ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (28/7/2016)
 

Αθήνα 28.7.2016, 23:41

Τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

* Παρακάτω (και στα συνημμένα αρχεία) θα βρείτε τις σχετικές αποφάσεις.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &  Δ.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ  Γ΄
Βαθμός  Προτερ.
Μαρούσι, 28-7-2016               
Αρ. Πρωτ.: 125857 /Ε1  
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80  ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
e-mail:  ppe3@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Α. Μπούσουλα         
Τηλέφωνο: 210 3442467  
FAX: 210 3442365  (για γραφ. 1006)


ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2016-2017

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου 16.Γ΄, παρ.6. του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186Α΄),
   β)  του άρθρου 31 του Ν.3848/2010.
   γ)  του άρθρου 1 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄).
    2.    Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της   
           Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
    3.    Την αριθ. 67520/Ε1/20-04-2016 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε  
           υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
    4.    Το αριθ. 23/30-06-2016 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου    
           του Ι.Ε.Π.
    5.    Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποσπούμε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης:


Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
1 581145 ΖΕΡΒΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 Δ ΑΘΗΝΩΝ
2 227582 ΚΑΛΥΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 ΦΘΙΩΤΙΔΑ
3 560907 ΚΟΥΚΟΥΝΕΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ
4 572796 ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ16.01 Γ ΑΘΗΝΩΝ
5 215513 ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ19 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
6 617882 ΜΑΥΡΟΒΙΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ70 Α ΑΘΗΝΩΝ
7 610855 ΜΟΥΣΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΣΑΜΟΥ
8 568361 ΝΤΖΕΛΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 Δ ΑΘΗΝΩΝ
9 180915 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ05 ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. &  Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ  Γ΄
Βαθμός  Προτερ.
Μαρούσι,    28-7-2016              
Αρ. Πρωτ.:   125824/Ε1     
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80   ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
e-mail  : ppe3@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αικ. Δούμα         
Τηλέφωνο:   210 3442120  
FAX: 210 3442365  

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2016-2017 σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 
α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄),
β) του άρθρου 11 παρ. 8 εδ. δεύτερο του Ν. 3383/2010 (ΦΕΚ 40/15-3-2010 τ.Α΄),
γ) του άρθρου 16 Γ΄, παρ.6 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄).
2. Την με αριθμ. πρωτ. 67520/E1/20-04-2016 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017.
3. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις προτάσεις των Ιερών Μητροπόλεων.
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Αποφασίζουμε
Αποσπούμε σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για το σχολικό έτος 2016-2017 και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως ακολούθως:

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1 181875 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ19 ΑΘΗΝΑΣ Β΄ Ι.Μ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
2 616053 ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΞΑΝΘΗΣ Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ
3 618304 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ι.Μ. ΙΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
4 577105 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΡΟΔΟΠΗΣ Ι.Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
5 588289 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΕ70 ΗΜΑΘΙΑΣ Ι.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
6 572216   ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ06 ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ι.Μ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ 
ΙΘΑΚΗΣ
7 581081   ΚΟΤΣΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
8 618193 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ70 ΠΕΙΡΑΙΑ Ι.Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 
9 570371 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ι.Μ. ΜΑΝΗΣ
10 566855 ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ70 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄ Ι.Μ. ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ
11 615961 ΤΖΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ 
ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ
12 561943 ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Β΄ Ι.Μ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
13 574968 ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΧΙΟΥ Ι.Μ. ΧΙΟΥ

Οι Διευθυντές ΠΕ των περιοχών στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερόμενους.

* Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τις λοιπές αποσπάσεις ΠΕ.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 5 αρχεία διαθέσιμα για download 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2016.doc
Απόφαση Αποσπάσεων Ακαδημία Αθηνών_2016-17.docx
Απόφαση αποσπάσεων ΚΕΓ_2016-17.docx
Απόφαση Αποσπάσεων σε Δ_νσεις 2016-17.docx
Απόφαση Αποσπάσεων σε Περ Δ_νσεις 2016-17.docx

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved