ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Συστήνεται κλάδος τελωνειακών πλοίων δίωξης λαθρεμπορίου 26/11/08


Αθήνα 26.11.2008, 14:21
Κλάδος Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου συστήνεται στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με το υπ' αριθμ. 174/2008 προεδρικό διάταγμα.

Ειδικότερα, συνιστώνται κλάδοι TE Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου και ΔΕ Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου.

Στον κλάδο TE Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου μεταφέρονται 85 κενές οργανικές θέσεις του κλάδου TE Τελωνειακών και στον κλάδο ΔΕ Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου μεταφέρονται 50 κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και ειδικότητα, ως εξής:
- 35 θέσεις, κατηγορίας TE, στην ειδικότητα Πλοιάρχων,
- 35 θέσεις, κατηγορίας TE, στην ειδικότητα Μηχανικών,
- 15 θέσεις, κατηγορίας TE, στην ειδικότητα Τηλεπικοινωνιακών και
- 50 θέσεις, κατηγορίας ΔΕ, στην ειδικότητα Ναυτών.

Κατόπιν αυτών οι θέσεις ανά κλάδο έχουν ως εξής:

* Κατηγορίας TE
Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου
- Πλοιάρχων 35
- Μηχανικών 35
- Τηλεπικοινωνιακών 15
- Τελωνειακών 491

* Κατηγορίας ΔΕ
- Τελωνειακών 1.944
- Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου Ναυτών 50.

Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου, ανά ειδικότητα, ορίζονται ως εξής:

Ι. Κατηγορία TE
α) Ειδικότητα Πλοιάρχων
- Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού [ΑΕΝ - πρώην Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ)] της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πιστοποιητικό Πλοιάρχου Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (π.δ. 243/1998−Α΄ 181, όπως ισχύει) ή Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ - πρώην ΑΔΣΕΝ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, πιστοποιητικό Πλοιάρχου Β΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) και εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην αντίστοιχη ειδικότητα σε πλωτά μέσα (άρθρο 26 του π.δ. 50/2001−Α΄39, όπως ισχύει) ή
- Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ - πρώην ΑΔΣΕΝ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, πιστοποιητικό Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) και εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε πλωτά μέσα (άρθρο 26 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει).

β) Ειδικότητα Μηχανικών
- Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.− πρώην ΑΔΣΕΝ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πιστοποιητικό Μηχανικού Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) ή Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.− πρώην Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, πιστοποιητικό Μηχανικού Β΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) και εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην αντίστοιχη ειδικότητα σε πλωτά μέσα (άρθρο 26 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει) ή
- Πτυχίο ή δίπλωμα Δημόσιας Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.− πρώην ΑΔΣΕΝ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, πιστοποιητικό Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) και εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών στην αντίστοιχη ειδικότητα σε πλωτά μέσα (άρθρο 26 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει).

γ) Ειδικότητα Τηλεπικοινωνιακών
- Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ραδιοτηλεγραφητή (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει) ή
- Πτυχίο ή δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητών ανώτερων ημεδαπών Σχολών ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
- Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Ηλεκτρονικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

II. Κατηγορία ΔΕ
- Ειδικότητα Ναυτών
- Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 (Α΄ 46) ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και πιστοποιητικό ναύτη (π.δ. 243/1998, όπως ισχύει).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved