ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Έξι νέες εγκύκλιοι για ασφαλιστικά θέματα

 

Αθήνα 3.10.2011, 22:12

Έξι νέες εγκυκλίους σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40, 42, 57, 58, 60, και 61 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Πρόκειται για τις εγκυκλίους με θέμα:
- Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας
- Συνταξιοδότηση ειδικών κατηγοριών από τους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ
- Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στους Τομείς Υγειονομικών του ΕΤΑΑ
- Ρύθμιση θεμάτων ασφάλισης στους Τομείς Υγειονομικών του ΕΤΑΑ
- Παράλληλη ασφάλιση σε ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων
- Ασφάλιση των διοριζόμενων από 1/1/2011 και εφεξής στο Δημόσιο.

* Ακολουθούν οι εγκύκλιοι.

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, προκειμένου για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 10.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 7.500 σε βαρέα επαγγέλματα
ΣΧΕΤ.:  Το με αριθμ. πρωτ. Σ 40/109/25.07.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Παροχών, Τμήματος Κύριας Σύνταξης, της Διοίκησης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, αναφορικά με τη δυνατότητα ή μη ασφαλισμένου του ΙΚΑ - ΕΤ.Α.Μ., ο οποίος μέχρι 31.12.2010 έχει ήδη συμπληρώσει τα 55 έτη της ηλικίας του και 9 μήνες, να αναγνωρίσει το χρόνο της στρατιωτικής του υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 18, του ν. 3863/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 40, του ν. 3996/2011 (δηλαδή, με το προβλεπόμενο ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού εξαγοράς, ύψους 30% ή 50%), προκειμένου για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τη συμπλήρωση 10.500 ημερών ασφάλισης, από τις οποίες 7.500 στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Όπως είναι γνωστό, με βάση την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τη θέση σε ισχύ και των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 2, του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115), για τους παλαιούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (δηλαδή, υπαγόμενους στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, για πρώτη φορά, μέχρι και την 31.12.1992), οι οποίοι συμπληρώνουν από το έτος 2011 και εφεξής, συνολικό χρόνο ασφάλισης 10.500 ημερών, από τις οποίες τουλάχιστον 7.500 ημέρες στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, προβλέπεται σταδιακή προσαύξηση του ισχύοντος, μέχρι 31.12.2010, ορίου ηλικίας των 53 και 55 ετών, προκειμένου για λήψη, αντίστοιχα, μειωμένης και πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, μέσω της προσθήκης 9 μηνών ανά έτος, αρχής γενομένης από την 01.01.2011 και μέχρι τη συμπλήρωση (κατά το έτος 2017), των 58 και 60 ετών, αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της σταδιακής αυτής προσαύξησης, οι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, τα όρια ηλικίας που θα έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος της συμπλήρωσης των 10.500 ημερών ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 7.500 στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα (σχετ. η με αριθμ. πρωτ. Φ. 80000/οικ. 19160/1420/4.8.10 εγκύκλιός μας).
Για τη συγκεκριμένη, δε, κατηγορία ασφαλισμένων, οι οποίοι θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τα προσαυξημένα όρια ηλικίας που θέτει το άρθρο 10, του ν. 3863/2010, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της παραγράφου 7, του άρθρου 40, του ν. 2084/1992, όπως αυτή ισχύει μετά και την αντικατάστασή της με το άρθρο 40, του ν. 3996/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170), προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης των διευρυμένων πλασματικών χρόνων του ιδίου άρθρου, στους οποίους συγκαταλέγεται και ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση, μάλιστα, αυτή, προβλέπεται έκπτωση επί του ποσού εξαγοράς του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας, το ύψος της οποίας μπορεί να είναι 30% ή 50%.
2. Πέραν, όμως, των ανωτέρω, όπως επίσης είναι γνωστό, με βάση το ρητό κανόνα της διάταξης της παραγράφου 5, του άρθρου 40, του ν. 2084/1992, όπως αυτή ισχύει μετά και την αντικατάστασή της με το άρθρο 40, του ν. 3996/2011, όσοι εκ των ασφαλισμένων συμπληρώνουν τον απαιτούμενο μέχρι και 31.12.2010 συντάξιμο χρόνο (δηλαδή, εν προκειμένω, τις ημέρες ασφάλισης που υπολείπονται για τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών, πέραν των 7.500 ημερών στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα) με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθρου 40, του ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με την παράγραφο 18, του άρθρου 10, του             ν. 3863/2010 και το άρθρο 40, του ν. 3996/2011, στους οποίους εξακολουθεί να συγκαταλέγεται και ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας (καθώς και με αναγνώριση του χρόνου της παραγράφου 1, του άρθρου 141, του ν. 3655/2008 και εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι και 31.12.2013), κατοχυρώνουν για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, τις χρονικές ή/και ηλικιακές προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και την 31.12.2010 (δηλαδή, πριν την προσαύξησή τους με το άρθρο 10, του      ν. 3863/2010). Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή, η αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων του άρθρου 40, του ν. 2084/1992, στους οποίους εξακολουθεί να συγκαταλέγεται και ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας, θα γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ο διατάξεις αυτές όριζαν πριν την αντικατάστασή τους, δηλαδή, ως προς το χρόνο, ειδικά, της στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς την προβλεπόμενη έκπτωση ύψους 30% ή 50%.
3. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό και προκειμένου για ασφαλισμένο του Ιδρύματος, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει από πραγματική εργασία στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, τουλάχιστον 7.500 ημέρες ασφάλισης και ο οποίος συμπληρώνει τον υπολειπόμενο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης των 10.500 ημερών, με αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής του υπηρεσίας, προκύπτει ότι ο εν λόγω ασφαλισμένος, με την αναγνώριση αυτή, διατηρεί για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και την  31.12.2010 (δηλαδή, εν προκειμένω, το 53ο και το 55ο έτος της ηλικίας, για τη λήψη, αντίστοιχα, μειωμένης ή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος), καθώς ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας συγκαταλέγεται τόσος στους παλιούς όσο και στους νέους πλασματικούς χρόνους και, ως εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να δικαιωθεί την προβλεπόμενη από την παράγραφο 18, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40, του ν. 3996/2011, έκπτωση επί του αναλογούντος ποσού εξαγοράς του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας. Η θέση, δε, αυτή, διευκρινίζουμε ότι καλύπτει όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, δηλαδή ακόμα και τους ασφαλισμένους, των οποίων η ηλικία, κατά την υποβολή της αίτησης εξαγοράς του χρόνου της  στρατιωτικής  υπηρεσίας  (καθώς  και  κάθε  άλλου  πλασματικού  χρόνου,  από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 40, του ν. 2084/1992) ταυτίζεται ήδη ή υπερτερεί του διαμορφωμένου, από 01.01.2011 και εφεξής, προσαυξημένου ορίου ηλικίας.
4. Ειδικά, όμως, για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που, σύμφωνα με το άρθρο 10, του ν. 3863/2010, θίγονται μόνο ως προς το όριο ηλικίας (προβλέπεται, δηλαδή, από 01.01.2011, προσαύξηση μόνο του ορίου ηλικίας) και με γνώμονα το έτος εντός του οποίου συμπληρώνεται ο απαιτούμενος συντάξιμος χρόνος (π.χ. 35ετία με 7.500 στα βαρέα ή πλήρης συνταξιοδότηση των ανδρών με 10.000 ημέρες ασφάλισης) και των οποίων το όριο ηλικίας, κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου, ταυτίζεται ήδη ή υπερτερεί του διαμορφωμένου, από 01.01.2011 και εφεξής, προσαυξημένου ορίου ηλικίας (όπως ισχύει και στην περίπτωση του ασφαλισμένου για τον οποίο υποβάλλετε το σχετικό ερώτημα, ο οποίος συνταξιοδοτείται με τις προϋποθέσεις της 35ετίας με βαρέα και ο οποίος είχε ήδη συμπληρώσει τα 55 έτη της ηλικίας του και 9 μήνες πριν την 01.01.2011), πρέπει να διευκρινιστεί ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, υφίσταται για αυτούς, παράλληλη δυνατότητα να συμπληρώσουν τον κατά περίπτωση απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο και με τους νέους διευρυμένους πλασματικούς χρόνους του άρθρου 40, του ν. 2084/1992, όπως αυτό ισχύει, πλέον, μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 40, του ν. 3996/2011. Και τούτο διότι, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί αποκλεισμός των ασφαλισμένων αυτών από τα προσαυξημένα όρια ηλικίας, που διαμορφώνονται και ισχύουν από 01.01.2011 και εφεξής.
Στο σημείο, πάντως, αυτό, πρέπει συμπληρωματικά να διευκρινιστεί, ότι όμοια δυνατότητα για αναγνώριση των νέων διευρυμένων πλασματικών χρόνων του άρθρου 40, του ν. 3996/2011, έχουν και οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι, ενδεχομένως, μέχρι την 31.12.2010, να έχουν θεμελιώσει δικαίωμα είτε μειωμένης είτε πλήρους συνταξιοδότησης με κάποιες από τις ισχύουσες μέχρι και 31.12.2010 προϋποθέσεις, καθώς και οι ασφαλισμένοι οι οποίοι, ενδεχομένως, να έχουν κατοχυρώσει προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31.12.2010 για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, εφόσον οι ίδιοι επιλέξουν τη συνταξιοδότησή τους με προσαυξημένες χρονικές ή/και ηλικιακές προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 01.01.2011 και εφεξής. Και τούτο διότι αφενός η άσκηση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, από πλευράς των ασφαλισμένων, είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική, αφετέρου ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των ιδίων των ασφαλισμένων, η επιλογή των ισχυουσών, κατά περίπτωση, χρονικών και ηλικιακών προϋποθέσεων (δηλαδή, προσαυξημένων ή μη), για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :
α) Ασφαλισμένος ο οποίος, μέχρι και 31.12.2010, είχε συμπληρώσει 10.100 ημέρες ασφάλισης και το 60ο έτος της ηλικίας του, δηλαδή είχε θεμελιώσει δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος μέχρι και την 31.12.2010 (10.000 ημέρες ασφάλισης και 60ο έτος της ηλικίας), έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τους νέους πλασματικούς χρόνους του άρθρου 40, του ν. 3996/2011, εφόσον ο ίδιος επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με τις προσαυξημένες προϋποθέσεις της 35ετίας, που ισχύουν από την 01.01.2011 και εφεξής και, έτσι, να δικαιωθεί πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.
β) Ασφαλισμένος ο οποίος, μέχρι και 31.12.2010, είχε συμπληρώσει 10.100 ημέρες ασφάλισης και το 59ο έτος της ηλικίας του, δηλαδή είχε κατοχυρώσει τις ηλικιακές προϋποθέσεις  των  60  και  62  ετών,  προκειμένου  για  τη  λήψη,  αντίστοιχα, μειωμένης ή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10.000 ημερών, έχει, όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τους νέους πλασματικούς χρόνους του άρθρου 40, του ν. 3996/2011, εφόσον ο ίδιος επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με τις προσαυξημένες προϋποθέσεις της 35ετίας, που ισχύουν από το έτος 2011 και εφεξής και, έτσι, να δικαιωθεί πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος με βάση τις διατάξεις αυτές).
5. Κατόπιν, λοιπόν, των ανωτέρω και συνοψίζοντας τη θέση της Υπηρεσίας μας επί του υποβαλλόμενου σχετικά ερωτήματός, διευκρινίζουμε ότι, στο πλαίσιο της ισχύουσας  νομοθεσίας,  για  ασφαλισμένο  του  Ιδρύματος,  ο οποίος πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις της 35ετίας με βαρέα και ο οποίος, μέχρι και 31.12.2010, έχει ήδη συμπληρώσει τα 55 έτη της ηλικίας του και 9 μήνες και επιθυμεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους, προκειμένου για τη συμπλήρωση των συνολικά απαιτούμενων 10.500 ημερών ασφάλισης (πέραν των 7.500 ημερών, που πρέπει πραγματικά να έχουν διανυθεί σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα), υφίστανται οι ακόλουθες δυνατότητες :
α) Ο εν λόγω ασφαλισμένος να συμπληρώσει τον υπολειπόμενο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης αποκλειστικά με αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής του υπηρεσίας (ή και σε συνδυασμό με λοιπούς από τους παλιούς πλασματικούς χρόνους του άρθρου 40, του ν. 2084/1992). Στην περίπτωση αυτή, η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που όριζαν οι διατάξεις του άρθρου 40, του ν. 2084/1992, όπως αυτές ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους, δηλαδή χωρίς την προβλεπόμενη έκπτωση επί του αναλογούντος ποσού εξαγοράς.
β) Ο εν λόγω ασφαλισμένος να συμπληρώσει τον υπολειπόμενο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, με αναγνώριση των νέων πλασματικών χρόνων του άρθρου 40, του ν. 3996/2011, εκτός του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας (π.χ. σπουδές). 
γ) Ο εν λόγω ασφαλισμένος να συμπληρώσει τον υπολειπόμενο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης με αναγνώριση των νέων πλασματικών χρόνων του άρθρου 40, ν. 3996/2011, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας (π.χ. στρατός και σπουδές). Πρακτικά, η περίπτωση αυτή αφορά εκείνους τους ασφαλισμένους από την κατηγορία που εξετάζουμε, για τους οποίους ο χρόνος της στρατιωτικής τους υπηρεσίας δεν επαρκεί προκειμένου για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου των 10.500 ημερών και για τους οποίους, επομένως, είναι αναγκαία η αναγνώριση και λοιπών πλασματικών χρόνων. Στην περίπτωση, λοιπόν, αυτή, η αναγνώριση των πλασματικών χρόνων θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 40, του ν. 3996/2011 και, επομένως, ως προς την αναγνώριση, ειδικότερα, της στρατιωτικής θητείας, με την προβλεπόμενη έκπτωση επί του ποσού εξαγοράς, ύψους 30% ή 50%.
Η επιλογή μίας εκ των παραπάνω δυνατοτήτων, σημειώνουμε ότι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του ιδίου του ασφαλισμένου.
6. Τέλος και κατόπιν σχετικού προφορικού ερωτήματος, που αφορά σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως προς την αναγνώριση κενών διαστημάτων ασφάλισης, διευκρινίζουμε ότι στην έννοια αυτών δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας. Με άλλα, δηλαδή, λόγια, ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως κενό διάστημα ασφάλισης.

 

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις λήψης δεύτερης σύνταξης από τους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ

 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/5-8-2011, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 του ανωτέρω νόμου αντικαθίσταται η παρ. 14 του άρθρου 10 του ν.3863/2010, που αφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τη λήψη δεύτερης σύνταξης γήρατος και αναπηρίας.
 Ειδικότερα, όσον αφορά στη χορήγηση δεύτερης σύνταξης γήρατος και αναπηρίας από τους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., ισχύουν τα εξής:

Λήψη δεύτερης σύνταξης γήρατος

Οι ασφαλισμένοι των Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, πλην Ο.Γ.Α., συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος από τους ανωτέρω Τομείς με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, και εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 16 έτη ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας του δικαιούται σύνταξη γήρατος μειωμένη κατά 50%.
Εφόσον το συνταξιοδοτικό δικαίωμα για τη λήψη της δεύτερης σύνταξης γήρατος από τους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. ασκηθεί ταυτόχρονα ή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα, δεν απαιτούνται οι ανωτέρω αυξημένες προϋποθέσεις, αλλά τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν τη δεύτερη σύνταξη γήρατος εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης γήρατος που προβλέπονται για τους μονοσυνταξιούχους.
Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν.3232/2004, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες εμμίσθων ασφαλισμένων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και του Τ.Σ.Α.Υ., καθώς και στους δικαστικούς υπαλλήλους εμμίσθους του Τ.Α.Ν., να λάβουν δεύτερη μειωμένη σύνταξη γήρατος (παρακράτηση 3% για κάθε έτος ηλικίας που υπολείπεται από το 65ο), με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους μονοσυνταξιούχους, σε περίπτωση που παρέλθει η ως άνω εξάμηνη προθεσμία, εξακολουθούν να ισχύουν.
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι όσον αφορά στη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για τη λήψη δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ταυτόχρονα ή εντός εξαμήνου, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010 για τους μονοσυνταξιούχους (σχετικές οι Φ.80000/οικ.20854/1202/16-9-2010 και Φ.80000/27913/1475/4-3-2011 εγκύκλιοι). 
Για τη λήψη δεύτερης σύνταξης γήρατος είναι δυνατή η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του νόμου 3996/2011, επισημαίνοντάς σας ότι για όσους θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31-12-2010, καθώς και για όσους θεμελιώνουν από 1-1-2011 και εξής με βάση προϋποθέσεις που δεν τροποποιούνται από το αρθρ.10 του ν.3863/2010, δεν μπορούν να υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις (σχετ. εγκ.Φ80000/οικ.9240/597/11-8-2011- ΑΔΑ: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β).
Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος, παραθέτουμε τα εξής παραδείγματα:

 Ασφαλισμένος του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ηλικίας 60 ετών, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2011 και υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από το Δημόσιο και το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ταυτόχρονα ή μέσα σε ένα εξάμηνο από την έναρξη συνταξιοδότησης από το Δημόσιο. Όσον αφορά στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., για τη λήψη σύνταξης γήρατος το έτος 2011 απαιτείται η συμπλήρωση 36 ετών ασφάλισης και ηλικία 60 ετών.
Συνεπώς, ο εν λόγω ασφαλισμένος μπορεί είτε να συνταξιοδοτηθεί εντός του 2011, εφόσον αναγνωρίσει ένα χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ανωτέρω νόμου, οπότε και συμπληρώνει εντός του 2011 τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης των 36 ετών, είτε να συνεχίσει την εργασία του για ένα ακόμη έτος, δηλ. να μην συνταξιοδοτηθεί, και να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης τόσο στο Δημόσιο όσο και στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. εντός του 2012, οπότε και πληροί ταυτόχρονα ή εντός εξαμήνου τις προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης γήρατος (36 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών καθώς συμπληρώνει 35ετία το 2011).
Επίσης, σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να αναγνωρίσει χρόνο ασφάλισης, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο εντός του 2011 και από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. εντός του 2012 με μειωμένη σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν.3232/2002.

 

 Δικαστική υπάλληλος, ασφαλισμένη στο Τ.Α.Ν., ηλικίας 51 ετών, έχει κατοχυρώσει δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί ως μητέρα ανηλίκου τέκνου με τη συμπλήρωση του 48ου έτους της ηλικίας, καθώς το 2004 είχε ανήλικο τέκνο και είχε συμπληρώσει 18 ½ έτη ασφάλισης.
Η εν λόγω ασφαλισμένη υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από το Δημόσιο και τον Τομέα Νομικών, και καθώς πληροί ταυτόχρονα ή εντός εξαμήνου τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το Τ.Α.Ν., μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα εάν το ανήλικο τέκνο έχει πλέον ενηλικιωθεί.

Λήψη δεύτερης σύνταξης αναπηρίας

Οι ασφαλισμένοι των Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, πλην Ο.Γ.Α., προκειμένου να λάβουν δεύτερη σύνταξη αναπηρίας από τους ανωτέρω Τομείς, πρέπει να έχουν συμπληρώσει 12 έτη ασφάλισης.


ΘΕΜΑ : «Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στους Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. –Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του ν.3996/2011»


 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/5-8-2011 τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζεται το θέμα της υποβολής καταστάσεων εισφορών προς τους Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α., και προβλέπεται ότι οι εργοδότες που απασχολούν υγειονομικούς ή ζητούν τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, υποχρεούνται να απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών των Τομέων Υγειονομικών και να γνωστοποιούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Τομέων τυχόν μεταβολές των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εργοδοτών. Τυχόν αλλαγές θα πρέπει να έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της αλλαγής μήνα. Επίσης, υποχρεούνται να υποβάλουν καταστάσεις εισφορών και να προβαίνουν στην εξόφλησή τους μέσω του συστήματος ελεγχόμενης είσπραξης, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.
Σε περίπτωση μη απογραφής επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, ύψους 45% επί του ποσού των εισφορών που αντιστοιχούν στη κατάσταση εισφορών ή στις καταστάσεις εισφορών που είχαν υποχρέωση να υποβάλουν, ενώ σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης εισφορών ή μη εξόφλησης των εισφορών μέσω του συστήματος ελεγχόμενης είσπραξης, ή στις περιπτώσεις που προκύπτει διαφορά μεταξύ των δηλωθέντων εισφορών και εκείνων που έπρεπε να δηλωθούν, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών, ύψους 30% επί του ποσού των εισφορών ή της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και εκείνων που έπρεπε να δηλωθούν. Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω κατά περίπτωση πρόσθετες επιβαρύνσεις επιβάλλονται πέραν των προβλεπομένων προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.
Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης μεταβολών των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εργοδοτών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται εφάπαξ πρόστιμο ύψους € 300,00.
Οι εργοδότες που απασχολούν υγειονομικούς οφείλουν να διατηρούν για εικοσαετία τα στοιχεία που τηρούν και υποβάλουν στις υπηρεσίες των Τομέων Υγειονομικών (καταστάσεις εισφορών με τα αντίστοιχα γραμμάτια πληρωμής, μαγνητικές ταινίες, καταστάσεις μισθοδοσίας, κ.λπ.), καθώς και τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει απασχόληση υγειονομικού με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (έμμισθος, κατά περίπτωση ή πράξη, κατά χρονική μονάδα).
Η μορφή των καταστάσεων απόδοσης εισφορών που υποβάλλονται από τους εργοδότες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α.
Κατόπιν τούτου, και δεδομένου ότι η εν λόγω ρύθμιση αρχίζει από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης μήνα, δηλαδή από 1/9/2011, παρακαλούμε να θέσετε άμεσα το θέμα υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α. ώστε να εκδοθεί το συντομότερο δυνατό η ως άνω υπουργική απόφαση.

 

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση θεμάτων ασφάλισης στους Τομείς Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν.3996/2011»


 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/5-8-2011, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
Με τις διατάξεις του άρθρου 58 ρυθμίζεται το θέμα της ασφάλισης των υγειονομικών στο Τ.Σ.Α.Υ. πριν την έναρξη άσκησης επαγγέλματος, κατά το χρόνο αναμονής για ειδικότητα, καθώς και κατά το διάστημα μη άσκησης του επαγγέλματος.
 

α. Ασφάλιση Υγειονομικών πριν την έναρξη άσκησης επαγγέλματος

 Οι πτυχιούχοι υγειονομικοί που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο υγειονομικό σύλλογο, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, μπορούν με αίτησή τους να υπαχθούν στην ασφάλιση του Τ.Σ.Α.Υ, για το διάστημα από την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της εγγραφής τους στον οικείο υγειονομικό σύλλογο μέχρι και την έναρξη άσκησης του υγειονομικού επαγγέλματος ή άλλης δραστηριότητας για την οποία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τ.Σ.Α.Υ.
Το διάστημα αυτό της προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Τ.Σ.Α.Υ. δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη, και αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, χωρίς τη δυνατότητα να ανατρέχει σε προγενέστερο χρονικό διάστημα.
β. Ασφάλιση Υγειονομικών κατά το χρόνο αναμονής για τη λήψη ειδικότητας

Οι υγειονομικοί για τους οποίους προβλέπεται η λήψη ειδικότητας, μπορούν να υπαχθούν στην ασφάλιση του Τ.Σ.Α.Υ. και των λοιπών Τομέων Υγειονομικών για το χρονικό διάστημα αναμονής για τη λήψη ειδικότητας καθώς και για τυχόν ενδιάμεσα διαστήματα που παρεμβάλλονται μέχρι την τοποθέτησή τους για τη λήψη κύριας ειδίκευσης.
Το διάστημα αυτό της προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Τ.Σ.Α.Υ. δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία έτη, και αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, χωρίς τη δυνατότητα να ανατρέχει σε προγενέστερο χρονικό διάστημα.


γ. Ασφάλιση Υγειονομικών κατά το χρόνο μη άσκησης του επαγγέλματος
 
Οι υγειονομικοί που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Τ.Σ.Α.Υ, οι οποίοι όμως για ένα χρονικό διάστημα ή κάποια διαστήματα δεν αποδεικνύουν άσκηση επαγγέλματος σύμφωνα με το π.δ. 517/1988 ή άσκηση άλλης δραστηριότητας για την οποία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τομέα, μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στους Τομείς Υγειονομικών για το διάστημα ή τα διαστήματα ανάμεσα σε δύο περιόδους ασφάλισης. 
Το διάστημα αυτό της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στο Τ.Σ.Α.Υ. δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη συνολικά, ενώ η σχετική αίτηση υποβάλλεται πριν την επανέναρξη της υποχρεωτικής ασφάλισής τους στο Τ.Σ.ΑΥ, και ανατρέχει στην ημερομηνία διακοπής της προηγούμενης ασφάλισης.


δ. Διαδικασία αναγνώρισης

 Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, η οποία δεν ανακαλείται.
Για την υπαγωγή στην ασφάλιση καταβάλλεται η κατά περίπτωση ισχύουσα εισφορά ελεύθερου επαγγελματία (άνω ή κάτω πενταετίας), ενώ σε περίπτωση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης καταβάλλεται η κατά περίπτωση εισφορά ελεύθερου επαγγελματία, με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι οι υγειονομικοί να μην ασκούν το επάγγελμα του υγειονομικού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να μην έχουν στραφεί σε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και να μην υπηρετούν τη στρατιωτικής του θητεία. Εάν δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η ασφάλιση διακόπτεται, ο χρόνος ασφάλισης διαγράφεται, ενώ οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται.
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα τα ανωτέρω εφαρμόζονταν από τους Τομείς Υγειονομικών κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώην Τ.Σ.Α.Υ., χρόνοι που έχουν ήδη αναγνωριστεί με την ίδια αιτιολογία δεν μπορούν να αναγνωριστούν εκ νέου.
Ο χρόνος ασφάλισης που αναγνωρίζεται με την εν λόγω ρύθμιση, καθώς και ο χρόνος όσων έχουν υπαχθεί σε ανάλογη ρύθμιση με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώην Τ.Σ.Α.Υ., θεωρείται πλασματικός με όλες τις έννομες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται, επισημαίνοντάς σας ότι ο χρόνος αυτός αφαιρείται και από το κατ’ έτος ανώτατο όριο χρόνου ασφάλισης που μπορεί να αναγνωριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ανωτέρω νόμου.

 

ΘΕΜΑ : «Παράλληλη ασφάλιση σε Ε.Τ.Α.Α. και Ο.Α.Ε.Ε. των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.3996/2011»

 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/5-8-2011, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
 Με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ανωτέρω νόμου, αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.3863/2010 από την ημερομηνία ισχύος της (1/8/2010), και ρυθμίζεται το θέμα της λήψης παροχής από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. και την Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρεωτική υπαγωγή για ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 στον Ο.Α.Ε.Ε.


Υποχρεωτική υπαγωγή των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. στον Ο.Α.Ε.Ε. 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης α, αναδιατυπώνεται η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.3863/2010, και πλέον υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., πλην των ασφαλισμένων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., και οι ασφαλισμένοι του Τ.Σ.Α.Υ. και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.), εφόσον η δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στον Ο.Α.Ε.Ε. δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.
Κατόπιν τούτου οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.2335/1995 καταργούνται.
Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης της συνάφειας της επαγγελματικής δραστηριότητας για την οποία προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε., με την επαγγελματική ιδιότητα για την οποία προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο Ε.Τ.Α.Α., η αμφισβήτηση επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.).
 

Λήψη παροχής από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ.


Με τις διατάξεις της περίπτωσης β, προβλέπεται ότι το ύψος της παροχής που θα λάβουν οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι του Τ.Σ.Α.Υ. που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων, και οποίοι βάσει των ανωτέρω θα υπαχθούν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., και ως εκ τούτου θα εξαιρεθούν υποχρεωτικά από την ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων, θα καθοριστεί μετά από οικονομική μελέτη.

 
Λήψη παροχής από την Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Όσον αφορά στην Ειδική Προσαύξηση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., με τις διατάξεις της περίπτωσης γ καθορίζεται ότι για τα πρόσωπα που είχαν υπαχθεί υποχρεωτικά στην Ειδική Προσαύξηση και η δραστηριότητα για την οποία υπάγονται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε. είχε αναληφθεί πριν την 1/8/2010, ο υπολογισμός της Ειδικής Προσαύξησης θα γίνεται για το χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/7/2010 αυτοτελώς, χωρίς τον υπολογισμό του μετέπειτα διανυθέντος χρόνου παράλληλης ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε.
Σας επισημαίνουμε όμως ότι σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα επιλέξουν να συνεχίσουν μετά την 1/8/2010 την προαιρετική τους ασφάλιση στην Ειδική Προσαύξηση, ο υπολογισμός της Ειδικής Προσαύξησης θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2α του άρθρου 8 του ν.3518/2006. Ο ίδιος υπολογισμός θα γίνεται και στην περίπτωση που η δραστηριότητα για την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στον Ο.Α.Ε.Ε. αναληφθεί μετά την 1/8/2010.

 

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση των διοριζόμενων από 1/1/2011 και εφεξής στο Δημόσιο – Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν.3996/2011»


 Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/5-8-2011, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
 Ειδικότερα, με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 61 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζεται το θέμα της ασφάλισης όσων διορίζονται στο δημόσιο από 1/1/2011 και εφεξής, και ειδικότερα για τα πρόσωπα για τα οποία, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.
 Με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 2 του ν.3865/2010 προβλέπεται ότι οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1/1/2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
 Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοσθεί για τα πρόσωπα για τα οποία, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, προέκυπτε ασφάλιση στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. (Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, Τομέας Ασφάλισης Νομικών), δεδομένου ότι από τη νομοθεσία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εξαιρείται η κατηγορία αυτή από την ασφάλιση του ανωτέρω Ταμείου, εφόσον προκύπτει ασφάλιση σε κλαδικά Ταμεία .
 Με τη νέα διάταξη ρυθμίζεται και τυπικά το θέμα της ασφάλισης των υπαγομένων στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσώπων, και εξαιρούνται τα πρόσωπα για τα οποία, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο Ε.Τ.Α.Α., οπότε και έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις των Τομέων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Τ.Σ.Α.Υ. – Τ.Α.Ν.).
Επισημαίνεται ότι, για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής (νέοι ασφαλισμένοι), έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2084/1992, όπως ισχύει. 
Η ανωτέρω ρύθμιση έχει αναδρομική εφαρμογή από 1/1/2011.
Σας επισημαίνουμε επίσης ότι για το ανωτέρω θέμα έχει εκδοθεί και η Φ.80000/οικ.7799/528/2-6-2011 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών της Γ.Γ.Κ.Α, την οποία μπορείτε να αναζητήσετε μέσω της Διαύγειας (ΑΔΑ : 4Α3ΟΛ-Υ). Σύμφωνα με την  ανωτέρω εγκύκλιο, από την υποχρεωτική υπαγωγή των τακτικών και μετακλητών υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου κ.λ.π, στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εξαιρούνται τα πρόσωπα για τα οποία προκύπτει, από την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεωτική ασφάλιση στο Ε.Τ.Α.Α. Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992, ασφαλίζονται υποχρεωτικά και στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μόνο εφόσον έχουν προσληφθεί και απασχολούνται με άλλη ιδιότητα από αυτή για την οποία ασφαλίζονται στο Ε.Τ.Α.Α., ενώ για τους υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και εφεξής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2084/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν.
 Συνεπώς, με βάσει τα ανωτέρω, προκύπτει ότι τα πρόσωπα τα οποία διορίζονται στο Δημόσιο από 1/1/2011 και εφεξής και υπάγονται λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α., υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. και εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, είτε πρόκειται για ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι) είτε για ασφαλισμένους από 1/1/1993 και εφεξής (νέοι ασφαλισμένοι), με εξαίρεση μόνο ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι) εφόσον έχουν προσληφθεί και απασχολούνται με άλλη ιδιότητα από αυτή για την οποία ασφαλίζονται στο Ε.Τ.Α.Α.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved