nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Θέσεις προϊσταμένων στο υπουργείο Πολιτισμού

 

Αθήνα 17.12.2010, 16:43

Το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού προκηρύσσει, βάσει της διαδικασίας του άρθρου πέµπτου του Ν. 3839/2010, την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Προϊσταµένων Τµηµάτων και Γραφείων της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού του υπουργείου.

1. Τµήµα Τουριστικής Πολιτικής
2. Τµήµα Μελετών και Προγραµµατισµού
3. Τµήµα Εποπτείας ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Ανωνύµων Εταιρειών
4. Τµήµα Νοµοθετικού Συντονισµού
5. Τµήµα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
6. Τµήµα Οργάνωσης Προσωπικού
7. Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας
8. Τµήµα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
9. Τµήµα Ποιότητας και Αποδοτικότητας
10. Τµήµα Γραµµατείας και Διεκπεραίωσης
11. Τµήµα Προϋπολογισµού
12. Τµήµα Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Δαπανών
13. Τµήµα Συµβάσεων, Προµηθειών και Περιουσίας
14. Τµήµα Διµερών - Διακρατικών Σχέσεων και Διεθνών Οργανισµών
15. Τµήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης
16. Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων
17. Τµήµα Συντονισµού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού
18. Τµήµα Επενδυτικών Προγραµµάτων
19. Τµήµα Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
20. Τµήµα Ειδικών Μορφών Τουρισµού
21. Τµήµα Χωροθέτησης Τουριστικών Λιµένων
22. Τµήµα Συµβάσεων Παραχώρησης
23. Τµήµα Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης
24. Τµήµα Χωροταξικού Σχεδιασµού και Χωροταξικής Οργάνωσης
25. Τµήµα Μελέτης Ζωνών Ειδικού Σχεδιασµού
26. Τµήµα Αδειών και Συµβάσεων Καζίνων
27. Τµήµα Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνων
28. Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού
29. Γραφείο Διευκόλυνσης Προσβασιµότητας Ατόµων µε Ειδικές Αναπηρίες

Δικαίωµα υποψηφιότητας έχουν οι µόνιµοι «υπάλληλοι µε βαθµό Α’ που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος ή οι υπάλληλοι µε βαθµό Α’. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι βαθµού Β’, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό Β’ τέσσερα (4) έτη και αν δεν επαρκούν οι υποψήφιοι µε τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι µε λιγότερο χρόνο στο βαθµό Β’».

Σχετικά µε τα παραπάνω διευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε περίπτωση που οι προκηρυχθείσες θέσεις δεν καλυφθούν από τους υπαλλήλους του εδαφίου α’, η υπηρεσία θα εκδώσει νέα προκήρυξη σε µεταγενέστερο χρόνο.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωµα από αυτά που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), ήτοι παραπτώµατα που µπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης.
4. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταµένων των Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού πρέπει να έχουν τα τυπικά προσόντα των αντίστοιχων κλάδων όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 17 του Π. . 149/2005 «Οργανισµός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης», σε συνδυασµό µε το Π.Δ. 50/2001 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµοσίου τοµέα» (ΦΕΚ 39/Α’/5.3.2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στον επόµενο πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι κλάδοι και οι ειδικότητες στους οποίους πρέπει να ανήκουν οι υπάλληλοι που προΐστανται συγκεκριµένων οργανικών µονάδων.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
* Τµήµατα: Τουριστικής Πολιτικής, Εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ανωνύµων Εταιρειών, Νοµοθετικού Συντονισµού, Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Οργάνωσης Προσωπικού, Διοικητικής Μέριµνας, Γραµµατείας και Διεκπεραίωσης, Προϋπολογισµού, Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Δαπανών, Συµβάσεων, Προµηθειών και Περιουσίας, Διµερών – Διακρατικών Σχέσεων και Διεθνών Οργανισµών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δηµοσίων Σχέσεων, Συντονισµού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού, Επενδυτικών Προγραµµάτων, Συµβάσεων Παραχώρησης, Αδειών και Συµβάσεων Καζίνων, Εποπτείας Λειτουργίας Καζίνων
- µόνο ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
* Τµήµατα: Χωροθέτησης Τουριστικών Λιµένων, Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης, Χωροταξικού Σχεδιασµού και Χωροταξικής Οργάνωσης
- µόνο ΠΕ Μηχανικών
* Τµήµα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
- µόνο ΠΕ Πληροφορικής
Τµήµατα: Μελετών και Προγραµµατισµού, Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Ειδικών Μορφών Τουρισµού, Μελέτης Ζωνών Ειδικού Σχεδιασµού - Γραφείο Διευκόλυνσης Προσβασιµότητας Ατόµων µε Ειδικές Αναπηρίες
- ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού
* Τµήµα Ποιότητας και Αποδοτικότητας
- ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ Πληροφορικής
* Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού
- ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας µε σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται µε ευθύνη του αιτούντος και το περιεχόµενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού του µητρώου.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σηµείωµα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τµήµα Οργάνωσης Προσωπικού µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών που αρχίζει την 17η  εκεµβρίου 2010 ηµέρα Παρασκευή και λήγει την 30η  εκεµβρίου 2010 ηµέρα Πέµπτη. Η αίτηση υποψηφιότητας µε το βιογραφικό σηµείωµα µπορεί να υποβληθούν και µε συστηµένη επιστολή.

Η επιλογή θα γίνει από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού που συγκροτήθηκε κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου πέµπτου του Ν. 3839/2010.

Όσοι επιλεγούν από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο θα τοποθετηθούν, µε απόφαση του οικείου οργάνου, ως Προϊστάµενοι Τµηµάτων και θα υπηρετήσουν έως την επιλογή και την τοποθέτηση των Προϊσταµένων Τµηµάτων που θα επιλεγούν από το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων πρώτου και δεύτερου του Ν. 3839/2010, και πάντως όχι πέραν του ενός έτους από την τοποθέτησή τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved