ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ΦΑΚΕΛΟΣ | Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2023 Επιστροφή    
Οδηγίες ΑΣΕΠ προς ειδικούς υποψήφιους του γραπτού διαγωνισμού

Proslipsis.gr | Αθήνα 02.03.2023, 10:00

Οδηγίες προς τους υποψηφίους του επικείμενου γραπτού διαγωνισμού που εμπίπτουν στις ειδικές διατάξεις για τα άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων και των οποίων οι αιτήσεις για ειδική εξέταση έγιναν δεκτές από την εν λόγω Επιτροπή, δίνει το ΑΣΕΠ (προκήρυξη 2Γ/2022 - ΦΕΚ ΑΣΕΠ 75/21.11.2022).

Οι ανωτέρω υποψήφιοι θα διαγωνισθούν στο 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών στο Μεταξουργείο (Αχιλλέως 37–41 & Μυλλέρου, τηλ. 210-5221158), ανεξαρτήτως της Περιφερειακής Ενότητας για την οποία δήλωσαν προτίμηση εξέτασης.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις για την παραπάνω ειδική εξέταση δεν έγιναν δεκτές, θα λάβουν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό μαζί με τους λοιπούς υποψηφίους, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής τους και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα και τον πίνακα των εξεταστικών κέντρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Όλοι οι υποψήφιοι (δεκτοί και μη) έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά.

* Ακολουθούν οι οδηγίες.


ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Γ/2022
(ΦΕΚ 75/τ.ΑΣΕΠ/21.11.2022)
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2023

* Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη καταχωριστεί
στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

* Oι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο που
έχει οριστεί (1ο ΕΠΑΛ Αθηνών – Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου). Ειδικά για τους
υποψηφίους με κινητικές δυσκολίες η είσοδος θα πραγματοποιηθεί από την
οδό Γιατράκου.

* Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο μία ώρα πριν από
την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο
απαραίτητος έλεγχος ταυτοποίησής τους και να βρίσκονται εντός της αίθουσας, στην
οποία θα εξετασθούν, τριάντα (30) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της
εξέτασης.

* Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες του εξεταστικού κέντρου θα γίνει με βάση
τον τρόπο εξέτασης που έχει αποφασισθεί για καθένα εξ αυτών.

* Την ημέρα του διαγωνισμού οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους την
αστυνομική τους ταυτότητα, το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της
ταυτοπροσωπίας τους που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, καθώς δεν θα
επιτραπεί η συμμετοχή στη διαδικασία σε υποψηφίους, των οποίων η
ταυτότητα δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Επισημαίνεται ότι, εν προκειμένω, δεν
δύναται να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 περί
ταυτοποίησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές
συσκευές (mobile application), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), δεδομένου ότι τα κινητά τηλέφωνα των
υποψηφίων θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα τόσο κατά την είσοδό τους στις
αίθουσες εξετάσεων όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτές, για
λόγους διασφάλισης της αδιάβλητης διεξαγωγής της διαδικασίας.

* Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στo εξεταστικό κέντρο στους υποψήφιους που θα
προσέλθουν σε αυτό μετά την αποστολή των θεμάτων του εκάστοτε μαθήματος.

* Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικών μηχανών.

* Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε μέσο
επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια παραμονής
των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων τα κινητά τηλέφωνα και τα έξυπνα ρολόγια
(smartwatches) πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα,
δίπλα στο κάθισμα του κατόχου τους.

* Βιβλία, σημειώσεις και τυχόν άλλα βοηθήματα που μπορεί να έχουν οι υποψήφιοι, θα
είναι τοποθετημένα κλειστά, στο πάτωμα, καθΆ όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

* Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους δύο (2) στυλό
διαρκείας του ίδιου χρώματος (μπλε ή μαύρου), καθώς και νερό ή αναψυκτικό εάν το
κρίνουν απαραίτητο.

* Σημειώνεται ότι κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού, θα
εφαρμοσθεί αρνητική βαθμολόγηση με συντελεστή (-0,20) στις εσφαλμένες
απαντήσεις των υποψηφίων μόνο για το μάθημα της Εξέτασης Γνώσεων.

* Ειδικά για τους υποψηφίους που έχουν αιτηθεί Προφορική Εξέταση:
- Θα δοθεί Φύλλο με τα Θέματα-Ερωτήματα.
- Όταν ο υποψήφιος είναι έτοιμος, θα δώσει τις απαντήσεις του. Οι απαντήσεις των
υποψηφίων θα δοθούν μόνο προφορικά (διευκρινίζεται ότι στη συγκεκριμένη
διαδικασία οι υποψήφιοι δεν δίνουν τις απαντήσεις εγγράφως σε Απαντητικό
Φύλλο) και θα ηχογραφηθούν σε κατάλληλο μέσο ηχογράφησης. Οι απαντήσεις
θα δοθούν όλες μαζί και ΟΧΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ. Για τον λόγο αυτόν οι
υποψήφιοι μπορούν να κρατούν σημειώσεις στο φύλλο που θα τους δοθεί.
- Ειδικά όσον αφορά τους ολικά τυφλούς υποψηφίους, δεν θα τους δοθεί Φύλλο
με τα Θέματα-Ερωτήματα, αλλά αυτά θα τους εκφωνηθούν, όπως επίσης θα τους
εκφωνηθούν και οι πιθανές απαντήσεις. Μετά την εκφώνηση κάθε ερωτήματος,
ο υποψήφιος θα δίνει την απάντησή του. Η ηχογράφηση θα ξεκινήσει από την
έναρξη του χρόνου εξέτασης του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και θα λήξει με
τη λήξη του χρόνου εξέτασης, αντίστοιχα, ανεξαρτήτως αν έχουν εκφωνηθεί και
απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις.
- Μετά την ολοκλήρωση της ηχογράφησης (για όλους τους υποψηφίους που
εξετάζονται προφορικά) το μέσο ηχογράφησης τοποθετείται σε ειδικό φάκελο
που σφραγίζεται, στον οποίο επικολλάται ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα με
γραμμικό κωδικό (barcode). Ο υποψήφιος, αφού βεβαιωθεί ότι κολλήθηκε η
σωστή ετικέτα (δηλαδή αυτή που αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία),
υπογράφει στον προβλεπόμενο χώρο πάνω από αυτή, εν συνεχεία υπογράφουν
και οι επιτηρητές και αυτή καλύπτεται επίσης με μαύρη αυτοκόλλητη ετικέτα.

* Ειδικά για τους υποψηφίους που έχουν αιτηθεί Γραπτή Εξέταση με Χρήση Η/Υ:
- Θα δοθεί Φύλλο με τα Θέματα-Ερωτήματα.
- Οι απαντήσεις των υποψηφίων θα δοθούν με τη χρήση Η/Υ σε Ειδικό
Ηλεκτρονικό Απαντητικό Φύλλο, όπου οι υποψήφιοι θα μαρκάρουν-κλικάρουν
τις επιλογές τους.
- Όταν οι υποψήφιοι ολοκληρώσουν τις απαντήσεις τους, το Ηλεκτρονικό
Απαντητικό Φύλλο θα εκτυπωθεί και οι επιτηρητές θα επικολλήσουν την ειδική
αυτοκόλλητη ετικέτα με τον γραμμικό κωδικό (barcode) στο αντίστοιχο πλαίσιο.
Οι υποψήφιοι ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στο
επάνω τμήμα της (ονοματεπώνυμο κ.λπ.) και στη συνέχεια πρέπει να
υπογράψουν στον προβλεπόμενο χώρο πάνω από την ετικέτα, φροντίζοντας η
υπογραφή να μη βγει έξω από το πλαίσιο και αλλοιώσει το γραμμικό κωδικό.

* Ο χρόνος έναρξης της εξέτασης σε κάθε αίθουσα αρχίζει μόλις ολοκληρωθεί η διανομή
των θεμάτων σε όλους τους υποψηφίους.

* Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση υποψηφίου από την αίθουσα της εξέτασης πριν από την
παρέλευση μίας (1) ώρας από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος.

* Για τους υποψηφίους με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, που θα εξεταστούν
με ειδικό τρόπο εξέτασης, ο προκαθορισμένος χρόνος εξέτασης για κάθε μάθημα
ορίζεται ως εξής:
Α΄ εξεταζόμενο μάθημα: Δοκιμασία Δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας:
ώρα έναρξης 09:00 και λήξης 13:00.
Β΄ εξεταζόμενο μάθημα: Εξέταση γνώσεων: ώρα έναρξης 15:30 και λήξης 19:15.

* Τόσο η Προφορική Εξέταση όσο και η Γραπτή Εξέταση με χρήση Η/Υ (η διαδικασία
των οποίων περιγράφεται ως ανωτέρω) πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του ως
άνω προβλεπόμενου χρόνου εξέτασης.

* Με τη λήξη του χρόνου εξέτασης ολοκληρώνεται η ηχογράφηση (περίπτωση
Προφορικής Εξέτασης) ή εκτυπώνεται το Ειδικό Ηλεκτρονικό Απαντητικό Φύλλο
(περίπτωση Γραπτής Εξέτασης με χρήση Η/Υ), ανεξάρτητα αν έχουν απαντηθεί ή όχι
όλα τα θέματα.

* Οι υποψήφιοι, πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα, είναι υποχρεωμένοι να
παραδώσουν στους επιτηρητές όλο το έντυπο υλικό που θα τους έχει διανεμηθεί και
να υπογράψουν στην «Κατάσταση Παρόντων-Απόντων».

* Υποψήφιοι που χρησιμοποιούν βοηθήματα ή αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν σημεία
αναγνώρισης ή υπογράφουν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο πλην αυτού που
προβλέπεται ειδικά για την υπογραφή του υποψηφίου ή δεν συμμορφώνονται προς
τις υποδείξεις και τις οδηγίες του υπεύθυνου της αίθουσας ή του επιτηρητή ή
διαταράσσουν την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας
περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα, αφού
προηγουμένως κληθούν σε άμεση ακρόαση.

* Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε όλους τους χώρους των εξετάσεων.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved