ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις εποχικού προσωπικού Επιστροφή    
Θέσεις εποχικού προσωπικού σε φορείς του δημόσιου τομέα

Proslipsis.gr | Αθήνα 23.4.2021, 00:07

Στην παρούσα κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει κενές θέσεις εργασίας εποχικού προσωπικού (ορισμένου χρόνου ή έργου), στον δημόσιο τομέα (πλην ΑΕΙ - ερευνητικών κέντρων). Πρόκειται για την πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα για τις θέσεις αυτές, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε ανατρέχοντας στα παλαιότερα «ανοικτά» δημοσιεύματά της.

Πολλές από τις θέσεις αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν στην μονιμότητα, όπως καταδεικνύει η εμπειρία των τελευταίων ετών, και ιδίως αυτές που αφορούν εργασία 18 μηνών και παραπάνω, που συνήθως υποκρύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά και αυτές που εντάσσονται σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτρέπεται η  ανανέωση των συμβάσεων.

Στον παρακάτω πίνακα οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα. Ανατρέχοντας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε, μεταφέρεστε στην αναλυτική πρόσκληση, που συνήθως δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε ή να επιβεβαιώσετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ  
Κατεβάστε τις προσκλήσεις ανατρέχοντας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε.
Προσκλήσεις ενδέχεται να αναρτώνται μέχρι ώρα 24:00.Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
* 1 ΠΕ Αρχαιολόγων
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%91%CE%A04653%CE%A04-4%CE%94%CE%91?inline=true


Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
* 58 ΔΕ Εργατοτεχνιτών
* 40 ΥΕ Εργατών Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%91%CE%914653%CE%A04-1%CE%A5%CE%9E?inline=true


Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
* 25 ΠΕ Αρχαιολόγων
* 3 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
* 3 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
* 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
* 5 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
* 3 ΤΕ Μηχανικών
* 2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
* 7 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
* 13 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Αιτήσεις μέχρι 29.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%A394653%CE%A04-%CE%A851?inline=true


Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης
* 1 ΠΕ Αρχαιολόγων
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A444653%CE%A04-39%CE%98?inline=true

 Proslipsis.gr
Δήμος Αθηναίων
* 1 Ειδικό Συνεργάτη Δημοσιογράφο
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%99%CE%91%CE%A96%CE%9C-9%CE%98%CE%A1?inline=true


Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
* 1 Επιστημονικό Συνεργάτη 
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%91%CE%9B7%CE%9B%CE%95-%CE%A6%CE%A6%CE%A3?inline=true


ΟΚΑΝΑ Καβάλας (επαναδημοσίευση)
* 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%96%CE%A44690%CE%A9%CE%A1-%CE%97%CE%9F%CE%9B?inline=true


ΟΚΑΝΑ Αττικής (επαναδημοσίευση)
* 2 ΤΕ Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2021. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%94%CE%994690%CE%A9%CE%A1-%CE%986%CE%93?inline=true


ΟΚΑΝΑ Ρεθύμνου (επαναδημοσίευση)
* 1 ΤΕ Νοσηλευτών
* 1 ΔΕ Διοικητικού
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%96%CE%A64690%CE%A9%CE%A1-%CE%96%CE%A1%CE%9E?inline=true


ΟΚΑΝΑ Ιονίων Νήσων (επαναδημοσίευση)
* 1 ΠΕ Ψυχολόγων
* 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%9934690%CE%A9%CE%A1-%CE%A9%CE%99%CE%A7?inline=true


ΟΚΑΝΑ Πρέβεζας (επαναδημοσίευση)
* 2 ΠΕ Ψυχολόγων
* 2 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%A544690%CE%A9%CE%A1-%CE%99%CE%A1%CE%A4?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Απόφοιτος Λυκείου Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 6.5.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/606%CE%9A46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%96%CE%A68?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης
* 1 ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) Γενικών Καθηκόντων
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A7%CE%A4%CE%A046%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%95%CE%9D%CE%9F?inline=true


Δήμος Ιεράπετρας 
* 1 Υδρονομέα
Αιτήσεις μέχρι 30.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A571%CE%A9%CE%A18-5%CE%A18?inline=true


Δήμος Αγίας Βαρβάρας
* 1 Ειδικό Συνεργάτη
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/936%CE%9E%CE%A96%CE%98-375?inline=true


Δήμος Μετεώρων
* 1 ΔΕ ή ΥΕ Εναερίτης
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%A9%CE%9646%CE%9C%CE%9C%CE%A5%CE%97-6%CE%A7%CE%A4?inline=true


Δήμος Μεσολογγίου
* 8 ΥΕ Εργατών
Αιτήσεις μέχρι 27.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%9B3%CE%A9%CE%A1%CE%96-0%CE%919?inline=true


Δήμος Αγρινίου
* 2 ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών
Αιτήσεις μέχρι 26.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%992%CE%A965-%CE%969%CE%A1?inline=true


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved