ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Ποιοί δημόσιοι φορείς καταργούνται ή συγχωνεύονται

 

Αθήνα 29.7.2011, 15:45

Την κατάργηση και συγχώνευση οργανισμών του Δημοσίου προβλέπει τροπολογία που στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», έπειτα από αποφάσεις της Γνωμοδοτικής Διυπουργικής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα:
α) Καταργούνται και συγχωνεύονται υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα και τίθενται υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ανώνυμες εταιρείες τις μετοχές των οποίων κατέχει στο σύνολο τους ή κατά πλειοψηφία το Δημόσιο.
β) Μεταφέρονται αρμοδιότητες ορισμένων από τους καταργούμενους φορείς σε άλλους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου
γ) Καταργείται το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής.
δ) Ρυθμίζονται τα θέματα:
αα) του υπηρετούντος προσωπικού στους καταργούμενους η συγχωνευόμενους φορείς.
ββ) της τύχης της κάθε είδους κινητής και ακίνητης περιουσίας τους και των ταμειακών τους υπολοίπων.
γγ) της τύχης των αρμοδιοτήτων τους.
ε) Προβλέπεται η έκδοση των απαραίτητων προεδρικών διαταγμάτων για τη ρύθμιση οργανωτικών ζητημάτων που προκύπτουν από τη συγχώνευση φορέων και παρέχεται αριθμός εξουσιοδοτήσεων στους εκάστοτε αρμόδιους υπουργούς για την έκδοση αποφάσεων για τη ρύθμιση κάθε σχετικής λεπτομέρειας, αναγκαίας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάργησης ή συγχώνευσης υπηρεσιών, φορέων.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με τις ρυθμίσεις επιδιώκεται παράλληλα και η αξιοποίηση του προσωπικού που υπηρετεί στους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου οι οποίοι δεν είναι επαρκώς στελεχωμένοι.

Αναλυτικά:

Παράγραφος Α.
Με την παράγραφο αυτή καθορίζονται υπηρεσίες, φορείς, συμβούλια, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που καταργούνται από τη δημοσίευση του νόμου, ως εξής:
1. Το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καταργείται και οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται στην Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού που εποπτεύεται από το ίδιο υπουργείο.
2. Ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΟΕΤ) ν.π.ι.δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καταργείται.
3. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων» (ΕΚΕΔΥ) ν.π.δ.δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καταργείται.
4. Ο Σταθμός Ελέγχου Κάπρων, Γενική Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταργείται.
5. Το Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού» (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.) ν.π.ι.δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται και οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται στην Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
6. Ο Εθελοντικός Οργανισμός «Έργο Πολιτών» ν.π.ι.δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται.
7. Το Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, ν.π.δ.δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται.
8. Το Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππασία ν.π.δ.δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργείται.

Παράγραφος Β
Με την παράγραφο αυτή συγχωνεύονται ν.π.δ.δ. Ειδικότερα:
Με την υποπαράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), καταργείται ως αυτοτελές ν.π.δ.δ και συγχωνεύεται με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), λόγω συνάφειας του αντικειμένου τους.
Με την περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 2, το Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοϊας Πειραιά, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «Ματθαίος Λιούγκας» και το Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ» καταργούνται ως αυτοτελή ν.π.δ.δ. και συγχωνεύονται στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά ν.π.δ.δ.
Με την περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 2, το Εθνικό Αθλητικό και Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων καταργείται ως αυτοτελές ν.π.δ.δ και συγχωνεύεται με το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων, λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων.
Με την περίπτωση γ΄ της υποπαραγράφου 2, Το Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων καταργείται ως αυτοτελές ν.π.δ.δ και συγχωνεύεται, λόγω συνάφειας με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων.

Παράγραφος Γ
Με την παράγραφο αυτή, η Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης καταργείται ως αυτοτελές τμήμα και συγχωνεύεται με το ν.π.ι.δ. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος λόγω συνάφειας του αντικειμένου τους. Επίσης, καταργείται η πενταμελής Εφορεία που εποπτεύει την Όπερα και λήγει η θητεία των μελών της καθώς και του λοιπού προσωπικού με θητεία, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

Παράγραφος Δ
Με την παράγραφο αυτή συγχωνεύονται νομικά πρόσωπα σε νέο συνιστώμενο φορέα. Ειδικότερα:
- Με την υποπαράγραφο 1α) ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής, ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμάρρων του, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και συγχωνεύονται σε ένα νέο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής», που λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
- Με την υποπαράγραφο 2α), το Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, το Περιφερειακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης , το Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας Θεσσαλονίκης, όλα ν.π.δ.δ., καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης», που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Για την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία του δημοσίου τομέα ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο θέματα που αφορούν στο προσωπικό, στην κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται καθώς και θέματα που αφορούν στον Οργανισμό και στα όργανα διοίκησης των νεοσύστατων φορέων.

Παράγραφος Ε
Η εν λόγω παράγραφος ορίζει την λύση και εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε.). Τον σκοπό της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε. εκπληρώνει εφεξής ο ΕΦΕΤ ν.π.δ.δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στις επιμέρους παραγράφους του παρόντος άρθρου καθορίζονται θέματα όπως η μεταφορά του προσωπικού της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε στον ΕΦΕΤ, η τύχη της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, η αναδιάρθρωση του Οργανισμού του ΕΦΕΤ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε.

Παράγραφος ΣΤ
Με τη παράγραφο αυτή, το Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και συγχωνεύεται με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), η οποία εκπληρώνει εφεξής τον σκοπό του Παρατηρητηρίου. Στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο προσωπικό, στην θητεία των μελών του Δ.Σ. και στην κινητή και ακίνητη περιουσία του Παρατηρητηρίου.

Παράγραφος Ζ
Με την εν λόγω παράγραφο, η ανώνυμη εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. συγχωνεύεται δι’ απορροφήσεως με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, λόγω συνάφειας σκοπού και αποστολής. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί στις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. υπεισέρχεται αυτοδίκαια σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ανώνυμης εταιρίας Ψηφιακές Ενισχύσεις. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., περιέρχονται αυτοδικαίως στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

Με την υποπαράγραφο 7 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφασή τους να ορίσουν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Παράγραφος Η
Με την παράγραφο αυτή οι εταιρίες «Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων Υλικών» και η «Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών α.ε.» (Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. Α.Ε.) (Ε.ΚΕ.ΠΥ. Α.Ε.) συγχωνεύονται με την «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων» (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.), δι΄απορροφήσεως των δύο πρώτων από την τρίτη. Το προσωπικό των εταιρειών που συγχωνεύονται και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής μεταφέρονται αυτοδίκαια στην απορροφούσα εταιρεία με τις ίδιες σχέσεις εργασίας. Περαιτέρω προβλέπεται ότι εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΟΤ Α.Ε εισφέρονται στην απορροφούσα ως άνω εταιρεία τα τέσσερα εργαστήρια του ΕΛΟΤ με το σύνολο του εξοπλισμού τους.

Παράγραφος Θ
Με τη παράγραφο αυτή σε λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση ανώνυμες εταιρείες. Ειδικότερα:
- Με την υποπαρ. 1 του εν λόγω άρθρου λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση η ανώνυμη εταιρεία «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ( ΙΕΚΕΜ-ΟΕΕ). Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναλαμβάνει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκκαθάρισης, μισθοδοσίας του προσωπικού και εξόφλησης τυχόν οφειλών προς τρίτους. Στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το προσωπικό που υπηρετεί στην υπό λύση και εκκαθάριση εταιρεία αλλά και σχετικά με τα στοιχεία κινητής και ακίνητης περιουσίας της.
- Με την υποπαρ. 2 του εν λόγω άρθρου λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση η ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού ΑΕ ΟΠΕΠ Α.Ε.). Μετά την κατάργηση του ΟΠΕΠ το ποσοστό επί των χρηματικών χορηγιών του ν.3525/2007 αποδίδεται πλέον στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων το οποίο αναλαμβάνει και την έκδοση της Κάρτας Πολιτισμού.
Επίσης, με την υποπαρ. 2 του εν λόγω άρθρου λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση η ανώνυμη εταιρεία ΑΓΡΟΤΗΜΑ Α.Ε.

Παράγραφος Ι
Στην παρούσα παράγραφο, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται γενικά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων υπηρεσιών και φορέων, ή υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών.

Επιπλέον, περιελήφθη ρύθμιση, στην περίπτωση που συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, όταν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, η μεταφορά ή μετάταξη του προσωπικού των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων υπηρεσιών και φορέων να διενεργείται με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον με τις δύο τελευταίες παραγράφους του άρθρου ρυθμίζονται ζητήματα α) υποχρεώσεων των δικηγόρων με έμμισθη εντολή όσον αφορά τις εκκρεμείς δίκες και β) λύσης των καταργούμενων και συγχωνευόμενων νομικών προσώπων.

Παράγραφος ΙΑ
Με την υποπαράγραφο 1 του άρθρου αυτού παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών και τον κατά περίπτωση εποπτεύοντα Υπουργό για τα νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ρύθμιση καθώς και για άλλα νομικά πρόσωπα, με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα κατάργησης, συγχώνευσης, διάσπασης με απορρόφηση ή/και σύσταση νέων εταιρειών, απόσπασης περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρηματικών μονάδων και εισφοράς τους σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/ και μεταφοράς ή ανάθεσης της ασκούμενης δραστηριότητας ή του επιδιωκόμενου σκοπού σε άλλο νομικό πρόσωπο, προκειμένου να μειωθεί η άμεση ή έμμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ή να εξορθολογιστεί το κόστος λειτουργίας

Στην υποπαράγραφο 2 της προτεινόμενης διάταξης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την ειδικότερη διαδικασία μεταφοράς των εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως πλεονάζοντες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 παρ. 7 του ν. 3896/2011.

Παράγραφος ΙΒ
Με την παράγραφο αυτή ορίζονται οι διατάξεις που καταργούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Παράγραφος ΙΓ
Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 στοχεύουν στην ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, η διάταξη αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρα και τις κατά συνέπεια περιορισμένες δυνατότητες απορρόφησης εργασιακού δυναμικού από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα ν.π.δ.δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Οι ρυθμίσεις της υποπαραγράφου 3 κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να μην διενεργούνται αποσπασματικά γραπτές εξετάσεις κάθε φορά που προκηρύσσονται θέσεις προϊσταμένων σε οποιονδήποτε φορέα, γεγονός που πέρα από την δυσχέρεια που θα προκαλέσει η κατά περίπτωση οργάνωση και διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων στο έργο του ΑΣΕΠ θα επιφέρει επιπλέον και μεγάλη επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η ρύθμιση της υποπαραγράφου 4 κρίνεται αναγκαία για τη διευκόλυνση του έργου του ΕΙΣΕΠ, η πλειοψηφία των μελών του οποίου είναι μέλη του ΑΣΕΠ.

Η ρύθμιση της υποπαραγράφου 6 αφορά στην αναμόρφωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., προκειμένου να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα που δημιουργούν η συγχώνευση των δύο σχολών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α και η νέα αρχιτεκτονική δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους, στην τροπολογία προβλέπεται πως με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων υπηρεσιών και φορέων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης ανωνύμων εταιρειών και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου, απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.

Συγχωνεύσεις - καταργήσεις εφοριών
Εν τω μεταξύ συγχωνεύσεις και καταργήσεις εφοριών και αντικαστάσεις διεθυντών, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, που αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τους στόχους (τριμηνιαίους) για την αύξηση των φορολογικών και άλλων εσόδων, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την δημοσιονομική εξυγίανση».

Στην τροπολογία προβλέπεται επίσης η ενίσχυση της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών για τους επίορκους υπαλλήλους, η δημιουργία νέων Διευθύνσεων κατά της φοροδιαφυγής, και η μετονομασία της μετονομάζεται η ΔΟΥ ΦΑΒΕ (φορολογίας ανώνυμων βιομηχανικών επιχειρήσεων) σε ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, με μεταφορά σε αυτή της αρμοδιότητας του ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων από όλη την επικράτεια από όλες τις εφορίες και όλα τα ελεγκτικά κέντρα. Επιπλέον, δημιουργείται η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα είναι αρμόδια και για κυνήγι των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και επανέλεγχος παλαιών φορολογικών υποθέσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved