ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 25.11.2022, 10:14

Στην παρούσα σελίδα η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν Πανεπιστήμια και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Επίσης, θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους ΑΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.


ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ



Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Φαρμακοποιός ή Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Βιολόγος ή Γεωπόνος - κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 30.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%9B%CE%A846%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%95%CE%9D%CE%A8?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%97%CE%A446%CE%A8%CE%962%CE%9D-3%CE%93%CE%A0?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A93146%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A34%CE%97?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Φαρμακοποιός ή Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων ή Βιολόγος ή Γεωπόνος – Υποψήφιος Διδάκτορας
* 1 Φαρμακοποιός ή Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων ή Βιολόγος ή Γεωπόνος
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/674%CE%9246%CE%A8%CE%962%CE%9D-832?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Φαρμακοποιός ή Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων ή Βιολόγος ή Γεωπόνος - Κάτοχος Διδακτορικού
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A4%CE%A446%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9304?inline=true

 Proslipsis.gr
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) – Διοικητική και Επιστημονική Υποστήριξη
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%9F%CE%A946%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A3%CE%943?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του έργου
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%A7%CE%9C46%CE%A88%CE%966-%CE%93%CE%9C%CE%91?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Γεωπόνου - Γεωργικής Μηχανικής και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης συναφές με ενεργειακά συστήματα, ευφυή συστήματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπολογιστική νοημοσύνη
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%970%CE%A846%CE%A88%CE%966-%CE%9F%CE%956?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 ανταποδοτική υποτροφία σε μεταδιδάκτορα με μεταπτυχιακό στην Νανοτεχνολογία
* 1 ανταποδοτική υποτροφία σε υποψήφιο Διδάκτορα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικός
Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%A6%CE%A046%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%A412?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 ανταποδοτική υποτροφία σε Μεταδιδάκτορα Τοπογράφο Μηχανικό
* 1 ανταποδοτική υποτροφία σε Μεταδιδάκτορα Πολιτικό Μηχανικό
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A4%CE%A0846%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%92%CE%917?inline=true


Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
* 2 Προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος πληροφορικής και τηλεματικής του Πανεπιστημίου
Αιτήσεις μέχρι 2.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A4%CE%A54691%CE%92%CE%A3-%CE%9F%CE%9F7?inline=true


Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
* 1 κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφής
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84124691%CE%92%CE%A3-%CE%931%CE%A9?inline=true


Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
* 1 Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Τμιματος Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/91%CE%A8%CE%9F4691%CE%92%CE%A3-%CE%9F%CE%9D4?inline=true

 Proslipsis.gr
Πάντειο Πανεπιστήμιο
* 1 με Πτυχίο AEI/TEI Kοινωνικών ή Oικονομικών επιστημών και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Κοινωνικών ή Οικονομικών επιστημών
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/642%CE%A646%CE%9C924-%CE%A19%CE%A5?inline=true


Πάντειο Πανεπιστήμιο
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ  και Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/697%CE%A7469%CE%927%CE%91-%CE%99%CE%A1%CE%92?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 2 κάτοχος Μεταπτυχιακού στις Οπτικές Επικοινωνίες
* 1 κάτοχος Διδακτορικού με ειδίκευση στα Οπτικά Δίκτυα
* 1 Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο επιστημονικό πεδίο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%A7446%CE%A88%CE%A7%CE%92-4%CE%A5%CE%99?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Μεταδιδάκτορας με εξειδίκευση στη Βιολογία – Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος
* 2 Μεταδιδάκτορες με εξειδίκευση στη Βιολογία – Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%99246%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A86%CE%A8?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Πτυχιούχος Φαρμακευτικής-μεταπτυχιακός φοιτητής ή κάτοχος μεταπτυχιακού στην
φαρμακευτική τεχνολογία
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%A9%CE%9A46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9A%CE%A9%CE%99?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 2 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φιλοσοφία
* 1 Πτυχιούχος Φιλολογίας
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%A5%CE%9C46%CE%A88%CE%A7%CE%92-0%CE%9D%CE%97?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 2 Υποψήφιοι διδάκτορες - κάτοχοι Master Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικής Φυσικής ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΤΗΜΜΥ)
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A0%CE%96%CE%9C46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A19%CE%A0?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, Υποψήφιος διδάκτορας στο πεδίο της ηλεκτρονικής
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%98146%CE%A88%CE%A7%CE%92-78%CE%9B?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Μεταδιδάκτορας -ισσα ειδικός/ή στη μελέτη ζωντανών οργανισμών με σύγχρονες μοριακές μεθόδους 
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B%CE%A4646%CE%A88%CE%A7%CE%92-54%CE%A9?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποτροφία Αριστείας σε Υποψήφιο Διδάκτορα σε αντικείμενο σχετικό με γλώσσες περιγραφής πεδίου και ταχεία ανάπτυξη λογισμικού για έξυπνα περιβάλλοντα
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%910046%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9B7%CE%A5?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 ΔΕ Φυτοκόμος
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D3%CE%9C46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%99%CE%A1%CE%9B?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα είτε στην Πληροφορική ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Φυσική ή Μαθηματικά
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα είτε στην Πληροφορική ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Φυσική ή Μαθηματικά
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A897%CE%9546%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A3%CE%A7%CE%97?inline=true

 Proslipsis.gr
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%A1%CE%A046%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9B%CE%A8%CE%9A?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Μεταδιδάκτορας / Πτυχιούχος ΠΕ Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%91846%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%984%CE%A6?inline=true


Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
* 1 Διευθυντή του Εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών
Αιτήσεις μέχρι 2.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%961%CE%A346%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A99%CE%98?inline=true


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 ανταποδοτική υποτροφία σε Υποψήφιο Διδάκτορα Ιατρικής στο γνωστικό πεδίο: Αποκατάσταση, μυοσκελετικό σύστημα και Νευροαπεικόνιση
* 1 ανταποδοτική υποτροφία σε Υποψήφιο Διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο: νοητικές
διαταραχές - καθημερινή λειτουργικότητα
* 1 ανταποδοτική υποτροφία σε Υποψήφιο Διδάκτορα Ιατρικής στο γνωστικό πεδίο:
Νευρολογία και Συστηματικά Νοσήματα
* 1 ανταποδοτική υποτροφία σε Υποψήφιο Διδάκτορα Ιατρικής στο γνωστικό πεδίο:
Υγιεινή - Εργασία
Αιτήσεις μέχρι 2.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%9D%CE%9246%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%97%CE%A70?inline=true


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 ΠΕ Νομικής
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A84%CE%A446%CE%A8%CE%96%CE%A51-758?inline=true


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 Πτυχιούχος/Διπλωματούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%9C%CE%A846%CE%A8%CE%96%CE%A51-554?inline=true


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο ψηφιακή επεξεργασία εικόνας – βιοιατρική τεχνολογία
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%99446%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%92%CE%92%CE%96?inline=true


Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
* 1 εντεταλμένο διδάσκοντα σε «Μετάφραση Γαλλικά - Ελληνικά»
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%A5146%CE%A88%CE%9D%CE%A8-4%CE%9E%CE%98?inline=true


Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
* 1 εντεταλμένο διδάσκοντα σε «Αγγλική Γλώσσα και Πολιτισμός»
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%91%CE%9846%CE%A88%CE%9D%CE%A8-%CE%A8%CE%99%CE%A1?inline=true


Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%9D%CE%A046%CE%A88%CE%9D%CE%A8-%CE%A4%CE%9D3?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Απόφοιτος Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8114469%CE%927%CE%93-%CE%A5%CE%9D%CE%A7?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Απόφοιτος Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%974469%CE%927%CE%93-%CE%92%CE%9F%CE%A1?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με αυτοτελές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές με τις Επιστήμες της Όρασης
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%A7%CE%94469%CE%927%CE%93-%CE%A933?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%97%CE%9A469%CE%927%CE%93-%CE%9717?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 1.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A57469%CE%927%CE%93-%CE%92%CE%92%CE%92?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας ή Ιατρικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και Αυτοτελή μεταπτυχιακό τίτλο στην Ογκολογία
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A980%CE%95469%CE%927%CE%93-%CE%92%CE%97%CE%A9?inline=true


Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 Γεωπόνο ΠΕ Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%98%CE%A146%CE%9C%CE%972%CE%99-%CE%A5%CE%9E%CE%97?inline=true


ΕΛΚΕΘΕ (Αργυρούπολη)
* 1 με Πτυχίο (ΠΕ) Βιολογίας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 27.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%9E6%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%A4%CE%9A%CE%9F?inline=true


ΕΛΚΕΘΕ
* 1 με βασικό πτυχίο (ΠΕ) Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος ή Βιολόγου (ΠΕ) με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 27.11.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/95%CE%9E1%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%95%CE%9B%CE%9B?inline=true


Μητροπολιτικός Οργανισµός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης
* 1 Γενικό Διευθυντή
Αιτήσεις μέχρι 31.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%A4%CE%A646%CE%9C%CE%9E1%CE%92-%CE%A08%CE%A0?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Επιστήμης Υλικών και Μεταπτυχιακός τίτλων σπουδών σχετικός με Υλικά
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%93%CE%9D469%CE%97%CE%A18-%CE%A332?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικής και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφής με την Επιστήμη Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%979469%CE%97%CE%A18-%CE%9D%CE%974?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%A0469%CE%97%CE%A18-%CE%9F%CE%A71?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Κοινωνικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Επικοινωνίας
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A19%CE%93469%CE%97%CE%A18-%CE%9F%CE%A4%CE%94?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή
συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2022. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%972%CE%91469%CE%97%CE%A18-%CE%9118?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών ή Φυσικής) ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%A7%CE%A5469%CE%97%CE%A18-%CE%98%CE%9B%CE%92?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή
συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%98%CE%928469%CE%97%CE%A18-%CE%96%CE%A7%CE%9B?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε ευφυή συστήματα/υπολογιστική νοημοσύνη
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%9F%CE%99469%CE%97%CE%A18-%CE%A1%CE%9D%CE%9A?inline=true

 Proslipsis.gr
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή
συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%989%CE%93469%CE%97%CE%A18-3%CE%A6%CE%98?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με  Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή
συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%A1%CE%A7469%CE%97%CE%A18-4%CE%93%CE%9E?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή
συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στους τομείς της υπολογιστικής όρασης και της ανάλυσης πολυμεσικού περιεχόμενου ή σε συναφές αντικείμενο 
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%94%CE%9D469%CE%97%CE%A18-%CE%9C%CE%A3%CE%92?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή
Πολυτεχνικών Σχολών ή συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A9%CE%97%CE%9E469%CE%97%CE%A18-%CE%98%CE%A9%CE%A1?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του EKETA (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Πληροφορικής και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε μηχανική μάθηση ή/και μηχανική όραση, ανάλυση/αναζήτηση πολυμέσων ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 5.12.2022. 
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%96%CE%9C469%CE%97%CE%A18-%CE%99%CE%930?inline=true


 

 



 

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved