ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Το νέο σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα

Αθήνα 8.5.2014, 17:55

Σε διαβούλευση έθεσε σήμερα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχέδιο νόμου που θα εισάγει ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, «αντικειμενικό, αξιοκρατικό και καινοτόμο», σύμφωνα με το εν λόγω υπουργείο. Στο σύστημα αυτό ενεργό ρόλο θα έχει το ΑΣΕΠ.

Το σχέδιο νόμου φέρει τον τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) περί επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων και λοιπές διατάξεις» και βρίσκεται προς διαβούλευση στον δικτυακό τόπο http://www.opengov.gr/minreform/?p=1464.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, «με το νέο σύστημα εισάγονται αξιοκρατικά εργαλεία για την ανάληψη θέσης ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και μπαίνει τέλος στη λογική της επετηρίδας, αλλά και της κομματικής συχνά επιλογής. Στόχος είναι να επιλέγονται οι πλέον κατάλληλοι υπάλληλοι για κάθε συγκεκριμένη διευθυντική θέση. Να εντοπίζονται, δηλαδή, τα δυναμικά εκείνα χαρακτηριστικά και οι ειδικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας δημόσιος υπάλληλος για κάθε συγκεκριμένη θέση ευθύνης». 

«Η σύνταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων με τους νέους οργανισμούς των υπουργείων ολοκληρώθηκε», τονίζει σε σχετική ανακοίνωση ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης. «Για πρώτη φορά υπάρχει σαφής περιγραφή κάθε θέσης ευθύνης. Με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στοχεύουμε να εντοπίσουμε τους πιο κατάλληλους για κάθε μία από τις θέσεις αυτές. Θεσμοθετούμε ένα σύστημα που θα μπορεί να αναδεικνύει με διαφάνεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα τα πιο άξια και ικανά στελέχη της δημόσιας διοίκησης». 

Για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα στο νέο σύστημα, προβλέπεται η ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Παράλληλα, όλα τα στάδια (προφίλ θέσης, κριτήρια αξιολόγησης, αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων και συνέντευξης) θα αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο. Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργούνται με τις ίδιες δικλείδες διαφάνειας όπως ακριβώς και οι πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη συνέντευξη. Η διεθνής πρακτική και η εμπειρία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, δείχνει ότι μόνο με δομημένη συνέντευξη μπορούν να αξιολογηθούν τα λεγόμενα δυναμικά χαρακτηριστικά υποψηφίων προϊσταμένων. Για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας αυτής, εισάγονται δύο δικλείδες ασφαλείας: 

α) η συνέντευξη θα είναι δομημένη, δηλαδή θα αξιολογεί με ενιαίο τρόπο συγκεκριμένες δεξιότητες όπως προκύπτουν από τα βιογραφικά των υποψηφίων και από τις δηλώσεις ενδιαφέροντος
β) η συνέντευξη θα διεξάγεται από έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη, που θα προτείνονται από το ΑΣΕΠ
 
Καινοτόμο στοιχείο του νέου συστήματος αποτελεί κατά το υπουργείο και το γεγονός ότι στις διαδικασίες αξιολόγησης πέραν των εκπροσώπων του ΑΣΕΠ και του Δημοσίου, θα συμμετέχουν και επιλεγμένα στελέχη του ιδιωτικού τομέα ως αξιολογητές. Τα στελέχη αυτά, όπως τονίσαμε, θα προτείνονται από το ΑΣΕΠ και θα έχουν πιστοποιηθεί σχετικά. Αυτή η καινοτομία εισάγεται και για την περαιτέρω διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της διαδικασίας, αλλά και για να μεταφέρεται σχετική τεχνογνωσία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού από τον ιδιωτικό τομέα στο κράτος.

Επιπλέον, το νέο σύστημα προάγει την ισότητα μεταξύ των εργαζομένων και απελευθερώνει σημαντικούς ανθρώπινους πόρους, καταργώντας παρωχημένους διοικητικούς περιορισμούς, μέσα από ενέργειες όπως: το άνοιγμα των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης σε όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου με τα κατάλληλα προσόντα, ο περιορισμός της σημασίας των κλάδων ως κριτήριο για την κατάληψη θέσης ευθύνης και η επικέντρωση στα ουσιαστικά και δυναμικά προσόντα του υποψηφίου και τέλος η δυνατότητα σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου να καταλάβουν τις ανώτατες θέσεις ευθύνης της διοικητικής ιεραρχίας δηλαδή των Γενικών Διευθυντών.   
Πεδίο εφαρμογής του νέου συστήματος θα είναι, προς το παρόν τουλάχιστον, το λεγόμενο κεντρικό κράτος. Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ακολουθήσει νέα μελέτη για το σύστημα επιλογής προϊσταμένων, σε συνεργασία του ΥΔΜΗΔ με το συναρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών.

* Ακολουθεί σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου σε μορφή ερωταπαντήσεων.ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

1. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του προτεινόμενου συστήματος;
Με το προτεινόμενο σύστημα η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων εκλογικεύεται, καθώς το κέντρο βάρους μετατίθεται από το προφίλ του υποψηφίου στο προφίλ της προκηρυσσόμενης θέσης, με βάση το περίγραμμα θέσης. Από τη στείρα επετηρίδα, περνάμε στην αξιοκρατία και στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών του υποψηφίου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή προϊσταμένων.

2. Όλη αυτή η αλλαγή και οι μεταρρυθμίσεις – αναδιοργάνωση δομών του κράτους και νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα; Πώς θα συντονιστούν όλα αυτά;
Έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και έχει προβλεφθεί βήμα-βήμα όλη η διαδικασία συντονισμού των μεταρρυθμίσεων αυτών. Η σύνταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων με τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων έχει ολοκληρωθεί και πλέον υπάρχουν σαφή περιγράμματα των θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο. 

3. Πως διασφαλίζεται από το νέο σύστημα ότι θα επιλεγεί ο καταλληλότερος;
- Η έννοια «καταλληλότερος» ορίζεται σε σχέση με τις απαιτήσεις κάθε συγκεκριμένης θέσης ευθύνης όπως ορίζεται στο περίγραμμα θέσης
- Αναλυτικά κριτήρια επιλογής (στατικά / δυναμικά) διαμορφώνονται ανάλογα με τη θέση ευθύνης από τα περιγράμματα θέσης, αλλά και από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ)
- Τα εργαλεία αξιολόγησης (γραπτές εξετάσεις, συνέντευξη, πίνακες αξιολόγησης) προσαρμόζονται στα αναλυτικά κριτήρια που προσδιορίζονται για τους προϊσταμένους.
- Τα τρία στάδια επιλογής αξιολογούν υποψηφίους με βάση τα αναλυτικά αυτά κριτήρια

4. Γιατί καταργείτε τα μόρια;
Γιατί αυτά αποτιμούν μόνο στατικά χαρακτηριστικά ενός υποψηφίου και ακόμα και αυτό το κάνουν ανεπαρκώς. Μπορείτε να αντιληφθείτε εύκολα πως ένας υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώνει πάρα πολλά μόρια, αλλά να είναι ακατάλληλος για να γίνει προϊστάμενος, είτε γιατί η προϋπηρεσία ή η εκπαίδευση του δεν σχετίζονται με τη θέση είτε γιατί η θέση απαιτεί και άλλα δυναμικά χαρακτηριστικά που δεν εξετάζονται μέχρι σήμερα. Το ισχύον πάγιο σύστημα ίσως να ήταν πρόσφορο για ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά όχι για διοικητική, καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι τίτλοι σπουδών δεν συνάδουν απαραίτητα και με την ικανότητα διοίκησης. 
Επιπλέον, στην πράξη, η άγρα μορίων δημιουργεί εν μέρει και μία αδικία εις βάρος των υπαλλήλων που δεν είχαν πρόσβαση σε «μοριοδοτικούς μηχανισμούς», όπως π.χ. σεμινάρια επιμόρφωσης. 
Τα κριτήρια επιλογής που εισάγει το νέο σύστημα εστιάζουν στην ανάδειξη των ηγετικών και διοικητικών δεξιοτήτων των προϊσταμένων στοχεύοντας στην ίαση μιας χρόνιας ανεπάρκειας της διοίκησης όπως ανέδειξε με σαφήνεια και η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ.

5. Γιατί δεν εφαρμόστηκε ποτέ το σύστημα που προέβλεπε ο νόμος Ραγκούση και τι εγγυάται ότι το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί;
Καταρχήν το νέο σύστημα έρχεται να αντιμετωπίσει νέες ανάγκες. Η αναδιοργάνωση των φορέων αφενός περιορίζει τις θέσεις ευθύνης και αφετέρου αυξάνει το εύρος της ευθύνης κάθε θέσης. Αυτό συνεπάγεται των ανάγκη επιλογής προϊσταμένων με αυξημένες δεξιότητες. 
Το σύστημα Ραγκούση / Ρέππα αφενός έδινε μεγάλη έμφαση στην αποτίμηση στατικών χαρακτηριστικών των υποψηφίων κι αφετέρου εφαρμόστηκε μόνο ως προς τις προβλέψεις των μεταβατικών του διατάξεων. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε το «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού». 
Έστω και αν προβλέφθηκε επί Υπουργίας του κ. Ρέππα η όλη διαδικασία σχετικά με τη γραπτή εξέταση, ωστόσο, λόγω κυρίως δημοσιονομικών περιορισμών, δεν ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή του σταδίου αυτού και κατ’ επέκταση ούτε και η προφορική συνέντευξη. 
Το προτεινόμενο σύστημα δεν έχει μεταβατικές διατάξεις. Η εφαρμογή του ξεκινά άμεσα και εις ολόκληρον.
 
6. Αν το σύστημα του κ. Ραγκούση δεν εφαρμόστηκε για λόγους δημοσιονομικούς, πώς θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα; Έχουν διασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι;
Ναι, και έχει γίνει και μελέτη για την ένταξή του ως πιλοτικού προγράμματος στο ΕΣΠΑ.

7. Μήπως οι γραπτές εξετάσεις είναι υπερβολικά πολλές;
Είναι όσες χρειάζονται για να μπορούμε να επιλέξουμε με βάση τα περιγράμματα και τα προφίλ συγκεκριμένων θέσεων ευθύνης. Άλλωστε το είδος και το περιεχόμενο της γραπτής εξέτασης ως στάδιο της διαδικασίας επιλογής θα διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο θέσης ευθύνης και τη συγκεκριμένη θέση, στοχεύοντας έτσι στην ανάδειξη των απαιτούμενων κάθε φορά ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Όσο πιο συγκεκριμένη είναι η στόχευση τόσο πιο αναλυτικά εργαλεία χρειάζονται για να επιτευχθεί. Το ΕΙΣΕΠ πάντως έχει την ευελιξία να ομαδοποιήσει γραπτές εξετάσεις αν το θεωρήσει σκόπιμο. 

8. Πως διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια του συστήματος;
Με την εμπλοκή του ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμφιλοχωρήσει πολιτική (ή άλλη) παρέμβαση. Όλα τα στάδια της διαδικασίας (προφίλ θέσης, κριτήρια αξιολόγησης, αποτελέσματα) θα είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο.

9. Γιατί δίδεται τόση σημασία στη συνέντευξη;
Η διεθνής πρακτική αποδεικνύει ότι με δομημένη συνέντευξη μπορούν να αξιολογηθούν τα «δυναμικά» χαρακτηριστικά ενός υποψηφίου προϊστάμενου. Οι 12 από τις 13 ικανότητες / δεξιότητες που ιδεατά χαρακτηρίζουν έναν κατάλληλο προϊστάμενο μπορούν να αξιολογηθούν κυρίως μέσω δομημένης συνέντευξης.
Η συνέντευξη προβλέπεται στο υφιστάμενο σύστημα, αλλά δεν εφαρμόστηκε. Η συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής εφαρμόζεται και κατά την επιλογή επιθεωρητών – ελεγκτών και κατά την επιλογή από το ΑΣΕΠ του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Η μορφή της συνέντευξης στο νέο σύστημα θα είναι διαφορετικής φιλοσοφίας, δομημένη, και θα διενεργείται από πιστοποιημένους σε αυτό τον τομέα ανθρώπους.

10. Πως διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στη συνέντευξη;
Αυτό επιτυγχάνεται διασφαλίζοντας δύο βασικές προϋποθέσεις:
• να είναι δομημένη (να αξιολογεί με ενιαίο τρόπο συγκεκριμένες δεξιότητες όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του υποψηφίου και από τη δήλωση ενδιαφέροντος) 
• να διεξάγεται από έμπειρους και πιστοποιημένους (από το ΕΣΔΔΑ) συνεντευξιαστές προτεινόμενους από το ΑΣΕΠ

11. Γιατί συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ιδιωτικού Τομέα στα ΕΙΣΕΠ και στα Συμβούλια Συνέντευξης;
Για δύο βασικούς λόγους: 
• Μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας από τον Ιδιωτικό Τομέα στο Κράτος
• Περαιτέρω διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας

12. Είναι το ΑΣΕΠ σε θέση να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του νέου συστήματος; 
Το ΑΣΕΠ αναβαθμίζεται, ενισχύεται και θα συνεχίσει να ενισχύεται για το σκοπό αυτό. Ούτως ή άλλως έχει την τεχνογνωσία και από τη διαδικασία των διαγωνισμών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ΑΣΕΠ και συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του νέου συστήματος και είναι ικανό να ανταποκριθεί επαρκώς στις προκλήσεις που το αφορούν.


© Proslipsis.gr. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της Εφημερίδας.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved