ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
121 θέσεις δημοτικών αστυνομικών σε Δήμους (30/8/06)


Αθήνα 30.8.2006, 21:22
Θέσεις δημοτικών αστυνομικών έχουν προκηρύξει αρκετοί δήμοι της χώρας, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις έως 13 Σεπτεμβρίου 2006.

Ειδικότερα, έχουν προκηρυχθεί θέσεις Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στους ακόλουθους Δήμους, στους οποίους θα πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Δήμος Ξάνθης: 2 ΠΕ, 2 ΤΕ, 11 ΔΕ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δήμος Θέρμης: 4 ΔΕ
Δήμος Μενεμένης: 1 ΠΕ, 1 ΤΕ, 8 ΔΕ
Αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους από 4- 13 Σεπτεμβρίου 2006. Πληροφορίες δίνονται στα ΚΕΠ, στους Δήμους και στην Περιφέρεια.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δήμος Αγίου Νικολάου: 1 ΤΕ, 5 ΔΕ
Δήμος Ρεθύμνου: 2 ΠΕ, 2 ΤΕ, 11 ΔΕ
Δήμος Χερσονήσου: 1 ΤΕ, 4 ΔΕ
Αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους από 4- 13 Σεπτεμβρίου 2006. Πληροφορίες δίνονται στα ΚΕΠ, στους Δήμους και στην Περιφέρεια.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ
Δήμος Μυτιλήνης: 1 ΠΕ, 1 ΤΕ, 6 ΔΕ
Δήμος Βαθέος Σάμου: 6 ΔΕ
Αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους από 4- 13 Σεπτεμβρίου 2006. Πληροφορίες δίνονται στα ΚΕΠ, στους Δήμους και στην Περιφέρεια.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δήμος Αφάντου: 1 ΠΕ, 1 ΤΕ, 3 ΔΕ
Δήμος Δικαίου: 1 ΠΕ, 3 ΔΕ
Δήμος Ηρακλειδών: 1 ΠΕ, 2 ΤΕ, 10 ΔΕ
Δήμος Καλλιθέας: 1 ΠΕ, 3 ΤΕ, 6 ΔΕ
Δήμος Καλύμνου: 1 ΠΕ, 2 ΔΕ
Δήμος Κώ: 1 ΠΕ, 1 ΤΕ, 6 ΔΕ
Δήμος Λινδίων: 1 ΠΕ, 3 ΔΕ
Δήμος Ιαλυσού: 1 ΤΕ, 2 ΔΕ
Δήμος Καρπάθου: 2 ΔΕ
Δήμος Κάσου 2 ΔΕ
Δήμος Λέρου: 5 ΔΕ
Δήμος Πεταλούδων: 3 ΔΕ
Δήμος Νισύρου 2 ΔΕ
Δήμος Τήλου: 2 ΔΕ
Αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους από 4- 13 Σεπτεμβρίου 2006. Πληροφορίες δίνονται στα ΚΕΠ, στους Δήμους και στην Περιφέρεια.

Προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα γενικά προσόντα:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
2. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων .
3. Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1976 έως και το έτος 1985 για την κατηγορία ΠΕ23 και ΤΕ23 και από το έτος 1980 έως και το έτος 1985 για την κατηγορία ΔΕ23.
4. Να έχουν ψυχική & σωματική υγεία.
5. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1.70 μ. οι άνδρες και 1.67 μ. οι γυναίκες, χωρίς υποδήματα.
6. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσίαν, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί αλλοδαπών, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, απιστίας δικηγόρου, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος τελεσθέντος με δόλο, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
7. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
Η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα από ποινική καταδίκη του υποψήφιου για διορισμό, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, διάταγμα που να αίρει το σχετικό κώλυμα για το συγκεκριμένο υποψήφιο.
8. Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ)
9. Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
10. Να διαθέτουν γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής ή Γαλλικής ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά» προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και «Καλά» προκειμένου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
11. Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
12. Να είναι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής, τουλάχιστον 50 κ.ε.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της παρούσας προκήρυξης όσοι έχουν προσληφθεί ως ειδικό ένστολο προσωπικό με τις διατάξεις του Π.Δ.23/2002, αν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων δεν έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό τους.

Τυπικά προσόντα
Ανάλογα με την κατηγορία της θέσης που θα διεκδικήσουν οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας.
Να είναι κάτοχοι πτυχίου, ή διπλώματος οποιασδήποτε σχολής ή τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας.
Να είναι κάτοχοι πτυχίου, ή διπλώματος οποιασδήποτε σχολής ή τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας.
Να είναι κάτοχοι:
- Δίπλωματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Δίπλωματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
- Πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης , οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ, ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρολογικού Τομέα, ή
- Απολυτήριου τίτλου Ενιαίου Λυκείου ή
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων, Οικονομίας, Βιβλιοθηκονομίας, Πληροφορικής ή
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών, Υπαλλήλων Λογιστηρίου, Υπαλλήλων Διοίκησης, Εμπορικών Επιχειρήσεων, προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή
- Απολυτήριου τίτλου Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλο ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή
- ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή
άλλο ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Αιτήσεις
Για την ίδια προκήρυξη επιτρέπεται υποβολή μιας μόνο αιτήσεως για ένα μόνο Δήμο του Νομού και για θέσεις μίας ιιόνο κατηγορίας προσωπικού.
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μια ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδίκαιως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπρόσωπος είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος της αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση του απορρίπτεται.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέγρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Όταν η υποβολή της αιτήσεως γίνεται αυτοπροσώπως ο αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων δεν παρέχει οδηγίες ή καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβουλές στους υποψηφίους για τον τρόπο συμπληρώσεως των αιτήσεων και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται, επιμελείται όμως οι αιτήσεις των υποψηφίων να είναι υπογεγραμμένες και να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ο υποψήφιος σημειώνει στην αίτηση του ότι τα επισυνάπτει. Δηλαδή, ο υπάλληλος απλώς διαπιστώνει αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην αίτηση του δικαιολογητικά, χωρίς να ελέγχει το κύρος αυτών άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη τον αριθμό και το είδος των δικαιολογητικών που ενώ φέρονται ως συνημμένα δεν επισυνάπτονται.

Δικαιολογητικά
Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Αίτηση συμμετοχής (στην αίτηση αναγράφεται μεταξύ των άλλων και διεύθυνση κατοικίας, Τ.Κ. και απαραιτήτως τηλέφωνο για κάθε ειδοποίηση καθώς και ο Ο.Τ.Α στον οποίο επιθυμούν να προσληφθούν.
2) Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
α) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισμού στον οποίον να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμο απαιτείται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητιό βαθμο ή να προσκομίζεται χωριστή βεβαίωση.
β) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον:
- Προκειμένου για Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι), εφόσον στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.).
- Προκειμένου για Τεχνολογική Εκπαίδευση, πράξη αναγνώρισης από το Ι.Τ.Ε για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι), εφόσον στην δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «Σ.Α.Ε.Ι», 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.).
 Οι υποψήφιοι, οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να σημειώσουν στην αίτηση της ένδειξη «Σ.Α.Ε.Ι» και κατόπιν τον βαθμό πτυχίου τους (π.χ. Σ.Α.Ε.Ι).
- Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) – Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν.Ιωνία. Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως ισχύει, ότι:
i) δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους,
ii) δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση,
iii) δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση,
iv) οι άνδρες, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
v) ότι, εφόσον έχουν προσληφθεί ως ειδικό ένστολο προσωπικό με τις διατάξεις του π.δ.23/2002 ή τις παρούσες διατάξεις, έχει παρέλθει πενταετία από τον διορισμό τους.
5. Οι τίτλοι ξένων γλωσσών. Η γνώση τους και τα επίπεδα αυτών, είτε απαιτούνται ως προσόν διορισμού, είτε λαμβάνονται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης αποδεικνύονται με τους τρόπους που αποδεικνύεται και στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης άδειας οδηγήσεως αυτοκινήτου, ή δικύκλου μηχανής.
7. Bεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων, και όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας για την ιδιότητά του υποψηφίου ως πολύτεκνου ή ως τέκνου πολυτέκνου.
8.Βεβαίωση δημοτικότητας και μόνιμης κατοικίας, η οποία να έχει εκδοθεί το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης.
9. Η γνώση χειρισμού Η/Υ (γνώση Η/Υ αποδεικνύεται με τους τρόπους που αποδεικνύεται και στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ).

Κριτήρια επιλογής
Η πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) σύμφωνα με το οποίο λαμβάνονται υπόψη:
α) Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου ή ο γενικός βαθμός Απολυτηρίου τίτλου σπουδών
β) Η εντοπιότητα
γ) Η ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολυτέκνου
δ) Η γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας πέραν εκείνης που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. θ του π.δ. 135 /2006.
Η κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακα κατά σειρά επιτυχίας γίνεται ξεχωριστά για κάθε Ο.Τ.Α., με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό του πτυχίου ή του απολυτηρίου τίτλου σπουδών στον οποίο προστίθενται:
α) Επτά (7) μονάδες για τους υποψηφίους που είναι δημότες και συγχρόνως κάτοικοι του αντίστοιχου δήμου.
β) Τρεις (3) μονάδες για όσους είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνου.
γ) Πέντε (5) μονάδες για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.135/2006.
δ) Τρεις (3) μονάδες για την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.135/2006.
ε) Δύο (2) μονάδες για την καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.135/2006.
Κατοχή αντίστοιχων πτυχίων, περισσοτέρων άλλων ξένων γλωσσών του ανωτέρω επιπέδου λειτουργεί προσαυξητικά.
3. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό Πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει μονάδες από τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου. Αν, παρά τα ανωτέρω, προκύπτει ισοβαθμία υποψηφίου στην τελευταία θέση του καθοριζόμενου αριθμού προς πρόσληψη, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται παρουσία των ενδιαφερομένων υποψηφίων, για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Κατάρτιση πινάκων
Για κάθε ΟΤΑ καταρτίζεται ίδιος πίνακας σειράς κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τα ανωτέρω αντικειμενικά κριτήρια.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων συντάσσονται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και αποτελείται από:
α) Τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο.
β) Έναν Διευθυντή της Περιφέρειας.
γ) Έναν υπάλληλο της Περιφέρειας κατηγορίας ΠΕ τουλάχιστον με βαθμό Β΄.
δ) Τον προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου και ελλείψει αυτού, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, και ελλείψει αυτού κατηγορίας ΤΕ και ελλείψει αυτού κατηγορίας ΔΕ.
ε) Έναν καθηγητή σωματικής αγωγής, που υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας της Περιφέρειας.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας της Επιτροπής υπάλληλος της Περιφέρειας, κατηγορίας ΠΕ .
Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της επιτροπής αυτής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

Για κάθε νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα συγκροτείται μία Επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω, η οποία διαφοροποιείται, ως προς την σύνθεσή της, για κάθε ΟΤΑ με τη συμμετοχή σ’ αυτήν του μέλους της περ. δ΄ της παρ. 1. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο κεντρικό κατάστημα της Περιφέρειας και στο κατάστημα του οικείου ΟΤΑ.
Από την ίδια επιτροπή καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες από τον Νόμο και το Προεδρικό Διάταγμα 135/2006 προϋποθέσεις.
Μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης της προηγούμενης παραγράφου οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε αυτόν, καλούνται να προσέλθουν, κατά τη σειρά κατατάξεώς τους στην Επιτροπή Επιλογής, μετά παρέλευση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την ανάρτησή του, η οποία μετράει το ανάστημα κάθε υποχηφίου και συντάσσει σχετικό πρακτικό.
Όσοι έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα παραπέμπονται σε Δημόσιο Νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις από παθολόγο, οφθαλμίατρο και σε ακτινογραφία θώρακος στην οποία επικολλάται και φωτογραφία του υποψηφίου.
Οι ανωτέρω υγειονομικές εξετάσεις υπογράφονται από τον αρμόδιο γιατρό και το γνήσιο της υπογραφής αυτού θεωρείται από το αρμόδιο όργανο.
Στη συνέχεια τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, προκειμένου να εκδώσει πιστοποιητικό ότι έχουν τη σωματική υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους.

Όσοι κρίνονται ικανοί από την Υγεονομική Επιτροπή, καλούνται να προσέλθουν στην παραπάνω Επιτροπή προκειμένου να εξετασθούν περαιτέρω για τα σωματικά τους προσόντα.

Η εξέταση των σωματικών προσόντων εκτός από τον έλεγχο των προϋποθέσεων του κεφαλαίου Α΄ περίπτωση 4 της παρούσης περιλαμβάνει αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:
α) Δρόμο 100μ. σε χρόνο 16΄΄(μία προσπάθεια)
β) Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4 και 20΄΄(μία προσπάθεια)
γ) ¶λμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1.00μ. (τρεις προσπάθειες)
δ) ¶λμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3.60 μ. (τρεις προσπάθειες)
ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Μετά το πέρας των εξετάσεων η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει πίνακες όσων πληρούν ή μη τις προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία (ανάστημα, αθλητικές επιδόσεις)..

Μετά την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα, οι υποψήφιοι καλούνται από την Επιτροπή της επόμενης παραγράφου, το αργότερο εντός πέντε ημερών και σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο για να υποβληθούν σε τεστ προσωπικότητας (Μinnesota Μultifacing Ρersonality Ιnventory) και σε συνέντευξη. Η συνέντευξη διενεργείται μετά το πέρας των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών οπότε και συντάσσεται αυτοτελές πρακτικό εξατομικευμένης κρίσης για κάθε υποψήφιο στο οποίο αναφέρεται η τελική κρίση της Επιτροπής με αιτιολογημένη κρίση κάθε μέλους αυτής.

Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος που προέρχεται είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από την Ελληνική Αστυνομία. Μέλη της Επιτροπής είναι ένας Διευθυντής της Περιφέρειας, και ένας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ23 και ελλείψει αυτού του κλάδου ΤΕ23 και ελλείψει αυτού του κλάδου ΔΕ23 που υπηρετεί σε δήμο της οικείας Περιφέρειας. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος κλάδων ΠΕ23, ΤΕ23 και ΔΕ23 στους ΟΤΑ της Περιφέρειας, μέλος της Επιτροπής ορίζεται ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας που υποδεικνύεται από τον Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης της έδρας της Περιφέρειας. Εάν ορισθεί μέλος της επιτροπής αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής δεν θα προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας κατηγορίας ΠΕ. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της επιτροπής αυτής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

Για κάθε νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα συγκροτείται μία Επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Μετά το πέρας και των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών του άρθρου αυτού η Επιτροπή καταρτίζει πίνακες όσων πληρούν και όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία. Οι πίνακες αυτοί δημοσιεύονται αμέσως με τοιχοκόλληση στο κατάστημα που γίνεται η εξέταση, όμοιοι δε πίνακες κοινοποιούνται τόσο στο Δήμο όσο και στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για κάθε ΟΤΑ.

Εκπαίδευση
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες επιτυχόντων καλούνται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας να παρουσιαστούν για εκπαίδευση στις σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας. Η πρόσκληση κοινοποιείται στους επιτυχόντες με τρόπο που να αποδεικνύεται ότι αυτοί την παρέλαβαν.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και διαρκεί έξι (6) μήνες, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) μήνες αποτελούν θεωρητική εκπαίδευση και οι δύο (2) μήνες πρακτική εκπαίδευση.

Στους εκπαιδευόμενους κατά το χρόνο της φοίτησης παρέχεται σίτιση, διαμονή και στολή. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το Δημόσιο.

Μετά την επιτυχή αποφοίτηση τους από τις Σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας παρουσιάζονται στον οικείο Δήμο, ο οποίος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να εκδώσει την πράξη διορισμού, η οποία θα ανατρέχει στην ημερομηνία αποφοίτησης τους από τη Σχολή. Ακολουθεί η δημοσίευση του διορισμού και η ορκωμοσία.

Ο χρόνος φοίτησης στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας και είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας με όλες τις συνέπειες.

Απόδειξη ξένης γλώσσας
Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:
α) για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) των Πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)- The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .

β) για τη Γαλλική γλώσσα με δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F-OPTION LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II)[Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAIS (SORBONNE II) ή ( DALF C2) ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Nivaeu professionnel του Πανεπιστημίου της Γενεύης ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .

γ) για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS) ή KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS) του Πανεπιστημίου LUDWIG – ΜΑΧΙΜΙLΙΑΝ του Mονάχου ή με πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου της Γενεύης ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

δ) για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE ή CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ) ή με πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου της Γενεύης ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ε) για την Ισπανική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL ή DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR ( MINISTRY OF EDUCATION) ή CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) ( MINISTRY OF EDUCATION) ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

Επίσης η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους :
i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
iii) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των Ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή,

Οι υπό στοιχείο (iii) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν η οποία χορηγείται από τον ΟΕΕΚ ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:
α) για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE ή με πτυχίο ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ή με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 7,85 και άνω του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council –IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 3 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE III) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

β) για την Γαλλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOME D’ ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996) ή DELF 2ND DEGREE (UNITES A5 ET A6) ή CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I ) ή (DALF C1) ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau operationell του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

γ) για την Γερμανική γλώσσα με πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFENPRÜFUNG (ZMP) ή ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG (ZOP) ή PRÜFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe ή με πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben του Πανεπιστημίου της Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

δ) για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ή CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ή με πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A C (έως το 2003) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ε) για την Ισπανική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS ) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:
α) για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMBETENCY IN EGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία ΑΠΟ 505 και άνω ή με International English Language Testing System (IELTS) από το UNIVERCITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) - The British Council –IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate –Vantage (BEC Vantage) από το UNIVERCITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY GOLLEGE LONDON (Trinity ISE II) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

β) για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο DELF 1ER DEGRE (UNITES A1, A2, A3, A4) ή CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) ή (DELF B2) ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου της Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

γ) για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe ή Zertifikat V.B.L.T Soziales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου B2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

δ) για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 3 (CELI 3) ή με πτυχίο Certificato V.B.L.T Livello sociale του Πανεπιστημίου της Γενεύης ή με πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. B (έως το 2003), ή με Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ε) για την Ισπανική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO ή DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (MINISTRY OF EDUCATION), ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου B2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Όλα τα ανωτέρω που αφορούν την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωμένο από αρμόδιο όργανο, εφόσον δε έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται απαραιτήτως και από επίσημη μετάφρασή τους. Η επίσημη μετάφραση όλων των πιστοποιητικών – τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26-12-1913 / 1-2-1914.

Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας, εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

Ως Πανεπιστήμια Δημόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόμενα από κρατικούς φορείς ή οργανισμούς όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, καντόνια, δημόσια νομικά πρόσωπα κ.λ.π. ανάλογα με την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της Διοίκησης της οικείας χώρας.

Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την άριστη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved