικά ή καλλιτεχνικά θεάματα, μουσικής ή παραστατικής ή άλλης τέχνης, ή άλλες συναφείς καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ή προγράμματα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος, απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας, ο αιτών την άδεια, οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας αρχή και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν διατηρεί ζώα στις εγκαταστάσεις του, με σκοπό την χρησιμοποίησή τους με οποιοδήποτε τρόπο στο πρόγραμμα ή στην εκδήλωση, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13.
2. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 14, δικαιούται να κάνει επιτόπιο έλεγχο στο σημείο εγκατάστασης της επιχείρησης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πριν ή και μετά την έκδοση της άδειας, για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Κατά την διάρκεια του ελέγχου, η αρχή μπορεί να ζητήσει την συνδρομή των αστυνομικών αρχών, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Η επιχείρηση οφείλει να συνδράμει την αρχή κατά την διάρκεια του ελέγχου, σε περίπτωση δε άρνησής της, δεν χορηγείται η άδεια λειτουργίας ή αν αυτή έχει ήδη χορηγηθεί, ανακαλείται.
3. Η αρχή του άρθρου 14 είναι αρμόδια και για την παραλαβή και εξέταση καταγγελιών τρίτων, ιδιωτών ή σωματείων, σχετικά με παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση καταγγελίας, η αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας

Άρθρο 16
Κακοποίηση των ζώων
Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπομένων περιπτώσεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και της διάταξης της παραγράφου 4 εδάφιο γ΄ του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, δεν επιτρέπεται, ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, ο ακρωτηριασμός.

Άρθρο 17
Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης ζωονόσων
1.Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των νοσημάτων που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα του ίδιου ή άλλου είδους, γίνεται με ειδικά προγράμματα που καταρτίζονται από την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εφαρμόζονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2. Αν εκδηλωθεί κρούσμα λύσσας σε ζώο, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής μπορεί να λαμβάνει και πρόσθετα μέτρα, είτε σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, είτε σε όλη την επικράτεια, πέραν εκείνων που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων 1197/1981(ΦΕΚ 240 Α) και 2017/1992 (ΦΕΚ 31 Α΄).
3. Mε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι κτηνιατρικοί υγειονομικοί κανόνες και όροι που αφορούν στην αποτροπή του κινδύνου εισβολής στη χώρα ή διαφυγής επιζωοτικών νοσημάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τα θέματα αυτά.

Άρθρο 18
Εκπαίδευση, επιμόρφωση, προαγωγή φιλοζωίας
1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων, τους Δήμους, τους συνδέσμους Δήμων, τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και με φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις μεριμνούν α) για την οργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς, επιμορφωτικών σεμιναρίων και την προβολή από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, προγραμμάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ατόμων που είναι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ζώων συντροφιάς και των ατόμων που ασχολούνται με την εκτροφή, εκπαίδευση, εμπόριο και φύλαξη των ζώων αυτών καθώς και για την ενημέρωση τοπικών κοινωνιών και ομάδων σχετικά με το περιεχόμενο των διατάξεων που αφορούν στην προστασία των ζώων, β) για την προώθηση, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη της ιδέας της φιλοζωίας σε νηπιαγωγεία και σχολεία με εκδηλώσεις, ομιλίες, προβολές, σεμινάρια αντιμετώπισης και χειρισμού αδέσποτων ζώων και άλλα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να χρηματοδοτούνται οι δραστηριότητες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση αυτή.

Άρθρο 19
Συμπληρωματικές διατάξεις προστασίας των ζώων
1. Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά, το ζώο συντροφιάς ή ζώο άλλης κατηγορίας από την κατοχή του παραβάτη των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφο 1εδ α, β και γ και του άρθρου 16 του παρόντος νόμου και το ζώο παραδίνεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του αρμόδιου Δήμου ή σε ενδιαφερόμενη φιλοζωική εταιρεία ή σωματείο. Αν η μεταχείριση του ζώου είναι ιδιαίτερα Proslipsis.gr σκληρή και βάναυση και προκάλεσε ιδιαίτερο πόνο ή φόβο στο ζώο, η αφαίρεση είναι οριστική. Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης με διάταξή του να απαγορεύσει την απόκτηση άλλου ζώου από τον παραβάτη.
2. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας, σε κάθε περίπτωση, επιλαμβανόμενος δημοσιεύματος ή καταγγελίας μπορεί, με επιτόπια αυτοψία, να διαπιστώσει τις συνθήκες που επικρατούν σε οποιοδήποτε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή εκτροφείο και αν αυτές δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος και στις ειδικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους, με προσωρινή διάταξή του, να καθορίσει τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο ιδιοκτήτης του καταφυγίου και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να συμμορφωθεί.

Άρθρο 20
Ποινικές κυρώσεις
1. Οι παραβάτες της διάταξης του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως πέντε (5) χρόνια και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
2.Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος νόμου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
3. Η κλοπή οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι πέντε μήνες και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), ενώ η κλοπή κυνηγετικού σκύλου ή σκύλου βοήθειας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος και χρηματική ποινή οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ
4. Σε περίπτωση υποτροπής, οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται στις παραγράφους 1,2 και 3 διπλασιάζονται

Άρθρο 21
Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα
1. Οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου αναγράφονται στο Παράρτημα 4 του παρόντος νόμου
2. Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόμου, είναι τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, της Θηροφυλακής, και οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου(ΣΥΚΕ).
3. Κατά τη διαπίστωση της παράβασης, βεβαιώνεται επιτόπου από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.
4. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή υποβάλλοντας έγγραφο υπόμνημα εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών στον Προϊστάμενο της κτηνιατρικής υπηρεσίας και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί στον Προϊστάμενο του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του κατά τόπον αρμοδίου Δήμου, προκειμένου να προβάλλει τις αντιρρήσεις του. Η απόφαση, με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά στα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία.
5. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν απορριφθούν επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Αρχής και καταβάλλεται κατά το ήμισυ μέσα σε δέκα μέρες από τη βεβαίωση της παράβασης. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στο δικαιούχο Ο.Τ.Α. χωρίς έκπτωση, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη βεβαίωσή του.
6. Τα πρόστιμα από τις διοικητικές παραβάσεις που δεν καταβλήθηκαν εντός της αναφερόμενης προθεσμίας των δύο (2) μηνών, βεβαιώνονται υποχρεωτικά, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών, από τον οικείο Ο.Τ.Α., στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη. Η βεβαίωση των προστίμων αυτών γίνεται με τη σύνταξη και αποστολή χρηματικών καταλόγων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του π.δ. 16/1989 όπως ισχύει, εισάγονται σε Ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού, τα δε εισπραττόμενα ποσά, μετά την αφαίρεση των δαπανών είσπραξης, αποδίδονται κατά τετράμηνο στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο τα διανέμει στους Ο.Τ.Α. με βάση συντελεστές κατανομής, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των δημοτικών καταφυγίων και κτηνιατρείων και για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου αυτού.
7. Σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, που τη βεβαιώνει, ορίζει εύλογο χρόνο για την άρση της και αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί επιβάλλει νέο πρόστιμο, μετά από κάθε νέα βεβαίωση της παράβασης
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο και τη διαδικασία είσπραξης, διάθεσης και αναπροσαρμογής των προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 22
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
1.Καμία διάταξη του νόμου αυτού δεν θίγει άλλες διατάξεις νόμων ή διεθνών συμβάσεων που κυρώθηκαν με νόμο και προβλέπουν μεγαλύτερη προστασία σε οποιοδήποτε είδος ζώου.
2. Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού, αναφέρεται η ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συντροφιάς, εννοείται η σήμανση σκύλων και γατών.
3. Τα Παραρτήματα 1-4 που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.
4.Επιχειρήσεις τσίρκου, θίασοι με ποικίλο πρόγραμμα ή άλλες ανάλογες επιχειρήσεις με παρεμφερές αντικείμενο που λειτουργούν μόνιμα ή περιστασιακά στην Ελλάδα και κατέχουν ζώα με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν στις εκδηλώσεις τους ή περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους παραστάσεις με οποιαδήποτε συμμετοχή οποιουδήποτε είδους ζώου, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του, άλλως, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας τους, μη αποκλειομένης της επιβολής περαιτέρω των προβλεπομένων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
5. Εντός διετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δημιουργούνται και λειτουργούν σε κάθε Δήμο ή σε όμορους ή συνεργαζόμενους Δήμους καταφύγια αδέσποτων ζώων

Άρθρο 23
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 3170/2003(ΦΕΚ 191 Α΄) εκτός από την παράγραφο 6 του άρθρου 7, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα του νόμου αυτού ή αντίκειται στις διατάξεις του.

Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις
Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, και την εκτέλεσή του ως νόμο του κράτους

   

Αθήνα, ………………….. 2011

Οι Υπουργοί

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Εσωτερικών
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Οικονομικών
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 “Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό”

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Το Σύνταγμα του 1975, στο άρθρο 24 ρύθμισε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσονται και τα ζώα, δίνοντας έτσι αφορμή στην ανάπτυξη μιας εκτεταμένης νομοθεσίας και νομολογίας για την προστασία της φύσης, της πανίδας και των πολλών αγρίων και μη, ζώων και πτηνών. Με το ν. 586/1977 κυρώθηκε η ευρωπαϊκή Σύμβαση προστασίας των ζώων κατά τη διάρκεια της διεθνούς μεταφοράς τους και ακολούθησε ο ν.1197/1981 οποίος έθεσε σε υποτυπώδη μορφή, ένα πρώτο πλαίσιο προστασίας των ζώων.

2. Το πλαίσιο αυτό ενισχύθηκε το 1992 με την ενσωμάτωση στην εθνική μας νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς (ν. 2017/1992) αφού διακηρύχθηκε πανηγυρικά ότι ο άνθρωπος έχει αναντίρρητα ηθική υποχρέωση να σέβεται όλα τα ζώα και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του το γεγονός ότι τα ζώα υποφέρουν και θυμούνται, είναι έξυπνα, έχουν συναισθήματα και επιπλέον αποτελούν συμβιωτικό κύκλο με τους ανθρώπους και αναντικατάστατα στοιχεία των φυσικών συστημάτων του πλανήτη μας. Παράλληλα με σειρά ρυθμίσεων που μεσολάβησαν (ν.1335/1983, ν. 1444/1984, ν.2015/1992, ν.2055/1992, ν.2204/1994, κλπ) η χώρα μας κύρωσε διεθνείς συμβάσεις, εφάρμοσε κοινοτικούς κανονισμούς και ενσωμάτωσε στο εθνικό μας δίκαιο κοινοτικές Οδηγίες, ανάλογου περιεχομένου για τα ζώα.

3. Κομβικό θεσμικό μέτρο όμως για την προστασία των ζώων, αποτέλεσε το «Πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων», το οποίο προστέθηκε στη Συνθήκη του Άμστερνταµ το 1997. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό, όλα τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη, υποχρεώθηκαν να λαµβάνουν πλήρως υπόψη τους την ευζωία των ζώων και να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία και τον σεβασμό όλων των ζώων κατά τη χάραξη νέων πολιτικών στη γεωργία, στις µεταφορές, στην έρευνα και γενικά στην ενιαία αγορά. Ακολούθησε τέλος, ο ν.3170/2003 που επιχείρησε να ενισχύσει το νομικό πλαίσιο, ειδικά για τα ζώα συντροφιάς.

4. Η υφιστάμενη νομοθεσία για τα ζώα συντροφιάς και τα αδέσποτα ζώα και η προστασία όλων των ζώων από την κακομεταχείρισή τους, χρειάζεται περαιτέρω συμπλήρωση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό και επικαιροποίηση, έτσι ώστε, η προστασία αυτή, να καταστεί πιο ουσιαστική και αποτελεσματική.

5. Και τούτο διότι η περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων γινόταν περιστασιακά και ευκαιριακά, τα καταφύγια ζώων, ποτέ δεν οργανώθηκαν συστηματικά και ποτέ δεν ελέγχθηκαν, η σήμανση των σκύλων δεν προχώρησε και ο εθελοντισμός των φιλοζωικών ενώσεων και σωματείων, μια κοινωνική δύναμη ευαισθησίας και ανιδιοτέλειας, δεν αξιοποιήθηκε στον βαθμό που έπρεπε.

6. Ταυτόχρονα, η κακομεταχείριση των ζώων, δεν έπαψε να υφίσταται, ενώ επιτρέπεται και συνεχίζεται, ως κατάλοιπο παρελθόντων χρόνων, η χρησιμοποίηση των ζώων σε τσίρκο ή άλλες δημόσιες “ψυχαγωγικές” κερδοσκοπικές εκδηλώσεις. Το γεγονός αυτό, αποτελεί κραυγαλέα περίπτωση παραβίασης των κανόνων της ευζωίας και της καλής μεταχείρισης των ζώων. Οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησης, διαβίωσης και κυρίως της αναγκαστικής συμμετοχής των ζώων στην «παράσταση», είναι μια οδυνηρή εμπειρία για όλα τα ζώα, άγρια και μη, τα οποία, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του θεάματος, υφίστανται αφάνταστες δοκιμασίες. Η ανοχή στην χρησιμοποίηση παντός είδους ζώου από οποιονδήποτε για λόγους ψυχαγωγίας, αναμφίβολα δεν προάγει τον πολιτισμό μας.

7. Η απαγόρευση της χρησιμοποίησης των ζώων σε κάθε είδους ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, είναι ένας απόλυτα θεμιτός περιορισμός στην επιχειρηματική δραστηριότητα του τσίρκου και των παρεμφερών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εναρμονιζόμενος πλήρως και με την αρχή της αναλογικότητας, αφού, όχι μόνο δεν προσβάλλει τον πυρήνα του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας, αλλά αντίθετα εκσυγχρονίζει την επίμαχη λειτουργία, την καθιστά απόλυτα συμβατή με τις αξίες και τις αρχές που πρέπει να διέπουν μια δημοκρατική κοινωνία και λειτουργεί επιπλέον παιδαγωγικά για τους πολίτες και ιδίως για τα παιδιά.

8. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την κατάθεση του παρόντος νομοσχεδίου, στοχεύει στη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που ισχύει για τα ζώα και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και της αντιμετώπισης των θεμάτων καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, ζητήματα που έχουν αποκτήσει, σήμερα, ιδιαίτερη και διαρκώς αυξανόμενη σημασία. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με τη θέσπιση ενός σύγχρονου, συνεκτικού, προστατευτικού και φιλικού προς τα ζώα ρυθμιστικού πλαισίου που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες προστασίας, ευζωίας και καλής μεταχείρισης των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Επιτυγχάνεται μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, που θα βελτιώσει και το σύστημα περισυλλογής και περίθαλψης των ζώων. Ταυτόχρονα επιδιώκεται και η προστασία των ζώων, από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους σε παραστάσεις ή εκδηλώσεις για σκοπούς κερδοσκοπικούς με τη λήψη μέτρων που θα την απαγορεύουν και θα προβλέπουν αυστηρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

Β. ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
9. Ειδικότερα με το κατατεθέν σχέδιο νόμου, επέρχονται ουσιώδεις νέες ρυθμίσεις σχετικά με τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και το γενικότερο καθεστώς προστασίας των ζώων. Οι αλλαγές αυτές είναι οι ακόλουθες :

1ο. Δημιουργείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους που θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο οργάνωσης, διαχείρισης και προστασίας των ζώων συντροφιάς.

2ο. Καθορίζονται οι συγκεκριμένοι κανόνες ευζωίας που πρέπει να τηρούνται από τους ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς με ειδικές ρυθμίσεις για τα ΑΜΕΑ και για τους «σκύλους βοήθειας.»

3ο. Η ηλεκτρονική σήμανση για όλες τις γάτες και όλους τους σκύλους, καθίσταται υποχρεωτική. Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται, καθίσταται επιπλέον υποχρεωτική και η στείρωση.

4ο. Δημιουργείται ένα οργανωμένο σύστημα περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στους Δήμους και τους Συνδέσμους Δήμων -σε συνεργασία με Φιλοζωικές Ενώσεις, Σωματεία και εθελοντές- ενώ θεσμοθετείται η ευθύνη των Δήμων για κάθε βλάβη ή ζημία που προκαλείται σε τρίτους από τα αδέσποτα ζώα, εφόσον δεν έχουν οργανώσει το προβλεπόμενο στο νόμο αυτόν σύστημα περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων

5ο. Τα δημοτικά καταφύγια αδέσποτων ζώων, αποτελούν χώρους προσωρινής και όχι μόνιμης παραμονής τους και στα καταφύγια αυτά παρέχεται η αναγκαία ιατρική περίθαλψη στα ζώα που έχουν ανάγκη, ενώ προβλέπεται και η ίδρυση αποτεφρωτηρίων για τα νεκρά ζώα συντροφιάς.

6ο. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση/γνωστοποίηση αγγελιών για υιοθεσία ζώου συντροφιάς, αν δεν αναφέρεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής σήμανσης εκτός αν η αγγελία γίνεται από φιλοζωικό σωματείο και αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του.

7ο. Οι στειρώσεις στις οποίες υποβάλλονται τα αδέσποτα ζώα γίνονται από κτηνίατρους, ακόμα και σε κινητές μονάδες άσκησης κτηνιατρικών πράξεων μετά από σχετική άδεια, ενώ στειρώσεις μπορούν να γίνονται δωρεάν και από εθελοντές αλλοδαπούς κτηνίατρους.

8ο. Απαγορεύεται η συμμετοχή κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή άλλο παρεμφερές δημόσιο θέαμα, καθώς και οποιαδήποτε δημόσια έκθεση ζώου για κερδοσκοπικό σκοπό.

9ο. Η κακοποίηση και η βάναυση μεταχείριση των ζώων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή μέχρι 30.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το διοικητικό πρόστιμο που είναι εξίσου αυστηρό.

10ο. Τέλος προβλέπεται αυστηροποίηση των διατάξεων και συγκεκριμένα προβλέπονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις στην περίπτωση της κακοποίησης ζώου ή της συμμετοχής σε τσίρκο ή άλλη συναφή εκδήλωση ή έκθεση με κερδοσκοπικό σκοπό, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα για τους παραβάτες γίνονται πιο αυστηρά και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζονται, προκειμένου να υπάρχει ένα πλήρες, αναλογικό, αποτρεπτικό και αποτελεσματικό σύστημα κυρώσεων.

Γ. ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
11. Ειδικότερα με το σχέδιο νόμου, ρυθμίζονται κατ΄ άρθρο τα ακόλουθα:
Με το άρθρο 1 προσδιορίζονται οι έννοιες και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο νόμο.
Με το άρθρο 2, ορίζεται η Γενική Δ/ση Κτηνιατρικής, ως η αρμόδια αρχή για την προστασία των ζώων και προσδιορίζονται: α) οι αρμόδιες αρχές διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων και των ιδιοκτητών τους, που είναι η Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών και η Δ/νση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, β) οι αρμόδιες αρχές εφαρμογής και ελέγχου των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος της σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, που είναι οι Δ/σεις Κτηνιατρικής της Γενικής Δ/σης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, οι Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και οι αρμόδιες υπηρεσίες Κτηνιατρικής των Δήμων, και όπου αυτές δεν έχουν συσταθεί, το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του οικείου Δήμου και γ) οι φορείς εκτέλεσης της σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς που είναι οι κτηνίατροι που έχουν πιστοποιηθεί και διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, η οποία συνδέεται με τα κτηνιατρεία και τους χώρους όπου πραγματοποιείται η σήμανση των ζώων.

Με το άρθρο 3, καθορίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες α)των αρμοδίων αρχών διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των ζώων και των ιδιοκτητών τους, β)των αρμόδιων αρχών ελέγχου και εποπτείας και γ)των φορέων εκτέλεσης της σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς.

Στο άρθρο 4, περιγράφεται λεπτομερώς το σύστημα σήμανσης και καταγραφής όλων των ζώων συντροφιάς, καθώς και η υποχρέωση έκδοσης βιβλιαρίου υγείας (ή διαβατήριου σε περίπτωση που τα ζώα θα μεταφερθούν στο εξωτερικό), ούτως ώστε, ο μοναδικός κωδικός σήμανσης των ζώου να αντιστοιχεί με τα ατομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη του. Για την εποπτεία και αναγνώριση των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών, οι αρμόδιες αρχές εφαρμογής και ελέγχου και τα αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων (Δημοτική Αστυνομία, η Θηροφυλακή και οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) εφοδιάζονται με κατάλληλους ανιχνευτές.

Στο άρθρο 5, περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, οι οποίοι οφείλουν: α) να εφοδιάζονται με βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο, στο οποίο καταγράφονται οι κτηνιατρικές εξετάσεις β) να δηλώνουν αμέσως στον αρμόδιο φορέα την απώλεια του ζώου τους, γ) να γνωστοποιούν στον αρμόδιο Δήμο την πρόθεσή τους να αποχωριστούν το ζώο τους, δ) να ενημερώνουν τους κτηνίατρους που έχουν πιστοποιηθεί για τυχόν μεταβολή των στοιχείων που αφορούν τους ίδιους ή και το ζώο. Η σήμανση και καταγραφή καθίσταται υποχρεωτική και για τους σκύλους που εκτρέφονται για τη φύλαξη ποιμνίων, ενώ στις μετακινήσεις κυνηγετικών σκύλων, ο ιδιοκτήτης πρέπει να είναι εφοδιασμένος με το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο, το οποίο πρέπει να είναι ενημερωμένο. Ακόμη ορίζεται ότι αγγελίες για υιοθεσία κλπ ζώων, χωρίς να αναφέρεται ο αριθμός σήμανσης απαγορεύονται, εκτός αν γίνονται από φιλοζωικό σωματείο που λειτουργεί νόμιμα και παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία του, ενώ δεν επιτρέπεται και η είσοδος στη χώρα ζώων συντροφιάς, χωρίς σήμανση.

Στο άρθρο 6, οριοθετείται το γενικό πλαίσιο για την εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία των ζώων συντροφιάς, ενώ στο άρθρο 7 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διοργάνωσης εκθέσεων με ζώα συντροφιάς.

Στο άρθρο 8 επαναπροσδιορίζονται οι όροι διατήρησης των ζώων συντροφιάς στις μονοκατοικίες, και στις πολυκατοικίες και καθορίζονται σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας.

Στο άρθρο 9, προσδιορίζεται με σαφή και ειδικό τρόπο η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς με γνώμονα την τήρηση των κανόνων ευζωίας. Συγκεκριμένα: α) ορίζεται ότι η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς μπορεί να πραγματοποιείται και από φιλoζωικά σωματεία, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμο,

β) προβλέπεται ότι τα αδέσποτα που περισυλλέγονται, υποβάλλονται αμέσως σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση, καταγράφονται στη διαδικτυακή βάση δεδομένων και αν πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή είναι επικίνδυνα, υποβάλλονται σε ευθανασία

γ) σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τη σήμανση ότι έχουν ιδιοκτήτη που έχει δηλώσει την απώλειά τους, επιστρέφονται σ’ αυτόν, άλλως υιοθετούνται από ενδιαφερόμενους φιλόζωους, ενώ όσα δεν υιοθετούνται, επανεντάσσονται στο οικείο φυσικό τους περιβάλλον.

Στο άρθρο 10, ορίζεται ότι επιτρέπεται και δεν θεωρείται εμπορική μετακίνηση η ταυτόχρονη μετακίνηση μέχρι πέντε ζώων συντροφιάς τα οποία συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτά για λογαριασμό του ιδιοκτήτη τους. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τους σκύλους βοήθειας ατόμων με ειδικές ανάγκες,

Στο άρθρο 11, επιβάλλεται η υποχρέωση των υπευθύνων των χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος, να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα απορρίμματα των εγκαταστάσεών τους και ρυθμίζονται τα θέματα περισυλλογής των νεκρών ζώων από τους δρόμους καθώς και η ίδρυση και λειτουργία αποτεφρωτηρίων.

Στο άρθρο 12 θεσμοθετείται η γενική ρήτρα απαγόρευσης χρησιμοποίησης ζώων σε κάθε είδους θεάματα. Συγκεκριμένα απαγορεύεται: α) η διατήρηση κάθε είδους ζώων σε τσίρκο ή θιάσους με ποικίλο πρόγραμμα, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμά τους και πραγματοποιούν παραστάσεις ή παρελαύνουν ή εμφανίζονται ενώπιον του κοινού, β) η διατήρηση κάθε είδους ζώων σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινητιδίων, πανηγύρεων, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων ή άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμά τους, γ) η χρησιμοποίηση ζώων συντροφιάς και η υπαίθρια έκθεσή τους με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Στο άρθρο 13 εισάγονται οι αναγκαίες εξαιρέσεις από τον γενικό κανόνα της απαγόρευσης χρησιμοποίησης ζώων σε κάθε είδους θεάματα για την ψυχαγωγία ή τη διασκέδαση των ανθρώπων, ενώ στο άρθρο 14 προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο και την εφαρμογή της απαγόρευσης του άρθρου 12.

Με το άρθρο 15 επιβάλλεται η πρόσθετη υποχρέωση του αιτούντος την σχετική άδεια λειτουργίας για το τσίρκο ή άλλο συναφές πρόγραμμα ή εκδήλωση να υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση ότι κανένα ζώο δεν χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο στην παράσταση/εκδήλωση

Με το άρθρο 16 θεσπίζεται η απαγόρευση κακοποίησης ή βάναυσης μεταχείρισης των ζώων και ενδεικτικά παρατίθενται πράξεις και ενέργειες που συνιστούν κακοποίηση των ζώων.

Με το άρθρο 17 λαμβάνεται η πρόνοια για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης ζωονόσων και στο άρθρο 18 καθορίζεται ο τρόπος και οι διαδικασίες προαγωγής της φιλοζωίας με προγράμματα, σεμινάρια, εκδηλώσεις καθώς και με ειδικές ημερίδες στα σχολεία σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο.

Με το άρθρο 19 λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα προστασίας των ζώων.

Στο άρθρο 20, καθορίζονται σε νέα βάση οι ποινικές κυρώσεις και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται για τους παραβάτες των διατάξεων του νόμου, ενώ στο άρθρο 21 προσδιορίζονται τα όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων και το όργανο επιβολής των κυρώσεων και η διαδικασία, ενώ οι αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα αναγράφονται στο Παράρτημα 4.

Τέλος με το άρθρο 22 θεσπίζονται τελικές και μεταβατικές διατάξεις, με το άρθρο 23 οι καταργούμενες διατάξεις και με το άρθρο 24 ορίζεται η έναρξη εφαρμογής του νόμου.

Αθήνα, ………………….. 2011

Οι Υπουργοί

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Εσωτερικών
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Οικονομικών
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved