ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Θέσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτών στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ

 

Αθήνα 19.8.2010, 16:02

Από τις 23 Αυγούστου μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου θα υποβάλλονται αιτήσεις για θέσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα κατά τόπους Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ (πίνακας).

Ο Οργανισμός καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε όποια ΙΕΚ επιθυμούν, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, οι οποίοι θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2010 - 2011. Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πλέον του ενός ΙΕΚ, παρέχεται η δυνατότητα στον υποψήφιο να δηλώνει ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ του ίδιου νομού, προσλαμβάνεται όμως σε ένα μόνο ΙΕΚ.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή με courier, στα κατά τόπους ΙΕΚ, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Μαζί με την αίτηση, που είναι έντυπη και χορηγείται από τις Γραμματείες των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ ή μέσα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στη διεύθυνση www.oaed.gr, οι υποψήφιοι υποβάλουν επίσης:
- Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας, επικυρωμένη από αρμόδια αρχή.
- Αντίγραφο ή νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Βασικού Τίτλου Σπουδών. Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνημε τη σχετική προκήρυξη. Στην περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει : α) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και β) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λπ).
- Τίτλους Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
- Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας.
- Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας.
- Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή δελτίου ανεργίας όσοι εκ των υποψηφίων είναι άνεργοι.
- Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟY) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.
- Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικής δήλωσης ή των εντύπων Ε1.
- Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ και Φωτοτυπία εντύπων Ε3 της ιδιότητας ή του επαγγέλματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85.

Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις οποίες απαιτείται βιβλιάριο υγείας από Νομαρχία (σε ισχύ) όπως: (ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14-Φαρμακοποιοί, ΠΕ14- Νοσηλευτές, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ15-Διαιτολόγοι, ΠΕ18-Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ18-Φυσικοθεραπείας, ΠΕ18-Εργασιοθεραπείας, ΠΕ-ΤΕ-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ14-Γεωπόνοι-Τεχνολόγοι Τροφίμων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΤΕ-ΔΕ Αρτοποιοί, ΤΕ-ΔΕ Ζαχαροπλάστες, ΤΕ-ΔΕ Μάγειροι, ΤΕ-ΔΕ Κομμωτές, ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Αισθητικοί), είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του.Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής πρέπει να έχουν Βασικό Τίτλο Σπουδών στην ειδικότητα Πληροφορικής.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα δημιουργηθούν Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζονται από την υπ' αριθμ. 6619/381(ΦΕΚ 696/Β'/21-05-2010) Απόφαση του υπουργού Εργασίας. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2 και 3 του νόμου 2336/95 και με το άρθρο 16 του νόμου 2643/98.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στην διεύθυνση www.oaed.gr.


Οι διευθύνσεις των ΙΕΚ
1. ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11, Τ.Κ. 122 43, Αιγάλεω, τηλ. 210-5989455)
2. ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφόρος Γαλατσίου 13, Τ.Κ.11141 Αθήνα, τηλ. 210-2110871)
3. ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών-Θηβών Τ.Κ.19600 Μάνδρα Αττικής, τηλ. 210-5548911)
4. ΙΕΚ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Πεύκων 112/14122- Ηράκλειο, τηλ : 210-2819427, 2810226)
5. ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.174 56 Άλιμος, τηλ. 210-9925288)
6. ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Γ. Λύρα 140, Τ.Κ.145 64 Κηφισιά, τηλ. 210- 8002798)
7. ΙΕΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47 Τ.Κ.18345 Μοσχάτο, τηλ. 210-4818654)
8. ΙΕΚ ΡΕΝΤΗ (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233 Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210-3478594)
9. ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ (Θ.Σοφούλη 93/ Τ.Κ. 85100, Ρόδος. τηλ.: 22410-22039 ή 22410-31077).
10. ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310 - 740897)
11. ΙΕΚ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310 - 696216)
12. ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας, Τ.Κ. 59100, τηλ. 23310 - 28167)
13. ΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο ΧΙΛ. Κοζάνης - Λάρισας, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610 - 20041)
14. ΙΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή, Τ.Κ. 50200, τηλ. 24630 - 80444)
15. ΙΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ( 3ο χιλ.Φλώρινας - Νίκης / 53100 - ΦΛΩΡΙΝΑ , ΤΗΛ.: 23850-44466, 23850-24841).
16. ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ( Περιγιάλι Καβάλας - Τ.Κ. 65110. τηλ. 2510 - 228834)
17. ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ ( 6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών - Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ. 23210 - 50005)
18. ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ ( Περιοχή Μυλοποτάμου, Τ.Κ. 66100, τηλ. 25210 - 81131)
19. ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα, Τ.Κ. 69100, τηλ. 25310 - 24918 )
20. ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Αρχή Κων/πόλεως, Τ.Κ. 68200, τηλ. 25520 - 25716)
21. ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100, τηλ. 25410 - 62825 )
22. ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ (Πεδίο Άρεως, Τ.Κ. 38334, τηλ. 24210 - 60744)
23. ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τέρμα οδού Τρικάλων, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410 - 71576)
24. ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10, Λάρισα, Τ.Κ. 41447, τηλ. 2410 - 530082)
25. ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση, Λαμία, Τ.Κ. 35100, τηλ. 22310 -51086, 20120 )
26. ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 3ο χιλ.Ιωαννίνων - Αθηνών, Ιωάννινα Τ.Κ. 45000, τηλ. 26510 68160)
27. ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας/ τηλ.: 26410-21630, 26410-55314)
28. ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους-Ναυπλίου, Τύρινθα Αργολίδας, Τ.Κ. 21100, τηλ. 27520 - 21721)
29. ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Εθνική οδός Καλαμάτας-Αθήνας, τηλ.: 27210-69534, 27210-69354)
30. ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ( Λεωφ. Αθηνών, Ρίο,Τ.Κ. 26000, τηλ. 2610-910041, 910042)
31. ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ (4ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 27100, τηλ. 26210 - 22247)
32. ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Γιόφυρο, Τ.Κ. 71110, τηλ. 2810 - 256049)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved