ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δωρεάν Επιστροφή    
ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για εργαζομένους

Proslipsis.gr | Αθήνα 26.1.2018, 12:37

Σεμινάρια για εργαζόμενους στην Κρήτη (Ηράκλειο – Ρέθυμνο – Χανιά – Άγιος Νικόλαος), καθώς και σε σε όλη τη χώρα, θα υλοποιήσει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Τα σεμινάρια υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι διάρκειας 50 ωρών και παρέχονται μέσω μεικτής μεθοδολογίας (διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση),με εξαίρεση τα προγράμματα με τίτλο «Βασικές Δεξιότητες Η/Υ», που υλοποιούνται με δια ζώσης μορφή εκπαίδευσης. 

Σχετίζονται με την ανάπτυξη:
• γνώσεων και δεξιοτήτων σε πεδία αναφοράς και δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος και σε ζητήματα κρίσιμα στη σημερινή συγκυρία, όπως τα θέματα οικονομίας και εργασίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δικτύωση και κοινωνική παρέμβαση, το προσφυγικό ζήτημα μεταξύ άλλων)
• κοινωνικών-οριζόντιων δεξιοτήτων (ζητήματα διαφορετικότητας, ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων, οργανωτικές ικανότητες, διάσταση του φύλου στο χώρο εργασίας, αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας, ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακός εγγραμματισμός, δυνατότητα πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, ξενόγλωσσες ικανότητες εστιασμένες στο χώρο εργασίας κ.λπ.)

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κατάρτισης με τίτλο «Βασικές Δεξιότητες Η/Υ» θα οδηγούνται σε διαδικασία πιστοποίησης.  

Μέρος των προγραμμάτων κατάρτισης θα οδηγεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων κοινωνικής δράσης ή/και δικτύωσης. Ο προσανατολισμός αυτός εστιάζει στην ενδυνάμωση των καταρτιζομένων, ώστε να κατακτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα συγκεκριμένο πεδίο ενδιαφέροντος και να τις αξιοποιούν για να αναλάβουν δράση με κοινωνικό πρόσημο, αναδεικνύοντας έννοιες όπως του ενεργού πολίτη, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, της δικτύωσης.

Αιτήσεις για συμμετοχή στα σεμινάρια μπορείτε να υποβάλλεται στη Διεύθυνση: http://www.inegsee.gr/aitisi. Για περισσότερες πληροφορίες για την πράξη και τις προϋποθέσεις συμμετοχής: http://kriti.inegsee.gr/prosklisi-symmetochis-se-nees-drasis-katartisis-gia-ergazomenous-stin-kriti/ ή http://www.inegsee.gr/ekpedefsi-ergazomenon2.

ΙΝΕ ΓΣΕΕ Κρήτης, (Εμμ. Καστρινάκη 23, Ηράκλειο). Τηλ. 2810 343616, Τηλ.& fax 2810 343614. Email: inekriti@otenet.gr, crete@reg.inegsee.gr. Web site http://kriti.inegsee.gr, http://www.inegsee.gr/f  ΙΝΕ – ΓΣΕΕ ΚΡΗΤΗΣ.

Δύο λόγια για το έργο
Στην σύγχρονη κοινωνικο-οικονομική συγκυρία, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα μπορούν να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ απαντούν σε αυτές τις ανάγκες, προωθώντας την ενδυνάμωση, τη δικτύωση, το συλλογικό πνεύμα, το πέρασμα από τη γνώση στην πράξη και την κοινωνική δράση σε τοπικό επίπεδο (σωματείο, σύλλογος, γειτονιά, κ.λ.π).

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης και πιλοτικές ενέργειες κοινωνικής δράσης και δικτύωσης σε τοπικό (ή ευρύτερο) επίπεδο. Τα προγράμματα κατάρτισης σχετίζονται με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε πεδία αναφοράς του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά και με οριζόντιες - κοινωνικές δεξιότητες, το σύνολο των οποίων εστιάζει στην ατομική και συλλογική ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των συμμετεχόντων, ενισχύει τη διασφάλιση των όρων απασχόλησής τους και την ανάπτυξη της συλλογικής τους δράσης.

Για το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης η παρακολούθηση είναι δωρεάν. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συμμετοχής στα προγράμματα, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής και επιτυχούς ολοκλήρωσης / παρακολούθησης. Θα υλοποιηθεί, επίσης, ένας αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών με πρόσβαση σε πιστοποίηση για όσους/-ες ολοκληρώσουν επιτυχώς τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Η σύνδεση της κατάρτισης με τη διάσταση της ενεργοποίησης, της δικτύωσης και της ανάληψης κοινωνικής δράσης συνιστά τη βασική καινοτομία του Έργου. Η κατάρτιση οργανώνεται έτσι ώστε να συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη ενός σύνθετου μείγματος δεξιοτήτων, όπως και με την ανάληψη πρωτοβουλιών, μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας για την προσέγγιση και την αντιμετώπιση ουσιαστικών ζητημάτων κοινωνικού ενδιαφέροντος.


ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Οι Θεματικές Ενότητες των σεμιναρίων
1 . Εργασιακά θέματα και σχεδιασμός παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο
2 . Ζητήματα οικονομίας
3. Οικονομικές θεωρίες και ο κόσμος της εργασίας
4. Ενίσχυση δικτύωσης & κοινωνικής δράσης σε τοπικό επίπεδο
5. Ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
6. Ζητήματα διαφορετικότητας κοινωνική δράση και δικτύωση
7. Το προσφυγικό ζήτημα και ο κόσμος της εργασίας
8. Φύλο και συλλογική δράση σε τοπικό επίπεδο και στο χώρο εργασίας
9. Γραπτός λόγος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας
10. Διαχείριση εργασιακού άγχους
11. Οργανωτικές ικανότητες
12. Δυναμική της ομάδας και επικοινωνία στον εργασιακό χώρο
13. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι – Βασικές Δεξιότητες Εκπαίδευσης Ενηλίκων
14. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ – Εξειδικευμένες δεξιότητες εκπαίδευσης ενηλίκων: Εναλλακτικές εκπαιδευτικές τεχνικές
15. Ψηφιακός εγγραμματισμός στις καθημερινές συναλλαγές
16. Ικανότητες διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
17. Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (social media)
18. Οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στο χώρο εργασίας
19. Διακρίσεις στο χώρο εργασίας: Ευαισθητοποίηση & θεσμικό πλαίσιο
20. Αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων με αναφορά στην εργασία και την ασφάλιση
21. Εισαγωγή στα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία
22. Βασικές Δεξιότητες Η/Υ


ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Το σύνολο των προγραμμάτων κατάρτισης όπως και οι συλλογικές δράσεις προβλέπεται να υλοποιηθούν έως τα μέσα του 2019 στις εξής περιφέρειες:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  – ΘΡΑΚΗ  31
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  48
ΗΠΕΙΡΟΣ  21
ΘΕΣΣΑΛΙΑ  56
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  55
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  4
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  7
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  5
ΚΡΗΤΗ  9
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  11
ΑΤΤΙΚΗ  23
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  3

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved