ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Διαγωνισμό για την πλήρωση 5 θέσεων Νομικών προκηρύσσει το υπουργείο Εξωτερικών

Proslipsis.gr | Αθήνα 18.12.2020, 04:21

Διαγωνισμό για την πλήρωση 5 κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Εισηγητή του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του, προκηρύσσει το Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι θέσεις κατανέμονται στο Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (δύο) και στο Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου (3).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή (αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου, με σχετική εξουσιοδότηση) ή η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για το διαγωνισμό της Ε.Ν.Υ.» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671, Αθήνα - γραφείο 208, ώρες 11:00 - 13:00 καθημερινά, τηλ.: 210-368 1139) αίτησης συμμετοχής - υπεύθυνης δήλωσης σε ειδικό έντυπο, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. μέχρι και την Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 5525|2020.

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. Π15- 51738
Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πέ-
ντε (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγι-
κό βαθμό του Εισηγητή του Κλάδου Επιστημονι-
κού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 16, 65, 66 και 101 του Οργανισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του "Ορ-
γανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α’ 117), όπως
τροποποιηθείς ισχύει.
2. Ότι σκοπός της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εξωτερικών είναι η νομική στήριξη της
δράσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του, σε ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊ-
κού δικαίου, η παροχή γνωμοδοτήσεων, η εκπροσώπηση
του Υπουργείου στο εξωτερικό επί νομικών και δικαστι-
κών θεμάτων, καθώς και η διεκπεραίωση συμβατικών
ζητημάτων.
3. Το π.δ. 119/2009 «Καθορισμός του τρόπου εισαγω-
γής υποψηφίων στο Επιστημονικό Προσωπικό της Ειδι-
κής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών»
(Α’ 151).
4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/
16.7.2020 απόφαση της Επιτροπής της παραγράφου 1
του άρθρου 2 της 33/27.12.2006 Πράξης του Υπουργικού
Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο
Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280), όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας
παρατάθηκε με τις διατάξεις της 49/23.12.2019 Π.Υ.Σ.
(Α’ 213), με θέμα: «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών
πλήρωσης α) τεσσάρων χιλιάδων δέκα πέντε (4015) θέ-
σεων τακτικού προσωπικού, β) εκατόν σαράντα πέντε
(145) δικηγόρων-νομικών συμβούλων με σχέση έμμι-
σθης εντολής αορίστου χρόνου και γ) για την κίνηση δι-
αδικασιών πρόσληψης εκατόν είκοσι τριών (123) ατόμων
εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Ορισμένου Χρόνου», στην οποία περιλαμβάνεται
η έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης πέντε
(5) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Επιστημονικού
Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.) του
Υπουργείου Εξωτερικών, στον εισαγωγικό βαθμό του
Εισηγητή.
5. Το εδάφιο ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14
του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
Επιλογή Προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης»
(Α’ 28), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του
ν. 3812/2009 (Α’ 234).
6. Την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του Κώδικα της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
και το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
7. Την παράγραφο ιβ. του άρθρου 20 και την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α’ 143).
8. Το άρθρο 73 του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρ-
ρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του
αύριο» (Α’ 201).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
11. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
12. Την υπό στοιχεία ΑΠ 50139/19.10.2020 εισήγηση
της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξω-
τερικών για τον αριθμό των θέσεων που θα κατανεμη-
θούν ανά Τμήμα της Ε.Ν.Υ, με γνώμονα την υπηρεσιακή
ανάγκη.
13. Το υπό στοιχεία 2/26598/24.06.2020/03.07.2020
έγγραφο περί χορήγησης βεβαίωσης πιστώσεων για τον
προγραμματισμό Τακτικού και Εποχικού Προσωπικού
έτους 2020 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δη-
μοσιονομικών Στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους.
14. Την υπό στοιχεία ΑΠ 50909/22.10.2020 εισήγηση
δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΣΤ’ Γενικής Διευθύντρι-
ας Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομι-
κής Διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο
οικονομικό έτος 2021 ύψους 109.998,45 ευρώ, η οποία
θα καλυφθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
73 του ν. 4646/2019 με μεταφορά του ποσού στον προϋ-
πολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών (Ειδικός Φορέας
1009-501) από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οι-
κονομικών (Ειδικός Φορέας 1023-711) και τον Αναλυτικό
Λογαριασμό Εξόδου (Α.Λ.Ε. 2910201001) «Πιστώσεις για
δαπάνες πρόσληψης προσωπικού με βάση τον ετήσιο
προγραμματισμό προσλήψεων». Για το έτος 2022 η σχε-
τική δαπάνη αναμένεται να ανέλθει σε 149.335,35 ευρώ
περίπου, για το 2023 σε 150.225,60 ευρώ περίπου και το
2024 σε 153.786,60 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί
από τις εγγεγραμμένες σχετικές πιστώσεις στον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών εφόσον πρόκειται
για προγραμματισμένες προσλήψεις και θα είναι εντός
των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο-
μικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:
1. Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση πέ-
ντε (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό
του Εισηγητή του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού
της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξω-
τερικών.
Ο αριθμός των θέσεων κατανέμεται ανά τμήμα της
Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ως εξής: Α) Τμήμα Δημοσίου
Διεθνούς Δικαίου: δύο (2) θέσεις.
Β) Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου: τρεις (3)
θέσεις.
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο
και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσε-
ων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερο-
μηνία έναρξης την Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021.
3. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι, προκειμένου να πραγ-
ματοποιηθεί ο διορισμός τους, θα πρέπει:
α) να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και στην περίπτωση
που η ελληνική ιθαγένεια έχει αποκτηθεί με πολιτογρά-
φηση να έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα τριών ετών
έως την ημερομηνία διορισμού,
β) να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος
της ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλι-
κίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου,
γ) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα
που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των
προκηρυσσόμενων θέσεων,
δ) οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές,
ε) να μην έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 66 του
Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών κωλύματα
διορισμού και
στ) να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών
μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων.
Οι προϋποθέσεις διορισμού πρέπει να συντρέχουν,
τόσο κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων,
όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι:
α) κατέχουν πτυχίο Νομικής Σχολής ελληνικού Α.Ε.Ι.
ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της
αλλοδαπής,
β) κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή
αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο μεταπτυχιακό
δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ει-
δίκευσης στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο για την εισαγωγή
στο Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Ε.Ν.Υ ή στο
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο για την εισαγωγή στο Τμήμα
Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου της Ε.Ν.Υ. Η πράξη ή το
πιστοποιητικό αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντιστοι-
χίας θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία
ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων,
γ) γνωρίζουν την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα (η
γνώση των δύο ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με την
επιτυχή εξέταση σε σχετική γραπτή και προφορική δο-
κιμασία, βλ. κατωτέρω παραγράφους 5.Α και 5.Β.)
Σημειώσεις σχετικά με τους τίτλους σπουδών:
- Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (πτυχίο
Νομικής Σχολής ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δί-
καιο), απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α,
ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου, κα-
θώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού
με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή
πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη-
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας,
καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών
με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Στις
περιπτώσεις που η ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου
αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του
πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος,
δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώ-
ματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός
τίτλος. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συ-
μπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται
ως μεταπτυχιακός τίτλος.
- Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της στην
ελληνική γλώσσα.
- Για όσους τίτλους σπουδών είναι σε ξένη γλώσσα,
απαιτείται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Proslipsis.gr
5. Α. Τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψή-
φιοι για την πλήρωση των θέσεων στο Τμήμα Δημοσίου
Διεθνούς Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι
τα εξής:
α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Στοιχεία Ιδιωτικού Δι-
εθνούς Δικαίου.
β) Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης από το Συνέδριο
της Βιέννης και μετά και ειδικότερα οι διεθνείς συνθήκες,
που αφορούν στην Ελλάδα από τη σύσταση του Ελλη-
νικού Κράτους.
γ) Αγγλική γλώσσα.
δ) Γαλλική γλώσσα.
ε) Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο και
στ) Συνταγματικό Δίκαιο.
Η δοκιμασία στα υπό στοιχεία α’, β’, γ’ και δ’ μαθήματα
είναι γραπτή και προφορική (πλην του Ιδιωτικού Διε-
θνούς Δικαίου, στο υπό στοιχεία α’ μάθημα, του οποίου
η εξέταση είναι προφορική). Για τα λοιπά μαθήματα η
εξέταση είναι μόνο προφορική.
Στα υπό στοιχεία α’, β’, γ’ και δ’ μαθήματα οι υποψήφιοι
πρέπει να συγκεντρώνουν στο καθένα τουλάχιστον το
βαθμό έξι (6), διαφορετικά αποκλείονται από την περαι-
τέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό, στα δε υπό στοιχεία
ε’ και στ’ πρέπει το σύνολο της βαθμολογίας τους, όταν
διαιρεθεί διά του αριθμού των μαθημάτων αυτών να
δίδει βαθμό τουλάχιστον έξι (6).
5. Β. Τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψή-
φιοι για την πλήρωση θέσεων στο Τμήμα Ευρωπαϊκού
Κοινοτικού Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι
τα εξής:
α) Ευρωπαϊκοί Θεσμοί.
β) Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο.
γ) Αγγλική γλώσσα.
δ) Γαλλική γλώσσα.
ε) Στοιχεία Δημοσίου και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
και
στ) Συνταγματικό Δίκαιο.
Η δοκιμασία στα υπό στοιχεία α’, β’, γ’ και δ’ μαθήματα
είναι γραπτή και προφορική. Για τα λοιπά μαθήματα η
εξέταση είναι μόνο προφορική. Στα υπό στοιχεία α’, β’, γ’
και δ’ μαθήματα οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν
στο καθένα τουλάχιστον το βαθμό έξι (6), διαφορετικά
αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγω-
νισμό, στα δε υπό στοιχεία ε’ και στ’ πρέπει το σύνολο της
βαθμολογίας τους, όταν διαιρεθεί διά του αριθμού των
μαθημάτων αυτών να δίδει βαθμό τουλάχιστον έξι (6).
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υπο-
βολή (αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου, με σχετική εξου-
σιοδότηση) ή η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή και την ένδειξη «Για το διαγωνισμό της Ε.Ν.Υ.»
στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού
και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671, Αθή-
να - γραφείο 208, ώρες 11:00 - 13:00 καθημερινά, τηλ.:
210-368 1139) αίτησης συμμετοχής - υπεύθυνης δήλω-
σης σε ειδικό έντυπο, από την επομένη της δημοσίευσης
της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. μέχρι και την Τρίτη, 16 Φε-
βρουαρίου 2021. Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Η αίτηση συμμετοχής - υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επι-
σύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Με την αίτηση συμμετοχής-υπεύθυνη δήλωση συνυ-
ποβάλλονται απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α. Πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότη-
τας) με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή
στο πίσω μέρος αυτής,
Β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυ-
νομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, φω-
τοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου
(δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα
στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
Γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου Νομικής
Σχολής Α.Ε.Ι της ημεδαπής με αναγραφόμενο το βαθμό
αυτού ή του ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλ-
λοδαπής συνοδευόμενο από ευκρινές φωτοαντίγραφο
του πιστοποιητικού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή της πράξης του
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. περί αναγνώρισης της ισοτιμίας και αντι-
στοιχίας του με τα πτυχία των ελληνικών Α.Ε.Ι, καθώς και
πιστοποιητικό αντιστοιχίας της βαθμολογικής κλίμακας
του αλλοδαπού τίτλου με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών τίτλων.
Δ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώ-
ματος ειδίκευσης στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ή στο
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο Α.Ε.Ι της ημεδαπής με
αναγραφόμενο το βαθμό αυτού ή ισότιμου και αντί-
στοιχου της αλλοδαπής συνοδευόμενο από ευκρινές
φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή
της πράξης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. περί αναγνώρισης της ισο-
τιμίας και αντιστοιχίας του με τα εκδιδόμενα από τα Α.Ε.Ι
της ημεδαπής, καθώς και πιστοποιητικό αντιστοιχίας της
βαθμολογικής κλίμακας του αλλοδαπού μεταπτυχιακού
τίτλου με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
Ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει στην αίτηση όλα
τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή
τίτλους σε ευκρινή αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω δικαιο-
λογητικά, που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετο-
χής, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι και την τελευταία
ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμε-
τοχής και δεν γίνονται δεκτά μετά τη λήξη της προθε-
σμίας υποβολής των αιτήσεων. Στα εκπρόθεσμα δικαι-
ολογητικά περιλαμβάνονται και τα συμπληρωματικά ή
διευκρινιστικά εκείνων, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής
υποβάλλονται και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελλη-
νική γλώσσα.
7. Το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δύναται
να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών (https://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikisstadiodromias-
sto-ypex/epistimoniko-prosopikoeidikis-
nomikis-ypires ias/).
8. Για την απόδειξη της συνδρομής των αναφερομένων
στην παράγραφο 3 προσόντων, οι υποψήφιοι, που θα
περιληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων, υποχρεούνται
να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοι-
κητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών εντός
τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελε-
σμάτων τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Δύο (2) γνωματεύσεις (i) παθολόγου ή γενικού ια-
τρού και (ii) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη,
με τις οποίες πιστοποιείται ότι έχουν την υγεία και αρ-
τιμέλεια που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων
τους και ότι δεν πάσχουν από τα σοβαρά νοσήματα
που αναγράφονται στην περ. η της παραγράφου 1
του άρθρου 66 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξω-
τερικών.
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί (μη)
παραπομπής σε δίκη και περί (μη) άσκησης ποινικής
δίωξης (Α’ 75).
γ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί (μη) κα-
τοχής της ιδιότητας μέλους διδακτικού και εκπαιδευτι-
κού προσωπικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής ή παραίτησης από αυτήν (ασυμβίβαστο
σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 13 του Οργανισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών) (Α’ 75).
Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας
δεν πραγματοποιείται ο διορισμός τους, διαγράφονται
από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση
οι αμέσως επόμενοι.
9. Η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργά-
νωσης του Υπουργείου Εξωτερικών προβαίνει σε αυτε-
πάγγελτη αναζήτηση των κάτωθι πιστοποιητικών των
επιτυχόντων υποψηφίων:
α) αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως
γέννησης,
β) πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο εγγραφής,
γ) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’
από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο,
δ) αντίγραφο ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση.
10. Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί
με φροντίδα του Υπουργείου Εξωτερικών σε τέσσερις
(4) ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες της πρωτεύουσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής ΥπουργόςΟικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved