ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
360 ΟΠΑΔοί με ρέφερι Παυλόπουλο θα... παίξουν μπάλα τον περασμένο Ιούλιο (13/12/05)


Αθήνα 13.12.2005, 23:47
Έπειτα από τα υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών, τον ΟΑΕΔ, τον Δήμο της Αθήνας και τους λοιπούς… αλχημιστές, ήρθε η ώρα του ΟΠΑΔ να συνδέσει το όνομά του με την «αμαρτωλή» ιστορία των συμβάσεων έργου και του περιβόητου πλέον άρθρου 6 του ν. 2527/97 (αυτό που εμείς πολεμάμε, αλλά εσείς δεν βοηθάτε όσο πρέπει), το οποίο επιτρέπει να γίνονται αίσχη στις προσλήψεις του Δημοσίου και το οποίο ο υπουργός Εσωτερικών Παυλόπουλος (με τους γλαφυρούς δεκανικούς περί ισονομίας κ.λπ.) αφήνει ανέπαφο.

Τώρα, αν σας πούμε ότι η εκδοθείσα προσφάτως υπουργική απόφαση για τις 360 προσλήψεις στον ΟΠΑΔ αναφέρει ότι το εν λόγω προσωπικό θα προσληφθεί το προσεχές διάστημα και θα παραδώσει μέρος του έργου τον Ιούλιο του 2005 (!) δεν θα μας πιστέψετε, γι' αυτό παραθέτουμε αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα. Και νάταν μόνο αυτό. Στην πρεμούρα τους πέταξαν... νοκ άουτ και μία από τις τέσσερις εταιρείες που πιστοποιούν γνώση Η/Υ.

Επειδή όμως το κακό παράγινε, από σήμερα η Proslipsis αλλάζει τακτική. Όταν εντοπίζει τις προσλήψεις της αθλιότητας θα παραθέτει την πλήρη διεύθυνση του φορέα που προσλαμβάνει, καθώς και τα τηλέφωνα του γραφείου υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος υπογράφει όλες αυτές τις αποφάσεις και φυσικά γνωρίζει που βάζει την υπογραφή του, παραδίδοντας σε σας, τους αναγνώστες, την σκυτάλη του… αγώνα. Το όνομα του υπουργού θα κοσμεί και τον σχετικό τίτλο στην πρώτη σελίδα της proslipsis.

Και για να μην χρονοτριβούμε, η διεύθυνση του ΟΠΑΔ είναι: Μακεδονίας 8, Αθήνα, τηλ.: 210-8208800, www.opad.gr, info@opad.gr.
Το τηλέφωνο του γραφείου υπουργού Εσωτερικών είναι: 210-3393502.


Θέσεις και... προσόντα
Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, λοιπόν, θα προσλάβει 360 συμβασιούχους έργου για απασχόληση ενός έτους (και βλέπουμε). Ειδικότερα:

- 120 Ελεγκτές γιατρούς

- 40 Οδοντιάτρους

- 23 Φαρμακοποιούς

- 25 Διοικητικούς ΠΕ

- 137 Χειριστές Η/Υ

- 13 Εργάτες ΥΕ

- 2 Οδηγούς


O
ι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα… προσόντα:
1. Οι γιατροί χωρίς ειδικότητα

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της Αλλοδαπής

2. Οι γιατροί με ειδικότητα

Αδεία τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας από την αρμόδια Ελληνική Αρχή.

3. Οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

4. Οι φαρμακοποιοί

Πτυχίο φαρμακευτικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

5. Οι χειριστές Η/Υ

α) Πτυχίο χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο ή συναφές πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού – Επαγγελματικού Λυκείου ή τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 (ΦΕΚ46/Α) ή

άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα και σχετική εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στο χειρισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πιστοποιητικό IC3 ή Πιστοποιητικό ECDL ή Πιστοποιητικό MOUS (σ.σ.: έχουν ξεχάσει το τέταρτο, που αναγνώρισε το ΑΣΕΠ) ή κάθε ισότιμο πτυχίο ή και αντίστοιχο πτυχίο ΙΕΚ.

6. Οι εργάτες:

Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970.

7. Οι οδηγοί:

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή β) εκπαιδευτή

υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης.

 

Το έργο

Μην ψάχνετε για κριτήρια επιλογής, δεν υπάρχουν. Αρκεστείτε στο σχετικό απόσπασμα για το έργο που θα επιτελέσουν οι 360:

"1. Αντικατάσταση εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, των μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενων συνταγολογίων από τους ασφαλισμένους του, οι οποίοι ανέρχονται σε 1.500.000 περίπου, με νέου τύπου συνταγολόγια τα οποία φέρουν γραμμικό κώδικα (barcode) με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των δαπανών.

2. Χορήγηση από 1.7.2005 βιβλιαρίων, μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την καταχώρισή τους στο Ενιαίο Μητρώο Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΕΜΑΔ) των εργαζομένων στο Μετοχικό Ταμείο (ΜΤΣ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ΜΤΣ (ΝΙΜΤΣ) καθώς και των συνταξιούχων υπαλλήλων του ΜΤΣ και του ΝΙΜΤΣ που δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 7 του ν. 3257/2004 και την υπ’ αριθμ. 31729/14.6.2005 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υφυπουργών Οικονομίας και οικονομικών και Εθνικής Αμυνας (ΦΕΚ 877 τ.Β΄/28.6.2005).

3. Χορήγηση περί τις αρχές του έτους 2006 βιβλιαρίων, μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την καταχώρησή του στο ΕΜΑΔ του εκπαιδευτικού – διοικητικού και λοιπού τακτικού προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο, των Πανεπιστημιακών Φοιτητικών λεσχών, του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, καθώς και των μελών των οικογενειών τους σύμφωνα με το αρ. 15 του ν. 3369/2005 και της επικείμενης εκδοθεισομένης σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

4. Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την συντελεσθείσα αλλαγή του πιστωτικού Ιδρύματος με το οποίο μέχρι 13.10.2005 συνεργαζόταν ο ΟΠΑΔ όσον αφορά την ενημέρωση των αρχείων των ασφαλισμένων, των συνεργαζομένων ιατρών, φαρμακοποιών, κλινικών, νοσοκομείων και λοιπών φορέων παροχής υγειονομικής περίθαλψης και την εξυπηρέτηση του οργανισμού με την νέα ηλεκτρονική διαδικασία (e−banking).

5. Διαπίστωση της συνδρομής των οριζόμενων στο π.δ. 127/2005, το οποίο ισχύει από 1.9.2005, σχετικά με την αναγνώριση και εκκαθάριση των νομίμων δαπανών, με την διαδικασία ηλεκτρονικής καταγραφής, διασταύρωσης και ελέγχου των υποβληθεισομένων λογαριασμών από τους συνεργαζόμενους με τον ΟΠΑΔ επαγγελματίες Υγείας.

6. Υποβοήθηση της μεταφοράς και μεταστέγασης όσων υπηρεσιών του ΟΠΑΔ πανελλαδικά δεν έχουν μεταστεγαστεί.

7. Ενημέρωση και προβολή των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΠΑΔ μετά την διεύρυνση των ασφαλιζομένων από αυτόν κατηγοριών υπαλλήλων.

8. Μελέτη υπαγωγής και ετέρων κατηγοριών υπαλλήλων στην περίθαλψη του ΟΠΑΔ.

9. Μεταφορά των βιβλιαρίων – συνταγολογίων ανά τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΑΔ.

10. Θεώρηση των εντολών Υγειονομικής Περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ, τον έλεγχο των σχετικών δαπανών και τη μηχανογραφική υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών".

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved