ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
100 εκπαιδευτές στις τουριστικές σχολές (29/11/05)


Aθήνα 29.11.2005
Συνολικά 100 ωρομίσθιοι εκπαιδευτές θα προσληφθούν στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του ΟΤΕΚ που θα λειτουργήσουν στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδο, Κέρκυρα, Ναύπλιο, Ρέθυμνο, Χανιά, Ιωάννινα, Λουτράκι, Κατερίνη, Πρέβεζα, Βόλο, Ακτή Μεσσογή, Λάρισα, Λήμνο, Τρίκαλα και Χίο, την περίοδο 2005 - 2006 .

Οι θέσεις κατά ειδικότητα και πόλη είναι οι ακόλουθες:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αθήνας (άτομα 20)
Δύο Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
Δύο Καθ. Οροφοκομίας
Τέσσερις Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Πέντε Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Μία Καθ. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
Τρεις Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Τρεις Καθ. Υγιεινής
Θεσσαλονίκης (άτομα 8)
Μία Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
Μία Καθ. Οροφοκομίας
Μία Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Δύο Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Μία Καθ. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία Θέση Καθ. Υγιεινής
Ηρακλείου (άτομα 9)
Μία Καθ. Οροφοκομίας
Δύο Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
Δύο Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία Καθ. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
Μία Καθ. Υγιεινής
Ρόδου (άτομα 8)
Τρεις Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
Μία Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Μια Καθ.Οροφοκομίας
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία Καθ. Υγιεινής
Κέρκυρας (άτομα 5)
Μία Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Μία Καθ.Οροφοκομίας
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία Θέση Καθ. Υγιεινής
Ναυπλίου (άτομα 4)
Μία Καθ. Οροφοκομίας
Μία Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία Καθ. Υγιεινής
Ρεθύμνου (άτομα 4)
Μία Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία Καθ. Οροφοκομίας
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία Καθ. Υγιεινής
Χανίων (άτομα 3)
Μία Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία Καθ. Υγιεινής
Ιωαννίνων (άτομα 4)
Μία Καθ. Οροφοκομίας
Μία Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία Καθ. Υγιεινής
Λουτρακίου (άτομα 4)
Μία Καθηγ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία Καθ. Οροφοκομίας
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία Καθ. Υγιεινής
Κατερίνης (άτομα 4)
Μία Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
Μία Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία Καθ. Υγιεινής
Πρέβεζας (άτομα 4)
Μία Καθηγ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής & Τουρ. Γεωγραφίας
Μία Καθ. Υγιεινής
Βόλου (άτομα 4)
Μία Καθηγ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Μία Καθ. Υγιεινής
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής και Τουρ.Γεωγραφίας
Ακτής Μεσογγή - Ν. Κέρκυρα (άτομα 4)
Μία Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία Καθ. Οροφοκομίας
Μία Καθ. Υγιεινής
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής και Τουρ.Γεωγραφίας
Λάρισας (άτομα 4)
Μία Καθηγ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία Καθ. Οροφοκομίας
Μία Καθ. Υγιεινής
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής και Τουρ.Γεωγραφίας
Λήμνου (άτομα 3)
Μία Καθ. Οροφοκομίας
Μία Καθ. Υγιεινής
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής
Τρικάλων (άτομα 4)
Μία Καθηγ. Εστιατοριακής Τεχνικής
Μία Καθ. Οροφοκομίας
Μία Καθ. Υγιεινής
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής και Τουρ.Γεωγραφίας
Χίου (άτομα 4)
Μία Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
Μία Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
Μία Καθ. Υγιεινής
Μία Καθ. Επαγγελματικής Αγωγής και Τουρ.Γεωγραφίας

Προσόντα
Για την πλήρωση των θέσεων απαιτούνται κατά μάθημα τα κατωτέρω προσόντα:
1. Καθηγητές Εστιατοριακής Τεχνικής
1. Οι υποψήφιοι να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ή ΑΣΤΕ ή άλλης ισότιμης Σχολής ή ΤΕΣΤΕ, TEE ειδικότητας Ξενοδοχειακής-Εστιατοριακής Τεχνικής ή ΒΕΣΤΕ ειδικότητας Ξενοδοχειακής - Εστιατοριακής ή Πτυχίο Μετεκπαίδευσης ειδικότητας Εστιατοριακού τμήματος.
Οι παραπάνω θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχη πιστοποίηση στο Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΕΚΕΠΙΣ και αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία.

2. Καθηγητές Ξενοδοχειακής Τεχνικής
1. Οι υποψήφιοι να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ή ΑΣΤΕ ή άλλο ισότιμο τίτλο ή πτυχίο ΤΕΣΤΕ, ΤΕΕ ειδικότητας Ξενοδοχειακής-Εστιατοριακής Τεχνικής ή ΒΕΣΤΕ ειδικότητας Ξενοδοχειακής - Εστιατοριακής ή πτυχίο Μετεκπαίδευσης ειδικότητας Ξενοδοχειακού τμήματος.
Οι παραπάνω θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχη πιστοποίηση στο Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΕΚΕΠΙΣ και αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία.

3. Καθηγητές Οροφοκομίας
1. Οι υποψήφιοι να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ή ΑΣΤΕ ή ΤΕΣΤΕ, ΤΕΕ ειδικότητας Ξενοδοχειακής-Εστιατοριακής Τεχνικής ή ΒΕΣΤΕ ειδικότητας Ξενοδοχειακής-Εστιατοριακής ή πτυχίο Μετεκπαίδευσης ειδικότητας Οροφοκομίας.
Οι παραπάνω θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχη πιστοποίηση στο Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΕΚΕΠΙΣ και αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία.

4. Καθηγητές Μαγειρικής Τέχνης
1. Οι υποψήφιοι να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΣΤΕ Μαγειρικής ή ΤΕΕ Μαγειρικής ή ΒΕΣΤΕ ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή άλλης ισότιμης Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο Μετεκπαίδευσης ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης.
Οι παραπάνω θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχη πιστοποίηση στο Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΕΚΕΠΙΣ και αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία.

5. Καθηγητές Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
1. Πτυχίο ΤΕΣΤΕ, ΤΕΕ Ζαχαροπλαστικής ή ΒΕΣΤΕ ειδικότητας Ζαχαροπλαστικής Τέχνης ή άλλης ισότιμης Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο Μετεκπαίδευσης ειδικότητας Ζαχαροπλαστικής Τέχνης.
Οι παραπάνω θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχη πιστοποίηση στο Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΕΚΕΠΙΣ και αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία.

6. Ωρομίσθιοι Καθηγητές Επαγγελματικής Αγωγής και Τουριστικής Γεωγραφίας.
1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμημάτων Νομικών ή Πολιτικών ή Γεωγραφίας ή Δημόσιας Διοίκησης, ή πτυχίο ΤΕΙ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας τμήματος Τουριστικών επιχειρήσεων ή ΑΣΤΕ.
Οι παραπάνω θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχη πιστοποίηση στο Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΕΚΕΠΙΣ.

7. Ωρομίσθιοι Καθηγητές Υγιεινής
Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμημάτων Ιατρικής ή Κτηνιατρικής ή Φαρμακευτικής ή Νοσηλευτικής ή Βιολογίας ή ΤΕΙ Τμημάτων Διατροφής και Διαιτολογίας ή Νοσηλευτικής ή Δημόσιας Υγιεινής ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής.
Οι παραπάνω θα πρέπει να διαθέτουν αντίστοιχη πιστοποίηση στο Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΕΚΕΠΙΣ και αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία.

Με λιγότερα προσόντα
Στην περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίων που να διαθέτουν τα τυπικά, πρόσθετα προσόντα και έχουν αντίστοιχη πιστοποίηση με την προκηρυσσόμενη θέση στο Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) του ΕΚΕΠΙΣ, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι χωρίς πιστοποιητικό ΕΚΕΠΙΣ, οι οποίοι όμως έπονται των υποψηφίων που διαθέτουν αυτή την πιστοποίηση.
Όπου αναφέρεται διδακτική εμπειρία είναι αυτή που έχει αποκτηθεί σε δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση, και σε τμήματα Μετεκπαίδευσης του Ο.Τ.Ε.Κ (πρώην Σ.Τ.Ε.) (Ν. 1077/80).
Προκειμένου ο υποψήφιος να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να διαθέτει τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα της θέσης για την οποία υποβάλλει αίτηση.
Η διδακτική προϋπηρεσία που δεν έχει παρασχεθεί κατά πλήρες ωράριο (τουλάχιστον 18 ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας) θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 100 ώρες διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό έτος.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 6 Δεκεμβρίου στα κατά τόπους εκπαιδευτήρια και στα κεντρικά γραφεία του ΟΤΕΚ, Δραγατσανίου 4, 10559 Αθήνα.

* Κατεβάστε προκήρυξη και αίτηση.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved