ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Μετατάξεις: 456 κενές θέσεις σε επτά υπουργεία και στο ΑΣΕΠ

Αθήνα 16.11.2017, 00:22

Τις συνολικά 456 κενές θέσεις εργασίας επτά υπουργείων και της ανεξάρτητης αρχής του ΑΣΕΠ που θα καλυφθούν με μετάταξη από δημοσίους υπαλλήλους, μόνιμους και αορίστου χρόνου, παρουσιάζει η Proslipsis (πίνακας).

Τους σχετικούς πίνακες συνέταξε η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε εφαρμογή, για πρώτη φορά, των διατάξεων των άρθρων 1- 6 του ν. 4440/2016 (Α΄224), «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις».

Οι θέσεις θα καλυφθούν από υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 4 παρ. 2-4 του ίδιου νόμου, με αίτηση που υποβάλλεται προς την Υπηρεσία υποδοχής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) https://hr.apografi.gov.gr από σήμερα 16 Νοεμβρίου 2017 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Το σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, σχέση εργασίας, κλάδο - ειδικότητα που θα καλυφθούν με μετάταξη, η κατανομή αυτών ανά οργανική μονάδα, η έδρα αυτής, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου - Απογραφή (http://apografi.gov.gr), στη διαδρομή «ΕΣΚ Κινητικότητα» –> «1ος Κύκλος Κινητικότητας 2017» του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης https://apografi.gov.gr/index.php/esk/mobility-1-2017.html.

* Ακολουθεί πίνακας με τις 456 θέσεις.ΠΙΝΑΚΑΣ
Οι 456 θέσεις ανά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, σχέση εργασίας και κλάδο - ειδικότητα

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 20
ΠΕ ΙΔΑΧ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8
ΠΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 4
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 15
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΕ ΙΔΑΧ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΙΔΑΧ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11
ΤΕ ΙΔΑΧ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΔΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 1
ΥΕ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 1
ΥΕ ΙΔΑΧ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΥΕ ΙΔΑΧ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 3
ΥΕ ΙΔΑΧ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 19
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΩΝ 7
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Δ.Υ.ΕΣΥ 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΙΔΑΧ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΙΔΑΧ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΤΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 7
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΥΕ ΙΔΑΧ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13
ΠΕ ΙΔΑΧ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΙΔΑΧ ΝΟΜΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 30
ΠΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13
ΤΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 21
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 21
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 12
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 15
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 8
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 7
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 3
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 11

7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΠΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 3

8. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 15
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved