ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Σχέδιο νόμου για διοικητικά και αυτοδιοικητικά θέματα

Αθήνα 20.3.2014, 11:35

Σχέδιο νόμου με επείγουσες ρυθμίσεις σε διοικητικά και αυτοδιοικητικά θέματα φέρνουν για ψήφιση στη Βουλή τα συναρμόδια υπουργεία (θα το βρείτε παρακάτω).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου είναι τα εξής:
- Ενεργοποιείται ο θεσμός του συμπαραστάτη του δημότη. Με τη διαδικασία που προέβλεπε μέχρι σήμερα ο Καλλικράτης, ο θεσμός παρέμενε ανενεργός, εξαιτίας της αδυναμίας συγκέντρωσης της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Όμως με τη ρύθμιση που προτείνεται, σε περίπτωση αδυναμίας επιλογής σε τρεις ψηφοφορίες, ο συμπαραστάτης θα επιλέγεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  
- Ενεργοποιείται ο θεσμός του ελεγκτή νομιμότητας, ο οποίος για αντίστοιχους λόγους είχε παραμείνει αδρανής, με αποτέλεσμα ο έλεγχος νομιμότητας να ασκείται μέχρι σήμερα από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
- Ρυθμίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους, προβλέποντας για τα πιο μεγάλα ποσά την καταβολή έως και 100 δόσεων.  
- Καθιερώνεται το ακατάσχετο της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, στις περιπτώσεις δήμων με οφειλές. 
- Παρέχεται η δυνατότητα στο δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει το κλείσιμο ζημιογόνου δημοτικής επιχείρησης, καθώς υπήρχαν περιπτώσεις αδρανών ή προβληματικών δημοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες το μόνο που έκαναν ήταν να επιβαρύνουν με χρέη τους δήμους. 
- Ενισχύεται η διαφάνεια επεκτείνοντας την υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες στον περιφερειάρχη, τον αντιπεριφερειάρχη, τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, τα μέλη των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τον πρόεδρο τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές των νομικών προσώπων : ΕΕΤΑΑ «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης», ΙΤΑ «Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ΠΕΤΑ «Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη» και ΚΕΘΙ «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας».     
- Προστίθεται στις αρμοδιότητες της περιφέρειας η δυνατότητα επιχορήγησης φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, των οποίων ο σκοπός αναφέρεται στην προστασία ανηλίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εγκατάλειψης ή κακοποίησης. 
- Καθιερώνεται το μητρώο ΝΠΔΔ (νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου) και επιχειρήσεων των δήμων και των περιφερειών

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»

ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 1 
Η παράγραφος 3 του άρθρου 64 του ν. 3852/10 αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συμβούλιο δεν συγκληθεί, όπως ορίζει η παράγραφος 1, συνέρχεται χωρίς πρόσκληση, για την πρώτη θητεία του προέδρου δημοτικού συμβουλίου, την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου της έναρξης της δημοτικής περιόδου στις 10.00 πμ στη αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και, για τη δεύτερη θητεία του προέδρου δημοτικού συμβουλίου, την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, στις 10.00 πμ στη αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Αν ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που πλειοψήφησε απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου.»

Άρθρο 2
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 79 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 16 του άρθρου 6 του ν.4071/2012, αντικαθίστανται ως εξής: 
«1.Πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας είναι ο σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του.
2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας μπορούν με γραπτή δήλωσή τους προς το δήμαρχο να ανεξαρτητοποιηθούν από τον συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι ανωτέρω είναι δυνατόν να διαγραφούν με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 η οποία υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των δημοτικών συμβούλων και συμβούλων δημοτικής κοινότητας στην οποία είναι μέλος ο διαγραφείς. Πρόεδρος ή αναπληρωτής αυτού, δεν μπορεί να γίνει ή να παραμείνει ο ανεξαρτητοποιηθείς ή ο διαγραφείς από το συνδυασμό με τον οποίο εκλέχθηκε.
3. Αν η θέση του Προέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ή εκείνος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης δεν αποδεχθεί εγγράφως τη θέση, το αξίωμα του Προέδρου καταλαμβάνει ο επόμενος, κατά σειρά, σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας, και σε περίπτωση μη αποδοχής, ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος από τους λοιπούς συνδυασμούς με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης στο δήμο. Αν σε δημοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του επιτυχόντος στο δήμο συνδυασμού, το αξίωμα του Προέδρου καταλαμβάνει ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του επόμενου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού στο δήμο, που έχει ανακηρυχτεί σύμβουλος στη δημοτική κοινότητα. Η μη αποδοχή του αξιώματος του Προέδρου δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας του μέλους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας».

2. α. Στον τίτλο του άρθρου 81 του ν.3852/2010 απαλείφεται η φράση «και αντιπροέδρου». 
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 81 του ν.3852/2010 καταργείται.

Άρθρο 3
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής :
«Σε περίπτωση της με οποιοδήποτε τρόπο ανεξαρτητοποίησης του προέδρου του συμβουλίου τοπικής κοινότητας, αυτός εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα του προέδρου. Τη θέση του προέδρου λαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος της τοπικής κοινότητας της ίδιας παρατάξεως. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλος σύμβουλος τοπικής κοινότητας να δύναται και να δέχεται να αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του προέδρου ή που να έχει εκλεγεί με την ίδια παράταξη, η θέση αυτή καταλαμβάνεται από το σύμβουλο της δεύτερης σε σειρά εκλογής στη συγκεκριμένη τοπική κοινότητα, παράταξης και, σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, τη θέση καταλαμβάνει ο σύμβουλος της τρίτης σε σειρά εκλογής στη συγκεκριμένη τοπική κοινότητα, παράταξης.
Σε περίπτωση που άπαντες οι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, τα καθήκοντα του προέδρου ασκεί ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος αυτής από οποιαδήποτε παράταξη κι αν προέρχεται.»

Άρθρο 4
1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 77 του Ν 3852/2010  και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του α. 179 ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:
«Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή με την ίδια πλειοψηφία σε τρεις συνολικά ψηφοφορίες, κατά την ίδια ή μεταγενέστερες συνεδριάσεις, ο συμπαραστάτης επιλέγεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.». 

2. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 77 του ν.3852/2010 και το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 179 του ν.3852/02010, όπως ισχύουν, προστίθεται εδάφιο ως εξής : 
«Ο Συμπαραστάτης που έχει οριστεί από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να ανακληθεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ίδιου οργάνου, για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του.».

Άρθρο 5
1. Στο εδάφιο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 (87/Α΄), μετά τις λέξεις «ιδιωτικού δικαίου», προστίθενται οι λέξεις «αορίστου χρόνου».
2. Το εδ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) τροποποιείται ως εξής :  
«Ο Οργανισμός ψηφίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων. Η σχετική απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 6
Στο άρθρο 94, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010, προστίθεται περίπτωση 40, ως εξής:
«Η παροχή υπηρεσίας δωρεάν ασύρματης πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο μέσω του Δικτύου Σύζευξις ΙΙ ή άλλου παρόχου»

Άρθρο 7
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 206 του ν.3584/2007 όπως ισχύει, το εδάφιο «της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών» αντικαθίσταται ως εξής:
«της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών». 
Η πρόσληψη προσωπικού κατά τα ανωτέρω δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και στη διαδικασία και τα κριτήρια του ν.2190/1994 όπως ισχύει.

Άρθρο 8
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 225 του ν.3852/10 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Επίσης αποστέλλονται προς έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ που αφορούν α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) λήψη δανείων.».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 226 του ν. 3852/10 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ, καθώς και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί».

Άρθρο 9
Το β΄ εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 265 του ν.3463/06 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε αυτόν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικές με τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, τις προϋποθέσεις και τους όρους ανάθεσης ανάλογα με την εφαρμοζόμενη διαδικασία (ανοικτός, κλειστός διαγωνισμός, ανάθεση με διαπραγμάτευση) τα κριτήρια, τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής και την εκτέλεση των συμβάσεων, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας και αντικειμενικότητας, όπως αυτές συνάγονται από την ισχύουσα νομοθεσία.».

Άρθρο 10
1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010  τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση :
«, υπαγόμενες, σε κάθε περίπτωση, σε ήδη υπάρχουσα δημοτική ενότητα του δήμου αυτού».
2. Στο τέλος της περίπτωσης 32.Α.2 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) προστίθεται η φράση: 
« , καθώς και από τη Δημοτική Ενότητα Ανάληψης, αποτελούμενης από τις Τοπικές Κοινότητες Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων, με έδρα τον οικισμό Ανάληψης της Τοπικής Κοινότητας Πεύκων. »

Άρθρο 11
1. Η παράγραφος 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (85/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν.3584/2007 (Α΄143) καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα.
Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, καθώς και του περιορισμού της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.»

Άρθρο 12
Η παράγραφος 34 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 τροποποιείται ως εξής: 
«Δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση σε υπηρεσία του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ή ν.π.δ.δ. μπορούν να διοριστούν, εφόσον επιλεγούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε άλλη θέση του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ή ν.π.δ.δ. χωρίς να θεωρείται ότι ο διορισμός τους εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 υπό την προϋπόθεση προγενέστερης ή ταυτόχρονης με το διορισμό παραίτησής τους από τη θέση που κατέχουν.»

Άρθρο 13
«Η παράγραφος 4 του άρθρου 230 του ν. 3584/2007 όπως ισχύει καταργείται.»

Άρθρο 14
Στην παρ. 3 του άρθρου 248 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) αντί των λέξεων « με βαθμό Α΄» τίθενται οι λέξεις « τουλάχιστον με βαθμό Γ΄»
Στην παρ. 3β του άρθρου 249 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) αντί των λέξεων «με βαθμό Α΄» τίθενται οι λέξεις « τουλάχιστον με βαθμό Γ΄».

Άρθρο 15
H παράγραφος 3 του άρθρου 73 του ν.3584/2007 (Α’143) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε άλλον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αίτηση του υπαλλήλου και κατόπιν θετικής γνώμης του φορέα προέλευσης, με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. υποδοχής. Η απόσπαση γίνεται για δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη».

Άρθρο 16
1. Επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου δήμου, ή σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος, και αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των φορέων αυτών και η διάθεσή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) έτη, που μπορεί να παραταθεί για πέντε (5) ακόμα έτη εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη.
2. Η μετακίνηση διενεργείται με απόφαση του οικείου δημάρχου, μετά από αίτημα του φορέα υποδοχής. Με την απόφαση μετακίνησης καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που μετακινείται-διατίθεται. Ειδικά η μετακίνηση υπαλλήλου από ή προς σύνδεσμο ΟΤΑ, διενεργείται με κοινή απόφαση του οικείου δημάρχου και του προέδρου του Συνδέσμου.
3. Με την απόφαση μετακίνησης καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που μετακινείται.
4. To προσωπικό μετακινείται με την σχέση που υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν τη μετακίνησή του.
5. Η απόφαση μετακίνησης υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 225 και 238 του ν.3852/2010.
6. Μετακινήσεις που έχουν ήδη συντελεστεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρούνται νόμιμες και εντάσσονται στις ανωτέρω ρυθμίσεις

Άρθρο 17
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 193 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης καταρτίζεται ο κανονισμός προσωπικού του Ταμείου, ο οποίος εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ομοίως, ο Γενικός Γραμματέας είναι αρμόδιος και για την έγκριση της τροποποίησης του κανονισμού προσωπικού.»
2. Τροποποιούνται τα εδάφια β΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 193 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως εξής: 
β) Οι αποσπάσεις της προηγούμενης περίπτωσης γίνονται για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα μία ή και περισσότερες φορές. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις αποδοχές τους από τον φορέα της οργανικής τους θέσης. 
γ) Οι υπηρετούντες αποσπασμένοι υπάλληλοι στο Ταμείο, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι τη λήξη του χρόνου της απόσπασης τους. Ο περιφερειάρχης μπορεί μετά από γνώμη του φορέα της οργανικής θέσης να παρατείνει την απόσπαση του για μια ακόμα διετία μία ή και περισσότερες φορές».

Άρθρο 18
«Οι αποφάσεις των μονομελών οργάνων των Δήμων, των Ιδρυμάτων, των Συνδέσμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών που εκδίδονται βάσει του ν. 3584/2007, καθώς και των περιφερειών και των Ιδρυμάτων αυτών που εκδίδονται βάσει του ν. 3528/2007 υπόκεινται στην ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν.3852/2010.»

Άρθρο 19
Στο άρθρο 171 του ν.3852/2010, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 
«Οι διατάξεις του άρθρου 61§4 εφαρμόζονται ανάλογα για τον Περιφερειάρχη, τον αντιπεριφερειάρχη, τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και τα μέλη των διοικητικών επιτροπών των άρθρων 164, καθώς και για τα μέλη των μητροπολιτικών επιτροπών του άρθρου 212 και 213 του παρόντος».

Άρθρο 20
1. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 10 του άρθρου 283 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
«δ) τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών
2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 10 του άρθρου 283 του ν.3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής :
«Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και στη γραμματειακή υποστήριξή της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της. Το σχέδιο του «Κώδικα Εσόδων Δήμων και Περιφερειών» που θα συντάξει η Επιτροπή υποβάλλεται στη Βουλή προς κύρωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ.6 του Συντάγματος
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 283 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, η φράση «μέχρι 31.12.2011,» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 31.12.2014,».

Άρθρο 21
Το εδάφιο 30 της παραγράφου 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει αναδιατυπώνεται ως εξής :
«Η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες ή προωθούν τουριστικές δομές οι οποίες συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του δήμου εντός των ορίων του οποίου υπάγονται καθορίζεται με βάση τα έσοδα από ίδιους πόρους ή από το τέλος αυτοφορολόγησης όπου αυτό υφίσταται ή σε συνδυασμό και των δυο. Η επιχορήγηση δίδεται μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και δε συνδέεται με τις διατάξεις του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α΄114) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.»

Άρθρο 22
Ελεγκτής Νομιμότητας
1. H παράγραφος 6 του άρθρου 216 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
«6. Τον Ελεγκτή Νομιμότητας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας ΟΤΑ. Ο ίδιος προϊστάμενος ασκεί τα καθήκοντα του Ελεγκτή Νομιμότητας εάν η θέση είναι κενή και μέχρι την εκ νέου πλήρωσή της.»
 
2. Το άρθρο 218 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 218
Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ
Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαρθρώνεται σε επίπεδο διεύθυνσης ως ακολούθως : 
Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ
α. Τμήμα  Γενικών Υποθέσεων 
β. Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων 
γ. Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων ».

3. Το άρθρο 239 του ν.3852/10 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 239
Μεταφορά του υπηρετούντος στις αποκεντρωμένες διοικήσεις και λοιπές υπηρεσίες προσωπικού στις Αυτοτελείς  Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ.
1.Κατά την πρώτη πενταετία από την έναρξη της λειτουργίας της Αυτοτελούς  Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α, το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ασχολείται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποσπάται αυτοδικαίως στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α, από την έναρξη της λειτουργίας αυτών, ανεξαρτήτως τυπικών προσόντων ή κατηγορίας.
2. Μόνιμοι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικού Τμήματος ή πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης, ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Μηχανικών διαφόρων κλάδων που διαθέτουν, είτε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών είτε προϋπηρεσία σε θέσεις με αντικείμενο συναφές με αυτό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη μετάταξή τους σε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Επίσης μπορεί να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην εν λόγω Υπηρεσία δημόσιοι υπάλληλοι, απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος Α.Ε.Ι. ή οικονομικών επιστημών, πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή πολυτεχνικών σχολών. Για την υποβολή αιτήσεων από τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν ισχύουν οι περιορισμοί της παραγράφου 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3801/ 2009 (ΦΕΚ 163 Α).  
Η αίτηση υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνοδευόμενη από τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Με την αίτηση ο υποψήφιος μπορεί να εκδηλώσει προτίμηση για την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία θέλει να υπηρετήσει. Η μετάταξη του προσωπικού αυτού γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 219 του παρόντος. Η επιλογή γίνεται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων προς μετάταξη. Με τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο χρόνος μετάταξης των υπαλλήλων, καθώς και η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην οποία τοποθετούνται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες αφού συνεκτιμηθεί η προτίμηση των υπαλλήλων. Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από οκτώ (8) υπάλληλοι από κάθε φορέα. Ειδικά για τους δήμους δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από δύο (2) υπάλληλοι από κάθε δήμο, για δε τις Περιφέρειες δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε Περιφέρεια  
3. Με την ανωτέρω διαδικασία μπορούν να ζητήσουν τη μετάταξή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. υπάλληλοι ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Η επιλογή των μετατασσομένων γίνεται με βάση τα στοιχεία του μητρώου τους. Δεν επιτρέπεται να μεταταγούν περισσότεροι από τέσσερις (4) υπάλληλοι από κάθε φορέα
4. Οι θέσεις του προσωπικού των προηγούμενων παραγράφων περιλαμβάνονται στις προβλέψεις του οικείου Οργανισμού κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας  Εποπτείας Ο.Τ.Α. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
5. Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). ». 
4. Το άρθρο 240 του ν.3852/10 καταργείται.
5. (α). Για το χρονικό διάστημα μέχρι την εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το τρίτο έτος από την έναρξη λειτουργίας αυτής, οι δαπάνες λειτουργίας της καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ οι σχετικές δαπάνες διενεργούνται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
(β). Μέχρι την πλήρη στελέχωσή τους οι Αυτοτελείς  Υπηρεσίας  Εποπτείας Ο.Τ.Α. συστεγάζονται με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και υποστηρίζονται διοικητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους.   
(γ). Οι επιλεχθέντες με την προκήρυξη υπ’ αριθμό 36366/2011 ως Ελεγκτές Νομιμότητας σύμφωνα με τους οικείους πίνακες αξιολόγησης με σειρά κατάταξης του ΑΣΕΠ, με γραπτή δήλωσή τους αποδοχής κατόπιν πρόσκλησής τους, τοποθετούνται εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με το υπηρεσιακό καθεστώς που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 216 του ν. 3852/2010
Οι λοιπές θέσεις, για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του θεσμού και μέχρι την ανάληψη καθηκόντων των ελεγκτών νομιμότητας, που θα επιλεγούν, όπως ορίζεται στο άρθρο 216 του ν. 3852/2010 κατόπιν νέας προκήρυξης για αυτές τις θέσεις, καλύπτονται με αναπλήρωση από πρόσωπα που έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα της παραγράφου 2 ή 3 του άρθρου 216 του ν. 3852/2010 με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντός της ίδιας προθεσμίας.  
(δ). Αιτήσεις που έχουν μέχρι σήμερα υποβληθεί για μετάταξη στις Αυτοτελείς   Υπηρεσίας  Εποπτείας Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν. 3852/10 εξετάζονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παραγράφου 1 του άρθρου 219 του ίδιου νόμου. Προς τούτο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν γραπτή δήλωσή τους ότι συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για την μετάταξή τους στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. η οποία υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, εντός  προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
(ε). Μέχρι την έκδοση προεδρικού διατάγματος περί οργάνωσης και λειτουργίας  της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ κατά το άρθρο 222 του ν. 3852/10 και της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου του άρθρου 219 του ίδιου νόμου, καθήκοντα προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 2 του παρόντος, ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε υπαλλήλους που μεταφέρθηκαν στις υπηρεσίες αυτές, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης προϊσταμένων του Υπαλληλικού Κώδικα.

Άρθρο 23
Το άρθρο 235 του ν. 3852/10 καταργείται.

Άρθρο 24
Η παράγραφος 2 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό για κακουργήματα, ο Ελεγκτής Νομιμότητας και μη υπάρχοντος ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως, η αργία και το διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρους του πράξης.».

Άρθρο 25
Στο άρθρο 186 ν. 3852/10 παρ. ΖΙΙ προστίθεται περίπτωση 8α :
«Η επιχορήγηση φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων Ν Π Ι Δ, των οποίων ο σκοπός τους αναφέρεται στην προστασία ανηλίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εγκατάλειψης, ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης και γενικά αδυναμία αντιμετώπισης της φροντίδας τους από τις οικογένειές τους λόγω ένδειας, παραβατικότητας, ή ψυχοκοινωνικών προβλημάτων".

Άρθρο 26
Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 3852/2010 αναδιατυπώνεται ως εξής :
«στ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους, στους οποίους έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών».

Άρθρο 27
«Δημιουργείται μητρώο των νπδδ των δήμων και των περιφερειών το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία τους. Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία τηρεί σχετική βάση δεδομένων, γνωστοποιούνται δε μετά από έλεγχο της πληρότητάς τους στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Με βάση τα στοιχεία του Μητρώου, η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκδίδει κάθε χρόνο βεβαίωση, η οποία περιέχει τα στοιχεία κάθε δημοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και κάθε περιφερειακού ιδρύματος, που είναι καταχωρημένα στο ανωτέρω Μητρώο.
Δεν επιτρέπεται  η είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, από φορέα του δημόσιου τομέα, αν δεν υποβληθεί, από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, μαζί με τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών, για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αντίστοιχα, ορίζονται μεταξύ άλλων, τα στοιχεία που γνωστοποιούν τα νπδδ, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, η διαδικασία δημιουργίας και τήρησης του μητρώου, καθώς και κάθε θέμα αναγκαίο για την λειτουργία του».

Άρθρο 28
«Δημιουργείται Μητρώο επιχειρήσεων των δήμων και των περιφερειών, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία τους. Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία τηρεί σχετική βάση δεδομένων, γνωστοποιούνται δε μετά από έλεγχο της πληρότητας τους στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
Με βάση τα στοιχεία του Μητρώου, η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση εκδίδει κάθε χρόνο βεβαίωση, η οποία περιέχει τα στοιχεία κάθε δημοτικής και περιφερειακής επιχείρησης, που είναι καταχωρημένη στο ανωτέρω Μητρώο. Η βεβαίωση αυτή συνυποβάλλεται στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) μαζί με τη φορολογική δήλωση της επιχείρησης.
Επιχείρηση ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε δημόσιο διαγωνισμό ή να εισπράξει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από φορέα του δημόσιου τομέα, αν δεν υποβάλλει, μαζί με τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τη βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ  και της Ένωσης Περιφερειών, για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αντίστοιχα, ορίζονται μεταξύ άλλων, τα στοιχεία που γνωστοποιούν οι επιχειρήσεις, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους, η διαδικασία δημιουργίας και τήρησης του μητρώου, καθώς και κάθε θέμα αναγκαίο για την λειτουργία του. Προηγούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τα ανωτέρω καταργούνται».

Άρθρο 29
«Στην παράγραφο 2 του άρθρου 177 του ν.3584/2007, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
Ο μισθωτός που έχει κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας μπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνει κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, κατ’ έτος.».

Άρθρο 30
1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 73 του ν. 3584/07 (Α΄143) και μετά τη φράση «και ΟΤΑ β΄βαθμού» προστίθεται η φράση «και αντίστροφα».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 247 του ν.3852/2010 (Α’87) και μετά τη φράση «και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου» προστίθεται η φράση «και αντίστροφα»

Άρθρο 31
Για το προσωπικό που μεταφέρθηκε από Δημοτικές Επιχειρήσεις Δήμων σε Δήμους και νπδδ αυτών, με ειδικές διατάξεις οι οποίες προέβλεπαν ρητά ότι το προσωπικό αυτό μεταφέρεται στους νέους φορείς λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του, η προϋπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται και για την καταβολή της αποζημίωσης του άρθρου 204 του ν.3584/2007, όπως ισχύει».

Άρθρο 32
Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και οι γενικοί διευθυντές και διευθυντές των νομικών προσώπων με τις επωνυμίες «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε» και διακριτικό τίτλο «Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.», «Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΕΤΑ Α.Ε.», «Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διακριτικό τίτλο «Ι.Τ.Α.» και το «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» και διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Θ.Ι.» υποχρεούνται να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νομικού προσώπου.

Άρθρο 33
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4147/2013, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 95 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του ανωτέρω νόμου, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας.».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π., όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4147/2013 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο των οριζόμενων στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του ν.3852/2010, για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη, ορίζεται το τέλος της διάρκειας εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Μέχρι το τέλος της διάρκειας εφαρμογής του ανωτέρω Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν.3852/2010, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας. 
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του διοικητικά υποστηριζόμενου Δήμου δύναται να διαπιστώνεται η επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση συγκεκριμένης αρμοδιότητας ή αρμοδιοτήτων των προηγούμενων εδαφίων των υπηρεσιών του Δήμου και να καθορίζεται ο χρόνος έναρξης άσκησής τους. Η απόφαση αυτή δύναται να έχει αναδρομική ισχύ από 1-1-2013.  
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 34
Η παράγραφος 5α του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 (Α΄195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3231/2004 (Α΄45), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«5α.  Τακτικοί υπάλληλοι των δήμων, των νπδδ και ιδρυμάτων αυτών, υπάλληλοι νπιδ, πλην αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι δήμοι, στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα, και τακτικοί υπάλληλοι των δήμων που συνενώνονται στον νέο δήμο που προκύπτει από τη συνένωση, καθώς και τακτικοί υπάλληλοι των περιφερειών, που παραιτούνται, υποχρεωτικώς, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα, κατά περίπτωση, εκλογική νομοθεσία, επανέρχονται αυτοδικαίως στην ενεργό υπηρεσία, εάν δεν εκλεγούν ή λήξει, σε περίπτωση εκλογής τους, για οποιονδήποτε λόγο η θητεία τους. Οι λοιπές ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και τους υπαλλήλους της παραγράφου αυτής.»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΤΑ
Άρθρο 35
«Οι διατάξεις του π. δ/τος 315/1999 (Α΄302) που ισχύουν για τους δήμους, περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τα δημοτικά ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών. Ομοίως, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία από τους ανωτέρω φορείς, οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α΄114), στην περίπτωση που η ταμειακή τους λειτουργία δεν διεξάγεται από τους δήμους που τους έχουν συστήσει.»

Άρθρο 36
Ρύθμιση δανείων των ΔΕΥΑ
«Οι τυχόν ανεξόφλητες οφειλές κατά την 1-1-2014 καθώς και κατά την 1-1-2015 από χορηγηθέντα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ΔΕΥΑ, τα οποία εξυπηρετούνται με παρακράτηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των οικείων δήμων οι οποίοι είχαν παράσχει τη σχετική εγγύηση για τη συνομολόγησή τους δύναται να εξοφληθούν χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις, εντός του 2014 για οφειλές έτους 2013 και εντός του 2015 για οφειλές έτους 2014, κατά το μέγιστο σε έντεκα (11) μηνιαίες ισόποσες δόσεις κατά έτος, αρχής γενομένης από 1-1-2014, για τις οφειλές του 2013 και από 1-1-2015 για τις οφειλές τους 2014 με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.».

Άρθρο 37
Ταμειακές υπηρεσίες δήμων
«Σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώσει την έλλειψη ή την αδυναμία σύστασης από δήμο ίδιας ταμειακής υπηρεσίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και την εξάντληση της δυνατότητας σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας για το σκοπό αυτό, με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζει το δήμο που θα τον εξυπηρετήσει ταμειακά, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την γεωγραφική εγγύτητα και την επιχειρησιακή δυνατότητα. 
Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα διαδικαστικά ζητήματα, το αντισταθμιστικό όφελος για το δήμο που θα παρέχει τις υπηρεσίες του, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα των δύο εμπλεκόμενων δήμων. 
Αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία για τα μονομελή ή συλλογικά αιρετά όργανα, ασκούνται από το δήμο που εξυπηρετείται. 
Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ταμειακή λειτουργία των εν λόγω δήμων, δύναται να διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 166 του ν. 3463/2006 (Α΄114). 
Σε περίπτωση που ο εξυπηρετούμενος δήμος αποκτήσει ίδια ταμειακή υπηρεσία, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παύει αυτοδίκαια να ισχύει.»

Άρθρο 38
Προγραμματικές Συμβάσεις
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 100 του ν.3852/2010 (Α΄ 87, προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής:
«δ. Είναι επιτρεπτή η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων της περίπτωσης α΄ και αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, που στοχεύουν σε δράσεις πολιτικής προστασίας, όπως αυτές προβλέπονται γενικότερα από τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του ν. 3013/2002 (Α΄102) ή και ειδικότερα που στοχεύουν σε δράσεις που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία του δασικού πλούτου, τη δασοπυρόσβεση, την προστασία από πλημμύρες ή και την προστασία της θάλασσας και των ακτών, υπό την προϋπόθεση ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου τους κατέχει ένας από τους φορείς της περίπτωσης α΄. Κατά την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν, θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 1418/1984 (Α΄23), όπως ισχύει, και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ του ιδίου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων.»

Άρθρο 39
Ανάληψη υποχρεώσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων αυτών.
1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995 αντικαθίσταται ως εξής :
«Ειδικά για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση παρέχεται με την απόφαση του από το νόμο οριζόμενου αρμόδιου οργάνου τους, με την οποία αναλαμβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους.
Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική  δαπάνη.»
2. Πράξεις ανάληψης υποχρεώσεων, που έχουν εκδοθεί από τους ανωτέρω φορείς πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, είναι ισχυρές και παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Άρθρο 40
Η παράγραφος 1 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«1. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων: 
i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,  που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, 
ii. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, 
iii. σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι  έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο δήμο και η έγκρισή του από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και 
v. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν. 
Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου, εξαιρουμένων των επιχορηγήσεων προς τις σχολικές επιτροπές. 
Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, εφόσον τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις».

Άρθρο 41
Η παράγραφος 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν.3852/2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».

Άρθρο 42
Η παράγραφος 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών της οικείας περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο περιφερειακό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο περιφερειακό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το περιφερειακό  συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας περιφέρειας και στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας.  Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».

Άρθρο 43
Η μεταγραφή των αποφάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 274 του ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), εφόσον δεν έχει συντελεστεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, συντελείται με απόφαση του δημάρχου, η οποία μετά τον κατά νόμο έλεγχο, δημοσιεύεται στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως και μεταγράφεται ατελώς στα οικεία υποθηκοφυλακεία, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.  

Άρθρο 44
Στο άρθρο 194 του ν. 3463/2006 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως ακολούθως:
«Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για την προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της δημοπρασίας έως και δύο μήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους ή προκύπτουν επείγοντες και απρόβλεπτοι λόγοι κατά την διάρκεια αυτού που υπαγορεύουν την προσωρινή μεταστέγαση του σχολείου σε άλλο κτήριο. Για τη σύναψη της σύμβασης απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με τα 2/3 του συνόλου των μελών του, καθώς και εκτίμηση της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα έτος, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι ανωτέρω λόγοι. Αναμίσθωση δεν επιτρέπεται.».

Άρθρο 45
Στο άρθρο 209 του ν. 3463/2006 προστίθεται ενδέκατη παράγραφος ως εξής:
«11. Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κατά το ν. 3389/2005 και σύμβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους Δήμους με σκοπό την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη.»

Άρθρο 46
Στη διάταξη της παραγράφου 4 περίπτωση 14 του άρθρου 94 του ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α’ 82), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Τα ανωτέρω ισχύουν και για μισθώσεις κτηρίων προς στέγαση σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους δήμους. Σχετικές αποφάσεις συγκρότησης της επιτροπής καταλληλότητας για μίσθωση σχολικών ακινήτων που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος  είτε από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης είτε από τον δήμαρχο, θεωρούνται νόμιμες.».

Άρθρο 47
Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 9 του ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 85) υπάγονται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι πάσης φύσεως και κατηγορίας μισθώσεις ακινήτων, που εκμισθώνουν οι δήμοι και τα ν.π.δ.δ. αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων προσοδοφόρων ακινήτων κατά  την έννοια των άρθρων 638 επ. του Αστικού Κώδικα. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί για μείωση μισθωμάτων επί των ανωτέρω ακινήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 θεωρούνται νόμιμες.

Άρθρο 48
1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 109 του ν.3852/2010 αναριθμείται σε 9 και προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής :
«Οι ρυθμίσεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 7 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις οφειλές των ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, που οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου. Το ύψος ποσού των οφειλών, που δύναται να αναλάβει ο κάθε φορέας, προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση, όπου μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν, γίνεται έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.»
2. Η προθεσμία που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν.3852/2010 (Α΄ 87), παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.12.2014.
3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 10 του ν. 4071/12 εφαρμόζεται αναλόγως και για τους εκκαθαριστές των επιχειρήσεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 49
Η παράγραφος 5 του άρθρου 9, του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.04.2012), τροποποιείται ως εξης : 
«5. Στα έργα των δήμων και των περιφερειών, όταν γίνεται ρητή μνεία στα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3669/2008, μπορεί να διαχωρίζονται οι τιμές και να προστίθεται στο τέλος ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου που ορίζεται σε 18% ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης. Για έργα των οποίων η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε πριν την ισχύ του παρόντος, το ποσοστό για τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο, είναι αυτά τα οποία έχουν οριστεί στη διακήρυξη της δημοπρασίας. Για τις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στη Διακήρυξη της δημοπρασίας βαρύνουν τον κύριο του έργου και αποδίδονται από αυτόν.»

Άρθρο 50
Η παράγραφος 2 του άρθρου 170 του ν. 3463/2006 (Α΄114) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αρμόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων της παραγράφου 1 είναι ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας των δήμων για βασική οφειλή ύψους μέχρι 50.000 ευρώ, η οικονομική επιτροπή για βασική οφειλή που υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ και ανέρχεται σε ύψος μέχρι 150.000 ευρώ και το δημοτικό συμβούλιο για βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Στους οφειλέτες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αρμόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων είναι το διοικητικό συμβούλιο αυτών, το οποίο δύναται με απόφασή του να εκχωρεί την αρμοδιότητα, είτε εν συνόλω, είτε για συγκεκριμένα όρια βασικών οφειλών, σε υπηρεσίες ή υπαλλήλους του νομικού προσώπου.
Τυχόν παράβολο προβλεπόμενο από τη νομοθεσία της παραγράφου 1 κατατίθεται υπέρ του δήμου, στην ταμειακή του υπηρεσία. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών δύναται να καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου».

Άρθρο 51
«Οι πάσης φύσεως αποδοχές, αμοιβές, αποζημιώσεις και απολαβές οι οποίες κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/4.6.2010 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που τηρείται από τους υπόχρεους ΟΤΑ και αποδίδονται στο προσωπικό τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής δεν δύνανται να υποθηκευτούν ή ενεχυριαστούν ή κατασχεθούν.
Στον ανωτέρω λογαριασμό, δύναται να κατατίθεται από τους υπόχρεους φορείς το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών του προσωπικού τους, το οποίο καλύπτει διάστημα έως δύο μηνών.»

Άρθρο 52
1. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του από 20-10-1958 β.δ, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 και όπως η περίπτωση γ’ τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν.3254/2004, προστίθενται εδάφια ως εξής : 
«Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού. 
Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών, αναγραφομένης επί αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησης της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.».
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του από 20-10-1958 Β.Δ., όπως το άρθρο τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.1080/1980 και όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 και το άρθρο 6 του ν. 1900/1990, αντικαθίσταται ως εξής: 
« Σε  περίπτωση  αυθαίρετης  χρήσης  κοινόχρηστων χώρων,  των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί με την απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, εκτός από  το  αναλογούν  τέλος  και ισόποσο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια  απόφαση  επιβάλλεται  πρόστιμο, σε  βάρος εκείνου  που  προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση της παραγράφου 3  για  τους χώρους για  τους  οποίους  έχει  επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση.
Η  αυθαίρετη  χρήση διαπιστώνεται από το δήμο ή τις αστυνομικές αρχές. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ` υποτροπήν, τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι και δύο φορές και αν διαπιστωθεί για τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο δήμος  με  συνεργείο  του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, δυνάμενος να ζητήσει για το σκοπό αυτό τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής. Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από τον επικεφαλή του συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιμο για  τα  έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του  άρθρου αυτού. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του ν.3463/2006.».
3. Οφειλές από πρόστιμα της ανωτέρω παραγράφου που έχουν επιβληθεί από 1/1/2010 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταβάλλονται μειωμένα κατά ποσοστό 50% ανεξαρτήτως άλλων τυχόν μειώσεων. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 53
1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20,000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72)  δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόμενων δόσεων ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη και κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο το οποίο και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
2. Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας, ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών. 
Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:
α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών
β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις (πχ εισφορά σε χρήμα των ιδιοκτητών ακινήτων για ένταξη στο σχέδιο πόλης κατά το πδ 5/1986)
3. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, ο οποίος αποφαίνεται με σχετική επισημείωση επί της υποβληθείσας αίτησης σχετικά με τη δυνατότητα υπαγωγής του υπόχρεου σε αυτή ανάλογα με τη φορολογική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του υπόχρεου. Η αίτηση συνοδεύεται κατά περίπτωση από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Εκκαθαριστικό δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε (5) ετών
β) Τελευταία εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ και περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση
γ) Δήλωση στοιχείων ακινήτων που έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στην οποία αποτυπώνεται η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου όπως αυτή υφίσταται κατά την 1/1/2013
δ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ζημία των δύο (2) τουλάχιστον τελευταίων ετών
ε) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης ή φυσικού προσώπου
στ) Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν βαριά ασθένεια του οφειλέτη ή μέλους της οικογενείας του με Α` βαθμό συγγένειας ή προστατευόμενου μέλους, ή του προσώπου που έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή της οφειλής
ε) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
στ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και άλλα στοιχεία που τηρεί ο δήμος και παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τη φορολογική εικόνα του υπόχρεου λαμβάνονται υπόψη για την διαμόρφωση της απόφασης επί του αιτήματος.
4. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις  καταβάλλονται  μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
5. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 της παρούσας.
6. Στη ρύθμιση υπάγονται, μετά από επιλογή του οφειλέτη και :
α) ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,
β) ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998 (Α` 238) ή άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση
γ) οφειλές που μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εκκρεμούν στα δικαστήρια μετά από άσκηση προσφυγής ή έφεσης από τον υπόχρεο, καθώς και οφειλές οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών διαφορών του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 ή έχουν συζητηθεί και οι προτάσεις δεν έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο οικείο δημοτικό συμβούλιο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
7. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής και ο οφειλέτης έχει καταβάλλει το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του:
α) Ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια ΔΟΥ και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων.
β) Ο οφειλέτης καθίσταται δημοτικά ενήμερος κατά την έννοια του άρθρου 285 του ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί.. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
8. Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.
9. Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής με τις παρούσες διατάξεις.
10. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση δέκα πέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.
11. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: 
α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα,
γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και του εκκαθαριστικού καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της  ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις
δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά 
ε)έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
12. Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται.

Άρθρο 54
1. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής του συνόλου των εσόδων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) που αναλογούν σε κάθε δικαιούχο δήμο, αφαιρουμένων των ποσών των οφειλών αυτών προς το Δημόσιο της παραγράφου 5 του άρθρου δεύτερου του ν. 4079/12 (Α΄ 180) καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ. Στα προς απόδοση ποσά περιλαμβάνονται και αυτά της παρ. 4 α του α. 281 Α του ν. 3852/10 όπως ισχύει.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 281Α του ν. 3852/10 (Α΄87) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98) αναδιατυπώνεται ως εξής :
«β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ, δύναται μέρος των εσόδων των δήμων που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προέρχονται από την επιβολή του φόρου ζύθου (άρθρο 9 του ν.δ. 703/1970 (Α 219) και άρθρο 12 του ν. 1080/1980 (Α 246), του τέλους διαφήμισης της κατηγορίας Δ (άρθρο 9 παρ. 6α του ν. 2880/2001, (Α 9)) και του 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 19 του ν. 2130/1993, Α 62), να αποδίδονται υπέρ της χρηματοδότησης του προγράμματος «ΑΚΣΙΑ». Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ύψος του συνολικά αποδιδόμενου ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Άρθρο 55
Στην παρ. 3 του άρθρου 22γ του π.δ/τος 774/1980 (Α΄ 189), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 82 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51) και κωδικοποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 και όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4223/2013, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, οι παραπάνω υποχρεώσεις εξαντλούνται με την ενσωμάτωση των οικονομικών τους στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 74712 και 74713/29-12-2010 (Β΄2043) Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως κάθε φορά ισχύουν.»

Άρθρο 56
Επιτρέπεται η παροχή αγαθών κάθε είδους, από δήμο σε νομικό του πρόσωπο δημοσίου δικαίου καθώς και ιδιωτικού δικαίου που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, έπειτα από σχετικό αίτημα του τελευταίου και απόφαση αποδοχής αυτού, εν όλω ή εν μέρει, από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Η αξία των αγαθών σε χρήμα καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτυπώνεται σε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής τους. Το συνολικό ποσό των ανωτέρω παροχών για κάθε οικονομικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις εκατό του ύψους της επιχορήγησης-μεταβιβαστικής πληρωμής που ο δήμος οφείλει να καταβάλλει στο νομικό του πρόσωπο για το έτος αυτό και συμψηφίζεται με την επιχορήγηση  ή τη μεταβιβαστική πληρωμή του ίδιου ή του επόμενου οικονομικού έτους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 57
«Δαπάνες για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων μηνός Δεκεμβρίου 2012, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι κείμενες περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις λόγω ανεπάρκειας πιστώσεων, δύναται να εκκαθαριστούν, όλως εξαιρετικά, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών τρέχοντος οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων.»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Άρθρο 58
Οι διατάξεις της υποπαραγράφου ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2503/1997 (Α΄ 107) αντικαθίστανται ως εξής: 
«Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της ορισμένες από τις αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής ‘‘με εντολή Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης’’, τηρουμένων των διατάξεων των παρ. 2 και 4 του άρθρου 54 του π.δ. 63/2005. Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή».

Άρθρο 59
1. Τα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση δύνανται να συγκροτούνται ανά Περιφέρεια και σε περίπτωση που αυτό απαιτείται, είναι δυνατή η συγκρότηση ενός κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
2. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια της προηγούμενης παραγράφου μέχρι τις 31.12.2012, παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση, η εκλογική διαδικασία για τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν την ευθύνη καθορισμού των προθεσμιών της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. 
3. Μέχρι τη συγκρότηση των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων της παρ. 1 παρατείνεται η λειτουργία των υφισταμένων κατά την 31η.12.2012 υπηρεσιακών συμβουλίων.

Άρθρο 60
Η διάταξη της παρ.2 υποπαραγράφου η΄ του άρθρου 1 του ν.2503/1997 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα θέματα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών.»

Άρθρο 61
Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.4018/2011 (Α’ 215) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Το ύψος της χρηματοδότησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκτέλεση των εν λόγω προγραμματικών συμβάσεων συναρτάται προς το εκτιμώμενο κόστος από τη χρήση των διατιθέμενων υποδομών και την απασχόληση των διατιθέμενων υπαλλήλων».


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62
Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του ν.4071/2012 (Α’ 85) αντικαθίστανται ως εξής: 
«Οι περιφέρειες, δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό), δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.3316/2005 (Α’ 42), με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (Α’ 247), ως προς τα επιτρεπόμενα χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του περιφερειάρχη, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον περιφερειάρχη. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη.»

Άρθρο 63
Οι διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ/τος 171/1987 αναδιατυπώνονται ως εξής : 
Σύσταση επιτροπής παραλαβής.
1. Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν.3669/2008 (Α’ 116), επιτροπές παραλαβής των έργων ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση  του έργου και τη σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως στην Προϊσταμένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του. Οι επιτροπές παραλαβής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του π.δ/τος 171/1987 (Α’ 84), αποτελούνται από ένα δημοτικό σύμβουλο 
και:
α) Για έργα προϋπολογισμού μέχρι και 1.000.000€ από δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
β) Για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000€ από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
2. α) Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των υπαλλήλων αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του ν.3669/2008.
β) Ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου δεν δύνανται να είναι μέλη της επιτροπής παραλαβής.
γ) Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαμβάνεται. 
3. Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011  (Α’ 226) κλήρωσης. Σε περίπτωση όπου οι τεχνικοί υπάλληλοι του φορέα κατασκευής του έργου δεν είναι διπλάσιοι από αυτούς που ορίζονται στη παρ.1 του παρόντος για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις κλήρωση, τότε είναι δυνατή η συμμετοχή και τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου της έδρας του Νομού, άλλου Δήμου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας η της οικείας Περιφέρειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθμός των απαιτούμενων υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που θα λάβουν μέρος στη κλήρωση και δεν ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα των φορέων στον οποίο ανήκουν. Η  κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2(β) του παρόντος άρθρου.
4. Για την επιλογή του προβλεπόμενου στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου Δημοτικού Συμβούλου διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του συνόλου των μελών της επιτροπής παραλαβής καταβάλλονται με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Άρθρο 64
«Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που εκτελούν τις προμήθειες τους σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες - πλαίσιο και να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς των άρθρων 26 και 28 αντίστοιχα του Π.Δ/τος 60/2007 και κάτω των προβλεπόμενων κατωτέρων ορίων του άρθρου 6 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.».

Άρθρο 65
«Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του Π.Δ/τος 173/1990 και στο άρθρο 42 της αρ.11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.».

Άρθρο 66
Επιτρέπεται σε ΟΤΑ α΄ βαθμού,  η σύναψη σύμβασης με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις,  μετά από  πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»,  με αντικείμενο την εντός των διοικητικών του  ορίων :
α) περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με το Π.Δ.  116/2004  (ΦΕΚ 81 Α) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του  κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους»  Σεπτεμβρίου 2000» 
β) συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε συμμόρφωση με τις διατάξεις  των Οδηγιών 2002/95 « σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» της 27 Ιανουαρίου 2003».

Άρθρο 67
«Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του ΑΝ 582/1968 επιτροπή αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:
α) Τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου και σε περίπτωση μη ύπαρξης από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου της έδρας του 
β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας 
γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 
Ως Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος υπάλληλος ο οποίος μαζί με τα υπόλοιπα μέλη και τους νόμιμους αναπληρωτές τους ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Οι αρμοδιότητες της επιτροπής ισχύουν ως έχουν από τις κείμενες διατάξεις».

Άρθρο 68
Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 12-12-2012(ΦΕΚ 240Α) και κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α),  τροποποιείται ως εξής: 
«4. Σύνδεσμοι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του Ν.1069/80 και του Ν.890/79, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες των άρθρων 265 & 266 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 194 του Ν.3852/2010 μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών οιουδήποτε εκ των δήμων ή των περιφερειών που τους έχουν συστήσει  έπειτα από αίτησή τους, διαφορετικά  η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών των ειδών αυτών, μπορεί να γίνεται και χωριστά από κάθε νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση».

Άρθρο 69
Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 199 «Κινητά πράγματα των Δήμων και Κοινοτήτων» του Ν.3463/2006 (ΦΕΚΑ΄114/8.6.2006) καταργείται.

Άρθρο 70
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α`), όπως αντικαταστάθηκε αρχικά με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α`) και στη συνέχεια με την παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ Α 263/23-11-2007), αναδιατυπώνεται ως εξής:
 «Επιτρέπεται η κατάτμηση των δημοτικών έργων και η σύνταξη των αντίστοιχων μελετών, με αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου κατατμημένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών, ανά δημοτική ή τοπική κοινότητα ή σε οργανωμένους οικισμούς με λιγότερους από 200 κατοίκους των νησιωτικών δήμων με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους».

Άρθρο 71
1. Στο άρθρο 100 του ν.4182/2013 (ΦΕΚ Α΄) επέρχονται, με ισχύ από τη δημοσίευσή του, οι εξής μεταβολές:
α) στην παρ.2 μετά τη φράση «οι παρατάσεις γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου», προστίθεται η φράση «, η οποία μπορεί να έχει αναδρομικό χαρακτήρα,».
β) προστίθεται νέα παράγραφος, ως εξής: 
«6. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη του σχολικού έτους στις 11-9-2013 μέχρι την κατά την παράγραφο 1 παράταση των συμβάσεων ή τη σύναψη των συμβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος καταβάλλονται νομίμως κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και γενικής διάταξης εφόσον ο Περιφερειάρχης βεβαιώσει, με σχετική πράξη του, την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής δαπάνης το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.».
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται εδάφιο 18, με ισχύ από 1.7.2013, ως εξής: «Η σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.».

Άρθρο 72
Υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας που έχουν δικαιωθεί μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση, καθώς επίσης και υποψήφιοι οι οποίοι έχουν καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο κατοχυρώσει θέση στους τελικούς πίνακες διορισθέντων σε Δήμους, εξαιρούνται της εκπαίδευσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 135/2006,  διορίζονται από 22-9-2013 στους οικείους Δήμους και τίθενται σε διαθεσιμότητα από 23-9-2013. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013.

Άρθρο 73
Κατάργηση των σχολών δημοτικής αστυνομίας
1. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με τις επωνυμίες «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας», «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Τσοτυλίου» και «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Κόνιτσας»  που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 3801/2009 (Α΄163), καταργούνται, από τη δημοσίευση του παρόντος. Τα περιουσιακά στοιχεία των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που λύονται, περιέρχονται στους οικείους δήμους, η δε εκκαθάριση διενεργείται από ειδική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταφέρεται, αυτοδικαίως, στο Δήμο Κόνιτσας, με την ίδια σχέση εργασίας και κατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα προσωποπαγείς θέσεις, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του, για κάθε συνέπεια.
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας το οποίο συγκροτήθηκε δυνάμει των διατάξεων της αριθμ. 46302/7-12-2012 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Άρθρο 74
Στο άρθρο 22  του Ν.4147/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής : 
«5. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του Ν.3870/2010  και αφορούν την επιβολή προστίμων αναπροσαρμόζονται, τροποποιούνται ή ανακαλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, ύστερα από ένσταση του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού ή του υποψηφίου, η οποία ασκείται ενώπιον της επιτροπής μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η ισχύς της διατάξεως αρχίζει από της δημοσιεύσεως του Ν.3870/2010.».

Άρθρο 75
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1069/1980 προστίθεται εδάφιο θ΄ ως εξής :
«θ. Αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του περί παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την εκπλήρωση σκοπού, που συνδέεται με προγράμματα και υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση αρχαιολογικών μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών. Επίσης, αποφασίζει με την ίδια ως άνω πλειοψηφία περί παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων, που θα διατίθενται για κοινωνικούς σκοπούς, Οι παραπάνω αποφάσεις λαμβάνονται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για τους σκοπούς αυτούς, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων καθαρών τακτικών εσόδων».

Άρθρο 76
1. Στο άρθρο 68 παρ. 3 του π.δ. 26/2012, προστίθεται στοιχείο ιε΄ ως ακολούθως:
«ιε) Οι δικαστικοί  υπάλληλοι με βαθμό Α΄, Β΄, Γ΄, ή Δ΄ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.» 
2. Το άρθρο 68 παρ.6 περ. δ΄ του π.δ. 26/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:
«δ) Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ονομαστικούς καταλόγους των παρέδρων και εισηγητών του, καθώς και των δικαστικών υπαλλήλων που αναφέρονται  στην  παρ.3 στοιχείο  ιε΄.».

Άρθρο 77
1. Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, όσοι έχουν τοποθετήσει επιγραφές σε όψεις κτιρίων, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 56 του άρθρου 2 του ν.4067/2012 (Α’ 79) πλην των στεγών, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.2946/2001 (Α’ 224) και της κατ΄ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας απόφασης, πρέπει να τις προσαρμόσουν στο περιεχόμενο των ρυθμίσεων αυτών,  όπως ισχύουν κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατά το διάστημα αυτό δεν επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις προαναφερθείσες παραβάσεις.
2. Οφειλές από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διαγράφονται. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται..
3. Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των αξιόποινων πράξεων της παραγράφου 1 που έχουν τελεστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 78
Η υποπαράγραφος ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/12 αντικαθίσταται ως εξής :
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32) εφαρμόζονται και για την παραχώρηση, έναντι ανταλλάγματος, του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων του ν. 1044/1971, καθώς και των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των Ν.Π.Δ.Δ..
2. Οι προθεσμίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 εκκινούν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται, οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται.
Με όμοια απόφαση, επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 20 του ν.δ. 1044/1971.
Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων, μη επιτρεπόμενου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση αρνητικής γνώμης. Η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματος του δήμου και παρερχομένης άπρακτης αυτής, τεκμαίρεται η θετική γνώμη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας.
Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. Με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, μπορεί να καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας και ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
Το 30% των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, παραχωρούνται με την καταβολή τέλους σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.) και πολύτεκνους, με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν. 3463/2006. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Το τέλος καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20-10-1958 β.δ, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για την παραχώρηση του δικαιώματος αυτού, υποβάλλονται αιτήσεις από τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικής προκήρυξης, στην οποία ορίζονται ιδίως οι θέσεις, το ύψος του ετήσιου τέλους και τα υπό στοιχεία (α), (β), (ε, παραλειπόμενης της τριετίας) και (η) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9, του π.δ. 37/2009 δικαιολογητικά για τα άτομα με αναπηρία και πολύτεκνους αντίστοιχα.
 Οι θέσεις παραχωρούνται στους δικαιούχους με δημόσια κλήρωση, στην οποία μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεών τους. Ειδικές διατάξεις περί απαλλαγής των ανωτέρω προσώπων από την καταβολή τέλους ή ανταλλάγματος δεν ισχύουν.
Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων γίνεται με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, αποκλειομένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών. Η διακήρυξη, πέραν των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις, υποχρεωτικά περιλαμβάνει και τους εξής όρους:
α) Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (4).
β) Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήμου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήμο η τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχομένης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το δήμο. Ο καθορισμός του ύψους της ανωτέρω εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής της δημοπρασίας και αναφέρεται διακριτά στη σχετική διακήρυξη. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του.
Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος, λαμβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδομένα, η εμπορικότητα των οδών και η δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη της οικονομικής του δραστηριότητας.
Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του από 20-10-1958 β.δ, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.  
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και από το δημόσιο, τους ΟΤΑ Β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στους χώρους αρμοδιότητάς τους.
4. Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται μόνον σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής παραχώρησης. Αντίγραφο του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός τριάντα (30) ημερών στον οικείο δήμο, ο οποίος εκδίδει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η ανωτέρω παραχώρηση. 
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι αυτού ή ο μισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός μηνός το θάνατο στον οικείο δήμο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα μισθώματα και τέλη της περιόδου αυτής καταβάλλονται στο δήμο.
Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.
5. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του δημοσίου, των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς εξυπηρέτηση του προσωπικού αυτών και των συναλλασσομένων με αυτούς γίνεται με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση ακινήτων τους, αποκλειομένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 3 και 4, περιλαμβανομένης της σχετικής πρόβλεψης για τα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους.
6. Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ και δεν μεταβιβάζονται, ούτε κληρονομούνται. Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20-10-1958 β.δ. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν του προαναφερθέντος, εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης. 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μισθώματα και τέλη από εκμετάλλευση περιπτέρων που έχουν παραχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1044/71 και των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στους δήμους, μέχρι τη λήξη της μίσθωσης.
Σε υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος άδειες κατά ιδανικά μερίδια, εφόσον παύσει να υφίσταται δικαιούχος μεριδίου, κατόπιν αιτήσεως των λοιπών, παραχωρείται σε αυτούς το ανωτέρω απομένον μερίδιο. 
7. Όσοι κατέστησαν δικαιούχοι λόγω διαδοχής πριν την έναρξη ισχύος του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) και δεν ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία μεταβίβασης της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, αυτή ολοκληρώνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
8. Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στη νομοθεσία που διέπει την εν γένει λειτουργία των περιπτέρων ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία και σε υπαλλήλους του δήμου, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.7.2013). Όσες επιτροπές έχουν συσταθεί κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. ΚΥΑ Φ.454/10/159768 (ΦΕΚ Β 1080/5.6.2009), καταργούνται.
9. Καταργείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου ΣΤ. 2

Άρθρο 79
1. Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του αρ. 16 του Ν. 4071/2012 διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α. στους Περιφερειακούς Συνδέσμους Φο.Δ.Σ.Α. του αρ. 13 του ανωτέρου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 6 του Ν. 4147/2013 παρατείνεται έως 31/12/2014. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 01/01/2014
2. Η έναρξη εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4042/2012 αναστέλλεται μέχρι 31-12-2014.

Άρθρο 80
Το άρθρο 17 του ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994 (28/Α΄) ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι περιορισμοί του παρόντος δεν ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ  και τα νομικά πρόσωπα αυτών.

Αθήνα, 05 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Εσωτερικών
Ιωάννης Μιχελάκης

Οικονομικών
Ιωάννης Στουρνάρας

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Παιδείας & Θρησκευμάτων
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Μητσοτάκης

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Ιωάννης Βρούτσης
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Μιχαήλ Χρυσοχοϊδης

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ιωάννης Μανιάτης
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Χαράλαμπος Αθανασίου

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Νικόλαος – Γεώργιος Δένδιας
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved