ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
45 φρουροί στην Τράπεζα της Ελλάδος


Αθήνα 28.2.2005

Διαγωνισμό για την πρόσληψη 45 ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος,  καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτής, προκηρύσσει το υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

 

Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων ποσοστό 20% θα καλυφθεί από υποψήφιους που κατέχουν Απολυτήριο Τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη), Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου και το υπόλοιπο ποσοστό από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε άλλο απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείων. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών της μίας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψήφιους της άλλης κατηγορίας.

 

Αναλυτικά, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Υποψήφιοι με Απολυτήριο  τίτλο όλων των τύπων Λυκείου πλην αυτών της Κατηγορίας 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Υποψήφιοι με Απολυτήριο Τίτλο Ενιαίου Πολυκλ. Λυκείου (Κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε Δέσμη) ή Πτυχίο ΤΕΛ ή ΤΕΕ Β΄κύκλου

Αττικής

α) Κεντρικό Κατάστημα και Κέντρο Διακίνησης Χρηματικού

β) Υποκατάστημα Πειραιά

 

 

17

 

2

 

4

 

-

Αιτωλοακαρνανίας

 Υποκατάστημα Αγρινίου                                                                

 

1

 

-

Κεφαλληνίας

Υποκατάστημα Αργοστολίου                                                         

 

2

 

-

Μαγνησίας

Υποκατάστημα Βόλου                                                                   

 

1

 

-

Δράμας

Υποκατάστημα Δράμας                                                                 

 

1

 

-

Καβάλας

Υποκατάστημα Καβάλας                                                               

 

1

 

-

Μεσσηνίας

Υποκατάστημα Καλαμάτας                                                             

 

1

 

-

Κέρκυρας

Υποκατάστημα Κέρκυρας                                                              

 

2

 

-

 

Ροδόπης

Υποκατάστημα Κομοτηνής                                                            

 

 

2

 

-

Ξάνθης

Υποκατάστημα Ξάνθης                                                                  

 

1

 

-

Αχαΐας

Υποκατάστημα Πάτρας                                                                 

 

2

 

1

Δωδεκανήσου

Υποκατάστημα Ρόδου                                                                     

 

2

 

-

Σάμου

Υποκατάστημα Σάμου                                                                   

 

1

 

-

Σερρών

Υποκατάστημα Σερρών                                                                 

 

2

 

-

Λακωνίας

Υποκατάστημα Σπάρτης                                                                 

 

1

 

-

Φλώρινας

Υποκατάστημα Φλώρινας                                                               

 

1

 

-

 

Προσόντα

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωπικό ασφάλειας  να έχουν  τα ακόλουθα προσόντα και να πληρούν τις προϋποθέσεις, που πρέπει να  συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό και κατά την πρόσληψή  τους.

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες ομογενείς.

β) Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας, τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους (γεννηθέντες τα έτη 1976 έως και 1984).

Εξαιρούνται οι υποψήφιοι που είχαν προσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της (στ) σχετικής απόφασης ή προγενεστέρων αυτής σε Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς και Επιχειρήσεις της παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης και η σχέση εργασίας τους με τους φορείς αυτούς διακόπηκε χωρίς υπαιτιότητά τους, για τους οποίους ως ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 45ο έτος (γεννηθέντες δηλ. έως και το έτος 1960).

γ) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας

δ) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.

ε) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας,  προσβολών του πολιτεύματος, προδοσία της χώρας, προσβολών κατά της  πολιτειακής εξουσίας , κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, σύστασης και συμμορίας, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας , κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης , απάτης, απιστίας , δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας και περί όπλων και εκρηκτικών υλών.

στ) Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέστηκε με δόλο.

ζ) Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για κάποιο από τα αδικήματα που περιγράφονται στο εδάφιο (ε) της προκήρυξης ή να μην έχουν καταδικασθεί με οριστική απόφαση  για κάποιο από τα αδικήματα αυτά. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση .

η) Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους  έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

θ) Να μην τελούν σε δικαστική συμπαράσταση.

ι) Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για λόγους πειθαρχίας που σχετίζονται με τα αδικήματα, που περιγράφονται στο εδάφιο  (ε) της προκήρυξης.

ια) Να έχουν σωματικά και ψυχοπνευματικά προσόντα ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη του αστυνομικού προσωπικού.

ιβ) Να μην πάσχουν από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και να μην είναι χρήστες ναρκωτικών  ουσιών.

ιγ) Να έχουν τίτλο σπουδών απολυτήριο Λυκείου όπως καθορίζεται.

     

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην προκήρυξη, έως και 29 Μαρτίου 2005. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για μία θέση Νομού επιλογής του.

 

To πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και τα σχετικά έντυπα της αίτησης, θα τα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης: (http://www.ydt.gr/main/Article.jsp?ArticleID=51310).

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved