ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού (μόνιμου) στη Σχολή Ικάρων

 

Αθήνα 22.12.2010, 16:34

Tην πλήρωση 31 κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού των κατηγοριών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΑΙΠ) στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών στη Σχολή Ικάρων, ενέκρινε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Οι θέσεις είναι οι εξής:
Τμήμα: Αεροπορικών Επιστημών
α. Τομέας Ηγετικής − Διοικητικής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας.
- Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία με έμφαση στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Παράγοντα».
- Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση στην Εργομετρία».
- Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία με έμφαση στη Θεωρία του Πολέμου».
- Μια θέση ΕΕΔΙΠ Ι με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή - Πολεμικές Τέχνες - Αυτοάμυνα».
- Μια θέση ΕΕΔΙΠ Ι με γνωστικό αντικείμενο «Ξένη Γλώσσα - Αγγλικά».
- Μια θέση ΕΕΔΙΠ Ι με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή - Χορός».
β. Τομέας Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
- Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητικά Μαθηματικά».
- Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία με έμφαση στην Αεροπορική Μετεωρολογία».
- Μια θέση ΕΕΔΙΠ II με γνωστικό αντικείμενο «Γενικά Μαθηματικά».
- Μια θέση ΕΕΔΙΠ II με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική».
γ. Τομέας Αεροδυναμικής και Μηχανικής Πτήσης.
- Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αεροδυναμική».
- Μια θέση ΕΕΔΙΠ II με γνωστικό αντικείμενο «Αεροδυναμική - Υπολογιστική Αεροδυναμική».
δ. Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας Υλικών, Οργάνωσης Παραγωγής.
- Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανολογίας με έμφαση στις Τεχνολογίες των Κατεργασιών - Μηχανουργική Τεχνολογία».
- Μια θέση ΕΕΔΙΠ Ι με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανολογίας με έμφαση στο Μηχανολογικό Σχέδιο και τη Σχεδιαστική Βελτιστοποίηση των Μηχανολογικών Κατασκευών».
- Μια θέση ΕΕΔΙΠ II με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Υλικών - Μεταλλογνωσία».
ε. Τομέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής και Δομικών Έργων Υποδομών.
- Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική του Αεροσκάφους».
- Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Αντοχή Υλικών με έμφαση στις Αεροπορικές Κατασκευές».
- Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανολογίας με έμφαση στην Τεχνική Μηχανική».
- Μια θέση ΕΕΔΙΠ II με γνωστικό αντικείμενο «Αντοχή Υλικών».
στ. Τομέας Θερμοδυναμικής, Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων.
- Μια θέση ΕΕΔΙΠ II με γνωστικό αντικείμενο «Δοκιμαστήρια Κινητήρων - Λειτουργικές Επιδόσεις - Μετρητικές Διατάξεις».
ζ. Τομέας Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών.
- Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικών με έμφαση στις Μικροηλεκτρονικές και Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις».
- Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικών με έμφαση στα Συστήματα Αισθητήρων −Radar».
- Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικών με έμφαση στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων − Κεραίες».
- Μια θέση ΕΕΔΙΠ II με γνωστικό αντικείμενο «Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά».
- Μια θέση ΕΕΔΙΠ II με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνίες».
η. Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
- Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Λογισμικό - Σύγχρονες Γλώσσες Προγραμματισμού και Εφαρμογές τους στα Δίκτυα Υπολογιστών».
- Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με έμφαση στην Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και το Λογισμικό του Λειτουργικού Συστήματος».
- Μια θέση ΕΕΔΙΠ II με γνωστικό αντικείμενο «Μικροεπεξεργαστές - Μικροσυστήματα - Δίκτυα Υπολογιστών».
θ. Τομέας Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων.
- Μια θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαστημική Τεχνολογία με έμφαση στη Συλλογή, Μετάδοση και Διαχείριση Πληροφοριών στις Σύγχρονες Μορφές Επιχειρήσεων».
- Μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου με έμφαση στη Μοντελοποίηση και τον Έλεγχο Συστημάτων».
- Μια θέση ΕΕΔΙΠ II με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου».

Προσόντα
α. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ΔΕΠ θα πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 3187/03 (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/7−10−03), όπως ισχύει.
β. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ΕΕΔΙΠ Ι και ΕΕΔΙΠ. II θα πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφοι 5 και 6 του Ν. 3187/03 (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/7−10−03).
γ. Η εισαγωγική βαθμίδα για τους κλάδους ΕΕΔΙΠ., είναι η βαθμίδα Δ΄.

Δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
α. Βιογραφικό Σημείωμα
β. Επικυρωμένο αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων μαζί με βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού.
γ. Αναλυτικό υπόμνημα των υποβαλλόμενων Επιστημονικών Εργασιών - Δημοσιεύσεων.
δ. Επιστημονικές Εργασίες−Δημοσιεύσεις.
ε. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τη Σχολή, πριν την έκδοση της πράξης διορισμού.
στ. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τη Σχολή, πριν την έκδοση της πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι, με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986, θα γνωστοποιήσουν στη Σχολή το Στρατιωτικό τους Αριθμό και το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, που αποτελεί προϋπόθεση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης Πιστοποιητικό τύπου Α'.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης διορισμού τους. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού.
ζ. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Το πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας, θα πρέπει να κατατεθεί Proslipsis στη Σχολή πριν την έκδοση της πράξης διορισμού.
η. Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
αα) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
ββ) Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
γγ) Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιη−
τικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αναδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Δαπάνη
Η δαπάνη μισθοδοσίας του υπόψη προσωπικού εκτιμάται ετησίως στο ποσό των 671.000 € περίπου και θα αντιμετωπισθεί σε βάρος των πιστώσεων της ομάδας ΚΑΕ 0250 ΕΦ 11−410. Ειδικότερα για το τρέχον έτος (2010) δεν θα προκύψει οικονομική επιβάρυνση, λόγω του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών πρόσληψης, ενώ για το έτος 2011 υπολογίζεται σε 200.000 € περίπου (εκτίμηση πρόσληψης από μήνα Σεπτέμβριο 2011). Τέλος, από την υπόψη πρόσληψη δεν θα προκύψει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο, καθώς τα ανωτέρω ποσά θα αντισταθμιστούν από ισόποση μείωση της υφιστάμενης δαπάνης για τους υπηρετούντες ΕΠΣ διδάσκοντες του ΠΔ 407/80.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved