ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Τηλε-εκπαίδευση Επιστροφή    
Σπουδές από απόσταση για όλους από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αθήνα 14.7.2017, 03:08

Tη δυνατότητα παρακολούθησης από απόσταση 136 μεμονωμένων θεματικών ενοτήτων, χωρίς υποχρέωση εγγραφής σε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών, προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η φοίτηση ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2017 και οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας (προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής). Οι προϋποθέσεις εισαγωγής, το υλικό, οι διαδικασίες, το ακαδημαϊκό προσωπικό, η υποστήριξη και οι υποχρεώσεις (εργασίες, δραστηριότητες, εξετάσεις) των φοιτητών είναι τα ίδια με όσους παρακολουθούν τη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα, στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Σπουδών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 13η Ιουλίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. έως την 31η Ιουλίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ.

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή τους, θα βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eap.gr.

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα ονόματα των εισακτέων. Η ανακοίνωση των ονομάτων των εισακτέων θα γίνει την 31η Αυγούστου 2017.
 Proslipsis.gr
Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του ν. 2552/97 όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις.

Από τις παρακάτω 136 Θεματικές Ενότητες που προσφέρονται μεμονωμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, κάθε υποψήφια/υποψήφιος μπορεί να επιλέξει ΘΕ ετήσιας διάρκειας, ή εξαμηνιαίας διάρκειας ή και συνδυασμό αυτών ως εξής:
Α. Ο αριθμός των ΘΕ ετήσιας διάρκειας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά σε φόρτο εργασίας τα 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος.
Β. Ο αριθμός των ΘΕ εξαμηνιαίας διάρκειας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά σε φόρτο εργασίας τα 30ECTS ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Γ. Για συνδυασμό ΘΕ ετήσιας διάρκειας και εξαμηνιαίας διάρκειας, το σύνολο των εξαμηνιαίων ΘΕ δεν μπορεί να υπερβαίνεισε φόρτο εργασίας τα 30 ECTS, ενώ ο συνολικός φόρτος εργασίας ετήσιων και εξαμηνιαίων ΘΕ δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος.

Οι φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ δεν δύνανται να επιλέξουν ΘΕ του προγράμματος στο οποίο φοιτούν.

Η επιλογή των ΘΕ γίνεται ανεξάρτητα από το γνωστικό τους πεδίο και από το αν είναι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις εισαγωγής των Προγραμμάτων Σπουδών στα οποία ανήκουν οι Θεματικές Ενότητες.

Η οικονομική συμμετοχή στα έξοδα κάθε Θεματικής Ενότητας ετήσιας διάρκειας είναι 500€ για τις Προπτυχιακές και 650€ για τις Μεταπτυχιακές..

Η οικονομική συμμετοχή στα έξοδα κάθε Θεματικής Ενότητας εξαμηνιαίας διάρκειας υπολογίζεται σε σχέση με τις πιστωτικές μονάδες της. Η οικονομική συμμετοχή για μία πιστωτική μονάδα ανέρχεται στα 30€ (π.χ. για ΘΕ με 10 πιστωτικές μονάδες η οικονομική συμμετοχή είναι 300 ευρώ). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο:
- Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: email mem@eap.gr ή στο τηλέφωνο 2610 367315 (ωράριο τηλεφωνικής επικοινωνίας 8:00 – 13:00 Δευτέρα έως Παρασκευή),
- Γραφείο Πληροφοριών – Πρωτοκόλλου: email info@eap.gr ή στο Τηλέφωνο 2610 367 600 (ωράριο επικοινωνίας από τις 07.30 π.μ. μέχρι τις 07.30 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θεματικές ενότητες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στα emails ή στα τηλέφωνα των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών, όπως φαίνονται στον πίνακα 2.

* Ακολουθούν δύο πίνακες με τις θεματικές ενότητες και τις διευθύνσεις τους, αντίστοιχα.ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Οι 136 θεματικές ενότητες ανά  ECTS

Α. Προπτυχιακές Θεματικές Ενότητες Ετήσιας Διάρκειας - ECTS
ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης 20
ΔΕΟ 24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική 20
ΕΛΠ 10 Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό 20
ΕΛΠ 11 Ελληνική Ιστορία 20 Proslipsis.gr
ΕΛΠ 12 Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας 20
ΕΛΠ 20 Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα ως και τα Μεταβυζαντινά χρόνια 20
ΕΛΠ 21 Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία 20
ΕΛΠ 22 Ελληνική φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα 20
ΕΛΠ 30 Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας) 20
ΕΛΠ 31 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο 20
ΕΛΠ 40 Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και χορού 20
ΕΛΠ 41 Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι νεότεροι χρόνοι 20
ΕΛΠ 42 Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο 20
ΕΛΠ 43 Ελληνισμός της Διασποράς 20
ΕΛΠ 44 Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940) Κινηματογράφος 20
ΕΛΠ 45 Νεοελληνική Φιλολογία, από τις απαρχές ως το 18ο αιώνα 20
ΕΠΟ 10 Γενική Ιστορία της Ευρώπης 20
ΕΠΟ11 Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης 20
ΕΠΟ 12 Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης 20
ΕΠΟ 20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη 20
ΕΠΟ 21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 20
ΕΠΟ 22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη 20
ΕΠΟ 30 Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος 20
ΕΠΟ 31 Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη 20
ΕΠΟ 32 Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού 20
ΕΠΟ 33 Δημιουργία & Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 20
ΕΠΟ 41 Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα 20
ΕΠΟ 42 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού 20
ΕΠΟ 43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα 20
ΙΣΠ 12 Κατανόηση της γλώσσας και του πολιτισμού: από τα Λατινικά στη Σύγχρονη Ισπανική Γλώσσα 20
ΙΣΠ 21 Ιστορία της Ισπανίας 20
ΙΣΠ 22 Πολιτισμός της Ισπανίας 20
ΙΣΠ 30 Λογοτεχνία της Ισπανίας Ι 20
ΙΣΠ 31 Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής 20
ΙΣΠ 32 Ιστορία των Χωρών της Λατινικής Αμερικής 20
ΙΣΠ 41 Λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής Ι 20
ΦΥΕ 10 Γενικά Μαθηματικά Ι 20
ΦΥΕ 12 Γενική και Ανόργανη Χημεία 20
ΦΥΕ 14 Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες 20
ΦΥΕ 30 Οργανική Χημεία 20
ΦΥΕ 31 Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου 20
ΦΥΕ 42 Πλανήτης Γη 20 Proslipsis.gr
ΠΛΗ 10 Εισαγωγή στην Πληροφορική 20
ΠΛΗ 11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού 20
ΠΛΗ 12 Μαθηματικά για Πληροφορική Ι 20
ΠΛΗ 21 Ψηφιακά Συστήματα 20
ΠΛΗ 23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία 20
ΠΛΗ 24 Σχεδιασμός Λογισμικού 20
ΠΛΗ 37 Πληροφορική και Εκπαίδευση 20
ΠΛΗ 42 Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού 20
Μεταπτυχιακές Θεματικές Ενότητες Ετήσιας Διάρκειας ECTS
ΕΚΠ 50 Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον 22
ΕΚΠ 51 Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη 22
ΕΚΠ 60 Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες 22
ΕΚΠ 61 Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση 22
ΕΚΠ 62 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 22
ΕΚΠ 63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 22
ΕΚΠ 64 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 22
ΕΚΠ 65 Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 22
ΕΚΠ 66 Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον 22
ΕΚΕ 50 Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων 22
ΕΚΕ 51 Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων 22
ΟΡΘ 50 Η Ορθοδοξία ως Κληρονομιά 22
ΟΡΘ 51 Η Ορθοδοξία στον 20ο αιώνα 22
ΟΡΘ 60 Πίστη και Βίωμα της Ορθοδοξίας 22
ΟΡΘ 61 Η Ορθοδοξία ως πολιτισμικό επίτευγμα και τα προβλήματα του Σύγχρονου Ανθρώπου 22
ΑΓΓ 80 Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού και
Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα 22
ΑΓΓ 94 Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας 22
ΑΓΓ 95 Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας 22
ΓΑΛ 61 Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας 22
ΓΑΛ 62 Η τεχνολογία στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας 22
ΓΑΛ 63 Η φωνητική και η διδακτική της στη γαλλική γλώσσα 22
ΓΑΛ 64 Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 22
ΑΣΠ 50 Ήχος και τέχνες 24
ΓΤΠ 50 Η Τέχνη & η Επικοινωνία στις Γραφικές Τέχνες 24
ΣΦΠ 50 Ιστορία της τέχνης και ιστορία της επιστήμης του φωτός 24
ΜΣΜ 70 Βασικές θεωρίες και Μέθοδοι στα Μαθηματικά 30
ΜΣΜ 71 Μαθηματικά Πρότυπα στις Φυσικές Επιστήμες 30
ΜΣΜ 80 Υπολογιστικές Μέθοδοι και Λογισμικό στα Μαθηματικά 20
ΜΣΜ 81 Ιστορική Εξέλιξη και Διδακτική των Μαθηματικών 20
ΣΔΥ 50 Βασικές Τεχνολογίες Δικτύων και Λογισμικού 30
ΣΔΥ 51 Συστήματα Διάχυτου και Σφαιρικού Υπολογισμού 30
ΣΔΥ 60 Σχεδίαση και Ανάλυση συστημάτων υλικο- λογισμικού 20
ΣΔΥ 61 Συστήματα Κινητού Υπολογισμού 20
ΣΔΥ 62 Ενσωματωμένα Συστήματα 20
ΣΜΑ 50 Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών 20
ΣΜΑ 51 Τεχνική Σεισμολογία και Εδαφομηχανική 20
ΣΜΑ 60 Σχεδιασμός Αντισεισμικών Κατασκευών 20
ΣΜΑ 61 Σεισμικές Βλάβες, Επισκευές και Ενισχύσεις 20
ΔΙΑ 50 Φυσικό περιβάλλον και Ρύπανση 20
ΔΙΑ 51 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 20
ΔΙΑ 60 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 20
ΔΙΑ 61 Διαχείριση Αερίων Ρύπων 20
ΚΠΠ 70 Κατάλυση 20
ΚΠΠ 71 Καταλυτικές Επιφάνειες 20
ΚΠΠ 80 Διεργασίες Αντιρρύπανσης 20
ΚΠΠ 81 Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας 20
ΚΦΕ 51 Κίνηση, δομική συγκρότηση και βασικές αλληλεπιδράσεις της ύλης 20
ΚΦΕ 52 Οργάνωση και αλληλεπιδράσεις σε μοριακό επίπεδο 20
ΚΦΕ 53 Οργάνωση της Ύλης σε Έμβια Συστήματα 20
ΚΦΕ 60 Φυσικές Επιστήμες: Ιστορία, Επιστημολογία και Εκπαιδευτική Μεθοδολογία 20


Β. Μεταπτυχιακές Θεματικές Ενότητες Εξαμηνιαίας Διάρκειας ECTS
ΓΧΝ 51 Παθολογία της γήρανσης-γηριατρική 7
ΓΧΝ 52 Ψυχολογία – Συμβουλευτική 7
ΓΧΝ 53 Κοινωνική γεροντολογία 7
ΓΧΝ 54 Αναπνευστικές, καρδιαγγειακές διαταραχές 7
ΓΧΝ 55 Νευρολογικές, ψυχιατρικές διαταραχές 7
ΓΧΝ 56 Σακχαρώδης διαβήτης και οι επιπλοκές του 7
ΓΧΝ 57 Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου – Υποστήριξη του τέλους της ζωής 7
ΓΧΝ 60 Ανθρώπινα δικαιώματα 7 Proslipsis.gr
ΓΧΝ 61 Ασφαλιστικοί φορείς-Δομές υποστήριξης 7
ΓΧΝ 62 Σύλλογοι ασθενών 7
ΓΧΝ 63 Οικονομικά της υγείας 7
ΑΣΚ 50 Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του αθλητισμού και των σπορ 10
ΑΣΚ 51 Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του αθλητισμού και των σπορ: θεωρία και μέθοδος 10
ΑΣΚ 54 Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους I: η κοινωνική οργάνωση και εξέλιξη των κοινοτήτων οπαδών 10
ΑΣΚ 55 «Παραβατικότητα» και «βία» στους αθλητικούς χώρους 10
ΑΣΚ 61 Ζητήματα κοινωνικού ελέγχου στους αθλητικούς χώρους 10
ΔΓΡ 50 Θεωρία λογοτεχνίας και δημιουργική γραφή 10
ΔΓΡ 51 Ρεύματα ευρωπαϊκής λογοτεχνίας (18ος έως 20ος αιώνας) 10
ΔΓΡ 52 Νεοελληνική λογοτεχνία (19ος έως 21οςαιώνας) 10
ΔΓΡ 53 Πεζός λόγος- Ποιητικός λόγος 10
ΔΓΡ 54 Επιμέλεια κειμένων και εκδοτικές πρακτικές 10
ΔΓΡ 60 Θεατρική γραφή 10
ΔΓΡ 61 Κινηματογραφική και τηλεοπτική γραφή 10
ΔΓΡ 62 Δημοσιογραφικός λόγος (ΜΜΕ, διαφήμιση) 10
ΔΓΡ 63 Ψηφιακή αφήγηση και εκπαίδευση 10
LRM 50 Applied Linguistics and Second Language Acquisition 10
LRM 51 Migration, Multilingualism and Intercultural Communication 10
LRM 52 Critical Pedagogy 10
LRM 53 Language Teaching for Adult Refugees and Migrants 10
LRM 54 Language Teaching for Children with Refugee or Migrant Background 10
LRM 60 Introduction to Arabic Language and Culture 10
LRM 61 Human Rights and International Law for Refugees and Migrants 10
LRM 62 Research Methodology in multilingual contexts 10
ΣΔΣ 51 Αρχές και Τεχνικές της Σύγχρονης Δημοσιογραφίας 15
ΣΔΣ 53 Διαδικτυακή Δημοσιογραφία 15
ΣΔΣ 61 Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Ειδικεύσεις 15ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Οι διευθύνσεις των προγραμμάτων

ΔΕΟ 2610 367347, 2610 367333, 2610 367334 deo@eap.gr
ΕΛΠ 2610 367339, 2610 367328 elp@eap.gr
ΕΠΟ 2610 367313, 2610 367330 epo@eap.gr
ΙΣΠ 2610 367313, 2610 367330 isp@eap.gr
ΦΥΕ 2610 367338, 2610 367320, 2610 367335 fye@eap.gr
ΠΛΗ 2610 367338, 2610 367320, 2610 367335 plh@eap.gr
ΕΚΠ 2610 367337, 2610 367323 ekp@eap.gr
ΕΚΕ 2610 367325 eke@eap.gr
ΟΡΘ 2610 367312 orth@eap.gr
ΑΓΓ 2610 367325 agg@eap.gr
ΓΑΛ 2610 367325 gal@eap.gr
ΑΣΠ 2610 367315 asp@eap.gr
ΓΤΠ 2610 367315 gtp@eap.gr
ΣΦΠ 2610 367315 sfp@eap.gr
ΜΣΜ 2610 367332 msm@eap.gr
ΣΔΥ 2610 367314 sdy@eap.gr
ΣΜΑ 2610 367332 sma@eap.gr
ΔΙΑ 2610 367332 dia@eap.gr
ΚΠΠ 2610 367314 kpp@eap.gr
ΚΦΕ 2610 367314 kfe@eap.gr
ΓΧΝ 2610 367312 gxn@eap.gr
ΑΣΚ 2610 367316 ask@eap.gr
ΔΓΡ 2610 367316 dgr@eap.gr
LRM 2610 367316 lrm@eap.gr
ΣΔΣ 2610 367316 sds@eap.gr


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved