ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
1 τακτική θέση ΔΕ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (27/5/06)


Aθήνα 27.5.2006, 15:34
Μία θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ΔΕ Κατηγορίας, εγκρίθηκε και θα προκηρύξει το προσεχές διάσστημα το Τμή
μα Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.

Προσόντα διορισμού στην παραπάνω θέση ορίζονται τα εξής:
- Κατοχή απολυτηρίου ενιαίου ή ενιαίου πολυκλαδικού, ή τεχνικού επαγγελματικού ή γενικής κατεύθυνσης λυκείου ή άλλος ισότιμος ή αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου και Corel καθώς και γνώση χρήσης οργάνων σε αντικείμενα που διακονεί το Τμήμα.
- Διετής επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενα της υδρόβιας ζωικής παραγωγής.
Ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων των περιπτώσεων ii) και iii) θα γίνει από Επιτροπές που θα ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιθυμούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να υποβάλλουν στην Γραμματεία του Τμήματος (παράδοση οίκοι) στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος: Οδός Φυτόκου, 38446 Ν. Ιωνία Μαγνησίας, Τηλ. 2421093011, Fax: 2421093157. Πληροφορίες Βάσω Βεοπούλου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο της προκήρυξης αυτής, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση στην οποία θα καθορίζεται η θέση και η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
2. Επικυρωμένους τίτλους σπουδών (εφόσον ο τίτλος σπουδών είναι της αλλοδαπής απαιτείται αντίστοιχη ισοτιμία).
3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναγράφονται: οι σπουδές, οι ασχολίες, οι προϋπηρεσίες και άλλα τυχόν στοιχεία που είναι σχετικά με την υποψηφιότητα.
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
5. Πιστοποιητικό γεννήσεως στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
6. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.
7. Πιστοποιητικό (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Τα δικαιολογητικά 6 και 7 θα κατατεθούν από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί.

Η αναγκαία για το διορισμό «καταφατική ή αρνητική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση των υποψηφίων» σε αντικατάσταση του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώου, θα αναζητηθεί υπηρεσιακά (αυτεπάγγελτη αναζήτηση), από την Γραμματεία του Τμήματος.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved