ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 4.5.2020, 18:16

Στην παρούσα κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν ΑΕΙ και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Θα συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται επιγραμματικά οι θέσεις ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα, καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σας μεταφέρουν στην αναλυτική πρόσκληση του φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να επιβεβαιώσετε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις, απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε στο τέλος κάθε ανακοίνωσης.
Γίνετε συνδρομητές για να λαμβάνετε όλες τις θέσεις στο email σας.


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Ερευνητής/τρια Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Αιτήσεις μέχρι 20.5.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%97246%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%91%CE%A1%CE%95?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Γεωγράφος
Αιτήσεις μέχρι 19.5.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%9D%CE%9146%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9C%CE%94%CE%9C?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Χημικός, Βιολόγος, Γεωπόνος ή συναφούς ειδικότητος, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος / μεταδιδακτορικός ερευνητής
Αιτήσεις μέχρι 20.5.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%A9346%CE%A8%CE%962%CE%9D-014?inline=true


Μόνο για συνδρομητές

Σήμερα υπάρχουν άλλες 52 προσκλήσεις πλήρωσης νέων θέσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο στους συνδρομητές της συγκεκριμένης υπηρεσίας, που με μικρό τίμημα λαμβάνουν ενημέρωση στο email τους. Για να διαμορφώσετε μια εικόνα της κινητικότητας, παραθέτουμε σήμερα τις θέσεις της τελευταίας εβδομάδας.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Οι θέσεις της τελευταίας εβδομάδας

Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) - Διοικητικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Συστημάτων και Εφαρμογών Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1  ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Νοσηλευτικής
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) - Παθολόγος Ογκολόγος
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Συνεργάτης ΠΕ Στατιστικής για προώθηση πωλήσεων σε συστήματα υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού
* 1 Συνεργάτης ΠΕ Πληροφορικής για υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και λειτουργιών ΤΠΕ
* 1 συνεργάτης ΔΕ για διοικητική υποστήριξη των Προγραμμάτων Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-learning
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 Διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό για θέση ερευνητή μηχανικού εντοπισμού και πλοήγησης με ετερογενείς αισθητήρες
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 υποτροφία σε μεταδιδάκτορα Πολιτικό Μηχανικό
Αιτήσεις μέχρι 16.5.2020.


Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
* 1 ΑΕΙ Μηχανικών Περιβάλλοντος με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής (Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Οικονομικής Επιστήμης, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Γεωπόνου
Αιτήσεις μέχρι 18.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας - Φυσικός ή Χημικός
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποψήφιος/α Διδάκτορας - Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Μηχανολόγος Μηχανικός – Υποψήφιος Διδάκτορας
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Προγραμματιστές Εφαρμογών Λογισμικού
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή Περιβαλλοντολόγος Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος
* 1 Περιβαλλοντολόγος Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος
* 1 Χημικός Μηχανικός
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην επιστήμη των Βαλκανικών Σπουδών ή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας - Φυσικός
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1  Υποψήφιος Διδάκτορας-Φυσικός ή Χημικός
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Ειδικός σε θέματα της Βιοιατρικής Επιστήμης
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 ερευνητής Μουσειολόγος 
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ Μοριακής Βιολογίας ή Γεωπονίας ή Χημείας ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού και Διδακτορικό δίπλωμα στην περιοχή της γεωτεχνικής μηχανικής 
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος
ημεδαπής/αλλοδαπής
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπόνου 
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού - Κοινωνικής Εργασίας
* 1 με Πτυχίο Ψυχολόγου
Αιτήσεις μέχρι 18.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Απολυτήριο τίτλο Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Απολυτήριο τίτλο Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα την έδρα ΕΑΠ/Πάτρα
* 1 Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα την έδρα ΕΑΠ/Πάτρα
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
* 1 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η|Υ ή Μηχανικός Πληροφορικής ή συναφές, με έδρα την Πάτρα
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Οικονομικών Επιστημών και
Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα την έδρα ΕΑΠ/Πάτρα
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή Πτυχίο ΑΤΕΙ Τεχνικού Ιατρικών Εργαστηρίων ή απόφοιτος ΕΠΑΛ µε ειδικότητα Βοηθός Μικροβιολογικών και Βιολογικών Εργαστηρίων 
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Πτυχίο Ψυχολογίας
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 με Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής 
* 1 με Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής
* 1 με Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 22.5.2020.


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας και Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Μοριακή Βιολογία ή Κλινική Βιοχημεία ή Κλινική Χημεία
* 1 με Πτυχίο Χημείας
* 1 με Πτυχίο Χημείας και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με Κλινική ή Περιβαλλοντική ή Αναλυτική Χημεία και Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας
* 1 με Πτυχίο Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων και Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Βιολογία
Αιτήσεις μέχρι 2.5.2020.


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 με Πτυχίο Χημικού και Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 Πτυχιούχο Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών η τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ
* 1 Πτυχιούχο Πανεπιστημίου τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Αθήνα)
* 3 ΠΕ Επιστήμονες Πληροφόρησης
* 1 ΠΕ Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών / Φιλολογίας
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Αθήνα)
* 5 ΠΕ Πληροφορικής / Μηχανικοί ΗΥ
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά)
* 1 ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο: «Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα Παραγωγικών Ζώων» 
* 1 ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, με γνωστικό αντικείμενο: «Δενδροκομία Υποτροπικών Φυτών»
Αιτήσεις μέχρι 8.6.2020.


Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (Θεσσαλονίκη)
* 1 ερευνητή βαθμίδας ΒΆ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, με γνωστικό αντικείμενο: «¶γρια Πανίδα»
* 1 ερευνητή βαθμίδας ΒΆ -Κύριος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βελτίωση Καλλιεργούμενων Φυτών»
Αιτήσεις μέχρι 8.6.2020.


Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (Ιλίσια)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μαθηματικών
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Πάτρα)
* 1 μεταπτυχιακή υποτροφία με αντικείμενο “Development of modules for improving carbonaceous aerosol simulations by explicitly considering atmospheric brown carbon in a 3-d global ESM” 
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αθήνα)
* 1 ανταποδοτική Υποτροφία σε απόφοιτο Βιολογίας ή Βιοχημείας ή Βιοεπιστημών
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


ΕΛΚΕΘΕ (Ανάβυσσος)
* 1 Πτυχιούχος Βιολόγος (ΠΕ) ή Δασολόγος ή Γεωπόνος (ΠΕ) ή Τεχνολόγος Ιχθυολόγος (ΤΕ)
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


ΕΛΚΕΘΕ (Αργυρούπολη)
* 1 με Πτυχίο (ΠΕ) Βιολογίας ή Ιχθυολογίας ή Φυσικών Επιστημών ή Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΤΕΙ Ιχθυοκομίας Αλιείας, Τεχν/κού Τομέα
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


ΕΛΚΕΘΕ (Ανάβυσσος)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Τμήματος Γεωγραφίας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στη Γεωμορφολογία και Περιβάλλον
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ) με έδρα την Αθήνα (Ρουφ)
* Διδακτικό προσωπικό
Υποβάλλονται αιτήσεις.


ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 με Βασικό τίτλο σπουδών στη Βιολογία, Βιοχημεία και συναφή αντικείμενα και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Βιολογία, Βιοχημεία και συναφή αντικείμενα
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/91%CE%A5%CE%A3469%CE%97%CE%9A%CE%9A-960?inline=true


ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας ή συναφών αντικειμένων και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιοπληροφορική ή συναφούς αντικειμένου
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Οικονομικού - Διοικητικού
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Χημικός Μηχανικός - μεταδιδακτορικός ερευνητής
Αιτήσεις μέχρι 8.5.2020.


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Μεταδιδάκτορας Χημείας
Αιτήσεις μέχρι 8.5.2020.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνικών Σχολών, Διοικητικών ή Τεχνολογικών ή συναφών σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, Νομικών, Ανθρωπιστικών ή συναφών Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με  Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, Οικονομικών, Διοικητικών ή σχετικών σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, Οικονομικών, Διοικητικών ή σχετικών σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, Οικονομικών, Διοικητικών ή Τεχνολογικών Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, Διοικητικών, Κοινωνικών ή συναφών σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, Διοικητικών ή Τεχνολογικών ή συναφών σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Απολυτήριο Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 Φοιτητής τμήματος μηχανικών βιομηχανικής σχεδίασης και παραγωγής
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ στις Νομικές Επιστήμες 
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Πτυχίο Γεωλογίας, Υποψήφιος Διδάκτορας με εμπειρία στα Βιομηχανικά Ορυκτά και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών «Εφαρμοσμένης Περιβαλλοντκής Γεωλογίας»
* 1 με Πτυχίο Γεωλογίας / Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών «Εφαρμοσμένης Περιβαλλοντκής Γεωλογίας»
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Αποδεικτικό Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Δημόσιων ή Ιδιωτικών Φορέων Εκπαίδευσης και σχετική εμπειρία
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
* 1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 υποτροφία σε Υποψήφιο διδάκτορα στη δορυφορική τηλεπισκόπηση των ατμοσφαιρικών συστατικών
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 υποτροφία σε Υποψήφιο διδάκτορα στη δορυφορική τηλεπισκόπηση των ατμοσφαιρικών συστατικών
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 2 Διδάκτορες Γεωφυσικοί
* 3 Υποψήφιοι Διδάκτορες Γεωφυσικοί
Αιτήσεις μέχρι 8.5.2020.


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Γεωπόνο
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Ερευνητής με Διδακτορικό στην μικροβιολογία - τεχνολογία τροφίμων/αλιευμάτων και Πτυχίο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) Ιχθυολογίας ή επιστήμης τροφίμων ή χημικού ή συναφών βιολογικών επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Μηχανικός (Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Συνεργάτης) 
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 με Πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής σχολής ΑΕΙ, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού, με αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη ή Μηχανική των Έξυπνων Υλικών και Ενεργειακές εφαρμογές
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στη Γεωπονία (Ζωικής Παραγωγής) ή Κτηνιατρική
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής και Διδακτορικό
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα μηχανικού υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής και Μεταπτυχιακό στην Βιοιατρική
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Επιστημών Υγείας και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών 
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στη Γεωπονία (Ζωικής Παραγωγής) ή Κτηνιατρική 
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας και συναφών ειδικοτήτων με μεταπτυχιακό
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Πολυτεχνικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής στους κλάδους των Οικονομικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Πολυτεχνείο Κρήτης
* 1 Πτυχιούχο Φυσικό ή Διπλωματούχο Μηχανικό, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο σχετικό με την ατμοσφαιρική ρύπανση, το κλίμα ή γενικότερα το περιβάλλον
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχο Ιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 18.5.2020.


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 Πτυχίο ή Δίπλωμα Θετικών Επιστημών Πανεπιστημιακού τομέα και συγκεκριμένα Φυσικού, εγγεγραμμένος σε διδακτορικό πρόγραμμα
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 με βασικό τίτλο σπουδών σε Πληροφορική, Μηχανική Υπολογιστών, Μαθηματικά ή συναφές αντικείμενο και μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας ή συναφών αντικειμένων και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιοπληροφορική ή συναφούς αντικειμένου
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας ή ΑΕΙ Βιολογίας 
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο AEI Γεωπoνίας, κατεύθυνσης Ζωοτεχνίας
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας ή ΑΕΙ Βιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο TEI Ζωικής Παραγωγής
Αιτήσεις μέχρι 12.5.2020.


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Πτολεμαΐδα)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη και Μηχανική των Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία με έμφαση στη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα σε υπερβασικά πετρώματα
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Πτολεμαΐδα)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μεταπτυχιακό τίτλο Πολιτικών και Οικονομικών επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπόνου και Μεταπτυχιακό τίτλο σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας και οργάνωσης παραγωγής επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του ΕΚΕΤΑ (Βόλος)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό τίτλο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


ΕΡΤ ΑΕ
* 3 συμβάσεις μίσθωσης έργου:
1. Της μουσικής διεύθυνσης της Χορωδίας της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων σε ένα Διευθυντή Χορωδίας.
2. Της μουσικής διεύθυνσης της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων σε ένα Διευθυντή Ορχήστρας.
3. Της μουσικής διεύθυνσης της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων σε ένα Διευθυντή Ορχήστρας.
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 ανταποδοτική υποτροφία σε Διπλωματούχο Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό
Αιτήσεις μέχρι 9.5.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Κλωστοϋφαντουργού
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Ορυκτών Πόρων
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Κλωστοϋφαντουργίας
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Πτυχίο Νομικής
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, Διοικητικών, Πολιτικών, Ανθρωπιστικών, ή συναφών σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικών, Διοικητικών ή Τεχνολογικών Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 1.5.2020.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή πολύ σχετικού
αντικειμένου
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Υποψήφιο Διδάκτορα τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ή πολύ σχετικού αντικειμένου, που πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία
του αντίστοιχου τμήματος σπουδών, με σαφή αναφορά στον τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος με κατεύθυνση ζωικής παραγωγής 
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
* 1 Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Πτυχιούχος Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με τη μοντελοποίηση υπερφασματικών δεδομένων
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας Γεωτεχνικών Επιστημών ή Περιβάλλοντος
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδίκευση στην Τηλεπισκόπηση και τη Φασματοσκοπία
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 μεταπτυχιακός φοιτητής ή κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ο Μεταδιδακτορικό φοιτητή στην «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά μάθηση» ή στα «Φωτονικά Νευρωνικά δίκτυα»
* 1 υποψήφιο διδάκτορα ή φοιτητή μεταπτυχιακού διπλώματος στη «Φωτονική και Οπτικές Επικοινωνίες»
* 1 υποψήφιο διδάκτορα στη «Φωτονική και Οπτικές Επικοινωνίες»
* 1 υποψήφιο διδάκτορα ή φοιτητή μεταπτυχιακού διπλώματος στη «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά μάθηση»
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
* 1 ΑΕΙ Τμήματος Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 18.5.2020.


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
* 1 ΑΕΙ Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Φυσικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
* 1 Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 ΠΕ Πτυχιούχος Πολυτεχνικής Σχολής ή Οικονομικών επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου, Απόφοιτος τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικού Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Ιόνιο Πανεπιστήμιο
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής Τεχνολογίας
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 ΠΕ Βιολόγος ή Γεωπόνος βιοτεχνολόγος
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης 
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Πτυχιούχος Ιατρικής, ή Βιολογίας, ή Βιοχηµείας ή Χηµείας ή Μοριακής Βιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 14.4.2020 (δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια... κατόπιν εορτής).


Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Αιτήσεις μέχρι 25.5.2020.


Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 2 θέσεις υποψήφιων διδακτόρων, με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγου ή Ψυχολογου ή Παιδαγωγού
Αιτήσεις μέχρι 24.5.2020.


ΕΛΙΔΕΚ
Ένταξη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών - Εμπειρογνωμόνων:
* Μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές) και Ερευνητές (Α & Β βαθμίδας).
* Μέλη ΔΕΠ (Επίκουροι Καθηγητές επί Θητεία, Λέκτορες) και Ερευνητές (Γ βαθμίδας)
* Επιστήμονες με προσόντα Καθηγητών ή Ερευνητών όλων των βαθμίδων ή αντίστοιχη εμπειρία σε R&D τμήματα οιουδήποτε φορέα
Αιτήσεις μέχρι 31.12.2020.


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 με Πτυχίο και διδακτορικό σε πεδία θετικών επιστημών ή μηχανικού, π.χ. Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υλικών, Χημ. - Μηχ. Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Αιτήσεις μέχρι 31.5.2020.


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής / Επιστήμης Υπολογιστών ή/και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρ. Μηχ. και Μηχανικών Η/Υ ή/και Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 10.5.2020.


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 με Πτυχίο και διδακτορικό σε πεδία θετικών επιστημών ή μηχανικού, π.χ. Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Υλικών, Χημ./Μηχ. Μηχανικών, Μηχανικών ΜεταλλείωνΜεταλλουργών
Αιτήσεις μέχρι 31.5.2020.


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 Πτυχιούχου Χημικού ή Χημικού Μηχανικού με αντικείμενο τις Φυσικοχημικές Ιδιότητες Αμμωνίας
Αιτήσεις μέχρι 10.5.2020.


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 θέση επιστημονικού συνεργάτη με αντικείμενο: Ασφάλεια εφαρμογών αμμωνίας ως καυσίμου
Αιτήσεις μέχρι 10.5.2020.


ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)
* 3 με Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής
* 1 με Πτυχίο Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Αιτήσεις μέχρι 8.5.2020.


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Φυσικής Πανεπιστημιακού Τομέα και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών στη Γεωφυσική ή Σεισμολογία
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Θετικών Επιστημών και Διδακτορικό Δίπλωμα σε Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Γεωλόγου και σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης μεταπτυχιακό τίτλο
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕ
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Γεωλόγου και σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης μεταπτυχιακό τίτλο
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 απόφοιτος ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 Μεταδιδακτορικό συνεργάτη με πτυχίο σε Βιολογικές, Γεωπονικές, Περιβαλλοντικές Επιστήμες ή συναφή τμήματα ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ (Χανιά)
* 1 ερευνητή ΓΆ βαθµίδας µε γνωστικό αντικείµενο: Μελέτη και µοντελοποίηση της συµπεριφοράς των υδρογονανθράκων στο περιβάλλον
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ (Χανιά)
* 1 ερευνητή ΓΆ βαθµίδας µε γνωστικό αντικείµενο: Διαχείριση ταµιευτήρων πετρελαίου (reservoir engineering)
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
* 1 Γενικό Διευθυντή
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
* 1 Υπεύθυνος/η Οικονομικής Διαχείρισης του Έργου (Financial Manager)
* 1 Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας, Εκδηλώσεων και Δημοσίων Σχέσεων του Έργου (Project Communication Officer)
* 1 Ειδικός επιστήμονας (Engineer/Environmentalist)
Υποβάλλονται αιτήσεις.


Υπουργείο Δικαιοσύνης
* 1 Εμπειρογνώμονας Επιστημονικός Συνεργάτης
Υποβάλλονται αιτήσεις.


Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου (Αθήνα)
* 1 Διευθυντή
Αιτήσεις μέχρι 29.5.2020.


Ναυτική Σχολή Πολέμου (Αθήνα)
* Εκπαιδευτικό προσωπικό
Αιτήσεις μέχρι 18.5.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A72%CE%9B6-9%CE%A42?inline=true


ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 με βασικό τίτλο σπουδών σε ένα από τα παρακάτω τμήματα: Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Νευροεπιστήμες
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού και Διδακτορικό τίτλο σε θέματα του τομέα των μεταφορών
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή
συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 14.5.2020.


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΤΕ ή ΠΕ / Γεωπόνος, Χημικός, Βιολόγος, Φαρμακοποιός, ή αντίστοιχης ειδικότητας – Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
Αιτήσεις μέχρι 1.5.2020.


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) - Διοικητικής Υποστήριξης
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για Γραμματειακή Υποστήριξη
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Ερευνητή, Μεταπτυχιακό φοιτητή, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και Πειραματισμός Ασυρμάτων Δικτύων
1: Experimentation Deliverable 1.1: First yearly report for WP1»
Αιτήσεις μέχρι 5.5.2020.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου «Ενισχυτική μάθηση (Reinforcement Learning) για δίκτυα και το Διαδίκτυο των πραγμάτων WP3: Wireless mobile DTNs as the enabling technology of emerging networking applications Deliverable 3.1: First yearly report for WP3, Deliverable 3.2: Second yearly report for WP3»
Αιτήσεις μέχρι 5.5.2020.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Διδακτορικό Δίπλωμα, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Οικονομικών Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου 
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας Χημικός Μηχανικός
Αιτήσεις μέχρι 2.5.2020.


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 2 Υποτροφίες σε υποψήφιους Διδάκτορες - Διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς
Αιτήσεις μέχρι 2.5.2020.


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 Ερευνητή, Μηχανικό Πολυτεχνείου, Χημικό Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
* 1 πτυχιούχο Χημικό Μηχανικό 
* 1 πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας και Διδακτορικό στη Χημική Μηχανική σε θέμα συναφές με την επεξεργασία αποβλήτων μέσω μικροβιακών διεργασιών
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
* 1 ΑΕΙ Μαθηματικών με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής σχολής ή συναφούς αντικειμένου
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Αιτήσεις μέχρι 8.5.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο Ψυχολογίας από ΑΕΙ και Μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης (στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης)
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Ιόνιο Πανεπιστήμιο
* 1 με Πτυχίο Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 με Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή/και Μηχανικός Η/Υ ή/και Επιστήμονας Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 8.5.2020.


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Υποτροφία σε απόφοιτο ΤΕΦΑΑ
Αιτήσεις μέχρι 8.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στη Βιολογία ή στη Χημεία ή στην Κτηνιατρική ή στη Γεωπονία ή σε συναφή ειδικότητα
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στη Βιολογία ή στη Χημεία ή στην Κτηνιατρική ή στη Γεωπονία ή σε συναφή ειδικότητα 
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στη Βιολογία ή στη Χημεία ή στην Κτηνιατρική ή στη Γεωπονία ή σε συναφή ειδικότητα 
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στη Βιολογία
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 Ανταποδοτική Υποτροφία σε Μεταδιδάκτορα, με Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ Βιολογίας ή Χημείας ή Μηχανικού Περιβάλλοντος
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 Ανταποδοτική Υποτροφία σε Μεταδιδάκτορα, με Δίπλωμα Τεχνολόγου Γεωπόνου ή Γεωπόνου
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 2 με Απολυτήριο τίτλο Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
* 1 πτυχιούχος Πληροφορικής ή Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολόγος Η/Υ
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
* 1 πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής
* 1 πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
* 1 πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων
* 1 πτυχιούχος ΑΕΙ Παιδαγωγικής κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολόγος Η/Υ
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχος Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ 
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 3 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου Κοινωνικών ή Πολυτεχνικών επιστημών
* 2 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου Κοινωνικών ή Πολυτεχνικών επιστημών ή επιστημών της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ 
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Πτυχιούχος ΑΕΙ Οικονοµικής κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Γεωγραφίας ή Γεωπληροφορικής ή/και Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού από ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%94%CE%A9%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99-%CE%A6%CE%A8%CE%A4?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχιούχος Ιατρικής µε ειδικότητα Γενικής Ιατρικής 
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχος Μηχανικός ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 θέση Μεταδιδακτορικού (Post Doc) εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, που θα απασχοληθεί στο ΙΠΤ/ΕΚΕΦΕ Δ, με αντικείμενο Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και Τηλεπικοινωνίες/Δίκτυα (Telecommunications/Networks)
* 1 θέση υποψήφιου διδάκτορα (PhD), που θα απασχοληθεί στο ΙΠΤ/ΕΚΕΦΕ Δ, με αντικείμενο Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και Τηλεπικοινωνίες/Δίκτυα (Telecommunications/Networks)
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 2 Μεταδιδακτορικοί συνεργάτες με Διδακτορικό Δίπλωμα Χημείας, Βιοχημείας, Βιολογίας ή συναφούς τομέα
Αιτήσεις μέχρι 15.5.2020.


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Θετικής κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Θετικής κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Γεωγραφίας ή Γεωπληροφορικής ή/και Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού από ΑΕΙ/ΤΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
* 2 με Πτυχίο ή Δίπλωμα τμήματος Θετικής κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογικών επιστημών (Βιολογία, Γεωπονία κ.α.) ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) του ΕΚΕΤΑ (Bόλος)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπόνου
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπόνου
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 11.4.2020 (Σ.Σ.: πιθανότατα εννοούν 11.5.2020).


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής 
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητα
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής  στη Θεωρητική φυσική
Αιτήσεις μέχρι 8.5.2020.


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιολόγος - Κάτοχος Διδακτορικού
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιολόγος - Κάτοχος Διδακτορικού
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 2 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών ή Πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τμημάτων, και πρώην ΑΤΕΙ, με συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 7.5.2020.


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 2 υποτροφίες σε:
- Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό – Υποψήφιο Διδάκτορα
- Μηχανολόγο Μηχανικό - Υποψήφιο Διδάκτορα
Αιτήσεις μέχρι 2.5.2020.


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας με εμπειρία στις αναλυτικές τεχνικές GC, HPLC
Αιτήσεις μέχρι 2.5.2020.


Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
* 1 ΠΕ Ιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
* 2 Πληροφορικής AEI 
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 υποτροφία σε κάτοχο Πανεπιστημιακού διπλώματος Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής, με ιδιότητα Υποψήφιου διδάκτορα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
Αιτήσεις μέχρι 5.5.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού 
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο Ψυχολογίας 
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 ΠΕ Πληροφορικής / ΠΕ Μηχανικών
* 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Αιτήσεις μέχρι 8.5.2020.


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Μοριακής βιολογίας και Γενετικής ή συναφές
Αιτήσεις μέχρι 8.5.2020.


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Γεωπόνος κάτοχος διδακτορικού
Αιτήσεις μέχρι 7.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 7.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Αιτήσεις μέχρι 7.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Eλληνικού Πανεπιστημίου, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων με θέμα συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης
Αιτήσεις μέχρι 7.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 Φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που δεν έχει παρέλθει το 10ο εξάμηνο φοίτησής τους
Αιτήσεις μέχρι 7.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ στη Βιολογία ή στη Χημεία ή στην Κτηνιατρική ή στη Γεωπονία ή σε συναφή ειδικότητα
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ στη Βιολογία ή στη Χημεία ή στην Κτηνιατρική ή στη Γεωπονία ή σε συναφή ειδικότητα
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ στη Βιολογία
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στη Βιολογία ή στη Χημεία ή στην Κτηνιατρική ή στη Γεωπονία ή σε συναφή ειδικότητα 
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στη Βιολογία ή στη Χημεία ή στην Κτηνιατρική ή στη Γεωπονία ή σε συναφή ειδικότητα
Αιτήσεις μέχρι 28.4.2020.


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα την Έδρα ΕΑΠ/Πάτρα, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων
* 1 Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολόγος Η/Υ, με έδρα την Έδρα ΕΑΠ/Πάτρα
* 1 Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολόγος Η/Υ, με έδρα την Έδρα ΕΑΠ/Πάτρα
* 1 με Πτυχιούχος ή Με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ, με έδρα την Έδρα ΕΑΠ/Πάτρα
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2020.


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Χημικού Μηχανικού, υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
Αιτήσεις μέχρι 8.5.2020.


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 Πτυχιούχος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
* 1 Πτυχιούχος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 Διοικητικό
* 1 Κοινωνικό Λειτουργό
* 1 Γραφίστα
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 με Πτυχίο οποιουδήποτε Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και πιστοποιημένη γνώση στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση ΒΆ επιπέδου ΤΠΕ)
* 1 με Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Πληροφορικής
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου στις επιστήμες της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 με Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης με εξειδίκευση στην κοστολόγηση βιομηχανικών διαδικασιών με χρήση της μεθόδου Activity-based costing και τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος υλικών και προϊόντων
* 1 με Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης με εξειδίκευση στην εμπειρία στην υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ανάλυση κοστολογικών δεδομένων σε βιομηχανικές διαδικασίες
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 με Πτυχίο Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού, στις Οικονομικές Επιστήμες
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Βιολογίας ή Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας ή Δασολογίας
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή Γεωγραφίας 
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ, Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών 
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχο Μηχανικός ΑΕΙ 
Αιτήσεις μέχρι 13.5.2020.


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ και ∆ιδακτορικό ή/και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη µουσειοπαιδαγωγική
Αιτήσεις μέχρι 4.5.2020.


Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Κηφισιά)
* 1 με Πτυχίο Γεωπόνου ΠΕ, Τμήματος/Κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής ή Φυτοπροστασίας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με τη Φυτοπροστασία και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Συστηματική ταξινόμηση ωφέλιμων αρθροπόδων με έμφαση στα αρπακτικά ακάρεα
Αιτήσεις μέχρι 18.5.2020.


Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Κηφισιά)
* 1 με Πτυχίο Γεωπόνου ή Βιολόγου Πανεπιστημιακού Τμήματος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή/και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την Εντομολογία
Αιτήσεις μέχρι 18.5.2020.


Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ (Ρέθυμνο)
* 1 υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη της Ναυτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς με την Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας 3D Ψηφιακών Αναπαραστάσεων Ιστορικών Ιστιοφόρων - VIRTUAL HISTORIC SAILING SHIPS», με Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ, Τμήματος Ιστορίας
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Institute of Electronic Structure and Laser (IESL) of the Foundation for Research and Technology Hellas
(FORTH) (Heraklion)
* 1 PhD student
Αpplications, no later than May 5, 2020, 23:59 local Greece time.


Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (επαναπροκήρυξη)
* Θέσεις της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
Αιτήσεις μέχρι 10.5.2020.


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 θέση Μεταδιδακτορικού (Post Doc) επιστημονικού συνεργάτη έρευνας, με αντικείμενο την διαχείριση και ανάλυση δεδομένων μικρής και μεγάλης κλίμακας, με έμφαση σε κειμενικά δεδομένα


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 Πτυχιούχο Πανεπιστημίου επιστήμης πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ, Πληροφορικής
* 1 Πτυχιούχο ΑΕΙ επιστήμης πληροφορικής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική/ τηλεπικοινωνίες
Αιτήσεις μέχρι 10.5.2020.


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Βιοχημεία και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιολογία ή Βιοχημεία ή σε συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 10.5.2020.


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (ορθή επανάληψη)
* 1 με θέση Πτυχιούχου Χημικού, κατόχου διδακτορικού διπλώματος με εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών χημικών αναλύσεων ατμοσφαιρικών δειγμάτων για προσδιορισμό της χημικής σύστασης σωματιδίων με χρήση χρωματογραφικών τεχνικών
Αιτήσεις μέχρι 23.4.2020 (δημοσιεύθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια την ίδια μέρα).


ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)
* 1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου
Πανεπιστημίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών / Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Πράσινο Ταμείο (Κηφισιά)
* 1 Εμπειρογνώμονας με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος
Υποβάλλονται αιτήσεις.


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο AEI/TEI Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο AEI Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής 
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο AEI/TEI Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής 
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής 
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Βιοτεχνολόγου ή Βιολόγου, ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Πανεπιστήμιο Πατρών
* Διδάσκοντες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 3.5.2020.


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης με εξειδίκευση στην κοστολόγηση βιομηχανικών διαδικασιών με χρήση της μεθόδου Activity-based costing και τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος υλικών και προϊόντων
* 1 Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης με εξειδίκευση στην εμπειρία στην υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ανάλυση κοστολογικών δεδομένων σε βιομηχανικές διαδικασίες
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2020.


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 με Πτυχίο Φυσικού και διδακτορικό δίπλωμα
* 2 με Πτυχίο Φυσικού και μεταπτυχιακό δίπλωμα
Αιτήσεις μέχρι 29.5.2020.


ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 ερευνητή για θέση μέλους
Αιτήσεις μέχρι 26.5.2020.


Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 1 μεταδιδακτορικό ερευνητή Βιολόγο ή Βιοχημικό ή Νευροεπιστήμονα
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2020.


Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Βιοχημεία ή Μοριακή Βιολογία και Μεταπτυχιακό στη Μοριακή Βιολογία – Βιοιατρική 
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2020.


Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 2 υποψήφιων διδακτόρων με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία ή Βιοχημεία
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2020.


Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 1 μεταδιδακτορικό ερευνητή, Βιολόγο ή Χημικό ή Φαρμακοποιό ή Ιατρό 
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2020.


Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο TEI Τεχνολόγου Γεωπονίας
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας Φυτικής παραγωγής
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (Σίνδος)
* 1 με Πτυχίο Γεωλόγου, ή Γεωπόνου, ή Πολιτικού Μηχανικού, ή Χημικού Μηχανικού, ή Μηχανικού Περιβάλλοντος
Αιτήσεις μέχρι 8.5.2020.


Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ
* 1 Τεχνικό Σύμβουλο Επίβλεψης Εκτέλεσης Έργων
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2020.


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπόνου
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2020.


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας και Διδακτορικό τίτλο σπουδών σχετικός με την ανάλυση βιολογικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής, εγγεγραμμένος (-η) φοιτητής/φοιτήτρια σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο την βιοϊατρική πληροφορική ή συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2020.


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο AEI/TEI Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο AEI Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο AEI/TEI Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών ή Πολιτικών ή Κοινωνικών Επιστημών και Διδακτορικό τίτλο σπουδών σχετικός με την εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων
Αιτήσεις μέχρι 22.4.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 22.4.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 22.4.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 23.4.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 23.4.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή Θετικών επιστημών ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 7.5.2020.


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέας ηλεκτρονικής και υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 7.5.2020.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved