ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Νέο πρόγραμμα stage Δημοσίου για 900 ανέργους (14/11/05)


Αθήνα 14.11.2005, 09:33
Συνολικά 900 άνεργοι 22 – 40 ετών θα απασχοληθούν για 18 μήνες σε υπηρεσίες Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τα παραπάνω προβλέπει νέο πρόγραμμα της σειράς Stage του ΟΑΕΔ, που θα υλοποίησει ο Οργανισμός το προσεχές διάστημα και έπειτα από την έκδοση σχετική πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι είναι το τρίτο κατά σειρά πρόγραμμα Stage που βρίσκεται στασκαριά, καθώς αποφάσεις έχουν εκδοθεί και για άλλα δύο, μέσω των οποίων θα τοποθετηθούν 251 άνεργοι στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και 732 στους Οργανισμούς Εργατικής Εστίας και Κατοικίας.

Προϋποθέσεις
Το νέο πρόγραμμα αφορά τοποθετήσεις στις διοικητικές υπηρεσίες και τις μονάδες υγειονομικής περίθαλψης των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανά την Ελλάδα, με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή την προσαρμογή των επαγγελματικών τους προσόντων στην εξέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Δεκτοί στο πρόγραμμα θα γίνονται 370 απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ και 530 ΙΕΚ, Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, ΤΕΛ, ΕΠΛ και ΤΕΕ Β΄ κύκλου. Από τους 18 μήνες της απασχόλησης ο ένας θα αφορά την θεωρητική και πρακτική ενημέρωση τους, καθώς και την εξοικείωση με το εργασιακό τους περιβάλλον, και οι 17 εργασία σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσής τους.

Από τις θέσεις ποσοστό τουλάχιστον 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και μέχρι 40% από άνδρες.
Στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας:
τουλάχιστον 67% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέχρι 6 μήνες (τους τελευταίους 8 μήνες), όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και μέχρι 12 μήνες (τους τελευταίους 16 μήνες) όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.
Στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας:
έως 33% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι από 6 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και από 12 μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει :
Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα.
Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

Η επιλογή των ανέργων νέων από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και η τοποθέτηση αυτών σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις υπηρεσίες των διαφόρων Οργανισμών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, θα γίνει μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης παρέμβασης και της συνεκτίμησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

Πριν την ένταξη του ασκούμενου στο πρόγραμμα θα υπογράφεται συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του
ΟΑΕΔ, του Ασφαλιστικού Οργανισμού και του ασκούμενου, που θα περιλαμβάνει:
Νομικό πλαίσιο
Πλήρη στοιχεία του ασκούμενου
Ακριβή διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας
Θέση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που θα καλύψει ο ασκούμενος
Όρουςτου προγράμματος
Δυνατότητα διακοπής του
Ο ασκούμενος υποχρεούται να υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος μετά το πέρας της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και όχι πέραν του διμήνου.

Η τελευταία πληρωμή θα γίνεται εφόσον ο ασκούμενος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος έχει στείλει την Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος. Αν αποχωρήσει οικειοθελώς από το φορέα και μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε πρώτων μηνών του προγράμματος, τότε αντικαθίσταται. Ο αντικαταστάτης του ασκούμενου που αποχώρησε θα τοποθετηθεί στο φορέα με σύμβαση ισχύος για τον υπόλοιπο χρόνο. Για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει κατά τη διάρκεια του προγράμματος σχετικά με το ιδιωτικό συμφωνητικό ή με τα συνημμένα σε αυτό φύλλα, θα πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία από Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή από τον ασκούμενο.
Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα (χωρίς να τους καταβάλλεται αποζημίωση και χωρίς υποχρέωση παράτασης του προγράμματος) για σαράντα εργάσιμες ημέρες, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ενώ μπορούν να λάβουν άδεια διακοπών έως σαράντα εργάσιμες ημέρες με αντίστοιχη παράταση του προγράμματος.
Η εργασιακή τους εμπειρία δεν θα υπερβαίνει τις επτά ώρες ημερησίως, τις πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και δεν θα πραγματοποιείται σε νυκτερινές ώρες (πέραν της 22.00). Σε περίπτωση που ο ασκούμενος ζητήσει άδεια παράτασης του προγράμματος (για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης κλπ.) πέραν των προβλεπόμενων ημερομηνιών, θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση στον ΟΑΕΔ που ανήκει ο άνεργος, η οποία θα εξετασθεί από επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους ασκούμενους για κάθε ημέρα και έως 22 ημέρες ανά μήνα 30 ευρώ ανά ημέρα μικτά στους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων τίτλων σπουδών, και 25 ευρώ στους διπλωματούχους ΙΕΚ, αποφοίτους Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, αποφοίτους ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών. Από την παραπάνω ημερήσια αποζημίωση θα παρακρατείται ποσοστό 6,45% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 1% κατά του επαγγελματικού κινδύνου.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved