ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 23.11.2022, 23:43

Στην παρούσα σελίδα η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν Πανεπιστήμια και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Επίσης, θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους ΑΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.


ΟΙ ΘΕΣΕΙΣΠανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιολόγος κάτοχος Μεταπτυχιακού
Αιτήσεις μέχρι 2.12.2022. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E4%CE%9E46%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A9%CE%A6%CE%A5?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ με μεταπτυχιακό – Διοικητικής υποστήριξης
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/926%CE%9646%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A1%CE%982?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Τεχνικός Εργαστηρίου - Βιολόγος ή Ιατρικών Εργαστηρίων
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9C%CE%99146%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%98%CE%9B7?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιοστατικός
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιοστατικός
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιοστατικός
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A7%CE%9C46%CE%A8%CE%962%CE%9D-7%CE%A6%CE%9A?inline=true


Πάντειο Πανεπιστήμιο
* 1 εντεταλμένο Διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο «Θεμελιώδη δικαιώματα και η προστασία του περιβάλλοντος»
Αιτήσεις μέχρι 2.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%9A%CE%A3469%CE%927%CE%91-%CE%A076?inline=true


Πάντειο Πανεπιστήμιο
* 3 με Πτυχίο Κοινωνιολογίας και Μεταπτυχιακό ή και Διδακτορικό τίτλο
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A824%CE%9F46%CE%9C924-%CE%A1%CE%9E%CE%9B?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Γεωπόνος - Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Κάτοχος Μεταπτυχιακού της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%9C%CE%9846%CE%A88%CE%A7%CE%92-3%CE%A3%CE%A1?inline=true

 Proslipsis.gr
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Γεωπόνος - Υποψήφιος/α Διδάκτορας ή Διδάκτορας
* 1 Γεωπόνος - Υποψήφιος Διδάκτορας ή Διδάκτορας
* 1 Φαρμακοποιός - Υποψήφιος/α Διδάκτορας
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A8%CE%95%CE%A046%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%93%CE%944?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Κάτοχος Μεταπτυχιακού στις Οπτικές Επικοινωνίες
* 1 Πτυχιούχος Φυσικής με ειδίκευση Φωτονική και/ή Οπτική
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%A7446%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A832?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Μηχανολόγος Μηχανικός - Διδάκτορας
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A32%CE%A946%CE%A88%CE%A7%CE%92-9%CE%97%CE%91?inline=true


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
* 1 Νομικό Σύμβουλο
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%A9%CE%A3469%CE%927%CE%99-3%CE%A9%CE%9A?inline=true


Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
* 1 με πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης Θετικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς ειδικότητας, με Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ ΤΕΙ) πληροφοριακών συστημάτων ή διοικητικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
* 1 με πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης Νομικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/600%CE%9A46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%9A%CE%91%CE%9A?inline=true


Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ  Μηχανολογίας ή Μηχανικών Παραγωγής ή συναφές και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφές με το αντικείμενο της θέσης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Επιστημών της Εκπαίδευσης ή συναφές και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφές με το πτυχίο
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολογίας ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφές με το αντικείμενο της θέσης 
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συνάφεια με τον βασικό τίτλο 
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%96046%CE%A8%CE%963%CE%A0-7%CE%98%CE%9B?inline=true


Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
* 1 με πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης Θετικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή Οικονομικών ή Επιστημών Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατεύθυνσης σε Πληροφοριακά Συστήματα
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%990%CE%A646%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A0%CE%9A%CE%9D?inline=true


Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
* 5 με πτυχίο ΑΕΙ και Μεταπτυχιακό κατεύθυνσης Οικονομικών Σπουδών ή συναφούς ειδικότητας
* 2 με πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης Οικονομικών Σπουδών ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%A7%CE%A546%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%96%CE%934?inline=true


Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
* 1 με πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης Οικονομικών Σπουδών ή συναφούς ειδικότητας
* 1 με πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ ΤΕΙ) κατεύθυνσης Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%95446%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%99%CE%9D%CE%A8?inline=true


Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
* 1 Μεταδιδάκτορας Ερευνητής «Πολιτικός/Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός», για τον σχεδιασμό προϊόντων και κατασκευών
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A4%CE%A546%CE%A8%CE%963%CE%A0-0%CE%916?inline=true


Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
* 1 με πτυχίο ΑΕΙ ειδικότητας Μαθηματικών
* 1 με πτυχίο ΑΕΙ ειδικότητας Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A88%CE%9B%CE%A746%CE%A8%CE%963%CE%A0-7%CE%94%CE%98?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Πτυχιούχος ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 7.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A835%CE%91469%CE%927%CE%9E-%CE%9E%CE%A6%CE%91?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 ΠΕ Νηπιαγωγό
Αιτήσεις μέχρι 7.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/98%CE%A62469%CE%927%CE%9E-%CE%994%CE%96?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Πτυχιούχος ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 7.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A79%CE%A1469%CE%927%CE%9E-%CE%A6%CE%A4%CE%A3?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Μηχανικός Η/Υ
Αιτήσεις μέχρι 7.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/92%CE%A14469%CE%927%CE%9E-%CE%9B%CE%A3%CE%A1?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Πτυχιούχος ΑΕΙ Ιστορικός ή Αρχειονόμος ή συναφούς αντικειμένου
Αιτήσεις μέχρι 7.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%928%CE%A7469%CE%927%CE%9E-%CE%A3%CE%A58?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Μηχανικός Η/Υ
Αιτήσεις μέχρι 7.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%9B%CE%98469%CE%927%CE%9E-%CE%9B%CE%9E%CE%96?inline=true


Ιόνιο Πανεπιστήμιο
* Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους στο Τμήμα Τουρισμού
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%9B946%CE%A88%CE%9D%CE%A8-%CE%972%CE%A6?inline=true


Ιόνιο Πανεπιστήμιο
* Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους στο Τμήμα Τουρισμού
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2022. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%A5%CE%9746%CE%A88%CE%9D%CE%A8-6%CE%A1%CE%A5?inline=true


Ιόνιο Πανεπιστήμιο
* Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους στο Τμήμα Τουρισμού
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A8%CE%97%CE%9F46%CE%A88%CE%9D%CE%A8-%CE%A887?inline=true


Ιόνιο Πανεπιστήμιο
* Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%966%CE%A946%CE%A88%CE%9D%CE%A8-7%CE%A18?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* Εντεταλμένους Διδάσκοντες στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%9F%CE%9546%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%98%CE%92%CE%A3?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 ακαδημαϊκό υπότροφο στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%93%CE%97469%CE%927%CE%93-%CE%A0%CE%A57?inline=true


Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
* 1 Πτυχιούχος θετικών επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%95%CE%A946%CE%9C%CE%972%CE%99-8%CE%98%CE%98?inline=true


ΑΣΠΑΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 Γραμματέα
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B5%CE%A146%CE%A88%CE%A7%CE%99-5%CE%94%CE%A7?inline=true


Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης, σε τομέα σχετικό με τη μελέτη επιπέδων οργανικών ή/και ανόργανων ρύπων ή/και μικροοργανισμών στο περιβάλλον (π.χ. έδαφος, ύδωρ, ατμόσφαιρα, ζωντανοί οργανισμοί)
Αιτήσεις μέχρι 9.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%91%CE%9246%CE%A8%CE%A7%CE%9E3-%CE%A44%CE%A6?inline=true


Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
* 1 θέση ΕΤΕ Βιολογικών Επιστημών ή Χημικών, για το ανοσολογικό εργαστήριο του Τμήματος Διάγνωσης 
Αιτήσεις μέχρι 30.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%98%CE%9846%CE%A8%CE%A76%CE%A4-1%CE%911?inline=true


Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
* 1 θέσης Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα Βιολογικών ή συναφών επιστημών, PhD 
Αιτήσεις μέχρι 30.11.2022. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%A7%CE%9946%CE%A8%CE%A76%CE%A4-%CE%92%CE%A67?inline=true


Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ Δήμητρα
* 1 με Πτυχίο AEI Γεωπονίας
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9C%CE%A0%CE%9E%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-%CE%92%CE%95%CE%93?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγου Πετρελαίου ή Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Αιτήσεις μέχρι 7.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A46%CE%A0469%CE%97%CE%A18-4%CE%92%CE%A8?inline=true


Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH) (Heraclion)
* 1 position for a Research Associate
Closing date: 1/12/2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%98%CE%97%CE%97469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%A0%CE%9C%CE%9A?inline=true


Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH) (Heraclion)
* 1 position of a PostDoctoral researcher for artificial neural networks
Closing date: 1/12/2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A148%CE%91469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%9953?inline=true


Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH) (Heraclion)
* 1  position of a PostDoctoral Researcher for machine learning / Artificial Intelligence
Closing date: 1/12/2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A058469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%9B%CE%9A%CE%9D?inline=true


Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ στον τομέα της πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/677%CE%9B469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%A8%CE%953?inline=true


Institute of Electronic Structure and Laser (IESL) of the Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH) (Heraclion)
* 1 PhD student whith Master in physics 
Closing date: 1/12/2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A71%CE%9E469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%A3%CE%93%CE%93?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στο πεδίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή σε συναφές γνωστικό πεδίο
Αιτήσεις μέχρι 7.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%A0%CE%9A469%CE%97%CE%A18-%CE%A8%CE%A55?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο πεδίο των πολυμέσων ή ψηφιακών μέσων 
Αιτήσεις μέχρι 7.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%A4%CE%9A469%CE%97%CE%A18-%CE%A6%CE%98%CE%9B?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στο πεδίο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή σε συναφές γνωστικό πεδίο
Αιτήσεις μέχρι 7.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%A0%CE%9A469%CE%97%CE%A18-%CE%A8%CE%A55?inline=true

 Proslipsis.gr
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής 
Αιτήσεις μέχρι 7.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/912%CE%96469%CE%97%CE%A18-%CE%9B1%CE%97?inline=true


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved