ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
9 εμπειρογνώμονες στο υπουργείο Εξωτερικών (25/11/05)


Αθήνα 25.11.2005, 20:54
Διαδικασία επιλογής για την πλήρωση 9 οργανικών θέσεων εμπιρογνωμόνων προκηρύσσει το υπουργείο Εσωτερικών. Αιτήσεις υποβάλλονται κατά το προσεχές εικοσαήμερο.

Οι θέσεις αφορούν τις ακόλουθες ειδικότητες:

- Μία σε θέματα εξωτερικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (με έμφαση στις σχέσεις ΕΕ−Ασίας).
Απαιτείται πτυχίο Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Νομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή συναφές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος της αλλοδαπής με επιστημονική εξειδίκευση σε συναφές με την προκηρυσσόμενη θέση γνωστικό αντικείμενο, και ιδιαίτερα στις Διεθνείς Σχέσεις Ευρώπης−Ασίας, και παράλληλα άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Για την πλήρωση της ως άνω θέσης συνεκτιμώνται ως ουσιαστικά προσόντα εμπειρία ή προϋπηρεσία ή άλλου είδους ειδίκευση σε θέματα διεθνών σχέσεων ΕΕ – Ασίας με έμφαση στους τομείς των συναντήσεων Ασίας – Ευρώπης (ASEM) και των Περιφερειακών Οργανισμών ASEAN και APEC, καθώς και καλή γνώση της κινεζικής ή ιαπωνικής γλώσσας (και των αντιστοίχων πολιτισμών).

- Μία σε θέματα Αναπτυξιακής Πολιτικής και Συνεργασίας.
Απαιτείται πτυχίο Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών ή συναφές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος της αλλοδαπής με επιστημονική εξειδίκευση σε συναφές με την προκηρυσσόμενη θέση γνωστικό αντικείμενο, όπως σε θέματα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας (πολυμερούς−διμερούς), και παράλληλα άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Για την πλήρωση της ως άνω θέσης συνεκτιμάται ως ουσιαστικό προσόν εμπειρία ή προϋπηρεσία ή άλλου είδους ειδίκευση σε θέματα Αναπτυξιακής Πολιτικής και Συνεργασίας και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

- Μία σε θέματα Ανθρώπινης Ασφάλειας και Παράνομης Διακίνησης Ανθρώπων.
Απαιτείται πτυχίο Νομικής ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή συναφές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοςως ισότιμος της αλλοδαπής με επιστημονική εξειδίκευση σε συναφές με την προκηρυσσόμενη θέση γνωστικό αντικείμενο, όπως σε θέματα ανθρώπινης ασφάλειας και παράνομης διακίνησης ανθρώπων ή σχέσεων κράτους−κοινωνίας πολιτών, και παράλληλα άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Για την πλήρωση της ως άνω θέσης συνεκτιμάται ως ουσιαστικό προσόν εμπειρία ή προϋπηρεσία ή άλλου είδους ειδίκευση σε θέματα διεθνούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης ασφάλειας, την παράνομη διακίνηση ανθρώπων και την μεταναστευτική πολιτική.

- Μία σε θέματα Μετανάστευσης και Ασύλου (Εφαρμογή Συνθήκης Schengen).
Απαιτείται πτυχίο Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Νομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή συναφές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος της αλλοδαπής με επιστημονική εξειδίκευση σε συναφές με την προκηρυσσόμενη θέση γνωστικό αντικείμενο, όπως σε θέματα Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Πολιτικών Επιστημών, και παράλληλα άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Για την πλήρωση της ως άνω θέσης συνεκτιμάται ως ουσιαστικό προσόν εμπειρία ή προϋπηρεσία ή άλλου είδους ειδίκευση σε συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση θέματα εφαρμογής της Συνθήκης Schengen (εξωτερικά σύνορα Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετανάστευση, άσυλο, διασυνοριακή συνεργασία).

- Μία σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Απαιτείται πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών ή Διεθνών Σπουδών ή συναφές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος της αλλοδαπής με επιστημονική εξειδίκευση σε συναφές με την προκηρυσσόμενη θέση γνωστικό αντικείμενο, όπως σε θέματα Διεθνών Σχέσεων, ή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου με έμφαση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και παράλληλα άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Για την πλήρωση της ως άνω θέσης συνεκτιμάται ως ουσιαστικό προσόν εμπειρία ή προϋπηρεσία ή άλλου είδους ειδίκευση σε διεθνή ή κρατικό οργανισμόσε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ακόμη γλώσσας της ΕΕ.

- Μία σε θέματα Διοικητικού Δικαίου.
Για την πλήρωση της θέσης αυτής απαιτείται πτυχίο Νομικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος της αλλοδαπής με επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα Διοικητικού Δικαίου, και παράλληλα άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Για την πλήρωση της ως άνω θέσης συνεκτιμώνται ως ουσιαστικά προσόντα εμπειρία νομοπαρασκευαστικού έργου και εμπειρία ή προϋπηρεσία ή άλλου είδους ειδίκευση σε θέματα σε συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση θέματα, ιδιαίτερα Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, καθώς και πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ακόμη γλώσσας της ΕΕ.

- Δύο σε θέματα Αποδήμου Ελληνισμού.
Για την πλήρωση της θέσης αυτής απαιτείται πτυχίο Πολιτικών Επιστημών ή Νομικής ή Διεθνών Σπουδών ή συναφές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο Ανώτατου Εκ− παιδευτικού Ιδρύματος της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος της αλλοδαπής με επιστημονική εξειδίκευση σε συναφές με την προκηρυσσόμενη θέση γνωστικό αντικείμενο, όπως σε θέματα Διεθνών Νομικών Σπουδών ή Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου ή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου ή αλλοδαπού Δημοσίου Δικαίου, και παράλληλα άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Για την πλήρωση της ως άνω θέσης συνεκτιμάται ως ουσιαστικό προσόν εμπειρία ή προϋπηρεσία ή άλλου είδους ειδίκευση σε θέματα Αποδήμου Ελληνισμού, καθώς και πολύ καλή γνώση μίας ακόμη γλώσσας της ΕΕ, ή των χωρών της πρώην Ανατολικής Ευρώπης.

- Μία σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικής Διπλωματίας.
Για την πλήρωση της θέσης αυτής απαιτείται πτυχίο Πληροφορικής ή συναφές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος της αλλοδαπής με επιστημονική εξειδίκευση σε συναφές με την προκηρυσσόμενηθέση γνωστικό αντικείμενο, όπως σε θέματα Πληροφορικής, Ψηφιακής Στρατηγικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με έμφαση στη Δημόσια και την Ηλεκτρονική Διπλωματία, και παράλληλα άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Για την πλήρωση της ως άνω θέσης συνεκτιμάται ως ουσιαστικό προσόν εμπειρία ή προϋπηρεσία ή άλλου είδους ειδίκευση σε θέματα Πληροφορικής, Ψηφιακής Στρατηγικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

¶λλα προσόντα
Για όλες τις ως άνω ειδικότητες ορίζεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο, στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Η άριστη γνώση ξένων γλωσσών, όπου απαιτείται, αποδεικνύεται:
α. Για την Αγγλική γλώσσα:
Πιστοποιητικό Proficiency πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan ή άλλων πανεπιστημίων δημοσίου χαρακτήρα. Ως πανεπιστήμια δημοσίου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόμενα από κρατικούς φορείς ή οργανισμούς όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, καντόνια, δημόσια νομικά πρόσωπα, κ.λπ. ανάλογα με την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της διοίκησης της οικείας χώρας.
β. Για τη Γαλλική γλώσσα:
Δίπλωμα Alliance Franηaise ή πιστοποιητικό DALF του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας ή DIPLΤME DE LANGUE ET LITTΙRATURE FRANΗAISES (Sorbonne II).
Η άριστη γνώση των δύο ως άνω γλωσσών αποδεικνύεται επίσης με το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας:
α. Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
β. Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
γ. Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.
δ. Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση έξι (6) ετών στην αλλοδαπή.
ε. Τίτλο ή πιστοποιητικό που πιστοποιούν άριστη γνώση της ξένης γλώσσας και που αναγνωρίζονται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών αποδεικνύεται:
α) για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH ( CAE ) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ή με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION ( TOEIC ), βαθμολογία από 785 και άνω του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή με Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ 1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
β) για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOME D ’ ETUDES SUPERIEURES ( DES ) (χορηγείτο μέχρι το 1996) ή DELF 2 ND DEGREE (UNITES A5 ET A6) ή CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I) ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau Operationell του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ 1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
γ) για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM ( KDS ) του Πανεπιστημίου Ludwig – Maximilian του Μονάχου ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με πτυχίο ZENTRALE OBERSTUFENPRάFUNG ( ZOP ) του Ινστιτούτου Goethe ή με πτυχίο Zertifikat V . B . L . T . Selbstδndiges Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ 1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
δ) για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA του Ιταλικού Ινστιτούτου ή CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ή CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA DELL’ UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA LIVELLO 3 (CILS 3) ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με πτυχίο Certificato V . B . L . T . Livello operativo του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ 1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ε) για την Ισπανική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL ή DIPLOMA INTERMEDIO DE ESPANOL ή CERTIFICADO ELEMENTALE O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ 1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
στ) για τις λοιπές γλώσσες με αναλόγου επιπέδου τίτλους σπουδών.

Αιτήσεις συμμετοχής – δικαιολογητικά
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, αίτηση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, στην οποία επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Υπεύθυνη δήλωση για τα ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημέρα, μήνα, έτος και τόπο γεννήσεως, τόπο διαμονής, ασχολίες τους από τότε που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, τίτλους σπουδών, ξένων γλωσσών κ.ο.κ.) και ότι έχουν τα γενικά προσόντα του άρθρου 53 και τα ειδικά προσόντα του άρθρου 88 παρ. 6 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, μαζί με πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας).
- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, αν δε από αυτά δεν προκύπτει ημερομηνία γεννήσεως να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
- Το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α). Η πράξη αναγνώρισης πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
- Τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των υπολοίπων απαιτουμένων από την προκήρυξη τίτλων σπουδών, διπλωμάτων ή πιστοποιητικών (μεταπτυχιακής ειδίκευσης, γνώσης ξένων γλωσσών).
- Η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης αποδεικνύεται: α) είτε από τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της, β) είτε από ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής, γ) είτε με βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997, δ) είτε από όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή επικυρωμένο αντίγραφο του βιβλιαρίου κύριας ασφάλισης. Εάν από τα προαναφερόμενα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.

-
Η γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στη δε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως, ο διορισμός ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Πάντως, η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να ζητήσει να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία για απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ οι υποψήφιοι.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά απευθύνεται στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού του υπουργείου Εξωτερικών, Ακαδημίας 1, 10671 Αθήνα. Τα έντυπα της αιτήσεως και της υπεύθυνης δήλωσης διανέμονται από το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών, Ακαδημίας 3, Αθήνα, αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου τύπου αίτησης. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα σχετικά έντυπα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (www.mfa.gr), καθώς και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια τω δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στην ως άνω αίτηση, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν υποχρεούνται να προσκομίσουν στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση της ΣΤ1 Δ/νσης Προσωπικού με την ένδειξη «για το Διαγωνισμό των Εμπειρογνωμόνων». Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Πρόσθετα δικαιολογητικά
Α. Όσοι επιλεγούν υποχρεούνται να υποβάλουν εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων:
α) πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας του υποψηφίου στηριζόμενο και σε ακτινογραφία θώρακος και εκδιδόμενο από την αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165, 166 και 171 του Ν.2683/1999, Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 53 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.
β) υπεύθυνη δήλωση περί (μη) παραπομπής σε δίκη και περί (μη) άσκησης ποινικής δίωξης (σχετικά έντυπα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού).
Β. Η Διεύθυνση Προσωπικού προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των κάτωθι πιστοποιητικών των επιλεγέντων υποψηφίων:
α) αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως που θα πρέπει να έχει συνταχθεί ενενήντα ημέρες από της γεννήσεως (η πράξη αυτή πρέπει να αποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 55ο έτος), ή, αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη, απόσπασμα, προκειμένου για άνδρες, του μητρώου αρρένων και, προκειμένου για γυναίκες, του γενικού μητρώου δημοτών (δημοτολόγιο). Για τη συμπλήρωση του ανώτατου και κατώτατου ορίου ηλικίας διορισμού, ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο (άρθρο 53 παρ.1 εδαφ. β΄ Οργανισμού ΥΠΕΞ), ήτοι στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1950 έως και το 1975.
β) πιστοποιητικό του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητος που να αποδεικνύει την εγγραφή τους, προκειμένου για άνδρες, στο μητρώο αρρένων και, προκειμένου για γυναίκες, στο γενικό μητρώο δημοτών, τη χρονολογία γεννήσεως και τον τρόπο και χρόνο κτήσεως της ελληνικής ιθαγενείας, προκειμένου για πολιτογραφηθέντα ομογενή,
γ) πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ που να βεβαιώνει ότι ο άνδρας υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νομίμως απαλλαγεί απ΄ αυτές,
δ) καταφατική δήλωση της ποινικής κατάστασης,
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που αποδεικνύονται βάσει των ως άνω δικαιολογητικών την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved