ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Συστήνονται κινητές αστυνομικές δυνάμεις (12/5/07)


Αθήνα 12.5.2007, 15:32
Ένα νέο σώμα, οι Κινητές Αστυνομικές Ομάδες (ΚΑΜ), δημιουργείται στην Ελληνική Αστυνομία.

Οι ΚΑΜ είναι ολιγομελείς ομάδες ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες επιβαίνουν σε ειδικά διαμορφωμένα και κατάλληλα εξοπλισμένα κλειστά υπηρεσιακά οχήματα και δραστηριοποιούνται ιδίως σε κεντρικά ή πολυσύχναστα ή αυξημένης εγκληματικότητας ή τουριστικής κίνησης σημεία των περιοχών δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης ή των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών.

Οι ΚΑΜ συγκροτούνται με διαταγή του οικείου Διευθυντή Αστυνομίας, κατόπιν εγκρίσεως του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας και καθεμιά στελεχώνεται από αξιωματικό με βαθμό Αστυνόμου Β΄ ή Υπαστυνόμου Α΄ ή Υπαστυνόμου Β΄ ή Ανθυπαστυνόμου, ως επικεφαλής, έναν Ανθυπαστυνόμο ή Αρχιφύλακα, ως βοηθό και τρεις Αστυφύλακες. Το προσωπικό αυτό προέρχεται από το Αστυνομικό Τμήμα στην περιοχή του οποίου δραστηριοποιείται. Οι μονάδες αυτές μπορούν να δραστηριοποιούνται και σε περιοχές άλλων Αστυνομικών Τμημάτων, με διαταγή είτε του Διευθυντή της οικείας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας, εφόσον πρόκειται για Αστυνομικά
Τμήματα δικαιοδοσίας του, είτε του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, εφόσον πρόκειται για άλλα Αστυνομικά Τμήματα της ίδιας Διεύθυνσης. Κατ’ εξαίρεση ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες αστυνόμευσης, μπορούν να δραστηριοποιούνται και σε περιοχές άλλων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή και να στελεχώνονται με προσωπικό Υπηρεσιών Ασφάλειας, Τροχαίας και Τουριστικής Αστυνομίας, κατόπιν διαταγής του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.

Οι ΚΑΜ κινούνται και ενεργούν βάσει συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας και εποπτεύονται και ελέγχονται από τους διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων στα οποία υπάγονται και τους διευθυντές των οικείων Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας. Η αποστολή των Κ.Α.Μ. συνίσταται στη συμπλήρωση της οργανωμένης αστυνομικής δράσης, ιδίως σε θέματα γενικής αστυνόμευσης, μέσω της διενέργειας περιπολιών και της παροχής εξυπηρέτησης στους πολίτες.

Ειδικότερα:
α. Επιλαμβάνονται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας σε οποιαδήποτε περίπτωση τέλεσης αυτοφώρου αξιόποινης πράξης, καθώς και σε κάθε συμβάν αστυνομικού ενδιαφέροντος που υποπίπτει στην αντίληψή τους ή τους καταγγέλλεται και εφόσον κρίνεται αναγκαίο ενημερώνει την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία. Τα άτομα που συλλαμβάνονται από τις Κ.Α.Μ. οδηγούνται στα οικεία Αστυνομικά Τμήματα, τα οποία επιλαμβάνονται για τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.
β. Διενεργούν περιπολίες, σε μικρή ακτίνα από το σημείο στάθμευσης του οχήματος, αναπτύσσουν σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας με τους πολίτες και συνεργάζονται αρμονικά με άλλες Υπηρεσίες, Αρχές και φορείς σε θέματα εκπλήρωσης της αποστολής τους. Επίσης, σε περιπτώσεις συμβάντων ή καταστάσεων που εκδηλώνονται ή εξελίσσονται στο χώρο δραστηριοποίησής τους, λαμβάνουν προσωρινά και μέχρι την άφιξη των αρμοδίων δυνάμεων, τα απαραίτητα μέτρα τάξης.
γ. Καταγράφουν και διεκπεραιώνουν ή αναφέρουν, κατά περίπτωση, αρμοδίως ιδιαίτερα προβλήματα που εντοπίζουν στην περιοχή δραστηριοποίησής τους και χρήζουν αστυνομικής παρέμβασης, συνεργαζόμενες προς τούτο με τις καθ' ύλη αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες.
δ. Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με κάθε ζήτημα που αφορά σε παράνομες δραστηριότητες ή αποτελεί αντικείμενο αστυνομικής διερεύνησης και διαβιβάζουν αυτές στις αρμόδιες για το χειρισμό του Υπηρεσίες.
ε. Υποδέχονται τους πολίτες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του οχήματος, παρέχουν πληροφορίες σ’ αυτούς, διεκπεραιώνουν απλές, καθημερινού χαρακτήρα υποθέσεις τους και προωθούν στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα ή σε άλλες αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες αιτήματα, παράπονα και καταγγελίες, των οποίων η άμεση διεκπεραίωση δεν είναι δυνατή από αυτές.
στ. Ενημερώνονται, μερίμνη του επικεφαλής, για τυχόν προβλήματα ή ιδιαιτερότητες των περιοχών στις οποίες πρόκειται να δραστηριοποιηθούν και επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαπίστωση, καταγραφή και προώθηση, μέσω των οικείων Αστυνομικών Τμημάτων, συμβάντων ή καταστάσεων που βλάπτουν ή επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ιδίως των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Οι επικεφαλής των ΚΑΜ υποβάλλουν μετά το πέρας του χρόνου υπηρεσίας τους, σχετική αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής στην οποία δραστηριοποιήθηκαν. Για αδικήματα ή συμβάντα στα οποία επελήφθησαν οι ΚΑΜ συντάσσονται ειδικά δελτία, τα οποία παραδίδονται από τον επικεφαλής στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, για καταχώριση στα προβλεπόμενα υπηρεσιακά βιβλία.

Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση, τον εξοπλισμό, την κίνηση, τη στάθμευση, τη φύλαξη και το χρόνο λειτουργίας των ΚΑΜ καθορίζονται με διαταγή των οικείων Διευθυντών Αστυνομίας.

Η δημιουργία των ΚΑΜ συνεπάγεται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους περίπου 85.000,00 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2007 και περίπου 35.000,00 ευρώ, για το έτος 2008 και για καθένα από τα επόμενα πέντε έτη. Η δαπάνη αυτή θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0869, 0899, 1111, 1211, 1231, 1321, 1329, 1511, 1723, 1725, 1729 και 1929 του Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43−110 «Ελληνική Αστυνομία». Επίσης, ενδέχεται να προκληθεί δαπάνη από τυχόν σύσταση ΚΑΜ σε Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών. Η δαπάνη αυτή εκτιμάται ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβεί το ποσό των 520.000 ευρώ για προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των 320.000 ευρώ σε ετήσια βάση για τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved