ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων (όλες οι «ανοικτές» θέσεις)

Proslipsis.gr | Αθήνα 3.4.2021, 13:04

Στην παρούσα στήλη παρουσιάζονται θέσεις εργασίας για δημοσίους υπαλλήλους (με απόσπαση, μετάταξη, εξέλιξη, κλπ), που προκηρύσσουν φορείς του δημόσιου τομέα ή και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατίθενται και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσκλήσεων. Οι συνδρομητές της υπηρεσίας έχουν πληρέστερη ενημέρωση.ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Προσκλήσεις ενδέχεται να προστίθενται μέχρι και ώρα 24:00.


Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
* 3 Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Αιτήσεις μέχρι 12.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%9384691%CE%92%CE%A3-8%CE%970?inline=true


Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αποσπάσεις υπαλλήλων ΜΟΔ ΑΕ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ:
* 5 στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
* 10 στην Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Αιτήσεις μέχρι 10.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%95%CE%9A46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%A7%CE%A9%CE%A4?inline=true


ΑΑΔΕ
* Θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης Τελωνείων Α΄ τάξης της Γενικής Διεύθυνσης 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) Αερολιμένα Μακεδονίας, Καστοριάς, Λάρισας, Ηγουμενίτσας, Σύρου
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F4046%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9E%CE%9F6?inline=true


_____________________________________________

Οι συνδρομητές έχουν πληρέστερη ενημέρωση
_____________________________________________


ΑΑΔΕ
* Θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.) 
Αιτήσεις μέχρι 14.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/666546%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%99%CE%9E2?inline=true


Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Αποσπάσεις:
* 3 ΕΕΠ Επικοινωνίας 3 
* 5 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή και Διοικητικών Γραμματέων 
* 1 ΥΕ Επιμελητών
Αιτήσεις μέχρι την κάλυψη των περιγραφόμενων θέσεων. Η πρώτη επιλογή θα γίνει στις 31.5.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/649%CE%A7%CE%99%CE%9C%CE%9F-%CE%973%CE%93?inline=true


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
* 1 Προϊστάμενο Τμήματος, Έργων και Δράσεων
* 1 Προϊστάμενο Τμήματος Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών
Αιτήσεις μέχρι 19.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%9C%CE%A1%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%9E%CE%A88?inline=true


Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)
* Εγγραφή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών – Εμπειρογνωμόνων
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%93%CE%9446%CE%9C77%CE%93-%CE%A44%CE%91?inline=true


ΜΟΔ ΑΕ (έγκριση)
* 2 Στελέχη ΠΕ/ΤΕ θετικής κατεύθυνσης 
Αιτήσεις προσεχώς.
https://diavgeia.gov.gr/doc/99%CE%A1%CE%9D46%CE%A8%CE%A7%CE%A8%CE%A4-%CE%94%CE%9D%CE%93?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 9.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%A14469%CE%927%CE%9E-%CE%93%CE%910?inline=true


Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά
* 1 Διευθυντή
Αιτήσεις μέχρι 7.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%927%CE%9146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%9287?inline=true


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
* Θέσεις στο Μητρώο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών
Αιτήσεις μέχρι 20.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%9D2%CE%A5?inline=true


Ευρωπαϊκή Ένωση
* Εθνικοί Επειρογνώμονες
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/96%CE%A5146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A5%CE%93%CE%98?inline=true


Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency)
* Financial Officer( TA AD6
Αιτήσεις μέχρι 6.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%91%CE%9F46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%913%CE%A1?inline=true


Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) 
* Judicial Cooperation Officer
Αιτήσεις μέχρι 7.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%9B%CE%9D46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-932?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 4 Καθηγητές με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Τμήματος Φυσικής
* 2 Καθηγητές με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Τμήματος Βιολογίας
* 1 Καθηγητή με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Τμήματος Γεωλογίας
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%94%CE%A346%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A87%CE%94?inline=true


ΟΠΕΚΕΠΕ
* 1 θέση Προϊσταμένου Τμήματος Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων
Αιτήσεις μέχρι 13.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%91%CE%91746%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%A02%CE%91?inline=true


Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας
Μετακίνηση - Απόσπαση:
* Απόφοιτοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
Αιτήσεις μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A77%CE%9346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A5%CE%95%CE%A4?inline=true


1η ΥΠΕ Αττικής
* Υπεύθυνοι ή Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Ιατροί στα Κέντρα Υγείας Καπανδριτίου, Σπάτων, Καλυβίων-Θορικού 
Αιτήσεις εντός 15 ημερών.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%974469%CE%9726-%CE%A6%CE%932?inline=true


ΕΛΓΟ Δήμητρα
* Προϊστάμενοι Διεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 12.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8378%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-%CE%93%CE%95%CE%99?inline=true


Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
* 1 Θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%A1%CE%9546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A0-%CE%91%CE%A3%CE%96?inline=true


Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
* 6 θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 8.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%A1%CE%9546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A0-%CE%91%CE%A3%CE%96?inline=true


Υπουργείο Δικαιοσύνης
* 1 Προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.
Αιτήσεις μέχρι 7.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%A6%CE%9A%CE%A9-1%CE%984?inline=true


Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Μετατάξεις:
* 1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στη Μυτιλήνη
* 1 ΠΕ Νομικών στη Σύρο
* 1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στη Σύρο
Αιτήσεις μέχρι 9.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F4%CE%9B%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%95-%CE%A8%CE%9A6?inline=true


Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Μετακίνηση - Απόσπαση:
* 1 ΠΕ Νομικών
* 1 ΠΕ Μηχανικών
* 3 ΠΕ οποιασδήποτε κατεύθυνσης
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%A6%CE%924653%CE%A04-%CE%97%CE%9B8?inline=true 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved