ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 28.06.2024, 04:43

Στην παρούσα σελίδα η Proslipsis δημοσιεύει πρόωρα όλες τις εγκρίσεις του Υπουργείου Παιδείας, των Πανεπιστημίων και άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως η Σχολή Ικάρων, η Σχολή Ευελπίδων, οι Εκκλησιαστικές Ακαδημίες κ.ά., για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), όπως αυτές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επιπλέον, για θέσεις ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ.

Λίγο αργότερα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκδίδουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων διάρκειας 60 ημερών. 

Επισημαίνεται ότι η Proslipsis παρέχει συνδρομητικά συνολική ενημέρωση για τις θέσεις στην Εκπαίδευση και στην Έρευνα (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, με υποτροφία, για διδακτορικές σπουδές, για έρευνα, διδασκόντων κ.ά.), με μικρή οικονομική συνδρομή, σχεδόν σε καθημερινή βάση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δείτε περισσότερα). 

* Η Proslipsis διαθέτει αρχείο θέσεων ΔΕΠ από το 2006 μέχρι σήμερα. Για να δείτε παλαιές εγκρίσεις των ΤΕΙ, πριν από την ενοποίησή τους με τις θέσεις των Πανεπιστημίων, πατήστε εδώ.
 Proslipsis.gr


Ο Ι    Θ Ε Σ Ε Ι Σ
(Θέσεις ενδέχεται να προστίθενται μέχρι ώρα 24:00)

 Prorslipsis.gr
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) – Διοικητικής υποστήριξης
Αιτήσεις μέχρι 7.7.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%A4146%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A0%CE%A6%CE%94?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) – Βοηθός Νοσηλευτή/τριας Χειρουργείου
Αιτήσεις μέχρι 7.7.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A843646%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9A%CE%9C%CE%92?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Επιστημονικής Υποστήριξης
Αιτήσεις μέχρι 7.7.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%96446%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A7%CE%A6%CE%94?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) - Διοικητικής Υποστήριξης, με Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού ή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 7.7.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/690546%CE%A8%CE%962%CE%9D-0%CE%9C0?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Γενικών Καθηκόντων, Επιστασία, Εποπτεία και Επιμελητεία
Αιτήσεις μέχρι 7.7.2024. Prorslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%99%CE%9546%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9A%CE%A74?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Τεχνολογίας Υπολογιστών
* 1 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Μηχανικών Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 8.7.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%A8046%CE%A88%CE%A7%CE%92-5%CE%93%CE%92?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
Αιτήσεις μέχρι 8.7.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%9D%CE%A146%CE%A88%CE%A7%CE%92-900?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Δασολόγος (ΠΕ) - Kάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
* 1 Δασολόγος (ΠΕ) - Κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 8.7.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%9B%CE%9846%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9D%CE%A34?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1με Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εμπειρία στην υφαντική σε καθιστό αργαλειό και στο στήσιμο του αργαλειού
Αιτήσεις μέχρι 8.7.2024. Prorslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A17%CE%A8%CE%A9469%CE%927%CE%9E-3%CE%A7%CE%A6?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1με Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εμπειρία στην υφαντική σε καθιστό αργαλειό και στο στήσιμο του αργαλειού
Αιτήσεις μέχρι 8.7.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%919469%CE%927%CE%9E-%CE%92%CE%9A%CE%93?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1με Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εμπειρία στην υφαντική σε καθιστό αργαλειό και στο στήσιμο του αργαλειού
Αιτήσεις μέχρι 8.7.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A3%CE%A4469%CE%927%CE%9E-3%CE%A13?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1με Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εμπειρία στην υφαντική σε καθιστό αργαλειό και στο στήσιμο του αργαλειού
Αιτήσεις μέχρι 8.7.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A7%CE%97469%CE%927%CE%9E-4%CE%9D0?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1με Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εμπειρία στην υφαντική σε καθιστό αργαλειό και στο στήσιμο του αργαλειού
Αιτήσεις μέχρι 8.7.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%A8%CE%9F469%CE%927%CE%9E-%CE%9B%CE%95%CE%9B?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος και Διδακτορικό
Αιτήσεις μέχρι 8.7.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A9%CE%95%CE%A7469%CE%927%CE%98-%CE%98%CE%A8%CE%A0?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας ή Φαρμακευτικής ή Χημείας ή Ιατρικής, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με το υπό ανάθεση έργο, Υποψήφιος Διδάκτορας
Αιτήσεις μέχρι 8.7.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%972469%CE%927%CE%98-4%CE%9B3?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Χημικού, Φαρμακοποιού, Βιολόγου ή συναφής ειδικότητα, κάτοχος ΜΔΕ
Αιτήσεις μέχρι 8.7.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%98%CE%91469%CE%927%CE%98-%CE%9B%CE%9F%CE%99?inline=true

 Prorslipsis.gr
Πανεπιστήμιο Πατρών
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Γεωλογίας και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Αιτήσεις μέχρι 8.7.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%A7%CE%A3469%CE%927%CE%98-%CE%9F%CE%99%CE%9A?inline=true


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Απαιτούμενο και Μεταπτυχιακό 
Αιτήσεις μέχρι 8.7.2024.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%9B0469%CE%927%CE%94-%CE%9F%CE%95%CE%91?inline=true 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved