ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσκληση ΓΣΕΒΕΕ για συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού

 

Αθήνα 9.12.2010, 22:54

Το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο "Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό της Μικρής Επιχείρησης ΑΠ 7, 8, 9" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα της Επιχειρηματικότητας στη μικρή επιχείρηση και αναζητά επιστημονικούς συνεργάτες για συγγραφή εκπαιδευτικού περιεχομένου στα ακόλουθα αντικείμενα.

1. Προσαρμοσμένες εφαρμογές λογισμικού υπολογιστικών φύλλων και βάσεων δεδομένων (πχ των προγραμμάτων Excel, Access του MS Office) στη μικρή επιχείρηση (36 ώρες, 3.325 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
2. Διαφήμιση και προβολή της μικρής επιχείρησης (32 ώρες, 4.305€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
3. Κοστολόγηση - Τιμολόγηση - Διαχείριση προϋπολογισμού (32 ώρες, 4.305€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
4. Αντιμετώπιση ανταγωνισμού (32 ώρες, 3.325€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
5. Χρηματοδότηση της μικρής επιχείρησης (32 ώρες, 4.305€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
6. Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας (20 ώρες, 3.325€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
7. Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα (πχ μεσογειακή διατροφή) για μικρές επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα (έμφαση σε τουριστικές περιοχές) 80 ώρες, 6.150€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
8. Πολιτικές και πρακτικές μέθοδοι περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας στη μικρή επιχείρηση (32 ώρες, 4.305€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
9. Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τεχνικές ειδικότητες του δευτερογενή τομέα (32 ώρες, 4.305€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
10. Αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των μικρών επιχειρήσεων (80 ώρες, 3.325€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Βασική εργασία των επιστημονικών συνεργατών θα είναι η συγγραφή εκπαιδευτικού περιεχομένου και η ανάπτυξη συνοδευτικών υλικών των παραπάνω αντικειμένων εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το έργο που θα αναλάβουν αφορά στις εξής εργασίες ανά αντικείμενο:
- Ενδελεχής μελέτη όλων των απαραίτητων κειμένων ώστε να γίνουν κατανοητοί οι σκοποί και το πλαίσιο του έργου καθώς και οι ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου
- Συνοπτική παρουσίαση των αντικειμένων εκπαίδευσης σε διδακτικές ενότητες και υποενότητες και αναφορά στις ώρες διδασκαλίας που αντιστοιχούν σε κάθε μια από αυτές (Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα). 
- Συγγραφή εκπαιδευτικού περιεχομένου βάσει των προτεινόμενων ενοτήτων και υποενοτήτων.

Επίσης, κάθε ενότητα θα συμπεριλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα σημεία: 
- Σκοπός, 
- Προσδοκώμενα Αποτελέσματα (ανάλυση των αναγκαίων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων ανά διδακτική υποενότητα), 
- Λέξεις - κλειδιά, 
- Σύντομη Περιγραφή Ενότητας και Υποενοτήτων, 
- Αναλυτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο ανά ενότητα 
- Παραδείγματα και Εφαρμογές, 
- Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη, 
- Προτεινόμενες ιστοσελίδες, 
- Ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης με τις απαντήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου.
- Το παραδοτέο θα συνοδεύεται από τουλάχιστον 60 ερωτήσεις αξιολόγησης (της μορφής των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής), αντιπροσωπευτικές όλων των ενοτήτων.
- Σύνταξη συνοδευτικού Οδηγού του Εκπαιδευομένου (κείμενο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης από τον/την εκπαιδευόμενο-η του εκπαιδευτικού περιεχομένου και των συνοδευτικών υλικών)

Παραδοτέα ανά αντικείμενο:
* Αρχικό παραδοτέο (εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης)
- Πίνακας περιεχομένων του προτεινόμενου κειμένου εκάστου αντικειμένου εκπαίδευσης με την ανάλυση των διδακτικών ενοτήτων, υποενοτήτων και ωρών διδασκαλίας 
* Ενδιάμεσο παραδοτέο (εντός 1 μηνός από την υπογραφή της σύμβασης)
- Πρώτη έκδοση του ανεπτυγμένου εκπαιδευτικού υλικού
* Τελικό παραδοτέο (εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης)
- Τελική ολοκληρωμένη έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και Οδηγός Εκπαιδευομένου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν: 
- Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφές με τα αντικείμενα εκπαίδευσης την συγγραφή των οποίων ενδιαφέρονται να αναλάβουν
- Αποδεδειγμένη συγγραφική εμπειρία σε συναφή επιστημονικά αντικείμενα
- Σχετική επαγγελματική ή/και διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών 
- Γνώσεις αρχών και μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Υποβολή κλειστών φακέλων που θα περιλαμβάνουν, διαβιβαστικό - αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτικά έγγραφα, υποβάλλονται μέχρι 12 Ιανουαρίου 2011, ώρα 15:00 στην διεύθυνση:  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα, υπόψη επιτροπής αξιολόγησης εκπαιδευτικού περιεχομένου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8846852 (εσωτερικό 325).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved