ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Υγεία Επιστροφή    
ΕΚΠΑ: Ξεκινούν τα σεμινάρια του προγράμματος «Θεαίτητος»

Proslipsis.gr | Αθήνα 18.12.2018, 21:55

Ξεκινά και πάλι τη λειτουργία του το Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης «Θεαίτητος» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα σεμινάρια κατάρτισης και εξειδίκευσης ενηλίκων που προσφέρει είναι τα εξής:
• Βασικές Αρχές Αθλητικής Διατροφής (50 θέσεις)
• Βασικές Αρχές Διαχείρισης της Παχυσαρκίας Ενηλίκων (50 θέσεις)
• Εργογόνα Συμπληρώματα για Μεγιστοποίηση της Αθλητικής Απόδοσης (50 θέσεις)
• Ανάλυση Ιατροβιολογικών Δεδομένων με τη Χρήση του Στατιστικού Προγράμματος SPSS (50 θέσεις)
• Η Χρήση της Γλώσσας R στις Επιστήμες Υγείας (50 θέσεις)

Το πρόγραμμα «Θεαίτητος» διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα αυτόνομης παρακολούθησης, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία τους σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

* Ακολουθεί η πρόσκληση.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ»

Το πρόγραμμα «Θεαίτητος» διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στους/στις εκπαιδευόμενους/ες τη δυνατότητα αυτόνομης παρακολούθησης, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία τους σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Εκπαιδευτικά προγράμματα
Α. Βασικές Αρχές Αθλητικής Διατροφής
Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της αθλητικής διατροφής και οι ιδιαιτερότητες της διατροφικής υποστήριξης του ασκούμενου, βάσει των σύγχρονων βιβλιογραφικών δεδομένων και των συστάσεων επίσημων οργανισμών και φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση των ενεργειακών μηχανισμών που υπάρχουν πίσω από οποιουδήποτε είδους μυϊκή συστολή, καθώς και στη σημασία που έχουν μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά της διατροφής για τη βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Ταυτόχρονα, παρέχονται βασικές γνώσεις σχετικά με τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα ευρέως διαδεδομένων διατροφικών συμπληρωμάτων που κυκλοφορούν στο εμπόριο και απευθύνονται στους ασκούμενους, ενώ τέλος, αναπτύσσονται τεχνικές διατροφικής εκτίμησης των ασκούμενων καθώς και εκτίμησης των ενεργειακών τους αναγκών.

Στοιχεία προγράμματος:
- Εκτιμώμενες διδακτικές ώρες: 100
- Αντικείμενο: Αθλητική Διατροφή
- Γλώσσα διεξαγωγής προγράμματος: Ελληνικά
- Κόστος μαθήματος: 450 ευρώ

Β. Βασικές Αρχές Διαχείρισης της Παχυσαρκίας Ενηλίκων
Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιγράφονται οι βασικές διαστάσεις της νοσογόνου οντότητας της παχυσαρκίας, εστιάζοντας στην εμπεριστατωμένη διαχείρισή της. Εισαγωγικά επεξηγούνται τα σκέλη του ενεργειακού ισοζυγίου και παρουσιάζονται στοιχεία για την επιδημιολογία και την αιτιολογία της παχυσαρκίας. Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι στρατηγικές διαχείρισης της παχυσαρκίας σε επίπεδο πρόληψης και κυρίως σε επίπεδο αντιμετώπισης. Στο τελευταίο αυτό πλαίσιο προσδιορίζονται τα στάδια της θεραπευτικής φροντίδας ενός παχύσαρκου ατόμου. Πρώτο από αυτά είναι η αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης και άλλων παραμέτρων, αναγκαίων για να σχεδιασθεί μια παρέμβαση. Θεμέλια πτυχή της θεραπευτικής αντιμετώπισης είναι η διαιτητική παρέμβαση, η οποία αναλύεται ως προς τις εμπεριστατωμένες διαιτητικές προσεγγίσεις. Για την αύξηση της προσκόλλησης του ατόμου στις εκάστοτε οδηγίες απαραίτητη είναι η εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών αλλαγής συμπεριφοράς, οπότε διασαφηνίζεται ο όρος της συμπεριφορικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Τα επικουρικά στις αλλαγές του τρόπου ζωής μέσα παρέμβασης, δηλαδή η φαρμακευτική αγωγή και η χειρουργική επέμβαση, περιγράφονται ακολούθως. Τέλος, περιγράφονται οι δυνατότητες και οι περιορισμοί της ψηφιακής τεχνολογίας ως ενός σύγχρονου μέσου για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Στοιχεία προγράμματος:
- Εκτιμώμενες διδακτικές ώρες: 100
- Αντικείμενο: Παχυσαρκία Ενηλίκων
- Γλώσσα διεξαγωγής προγράμματος: Ελληνικά
- Κόστος μαθήματος: 450 ευρώ

Γ. Εργογόνα Συμπληρώματα για Μεγιστοποίηση της Αθλητικής Απόδοσης
Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εργογόνα Συμπληρώματα για Μεγιστοποίηση της Αθλητικής Απόδοσης» παρουσιάζονται με βάση σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα εκείνα τα διατροφικά εργογόνα συμπληρώματα τα οποία έχουν αδιαμφισβήτητη θετική επίδραση στην αθλητική απόδοση, είναι ασφαλή και νόμιμα. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν διεξοδικά το διττανθρακικό νάτριο, η β-αλανίνη, το β-υδρόξυ-β-μεθυλοβουτυρικό οξύ (ΗΜΒ), η κρεατίνη, η καφεΐνη, τα διακλαδισμένης αλύσου αμινοξέα (BCAA) και τα νιτρικά / νιτρώδη. Επίσης, λόγω της μεγάλης έκτασης της χρησιμοποίησής της στον αθλητισμό επιδόσεων, αν και δεν αποτελεί νόμιμο συμπλήρωμα, θα παρουσιαστεί η επίδραση της ερυθροποιητίνης όπως και του σιδήρου (περιληπτικά) μιας και “δρουν" με τον ίδιο μηχανισμό δράσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση των πολλαπλών σε κάποιες ουσίες μηχανισμών δράσης, όπως και στην παροχή αναλυτικών οδηγιών χορήγησης και πρακτικών συστάσεων.

Στοιχεία προγράμματος:
- Εκτιμώμενες διδακτικές ώρες: 100
- Αντικείμενο: Αθλητική διατροφή
- Γλώσσα διεξαγωγής προγράμματος: Ελληνικά
- Κόστος μαθήματος: 450 ευρώ

Δ. Ανάλυση Ιατροβιολογικών Δεδομένων με τη Χρήση του Στατιστικού Προγράμματος SPSS
Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ανάλυση Ιατροβιολογικών Δεδομένων με τη Χρήση του Στατιστικού Προγράμματος SPSS» ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει τα θεωρητικά αλλά και τα πρακτικά εφόδια ώστε μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια στατιστική ανάλυση από το στάδιο της δημιουργίας βάσης δεδομένων μέχρι την ορθή συγγραφή των ευρημάτων της ανάλυσής του. Η Βιοστατιστική, το σύνολο των στατιστικών τεχνικών που εφαρμόζονται στην έρευνα των επιστημών της Ζωής, αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο και απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε νέο ερευνητή που εισέρχεται στον γοητευτικό κόσμο της έρευνας. Χωρίς τη σωστή θεωρητική κατάρτιση πάνω στις βασικές έννοιες της Βιοστατιστικής, αλλά και χωρίς τη σωστή εφαρμογή τους, ο νέος ερευνητής κινδυνεύει να μην αναδείξει την αλήθεια που κρύβουν τα δεδομένα του. Με την παρακολούθηση του αναφερόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος, θα γίνει δυνατό μέσω του αρμονικού συνδυασμού ανάμεσα στη θεωρία και την πρακτική, ο εκπαιδευόμενος να μπορέσει να σταθεί αυτοδύναμα σε όλα τα στάδια της μελέτης του.

Στοιχεία προγράμματος:
- Εκτιμώμενες διδακτικές ώρες: 60
- Αντικείμενο: Βιοστατιστική
- Γλώσσα διεξαγωγής προγράμματος: Ελληνικά
- Κόστος μαθήματος: 270 ευρώ

Ε. Η Χρήση της Γλώσσας R στις Επιστήμες Υγείας
Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Η χρήση της Γλώσσας R στις Επιστήμες της Υγείας», οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να προγραμματίζουν και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα R επαρκώς για την ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων. Η γλώσσα R είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη γλώσσα στατιστικής ανάλυσης που προσφέρει ένα πλούσιο προγραμματιστικό περιβάλλον με δυνατότητες υλοποίησης προηγμένων μεθόδων. Ο όγκος δεδομένων, κυρίως στο αντικείμενο της Ιατρικής Στατιστικής, συνεχώς αυξάνεται και καθιστά επιτακτική πια, την ανάγκη χρήσης ενός εργαλείου που να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα σύγχρονα προβλήματα στις Επιστήμες της Υγείας. Η R είναι ένα τέτοιο εργαλείο, όπου μέσα από τα πακέτα (packages) τα οποία προσφέρει, οι δυνατότητες της επεκτείνονται καθημερινά. Σκοπός των μαθημάτων είναι αρχικά η εισαγωγή κάποιων βασικών εννοιών προγραμματισμού και στην συνέχεια η εκμάθηση της γλώσσας R για χρήση σε θέματα περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα καλύψει πλήρως τον αρχάριο χρήστη αλλά θα δώσει και στον έμπειρο τις κατάλληλες κατευθύνσεις, μέσα από τις ασκήσεις αξιολόγησης και την ενδεικτική βιβλιογραφία, να επεκτείνει τις γνώσεις του.

Στοιχεία προγράμματος:
- Εκτιμώμενες διδακτικές ώρες: 50
- Αντικείμενο: Βιοστατιστική
- Γλώσσα διεξαγωγής προγράμματος: Ελληνικά
- Κόστος μαθήματος: 220 ευρώ

Κριτήρια επιλογής
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
1. Απόφοιτους και φοιτητές Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
2. Απόφοιτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης),
3. Απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο, Επαγγελματική Σχολή).

Απαιτούμενο τυπικό προσόν για τη συμμέτοχη στο Πρόγραμμα «Θεαίτητος» είναι η κατοχή τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων σε κάποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό θέσεων, όπως αυτός ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, επιπρόσθετα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων αποτελούν τα εξής:

-  ο βαθμός Πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας ή Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας ή Απολυτηρίου Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (με συντελεστή βαρύτητας 60% και με σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται),
-  η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (με συντελεστή βαρύτητας 10%),
-  το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες (με συντελεστή βαρύτητας 10%),
-  η εργασιακή προϋπηρεσία ή εμπειρία (με συντελεστή βαρύτητας 20%).

Υποβολή αίτησης συμμετοχής
Οι εγγραφές του Προγράμματος Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης «Θεαίτητος», ξεκινούν στις 18/12/2018  και ολοκληρώνονται στις 20/01/2019.

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης (portal) του Προγράμματος. Ο/η υποψήφιος/α καλείται να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, τίτλοι σπουδών, εργασιακή εμπειρία, κ.λπ.) και φέρει την ευθύνη της ορθότητας και της αλήθειας αυτών.

Η απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης ανακοινώνεται στον/στην υποψήφιο/α μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επικοινωνία - Πληροφορίες
Γενικές Πληροφορίες: info@theaititos.com
Γραμματειακή Υποστήριξη: gram@theaititos.com
Ιστοσελίδα: http://www.theaititos.com


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved