ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

 

Αθήνα 8.12.2010, 13:12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά απασχόληση συνεργατών για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου «LIBRA - Center of Excellence in Low-Energy Ion-Beam Research and Applications» (Ε-1545) ανακοινώνει το  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγραμμάτος/έργου «LIBRA - Center of Excellence in Low-Energy Ion-Beam Research and Applications» (Ε-1545) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για πέντε θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

- Μία θέση Πυρηνικού Φυσικού με εμπειρία στην πειραματική μελέτη πυρηνικών αντιδράσεων, με ιοντικές δέσμες ή δέσμες νετρονίων σε χαμηλές ενέργειες (Κωδικός LIBRA-P5). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στην πειραματική πυρηνική φυσική. Θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η εμπειρία σε λογισμικά πακέτα προσομοίωσης (GEANT, MCNP κλπ), φασματοσκοπία γ, ανιχνευτές νετρονίων και σωματιδιακής ακτινοβολίας.

- Μία θέση Πυρηνικού Φυσικού με εμπειρία στη θεωρητική ή πειραματική μελέτη πυρηνικών αντιδράσεων με ενδιαφέρον στην πυρηνική αστροφυσική (Κωδικός LIBRA-P6). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στην πυρηνική φυσική.

- Μία θέση Βοηθού συντονιστή (project coordinator assistant) του προγράμματος LIBRA (Κωδικός LIBRA-P7). Για τη θέση αυτή απαιτούνται: άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, εκτεταμένη γνώση λογισμικού MS Office, οργανωτικές ικανότητες και επικοινωνιακή ευχέρεια. Θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα: α) πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε συναφές αντικείμενο, β εμπειρία σε οργάνωση συναντήσεων-επιστημονικών ημερίδων και γ) γνώση βασικής λογιστικής.

- Μία θέση Μηχανουργού - Εφαρμοστή για την παροχή εξειδικευμένων μηχανολογικών υπηρεσιών και εργασιών στο Μηχανουργείο του Εργαστηρίου Επιταχυντή TANDEM (Κωδικός LIBRA-P8). Για τη θέση αυτή απαιτείται επαρκής εμπειρία σε μηχανολογικές κατασκευές με τόρνο και φρέζα. Θα συνεκτιμηθούν επίσης γνώσεις σχεδιασμού με το λογισμικό πακέτο AutoCAD και τυχόν πτυχίο ΤΕΙ.

- Μία θέση Χειριστή επιταχυντή ιόντων (Κωδικός LIBRA-P9). Για τη θέση proslipsis αυτή απαιτούνται, τουλάχιστον πτυχίο Ηλεκτρονικού με εμπειρία σε αναλογικά κυκλώματα και κυκλώματα υψηλών τάσεων καθώς επίσης επαρκείς γνώσεις ηλεκτρολογίας. Θα συνεκτιμηθούν επίσης: α) γνώσεις προγραμματισμού σε λογισμικό πακέτο LabView, β) βασικές γνώσεις αγγλικής, γ) πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ και δ) τυχόν μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Master’s).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 07-01-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρ Σωτήριο Χαρισόπουλο, στο τηλέφωνο 210-6503493 και στο e-mail: sharisop@inp.demokritos.gr.

Άλλες προσκλήσεις 
Με άλλες προσκλήσεις, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ζητεί να προσλάβει:

- Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, για τις ανάγκες του προγραμμάτος - έργου «SYNC3 - Synergetic Content Creation and Communication» (Ε-1548), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος ως εξής: Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά την έρευνα και ανάπτυξη συστήματος ταξινόμησης κειμένων με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 7 Ιανουαρίου 2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228,
15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα. Ευγενία Παντουβάκη, στο e-mail: evpa@ iit.demokritos.gr.

- Το Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «-SANS- Sensitizer Activated Nanostructured Solar Cells» (Ε-1610), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρεις θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, ως εξής:

Α) Μια θέση με προσόντα Χημικού και κατόχου διδακτορικού διπλώματος στη Φυσικοχημεία. Απαραίτητα προσόντα θα θεωρηθούν η εμπειρία στο πεδίο των ευαισθητοποιημένων ηλιακών κυψελίδων καθώς και στη μελέτη φωτοεπαγόμενων διεργασιών με προχωρημένες τεχνικές ηλεκτροχημείας-φωτοηλεκτροχημείας.
Β) Μια θέση Πτυχιούχου θετικών επιστημών (Χημείας, Φυσικής, Υλικών, Σχολών Μηχανικού) με αντίστοιχο διδακτορικό δίπλωμα και εμπειρία στη σύνθεση προηγμένων υλικών (ιοντικών υγρών ανόργανων κβαντικών τελειών, οργανικών ημιαγωγών, νανοδομών άνθρακα, …).
Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθούν γνώσεις σε υδροθερμική σύνθεση, ανοδική οξείδωση, φυσική των φωτοβολταϊκών στοιχείων, καθώς και στο γενικότερο πεδίο των ημιαγωγών.
Γ) Μια θέση συνεργάτη για διοικητική υποστήριξη του έργου. Απαραίτητα προσόντα θα θεωρηθούν η άριστη γνώση της Αγγλικής και υπολογιστών και η πρότερη εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη άλλων έργων. Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημιακής σχολής.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 07-01-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρ. Πολύκαρπο Φαλάρα, στο τηλέφωνο 210-6503644 και στο e-mail: papi@chem.demokritos.gr.

- To Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, στα πλαίσια υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων «-SE2ANanoelectronics for Sale,Fuel Efficient and Environment Friendly Automotive Solutions» (Ε-1595) και «-NANOFUNCTION- Beyond CMOS Nanodevices for Adding Functionalities to CMOS» (Ε-1598), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος
για δυο θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης για άλλα δυο έτη, ως εξής: Δυο θέσεις αποφοίτων τμημάτων Φυσικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή άλλων συναφών σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή μεταδιδακτορικού ερευνητή στο θεματικό πεδίο: «Θερμοηλεκτρικές και φωτοβολταϊκές διατάξεις Si».

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 07-01-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Ανδρούλα Νασιοπούλου, στο τηλέφωνο 210-6542783 και στο e-mail: Α.Nassiopoulou@imel.demokritos.gr.

- To Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας, στα
πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος - έργου «PERL-Enhancing the Research Potential of the NCSR Demokritos Environmental Research Laboratory in the European, National and Regional Research Areas» (Ε-1514), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος - έργου.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα εξής προσόντα:
- Πτυχίο Μηχανικού.
- Μεταπτυχιακό τίτλο με εμπειρία στην υπολογιστική ρευστομηχανική, αποδεδειγμένες γνώσεις προγραμματισμού Fortan 90 και C και μεθοδολογιών παράλληλης επεξεργασίας για υπολογιστικά συστήματα κατανεμημένης μνήμης.
- Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε θέματα ασφάλειας υδρογόνου και μοντελοποίησης τυρβώδους ροής με μοντέλα τύπου LES.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 7-1-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Αλέξανδρο Βενετσάνο, στο τηλέφωνο 210-6503402.

- Το Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού
προγράμματος - έργου «ACEPT - AIR - Development of a cost efficient policy tool for reduction of particulate matter in air» (Ε-1604), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρεις θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι
τη λήξη του προγράμματος- έργου.

Ο υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1η θέση: Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών επιστημών με αντικείμενο τη διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων ατμοσφαιρικού αερολύματος και επεξεργασία αποτελεσμάτων. Απαιτείται ελάχιστη εμπειρία πέντε ετών σε μετρήσεις PM10, PM 2,5, κατανομής μεγέθους και οπτικών ιδιοτήτων σωματιδίων. Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (ορολογία).
2η θέση: Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής ή σχολής θετικών επιστημών με αντικείμενο τη διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων ατμοσφαιρικού αερολύματος και εμπειρία στη στοιχειακή ανάλυση των παραπάνω δειγμάτων με ατομική απορρόφηση. Απαιτείται ελάχιστη εμπειρία ενός έτους στη τεχνική «ανάλυσις» (φλόγα και φούρνος γραφίτη) και την κατεργασία δειγμάτων. Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (ορολογία).
3η θέση: Πτυχίο σχολής θετικών ή οικονομικών επιστημών με πενταετή εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και τη διαχείριση προγραμμάτων. Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (ορολογία).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 7-1-2011 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη, στο τηλέφωνο 210- 6503008 και στο e-mail elefther@ipta.demokritos.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved