ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Η πιό "αισιόδοξη" ετήσια έκθεση ΑΣΕΠ

 

Αθήνα 26.7.2011, 15:32

Είναι ίσως η πρώτη φορά από το 1994, έτος που θεσπίσθηκε ο νόμος 2190 για τις προσλήψεις και συστάθηκε το ΑΣΕΠ, που ετήσια έκθεση της ανεξάρτητης αρχής παρουσιάζει μια αρκετά καλή εικόνα του τοπίου των προσλήψεων, ιδίως λόγω του νόμου 3812/2009, που το άλλαξε δραστικά.

Την Έκθεση για το 2010 παρουσίασε σήμερα στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Γιώργος Βέης, ο οποίος νωρίτερα την παρέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο.

Στην έκθεση περιγράφεται η λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής καθώς και το έργο που επιτέλεσε κατά το έτος 2010, ενώ διατυπώνονται βάσει της μέχρι σήμερα εμπειρίας και ορισμένες διαπιστώσεις και προτάσεις του Συμβουλίου για τη βελτιστοποίηση του συστήματος προσλήψεων σε επίπεδο νομοθεσίας και εφαρμοζόμενων διαδικασιών.

Αναφορικά με τη δραστηριότητα του έτους 2010 αξίζει ακόμη να επισημανθεί πως το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο των αλλαγών που επέφερε ο νόμος 3812/2009, προέβη στην προτυποποίηση των διαδικασιών πρόσληψης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) και μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), καινοτομώντας μάλιστα με το διαχωρισμό της ανακοίνωσης - προκήρυξης σε δύο τμήματα: στο καθαυτό τμήμα (που περιλαμβάνει πλέον μόνο τα μεταβλητά στοιχεία της εκάστοτε ανακοίνωσης, όπως αριθμό θέσεων, ειδικότητες, διάρκεια σύμβασης κτλ.) από τα πάγια απαιτούμενα μέρη (που είναι ίδια για όλες τις ανακοινώσεις και τα οποία κυκλοφορούν ως αναπόσπαστα παραρτήματα της εκάστοτε ανακοίνωσης). Παράλληλα, η όλη διαδικασία οργανώθηκε στη βάση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό το ΑΣΕΠ πέτυχε την απλοποίηση, συστηματοποίηση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών προς διευκόλυνση τόσο των φορέων όσο και των πολιτών. Στο ίδιο πνεύμα εντάσσεται και η δέσμη δράσεων που ανέλαβε για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του πληροφοριακού του συστήματος και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αλλά και για τη διαλειτουργικότητά του με την εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης ΕΡΜΗΣ.

Παρεμβάσεις
Όσον αφορά το πεδίο των νομοθετικών ρυθμίσεων, από τις προτάσεις του ΑΣΕΠ που υιοθετήθηκαν εντός του 2010 θεμελιώδους σημασίας υπήρξε η θεσμοθέτηση με το νόμο 3868/2010 ενός νέου, πρότυπου συστήματος για την πρόσληψη νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού βάσει «Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης».

Σημαντικό νομοθέτημα όμως για το ΑΣΕΠ υπήρξε και ο νόμος 3839/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου επεκτάθηκαν οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου με την ανάθεση σε αυτό της ευθύνης για τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης που προβλέπεται στο πλαίσιο του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων ως κριτήριο επιλογής για τις οργανικές μονάδες όλων των επιπέδων, ενώ παράλληλα σηματοδοτήθηκε μια σημαντική αναβάθμιση του ρόλου του με την πλειοψηφική συμμετοχή τεσσάρων μελών του στην πενταμελή σύνθεση του ΕΙΣΕΠ (του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, το οποίο αναλαμβάνει την επιλογή προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης) και με την τοποθέτηση ενός Αντιπροέδρου του ΑΣΕΠ στην προεδρία του νέου οργάνου.

Ωστόσο, δεν επιλύθηκαν ούτε εντός του 2010 ζητήματα που είχαν επανειλημμένα επισημανθεί στο παρελθόν και συγκεκριμένα: δεν δρομολογήθηκε η τοποθέτηση στο ΑΣΕΠ παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την υποστήριξη των θέσεων της ανεξάρτητης αρχής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ούτε ελήφθη μέριμνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου σε σχέση με την απόδειξη της γλωσσομάθειας, καθώς δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί ο από το 2003 προβλεφθείς φορέας πιστοποίησης γλωσσομάθειας του υπουργείου Παιδείας.

Έτος - σταθμός
Συνοψίζοντας, παρά τα προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται, το 2010 υπήρξε έτος - σταθμός αφενός γιατί σήμανε την έναρξη εφαρμογής του βασικού νόμου 3812/2009, με τον οποίο υπήχθησαν όλες οι διαδικασίες πρόσληψης στο ΑΣΕΠ και αφετέρου, λόγω του καθοριστικού ρόλου που ανατέθηκε στο Συμβούλιο στο πλαίσιο του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων αλλά και χάρη στη θεσμοθέτηση του νέου συστήματος προσλήψεων βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης, η καθολική υιοθέτηση του οποίου σε όλες τις προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας -κατά το πρότυπο της πρώτης εφαρμογής στο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό- αναμένεται, σε συνδυασμό με την αναβαθμισμένη πληροφοριακή - μηχανογραφική υποδομή του ΑΣΕΠ, να ενισχύσει την αξιοπιστία του συστήματος προσλήψεων και συγχρόνως, με δραστική μείωση του χρόνου έκδοσης των αποτελεσμάτων και διάθεσης των επιτυχόντων και των αναπληρωτών τους στους φορείς πρόσληψης, να επιλύσει χρόνια προβλήματα καθυστερήσεων.

Το έργο
Όσον αφορά τη δραστηριότητα της ανεξάρτητης αρχής, το ΑΣΕΠ κατά το έτος 2010:
• προέβη διά των συλλογικών του οργάνων (Ολομελειών και Τμημάτων) στην έκδοση 2.079 αποφάσεων.
• παρέλαβε αιτήσεις συμμετοχής σε δικούς του διαγωνισμούς και εξέδωσε αποτελέσματα διαδικασιών που διεξάγουν οι φορείς για σύνολο 430.961 υποψηφίων.
• ολοκλήρωσε για όλους τους διαγωνισμούς (ΑΣΕΠ και φορέων) τις διαδικασίες πλήρωσης 11.535 θέσεων τακτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 28.288 θέσεων απασχολουμένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) και μίσθωσης έργου (ΣΜΕ).
• διεξήγαγε για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (η οποία δεν υποχρεούται να προσλαμβάνει μέσω ΑΣΕΠ) γραπτό διαγωνισμό για την κάλυψη 230 θέσεων, στον οποίο συμμετείχαν 11.810 υποψήφιοι.
• εξέδωσε 2 προκηρύξεις για την πλήρωση 83 θέσεων, τις οποίες επιδίωξαν 2.296 υποψήφιοι.
• έλεγξε για τη χορήγηση βεβαιώσεων ΣΜΕ τα αιτήματα 1.737 φορέων, που αφορούσαν 5.115 έργα και 40.731 επιλογές απασχόλησης (θέσεις), ενώ χορήγησε τις σχετικές βεβαιώσεις για 34.048 από αυτές.
• έλεγξε για όλες τις διαδικασίες που διεξάγουν οι φορείς τις προκηρύξεις/ανακοινώσεις 2.910 διαγωνισμών (για την πλήρωση 29.799 θέσεων) και τους πίνακες επιλογής 3.079 διαγωνισμών (για την πλήρωση 33.803 θέσεων, τις οποίες επιδίωξαν 428.665 υποψήφιοι).
• διέθεσε 242 συνολικά διοριστέους μέσω 2 κυλιομένων πινάκων επιλαχόντων.
• έκρινε 9.023 ενστάσεις και 272 αιτήσεις θεραπείας.
• προέβη σε 3.047 αναπληρώσεις (λόγω μη αποδοχής διορισμού/πρόσληψης, παραίτησης κτλ.) επί συνόλου 25.289 θέσεων που είχαν αρχικά καλυφθεί με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.
• έλεγξε βάσει των Π.Δ. 164/2004 και 180/2004 τα αιτήματα 10 συμβασιούχων (και επανεξέτασε τα αιτήματα άλλων 559) ως προς τις προϋποθέσεις μετατροπής των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.
• όρισε 5 Συμβούλους του μέλη σε επιτροπές επιλογής προσωπικού φορέων που είτε από το νόμο υποχρεούνται να συμπεριλάβουν μέλος του ΑΣΕΠ στις οικείες επιτροπές είτε με δική τους πρωτοβουλία ζήτησαν τον ορισμό Συμβούλου στη σύνθεση των επιτροπών αυτών.
• έλεγξε 224 ανακοινώσεις για την πλήρωση 1.902 θέσεων προσωπικού μερικής απασχόλησης.
• περάτωσε 27 επιθεωρήσεις και συνέταξε θετικά ή αρνητικά πορίσματα για 18 από αυτές.
• συνέταξε εκθέσεις απόψεων για 672 δικαστικές υποθέσεις, εκτέλεσε 95 αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, απάντησε σε 326 ερωτήματα φορέων και πολιτών και σε 151 ερωτήσεις βουλευτών στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Η Έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr και είναι προσβάσιμη μέσω της διαδρομής: ΑΣΕΠ, Ετήσιες Εκθέσεις, Ετήσια Έκθεση 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved