ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Διευθυντής στο Ινστιτούτο Ανοσολογίας του Κέντρου "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"

 

Αθήνα 24.11.2010, 17:02

Την θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Ανοσολογίας του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" προκηρύσσει το υπουργείο Παιδείας.

* Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
Αθήνα, 10-11-10
Ταχ.Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18,Ταχ.Κώδικας: 11510, Αθήνα
Πληροφορίες: Χ.Φωκά
Τηλ. 210-7458234
Αριθμ.Πρωτ. 13437

ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ»

                                                        Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 5 του άρθρου 10 και  των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν. 1514/85 "Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας" (ΦΕΚ: Α΄13), όπως έχουν αντικατασταθεί από την παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»( ΦΕΚ: Α΄230).
β. Του άρθρου 2 του ν.3822/2010 «Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄21) με το οποίο η αναστολή της ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008 παρατείνεται από τη λήξη της (31-12-2009, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν.3734/2009) έως 31-12-2010.
γ. Tου άρθρου 12 του ν.1771/88 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α΄ 71).
δ. Tου άρθρου 14 του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ: Α΄ 28).
ε. Tου άρθρου 1 του ν. 2919/2001  «Σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α΄128).
στ. Tου άρθρου 32 του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Α΄297).
2. Το Π.Δ. 93/95 « ΄Ιδρυση ΝΠΙΔ με την επωνυμία Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών  Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ’’» (ΦΕΚ Α΄57) όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 362/95 (ΦΕΚ Α΄193) και 198/97 (ΦΕΚ Α΄156).
3. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών….και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄213).
4. Το άρθρο 8 του Π.Δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄221).
5. Το Π.Δ. 149/99 «Καθορισμός θέσεων και ειδικοτήτων …στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη και πολιτών των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ: Α΄148).
6. Το με αρ. πρωτ. 2299/ 25.05.2010 έγγραφο του ΕΚΕΒΕ Α.ΦΛΕΜΙΓΚ με θέμα "Πρακτικό κρίσης υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης Δ/ντή του Ινστιτούτου Ανοσολογίας του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ".

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή για το Ινστιτούτο Ανοσολογίας του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ", ως εξής:
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα:
Να είναι επιστήμονες με προσόντα ερευνητή Α' βαθμίδας, δηλαδή:
Αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσουν την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζουν δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλλουν στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής  πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή τους σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς τους  να έχουν συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχουν πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Επίσης, να έχουν ειδίκευση σε επιστημονικό  ερευνητικό αντικείμενο της επιστημονικής περιοχής του Ινστιτούτου, επαρκή διοικητική πείρα   και να μην έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα του διορισμού τους το 63ο έτος της ηλικίας τους.
Υποψήφιοι μπορεί να είναι και μέλη του ΔΕΠ των ΑΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις  παραπάνω προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1 του ν.1771/88.
Προκειμένου για πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επαρκής  γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή κριτών.
2. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με πενταετή θητεία και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.1 του  άρθρου 27  του ν. 3054/02.
Με το διορισμό του θεωρείται ότι κατέχει προσωποπαγή θέση ερευνητή Α΄ για όλες τις συνέπειες υπό την αίρεση του άρθρου 32 του ν. 3419/05.
Η θητεία του  Διευθυντή του Ινστιτούτου μπορεί να ανανεωθεί  από τον Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για μία ακόμη πενταετία με τις προϋποθέσεις του άρθρου 11, παρ. 5 του ν. 1514/85.
3. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση  μόνο  στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ή αν είναι  μέλος  ΔΕΠ των ΑΕΙ, να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2530/97(ΦΕΚ: Α΄ 218).
4. Για το διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
I. Πιστοποιητικό γεννήσεως. Προκειμένου για πολίτες κρατών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
II. Για τους άρρενες πιστοποιητικό στρατολογικής καταστάσεως (τύπου Α). Το κώλυμα  των στρατιωτικών υποχρεώσεων  δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
III. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως.
Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου δεν υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο αλλά θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας βάσει των διατάξεων των άρθρων 5 του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄) και 16 του Ν. 3448/06 (ΦΕΚ 57/Α΄) στο πλαίσιο της έκδοσης της τελικής πράξης διορισμού.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Αίτηση (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη) στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται (εν γνώσει των κυρώσεων που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986) τα  απαιτούμενα για διορισμό δικαιολογητικά της παραγράφου 4  (ιθαγένεια, ολοκλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, λευκό ποινικό μητρώο).
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική γλώσσα, σε δώδεκα (12) αντίτυπα σε έντυπη μορφή, καθώς και δύο (2) αντίτυπα αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος, σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην αγγλική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη μορφή, και δύο (2) σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε δώδεκα (12) αντίτυπα σε έντυπη ή /και ηλεκτρονική μορφή.
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
7. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.  Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι  Έλληνες πολίτες υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ή εναλλακτικά κατά το διορισμό.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας: Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Μεσογείων 14-18, Τ.Θ: 14631, Τ.Κ. 11510 Αθήνα τηλ. 210-7458234 αρμόδια : Χ. Φωκά, μέχρι  14 Ιανουαρίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved