ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα
 

Αθήνα 6.5.2014, 12:33

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 - 2020»  και το Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρουσίασε χθες, σε συνέντευξη Τύπου, η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλοπούλου. 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα βασίζεται στην Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συνέργεια. 

Επιπλέον:
- Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει μόνο με νομοθετικές παρεμβάσεις και υπουργικές αποφάσεις. Χρειάζονται συγκεκριμένοι πόροι για την υποστήριξή της. Σχεδόν ολοκληρωτικά οι πόροι αυτοί θα διατεθούν από το νέα ΕΣΠΑ.
- Είναι το αποτέλεσμα εξαντλητικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το ΥΔΜΗΔ προσπάθησε να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των τομέων της οικονομίας (δικαιοσύνη, υγεία, κοινωνική ασφάλιση), εντάσσοντας όλα τα σημαντικά έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 
- Βασίζεται στις ρεαλιστικές δυνατότητες της χώρας να αξιοποιήσει τους πόρους και στις πραγματικές ανάγκες της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
- Ο προϋπολογισμός του νέου επιχειρησιακού προγράμματος είναι 376.000.000 ευρώ, εκ των οποίων,  176.000.000 ευρώ είναι το ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, το ΕΤΠΑ και 200.000.000 ευρώ είναι το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο.
- Οι στρατηγικοί άξονες του αφορούν την ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του κράτους και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
- Στόχος είναι τα επόμενα επτά χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να γίνει ευέλικτη, εξωστρεφής και αποτελεσματική. Να εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως βασικός πυλώνας για την ανάκαμψη της χώρας.

Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο, το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014 - 2020:
- Είναι εναρμονισμένο με την Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,  που εγκρίθηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.
- Στα τέλη Μαΐου θα υποβληθεί για έγκριση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.
- Συνυπογράφεται από όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία. Για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία του ΥΔΜΗΔ, ξεκίνησε κύκλος διμερών επαφών με τα Υπουργεία προτεραιότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι:
- όλα τα σημαντικά έργα κάθε Υπουργείου θα ενταχθούν στο Σχέδιο Δράσης
- θα αποφευχθούν οι επικαλύψεις και επαναλήψεις έργων
- τα έργα θα σχεδιαστούν βάσει των γενικών αρχών της Στρατηγικής  για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (διαλειτουργικότητα, μη επανάληψη, εξοικονόμηση κλπ) 
- Καλύπτει την επταετία 2014 - 2020, αλλά θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο ώστε ανά πάσα στιγμή να αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση των έργων και τις τρέχουσες ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

Τα βασικά σημεία από την εισήγηση της υφυπουργού είναι τα εξής:
- Το διαρθρωτικό, διαχρονικό πρόβλημα στα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης ήταν ότι δεν συνδέονταν επαρκώς με τις ρεαλιστικές δυνατότητες και τις πραγματικές ανάγκες της διοικητικής μεταρρύθμισης. 
- Τα 12 σημεία διοικητικής μεταρρύθμισης που σηματοδοτούν την αλλαγή πορείας  του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρέπει, για να εφαρμοστούν, να συνοδευτούν από επιχειρησιακά σχέδια, από δράσεις, υποστήριξης, από προγράμματα επιμόρφωσης εκεί που χρειάζονται. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να υλοποιηθεί με την ψήφιση ενός νόμου, με υπουργικές αποφάσεις ή εγκυκλίους.
- Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εναρμονίζεται απολύτως με τους μεταρρυθμιστικούς στόχους που έχουμε θέσει και έρχεται να συνδεθεί με τις στρατηγικές, τις οποίες έχουμε υιοθετήσει στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης: τη Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, τη Στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό και τη Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
- Θεσμικές και ουσιαστικές μεταρρυθμιστικές αλλαγές, όπως ο νέος μηχανισμός κινητικότητας και το νέο σύστημα επιλογής διευθυντικών στελεχών, το οποίο σε λίγο καιρό θα θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση, θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν την εφαρμογή τους από το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  
- Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις προτεραιότητες και τους άμεσους στόχους του Υπουργείου και της Κυβέρνησης. 
- Θα χρηματοδοτήσει δράσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορούν τα Υπουργεία προτεραιότητας, όπως Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας, Δικαιοσύνης. 
- Η Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα συμβάλλει στο να αποφύγουμε παθογένειες και λάθη του παρελθόντος, όπως η κατάτμηση διοικητικών δομών, το υψηλό κόστος κτήσης και χρήσης των ηλεκτρονικών υποδομών και η απουσία διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων. 
- Η Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες είναι δεσμευτικές. Μια από τις πιο σημαντικές αρχές είναι η διαλειτουργικότητα και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Αν ένα πρόγραμμα δεν ικανοποιεί την αρχή της διαλειτουργικότητας, δεν εγκρίνεται και δε χρηματοδοτείται.  
- Η βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η θέσπιση ενός ενιαίου οργάνου διακυβέρνησης της Δημόσιας Πληροφορικής που θα χαράσσει πολιτικές και δράσεις και θα αποτελεί τον κύριο μηχανισμό συντονισμού και αποφυγής επικαλύψεων και επαναλήψεων. 
- Η τελική φάση διαβούλευσης του Σχεδίου Δράσης θα γίνει στο τέλος Μαΐου, οπότε και θα υποβληθεί για έγκριση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Θα υπάρξει νέος γύρος διαβουλεύσεων με φορείς αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία. 

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα.
 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Περισσότερες πληροφορίες (αρχείο power point 552 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved