ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Πρόσληψη μηχανικών πληροφορικής στο ΕΑΙΤΥ

 

Αθήνα 24.12.2010, 11:22

Ο Τομέας Ασφάλειας του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έμπειρου Διδάκτορα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή ισοδύναμων ειδικοτήτων και μίας (1) θέσης Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, για απασχόληση στο έργο ABC4Trust (GRANT AGREEMENT 257782) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του FP7 / ICT Programme και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου, η χρονική διάρκεια της οποίας ποικίλλει ανάλογα με το αντικείμενο κάθε θέσης, και σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη του έργου. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία των υποψηφίων.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ - Ε∆ΡΑ
* Μία (1) θέση Διδάκτορα Μηχανικού
Αντικείμενο εργασίας
- Διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας στις ερευνητικές περιοχές που σχετίζονται με τη μοντελοποίηση Εμπιστοσύνης στο Διαδίκτυο καθώς και διαχείρισης Ανωνυμίας και στοιχείων Ηλεκτρονικής Ταυτότητας.
- Μελέτη, σχεδιασμός, και υλοποίηση έμπιστων Πληροφοριακών Συστημάτων.
Απαιτούμενα προσόντα:
- Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής.
- Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Επιστήμη των Υπολογιστών, ή άλλο ισοδύναμο μεταπτυχιακό τίτλο.
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών πάνω στο αντικείμενο εργασίας που ζητείται.
- Αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα στις επιστημονικές περιοχές που καλείται να παράγει επιστημονικό έργο.
- Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
Επιθυμητά (αλλά όχι απαιτούμενα) προσόντα:
- Ερευνητικές δημοσιεύσεις στο ζητούμενο αντικείμενο.
- Ανάλογη εμπειρία από απασχόληση σε άλλα ερευνητικά έργα.
Τόπος εργασίας: Ρίο (Πάτρα)
Χρονική ∆ιάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης/επέκτασης έως την λήξη του έργου ως ισχύει.

* Μία (1) θέση Ειδικευμένου Μηχανικού
Αντικείμενο εργασίας
- Μελέτη, σχεδιασμός, και υλοποίηση έμπιστων Πληροφοριακών Συστημάτων.
- Έλεγχος ασφάλειας και ενίσχυση εμπιστοσύνης σε Πληροφοριακά Συστήματα.
Απαιτούμενα προσόντα:
- Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής.
- Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υπολογιστών, ή άλλο ισοδύναμο μεταπτυχιακό τίτλο.
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών πάνω στο αντικείμενο εργασίας που ζητείται.
- Αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα στις επιστημονικές περιοχές που καλείται να παράγει επιστημονικό έργο.
- Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
- Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
Επιθυμητά (αλλά όχι απαιτούμενα) προσόντα:
- Ερευνητικές δημοσιεύσεις στο ζητούμενο αντικείμενο.
- Ανάλογη εμπειρία από απασχόληση σε άλλα ερευνητικά έργα.
Τόπος εργασίας: Αθήνα
Χρονική ∆ιάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης/επέκτασης έως την λήξη του έργου ως ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μέχρι τις 07/01/2011 με συστημένη επιστολή ή να καταθέσουν ιδιοχείρως τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Αίτηση σε απλό χαρτί (στην οποία θα αναφέρουν ευκρινώς την θέση για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον)
- Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
- Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
- Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν τη ζητούμενη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης ή ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία.
- Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος. στη διεύθυνση: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Υπόψη: κας Άντας Δημοπούλου (με την ένδειξη:
«Προκήρυξη_43_2010_Τομέας Ασφάλειας»)
Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, ΤΚ 26 504
Τηλ.: 2610-960300 & 2610-960393

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΑΙΤΥ μπορείτε να βρείτε στο http :// www . cti . gr / . Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων, και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Δημοπούλου Άντα, τηλ: 2610-960393 & 2610960300, fax: 2610960392, e-mail: alexdim @ cti . gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved