ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Πρόσληψη 300 Εφοριακών από πίνακες επιλαχόντων

Αθήνα 27.3.2014, 13:43

Την πλήρωση 300 θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ Εφοριακών στο υπουργείο Οικονομικών από επιλαχόντες της Προκήρυξης 1Κ/2013 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 2/2013), χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, ενέκρινε σήμερα το ΑΣΕΠ κατόπιν αιτήματος του υπουργείου.

Μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, το ΑΣΕΠ προέβη στην κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση 90 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με πτυχίο Νομικής και 189 θέσεων του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με πτυχίο Οικονομικών, από τον πίνακα επιλαχόντων της παραπάνω προκήρυξης.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπΆ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στον Πίνακα Απορριπτέων παρατίθεται μόνο ο αριθμός μητρώου του υποψηφίου καθώς και ο δωδεκαψήφιος γραμμωτός κώδικας οπτικής αναγνώρισης (barcode), σε συνδυασμό με τον αριθμό δελτίου ταυτότητας.

Οι υπόλοιπες 21 θέσεις (ήτοι 7% του συνολικού αριθμού των θέσεων) θα καλυφθούν από τα προστατευόμενα, βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α'), δηλαδή πολύτεκνους, άτομα με ειδικές ανάγκες, κλπ. Για την προκήρυξη των θέσεων αυτών αρμόδιος φορέας είναι ο ΟΑΕΔ, ο οποίος τις καλύπτει πολλές φορές με καθυστέρηση που φτάνει και τα έξι χρόνια.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις πραγματοποιήθηκε ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της Προκήρυξης 1Κ/2013, με βάση τη σειρά την οποία είχαν στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων. Επισημαίνεται ότι ο σχετικός έλεγχος διενεργήθηκε αποκλειστικά βάσει των δικαιολογητικών που είχαν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων στο πλαίσιο της ως άνω προκήρυξης.

Κατά των νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων ενώπιον του ΑΣΕΠ, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 28 Μαρτίου 2014 έως και την πάροδο της 7ης Απριλίου 2014, ημέρας Δευτέρας. 

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π., στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Ένσταση για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Υπουργείου Οικονομικών από επιλαχόντες της προκήρυξης 1Κ/2013, Τ.Θ. 14 308, Αθήνα Τ.Κ. 115 10.

Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο 50 ¤ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Εναλλακτικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί το παράβολο των 50 ευρώ και μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο "Ηλεκτρονικό παράβολο" στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση ή μέσω τηλεμοιοτυπίας (fax) την ένστασή του, εφόσον υποχρεωτικά συνυποβάλλει, το σχετικό αποδεικτικό εκτύπωσης από όπου προκύπτει ο μοναδικός 20ψήφιος ψηφιακός κωδικός παραβόλου. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. 

Τυπικά ή και πρόσθετα προσόντα που αποκτήθηκαν μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην προκήρυξη 1Κ/2013 δεν θα αξιολογηθούν. Συνεπώς, δικαιολογητικά τα οποία έχουν αποσταλεί μετά την υποβολή αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ θα προβεί στην κατάρτιση των οριστικών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων, οι οποίοι θα αναρτηθούν στο δικτυακό του τόπο www.asep.gr.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους προς το ΑΣΕΠ, εντός προθεσμίας 5 ημερών από την ημέρα παραλαβής σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, αν αποδέχονται τη νέα θέση. Σε περίπτωση μη υποβολής της ως άνω γραπτής δήλωσης τεκμαίρεται η μη αποδοχή της προτεινόμενης νέας θέσης.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved